Alla kurser

på www.larare.at

Hjälp

till elev

Joni Stams

Pedagogisk tanke

Joni Stams

YouTube-kanal

Innehåll

på www.larare.at

JSW

Jonis Språk & Webb

Webbansvarig

Joni Stam

Alt.1 och Alt.2

Betaversioner för mobiltelefon

Pedagogik

till pedagog

Om sajten

www.larare.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-formulär

Samling

Prov

Samling

Digitala resurser

Appar och program kopplat till lärande

FAQ

Samling

www.larare.at

Skolutveckling

till skolutvecklare

IKT

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Lärarhandledningar

* Lösenord krävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

Samling

Lärare

* Lösenord krävs

Film

Samling

www.larare.at

Styrdokument

Skolverkets styrning

Betydelsefulla

Inspiratörer

Förslag

på sajter

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

Undervisningsmaterial

Länkarkiv

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjektiv

Ordklass

Analys

Samling

Artikel

Texttyp

Litteraturhistoria

Antiken

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Arbetsansökan

Texttyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverb

Ordklass

Assimilation & Accommodation

inkludering och etablering

Akademiskt

Skrivande

Analys

av webbplats

www.larare.at

Automatiserade

bildspel

Kan du följa anvisningar?

Google dokument

Abstract

sammanfattning

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Anföringsteknik

vid berättande

Avstämningar

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegori

Stilfigur

Extra

Anpassningar

Anglicism

Språk

AV-media

Samling

www.larare.at

Aforism

Svenska

Anafor

Stilfigur

Lärarnas

Arbetstid

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Allitteration

Stilfigur

Att föra

Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allusion

Stilfigur

Aristoteles

Theodor

Adorno

 

www.larare.at

Antites

Stilfigur

 

Assonans

Stilfigur

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

Aurelius

Augustinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Börjor"

Inledningar i olika texttyper

Berättande

Svenska

Bildspel

Samling

www.larare.at

Betydelsefulla

inspiratörer

Bildspråk

Svenska

Blackout poetry

Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

Bok kontra film

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturhistoria

Barocken

Blended learning

Blandat lärande

Brandtal

Inspiration

www.larare.at

Berättarform

Svenska

Bildspel

utbildning

Bisats

Svenska

Business-

språk

Webbansvarig

Joni Stam

Behov och känslor

Psykologi

Bildredigering

Digitala resurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavioristiska perspektivet

Psykologi

Simone de

Beauvoir

www.larare.at

Judith

Butler

Besjälning

Stilfigur

Webbansvarig

Joni Stam

Bloom

Pedagogik

George

Berkeley

Brukstexter

Sakprosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respons

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Den klassiska

dramaturgiska modellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att

beskriva

Jag, hon och han

36 dramatiska situationer

9

"urhandlingar"

www.larare.at

Centrala

motiv

Webbansvarig

Joni Stam

Hur man skriver

en bra text?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva

Roman

www.larare.at

Skriv till

musik

Respons

Självbesiktning

LIX

Läsbarhetsindex

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Žižek)
www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basil

Bernstein

Benjamin

Bloom

Howard

Gardner

John

Dewey

www.larare.at

Moshe

Feldenkrais

Carol

Dweck

Thomas R

Hoerr

Webbansvarig

Joni Stam

Helene

Ahl

John

Hattie

Célestin

Freinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas

Kroksmark

Christian

Lundahl

Paulo

Freire

www.larare.at

Jean-Jacques

Rousseau

Dylan

Wiliam

Webbansvarig

Joni Stam

Angela Lee

Duckworth

James

Nottingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean

Piaget

Kenneth

Robinson

Ellen

Key

www.larare.at

Daniel

Pink

Webbansvarig

Joni Stam

Helen

Timperley

Lev

Vygotskij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Alla kurser

Check points

Organisation / Pedagogik

Lär dig

Citera rätt

www.larare.at

Kända

Citat

CV

Arbetsansökan

Copyright

Upphovsrätt

Elev

coachning

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

berättande text

Checklista 1

berättande text

Checklista 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Camus

Fördjupning i Litteratur eller Filosofi

A Clockwork Orange

"Filmsnack"

 
www.larare.at

 

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi

FIL01 / FIL02

www.larare.at

Samhällskunskap

SAM1a1 / SAM1b

Journalistik, reklam och information

MEEJOU01 / MEEJOU02

Webbansvarig

Joni Stam

Religionskunskap

REL01 / REL02 / REL0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi

PSY01 / PSY02A / PSY02B

Svenska som andra språk

SVA01 / SVA02 / SVA03

www.larare.at

Naturkunskap

NAT1a1 / NAT1b

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och kommunikation

INF01 / INF02

Engelska

ENG05 / ENG06 / ENG07

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning

www.larare.at

Veckans...

Pedagogik

410 citat om

Skrivande

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

dramatiska situationer

Öppet

dokument

De eller dem

Språkriktighet

www.larare.at

Dramatik

genre

Tema

Dystopi

Debatt

muntligt

Debattartikel

Texttyp

Webbansvarig

Joni Stam

Dramaturgiska grepp

berättande

Digitala resurser i skolan

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distans

upplägg

Svenska

Dialekter

www.larare.at

Dreamweaver

Digitala resurser

Dikt

Texttyp

René

Descartes

Webbansvarig

Joni Stam

Digitala

resurser

Veckans

Dikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John

Dewey

Berättande

Dialog

www.larare.at

Disposition

i berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Jacques

Derrida

Deadline

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Religion 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemologi

läran om kunskap

11 tips

för talare

www.larare.at

Ekosofi

filosofimoment

Essä / Essay

Texttyp

Webbansvarig

Joni Stam

Empirism

allt via sinnena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ska bort!

Litteraturhistoria

Elevhälsa

Elevstöd

Ellips

Stilfigur

www.larare.at

Etik & Moral

Filosofi

Litterära

Epoker

Extra anpassningar

Elevstöd

Webbansvarig

Joni Stam

Eufemism

Stilfigur

Etymologi

Språk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturhistoria

Författarporträtt

FAQ

Samling

Feminism

Arbetsområde

Finska

Språk i Norden

Feedback

Pedagogik

www.larare.at

Förmågor

Skolverkets styrning

Webbansvarig

Joni Stam

Faktaläsning

Studieteknik

Filosofi

Kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupningsarbete

i litteraturhistoria

Fusk och plagiat

Organisation

www.larare.at

Färdigheter

i Svenska

Fras

Språkriktighet

Webbansvarig

Joni Stam

Google-formulär

Samling

Frågor & svar

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar

Wikipedia

Fackspråk

Språklig variation

Fanzine

webbtidningsmall

Floskler

Språklig variation

www.larare.at

Film

i undervisningen

Fula ord

Språklig variation

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturhistoria

Forntiden

Paul-Michel

Foucault

Förmågor

för 2000-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kunskapsuttryck

(4 F:n) Pedagogik

Fobier

Psykologi

www.larare.at

Fogeord

Svenska

Fonologi

Ljudlära

Webbansvarig

Joni Stam

Fantasi

Skrivövning

Flipped classroom

Det omvända klassrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ

bedömning

Flexibelt

lärande

Fabeln

Texttyp

www.larare.at

Feministisk

filosofi

Föreläsning

Jonis rutiner

Roliga och fyndiga

Formuleringar

Webbansvarig

Joni Stam

Förstelärare

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Text

Svenska

QR

Språk

Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

QR

Litteraturanalys

på engelska

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Valen

Analysmodell

Recension

Texttyp

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film och

Genus

www.larare.at

Film och

Samhälle

Film och

Historia

Film och

Religion

Webbansvarig

Joni Stam

Film och

Ledarskap

Film och

Psykologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnets

syfte

FIO01 och FIO02

Filosofi 01 och Filosofi 2

www.larare.at

Öppet dokument

Google-dokument

Sex

förmågor

Google

sites

Webbansvarig

Joni Stam

Jonis

Inspelningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Albert Camus

Fördjupning 1

FAQ

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Kalender

24 luckor

Webbansvarig

Joni Stam

Tre filosofer

Fördjupning 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmåga

Två

Förmåga

Ett

www.larare.at

Förmåga

Tre

Förmåga

Fyra

Webbansvarig

Joni Stam

Förmåga

Fem

Förmåga

Sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofi 2

FIOFIO02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Portfolio

examination

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofi 1

FIOFIO01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap

Epistemologi

www.larare.at

Nutida

filosofer

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Rationalism / Empirism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofiska

Tankesystem

Teoretisk och praktiskt

filosofi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodor

Adorno

Hannah

Arendt

Aurelius

Augustinus

George

Berkeley

www.larare.at

René

Descartes

Simone de

Beauvoir

Webbansvarig

Joni Stam

Jacques

Derrida

Albert

Camus

Judith

Butler

Demokritos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel

Immanuel

Kant

David

Hume

www.larare.at

Paul-Michel

Foucault

Søren Aabye

Kierkegaard

Miranda

Fricker

Webbansvarig

Joni Stam

Hans-Georg

Gadamer

Thomas

Hobbes

Edmund

Husserl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin

Heidegger

Claude

Lévi-Strauss

Ayn

Rand

Jean-François

Lyotard

John

Locke

www.larare.at

Karl

Marx

Arne

Næss

Webbansvarig

Joni Stam

Friedrich Wilhelm

Nietzsche

Gottfried Wilhelm von

Leibniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein

Slavoj

Žižek

www.larare.at

Bertrand

Russell

Peter

Singer

Baruch

Spinoza

Jean-Paul

Sartre

Webbansvarig

Joni Stam

Thomas

av Aquino

Simone

Weil

Arthur

Schopenhauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

om Google-formulär

www.larare.at

Samhällskunskap

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt

Respons

Tala

Ord

www.larare.at

Skriva

Respons

Skriva

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ bedömning

à la Dylan William

 

 

 

www.larare.at

Synligt lärande

à la John Hattie

 

Skolfrågor

à la John Dewey

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

kurserna

Filosofi

Kurserna

Organisation

Psykologi

Kurserna

www.larare.at

Moment

Vetenskapligt arbete

Information och kommunikation

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Kurserna

Moment

Inledande skrivuppgift

Moment

Språksociologi

Moment

Litteratur

www.larare.at

Moment

Läsförståelse och texttyper

Moment

Tala & argumentation

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Språkhistoria

Moment

Språkförhållanden i Norden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Skrivhantverket

Elevfrågor kopplade till det aktuella NP

Moment

Läsning

www.larare.at

Moment

Språk

Nationella provet

i Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Språkets uppbyggnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordmoln

Klickbar bild

Karin

Boye

Truman

Capote

Emily Jane

Brontë

www.larare.at

Charles

Bukowski

Jane

Austen

Webbansvarig

Joni Stam

Charles

Baudelaire

Dante

Alighieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz

Kafka

Gunnar

Ekelöf

Paul

Eluard

Nikolai

Gogol

Daniel

Defoe

www.larare.at

Charles

Dickens

Stig

Dagerman

James

Joyce

Elmer

Diktonius

Webbansvarig

Joni Stam

Fjodor

Dostojevskij

Johann von

Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August

Strindberg

Lars

Norén

Edgar Allan

Poe

Astrid

Lindgren

Oscar

Wilde

www.larare.at

Stephen

King

Anna Maria

Lenngren

Kristina

Lugn

Vladimir

Majakovskij

Webbansvarig

Joni Stam

Willy

Kyrklund

Jack

Kerouac

Hjalmar

Söderberg

Bertolt

Brecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William

Shakespeare

George

Orwell

www.larare.at

Hunter S.

Thompson

Walter

Scott

Erik Johan

Stagnelius

Mary

Shelley

Webbansvarig

Joni Stam

Dylan

Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-verktyg

Samling

Genus

vad formar kvinnor och män?

Genre

Litteraturhistoria

www.larare.at

Grupparbete

Studieteknik

Webbansvarig

Joni Stam

Gruppindelning

Studieteknik

Grammatik

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-verktyg

Digitala resurser

www.larare.at

Google dokument

Digitala resurser

Growth/Fixed Mindset

Carol Dweck

Webbansvarig

Joni Stam

Grit

Angela Lee Duckworth

Hans-Georg

Gadamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Ordbehandling

Presentation

Bildspel

www.larare.at

Formulär

Samling

SÖK

23 tips

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John

Hattie

www.larare.at

Homeros

Iliaden och Odysseus

Historia

Kurs

Hjälp till

eleven

Webbansvarig

Joni Stam

Härskarstrategier

Att styra eller styras; det är frågan

HTML

Grundläggande programmering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanistisk

och samhällsvetenskaplig specialisering

Hamlet

Svenska / Litteratur

Haiku

Versmått

www.larare.at
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets...

Huvudtema

Organisation

Hinduismen

Religion

Webbansvarig

Joni Stam

Hyperbol

Stilfigur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel

Thomas

Hobbes

David

Hume

www.larare.at

HBTQ+

Temaarbete

Martin

Heidegger

Webbansvarig

Joni Stam

 

Edmund

Husserl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

www.larare.at

5 Förmågor

Ämnets syfte

Webbansvarig

Joni Stam

Historia

inledning & källkritik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

Site

PDF

www.larare.at

Tidigare

Planering

Historia

fördjupning

Webbansvarig

Joni Stam

Prövning

Historia 1a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem viktiga

förmågor

Hur fungerar

Betygssystemet?

www.larare.at

Vad är skillnaden mellan bildning och

utbildning?

Hur får man ett

A

Webbansvarig

Joni Stam

Hur klarar man sina studier

framgångsrikt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda råd: grupparbete

debatt eller diskussion

Goda råd:

skriva prov

www.larare.at

Kunskapsreproduktion kontra

"kunskapande"

Att föra anteckningar

Webbansvarig

Joni Stam

Hur mycket ska jag

skriva?

Framgångsrikt lärande?

vad är värt att lära?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källhänvisningar

och källförteckning?

www.larare.at

LIX

läsbarhetsindex

Förhållningssätt

till lärare och lektioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupningsarbete?

Information

Fördjupningsarbete?

Elevkommentar

www.larare.at
 

Webbansvarig

Joni Stam

Analysera?

Varför är det bra att analysera texter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insändare

Texttyp

www.larare.at

Inledning

"Börjor" i olika texttyper

Checklista

inför varje lektion

IKT

Organisation

Webbansvarig

Joni Stam

Interpunktion

Språkriktighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkludering & exkludering

Organisation / Pedagogik

Introduktion

Svenska

Iliaden

Litterär klassiker

www.larare.at

Introduktion

Filosofi

Intrig

Berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Idealism kontra Materialism

Filosofi

Introduktion

Psykologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interjektion

Ordklass

Idealism

Idériktning

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Betydelsefulla

Inspiratörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idiomatiska uttryck

Fasta uttryck

Inlämning

Organisation

www.larare.at

Skriva

Instruktioner

Ironi

Stilfigur

Webbansvarig

Joni Stam

Islam

Religion

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

Slides/Presentationer

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: INFINF01

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: INFINF01

QR

Webbansvarig

Joni Stam

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: INFINF02

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: INFINF02

QR

Webbansvarig

Joni Stam

FAQ

Tidigare

Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Kommunikation

Analys

av webbplats

www.larare.at

Moment

Program

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Webbplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Hantering

av fakta

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT

Det webbaserade lärandet

NGL

VLM

Virtuell lärandemiljö

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Google

verktyg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Puffar

för IKT

Webbansvarig

Joni Stam

Effektivisering

av gymnasieskolan

Presentationstekniskt

hjälpmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googleinlämning

Lärandeportfoolio

LIX

Läsbarhetsindex

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-dokument

i undervisningen

 

Google-dokument

lektion 2

 

www.larare.at

Centralt innehåll

i Svenska 1

Kursupplägg

i lärplattformen It's Learning

 

Webbansvarig

Joni Stam

Hur fungerar Kunskapskraven

i Svenska 1?

Kunskapskrav

i undervisningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa grupper

i Lotus Notes

 

 

 

www.larare.at

Moment

Hur är de uppbyggda?

 

Webbansvarig

Joni Stam

Hur man använder testprogrammet

Testmoz

Doodle

Scheduling tutorial (YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam

Lärare

Jargong

Samling

www.larare.at

Journalistik

Moment

Journalistik, reklam och information

MEEJOU01 / MEEJOU02

Webbansvarig

Joni Stam

Skriva

Journalistik

Judendomen

Religion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalistik, reklam och information

MEEJOU01 / MEEJOU02

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: MEEJOU01

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: MEEJOU01

QR

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: MEEJOU02

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: MEEJOU02

QR

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Journalistik

Fanzine

webbtidningsmall

Sändare och mottagare

kommunikationsmodell

Analys

av webbplats

www.larare.at

Moment

Kommunikation

Moment

Reklam

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Lagstiftning

Moment

Propaganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR

Google +

Lärare Joni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter

@LarareJoni

Utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

i medierna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsefulla inspiratörer

Ett axplock

av Jonis arbeten

Om sajten

www.larare.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel

om Gustaf Norén publicerad i DT

Klassrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätbaserat lärande

Nästa generations lärande (NGL)

Insändare

publicerad i DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrummet

Organisation / Pedagogik

Kunskapskrav

ABCDE

Kärlek

Psykologi

Kanon

Litteraturvetenskap

www.larare.at

Källhantering

Källkritik, hänvisning, citat och förteckning

Klassiker

Litteraturvetenskap

Webbansvarig

Joni Stam

Kontaminationer

Svenska

Krönika

Svenska

Alla

Kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Det klasslösa lärandet

Organisation / Pedagogik

Klyschor

Språklig variation

Kalendarium

förklaring

Webbansvarig

Joni Stam

Kreativt lärande

Pedagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktion

Ordklass

Kommunikation

Information och kommunikation

Kurs

för pedagoger

“The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

"Krokning"

Skrivhantverket

www.larare.at

Kommunikationsmodell

Information och kommunikation

"Kunskapande"

Pedagogik

Konst

Fakta

Webbansvarig

Joni Stam

Kristendomen

Religion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohlberg

Moral

Tema

Kränkning kontra respekt

Tema

Kärlek

“The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

www.larare.at

Litteraturhistoria

Klassicism

Kiasm

Stilfigur

Konst och kultur

Kurs

Webbansvarig

Joni Stam

Kursupplägg

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immanuel

Kant

 

 

“The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

 

www.larare.at

Komplettering

Organisation

Kalkyl

Digitala resurser

Webbansvarig

Joni Stam

 

Søren Aabye

Kierkegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

och fakta

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska som andra språk

SVA01 / SVA02 / SVA03

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Information och kommunikation

INF01 / INF02

Engelska

ENG05 / ENG06 / ENG07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionskunskap

REL01 / REL02 / REL0

Samhällskunskap

SAM01a1 / SAM01b

www.larare.at

Journalistik, reklam & information

JOU01 / JOU02

Webbansvarig

Joni Stam

Humanistisk och samhallsvetenskaplig...

HUM00S / HUA00S

Naturkunskap

NAK01a1 / NAK01B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 1

(FIOFIO01)

Förslag

på sajter

Ämnets

syfte

www.larare.at

Filosofi 2

(FIOFIO02)

Sex

förmågor

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 1a1

HISHIS01a1

Historia 1a2

HISHIS01a2

Historia 1b

HISHIS01b

"Livet är en alldeles för viktig sak att tala allvarligt om." (Oscar Wilde)

www.larare.at

Historia 2a

HISHIS02a

Historia 3 (HISHIS03)

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

Centralt innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnets

Syfte

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1

PSKPSY01

Psykologi 2A

PSKPSY02a

www.larare.at

Psykologi 2B

PSKPSY02b

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

Centralt innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 1

SVESVE01

pdf

www.larare.at

Svenska 3

SVESVE03

Svenska 2

SVESVE02

Webbansvarig

Joni Stam

QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivande

SVESKR0

Litteratur

SVELIT0

Förslag

på sajter

www.larare.at

Kommentar

pdf

Retorik

SVERET0

Webbansvarig

Joni Stam

Svenska 1

Instruktionsvideo

I undervisningen

Instruktionsvideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

Styrdokument i undervisningen (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska som andra språk 2

SVASVA02

Webbansvarig

Joni Stam

 

Svenska som andra språk 3

SVASVA03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs-

Moment

www.larare.at
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Webbansvarig

Joni Stam

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Kurs-

Moment

Webbansvarig

Joni Stam

Information och kommunikation

INF01 och INF02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Kurs-

Moment

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturhistoria

muntlig presentation

Moment

Läsning

Lyssna på

en bok

www.larare.at

Lektionsstart

skriva

Logik

Filosofi

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Logg

Samling

Litteraturanalys

intertextualitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Ledarskap

LIX

Läsbarhetsindex

Lärande

Pedagogik

Lånord

Språklig variation

www.larare.at

Moment

Läsförståelse & texttyper

Lästips

Litteratur

Webbansvarig

Joni Stam

Lektionstips

Till pedagoger

Läsa

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läslogg

Studieteknik

Litterära uttryck

Litteraturvetenskap

Lästeknik

Studieteknik

Lyrik

Texttyp

Dokument

Layout

www.larare.at

Läsförståelse

Studieteknik

Liknelse

Stilfigur

Lasswells

kommunikationsmodell

Webbansvarig

Joni Stam

Skrivuppgift

Lyssna, skriv och lär

Litotes

Stilfigur

Lärarens

reflektion

Latinska

citat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap

Organisation

Läs- och skrivsvårigheter

Studieteknik / Pedagogik

Läsa

och arbeta med texter

Lärare

Joni Stam

www.larare.at

Lärportfolio

Google-dokument

Presentation av

larare.at

Loggföring

Studieteknik

Webbansvarig

Joni Stam

Feministisk

Litteraturkanon

Mansdominerad

Litteraturkanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljud

innehållsförteckning

Gottfried Wilhelm von

Leibniz

John

Locke

Lingvistik

Språk

www.larare.at

Lönesamtal

för lärare

 

Jean-François

Lyotard

Webbansvarig

Joni Stam

Claude

Lévi-Strauss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at i

medierna

www.larare.at

Upplägg

Navigationshjälp

Webbansvarig

Joni Stam

Till användare

Alla är välkomna att använda larare.at

Layoututveckling

2011 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lära känna

en ny grupp

www.larare.at

Bilda

grupper

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAG

stärkande

VI

stärkande

www.larare.at

Feedback

till läraren

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

SVELIT0

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

Nio förmågor

Svenskämnets syfte

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litterära

uttryck

www.larare.at

Den förbjudna

litteraturen

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Litteraturanalys

intertextualitet

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forntiden

ca 3000 f.Kr.

Medeltiden

ca 500 - 1500-talet

Antiken

ca 500 – 500 e. Kr.

www.larare.at

Renässansen

1400-1500-tal

Genre

Epik, Lyrik & Dramatik

Webbansvarig

Joni Stam

Romantiken

slutet av 1700-tal till mitten av 1800-tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernismen

ca 1900 -1945

Film och litteraturhistoria

Tidslinje

Litterära epokerna

www.larare.at

Realismen

ca mitten 1800-tal

Upplysningen

1700-talet

Webbansvarig

Joni Stam

Feministisk

Litteraturkanon

Mansdominerad

Litteraturkanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barocken

1600-talet

www.larare.at

Nobelpristagare

Wikipedia

Tack vare...

Epokernas betydelse

Webbansvarig

Joni Stam

Runbergsprojektet

copyrightbefriad klassisk nordisk litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

Kända författares

Skrivteknik

www.larare.at

Klassicismen

mitten av 1600-tal & början av 1700-talet

Webbansvarig

Joni Stam

Naturalismen

ca slutet av 1800-talet

Texter

förslag på skönlitteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grekiska Antiken

www.larare.at

Alla

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loggmodell

Google dokument

www.larare.at

Boklogg

Google dokument

Webbansvarig

Joni Stam

Reflektionslogg

Google dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk

Svenska

Författare

Svenska

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

Undervisning

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyssna

på en bok

www.larare.at

Moment

Läsning

Webbansvarig

Joni Stam

Texter

förslag på skönlitteratur

Novell

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa

mellan raderna