Välkommen

Alla kurser

på www.larare.at

Svenska

Kurs

Religion

Kurs

Konstarterna och samh.

Kurs

Historia

Kurs

Filosofi & Psykologi

Kurser

JSW

Jonis Språk & Webb

Min

Pedagogiska tanke

Mental träning

Kurs

Om mig

Joni Stam

Allt innehåll på sajten

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Innehållsförteckningar

Organisation

Alla Google-bildspel

Samling

Alla Google-formulär

Samling

Alla Google-kalkyl

Samling

Film

Samling

Pedagogik

till pedagog

Hjälp

till elev

Skolutveckling

till skolutvecklare

Länkarkiv

Samling

Styrdokument

Skolverkets styrning

Förslag

på sajter

Studiestöd

Betydelsefulla

Inspiratörer

Prov

Samling

Lärarhandledningar

* Lösenord krävs

IKT

QR-kod

FAQ

Samling

Organisation

Om sajten

www.larare.at

Lärare

* Lösenord krävs

A

Litteraturhistoria

Antiken

Adjektiv

Ordklass

Argumenterande texttyper

Samling

Artikel

Texttyp

Analys

Samling

Argumentation

Texttyp

Adverb

Ordklass

(Litteratur)analys

Svenska

Abstract

sammanfattning

Argumenterande tal

Texttyp

Innehåll (A)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Arbetsansökan

Texttyp

Allegori

Stilfigur

Lärarnas arbetstid

Föra anteckningar

Assonans

Stilfigur

Allitteration

Stilfigur

Aforism

Texttyp

Analys

av webbplats

Anglicism

Språk

Antites

Stilfigur

Antikens tänkare

Filosofi

Extra anpassningar

Akademiskt skrivande

Assimilation & Accommodation

inkludering och etablering

Allusion

Stilfigur

Anföringsteknik

vid berättande

Automatiserade

bildspel

Avstämningar

Samling

Aristoteles

Theodor

Adorno

AV-media

Samling

Aurelius

Augustinus

Anafor

Stilfigur

Kan du följa anvisningar?

Google dokument

Analys

Tal

Analys

Språk

Analys

Filosofiskt tankesystem

Analys

Bild

Analys

Litteratur

Analys

Språkstatistik

Analys

Diskursanalys

Analys

Informationsflöde

Analys

Historisk händelse

Analys

Konst

Analys

Religionskritik

Analys

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Textjämförelse

Analys

Webbplats

Analys

Film

Analys

Poesi

Analys

B

Bildspel

Samling

"Börjor"

Inledningar i olika texttyper

Berättande

Svenska

Betyg

Bildspråk

Svenska

Behavioristiska perspektivet

Psykologi

Bildanalys

Biologiska perspektivet

Psykologi

Buddhismen

Religion

Innehåll (B)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Blackout poetry

Svenska

Judith

Butler

Bok kontra film

Svenska

Berättarform

Svenska

Businesspråk

Språk

Behov och känslor

Psykologi

Bisats

Svenska

Besjälning

Stilfigur

Brukstexter

Sakprosa

Bildspel

utbildning

Betydelsefulla

inspiratörer

Bildredigering

Digitala resurser

Blended Learning

Blandat lärande

Boksamtal
Bedömning och betyg

Barocken

Litteraturhistoria

Bloom

Pedagogik

Simone de

Beauvoir

George

Berkeley

Brandtal / Motivationstal

Akademisk profil

Motivationstal

Klassiker

Motivationstal

Skola

Motivationstal

Lärande

Motivationstal

Filosofiämnet

Motivationstal

Svenskämnet

Motivationstal

Mental träning

Motivationstal

Psykologiämnet

Motivationstal

Dina studier

Motivationstal

Läsa

Motivationstal

Samarbete

Motivationstal

Religion

Motivationstal

Skriva

Motivationstal

Tala

Motivationstal

Historia

Motivationstal

Berättande

Miljöbeskrivning

Berättande

Personbeskrivning

Berättande

Dialog

Berättande

Hur börjar man?

Berättande

Klassisk dramaturgisk modell

Berättande

Dramaturgiska grepp

Berättande

Intrig

Berättande

Skriv

Berättande

LIX

Läsbarhetsindex

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Monolog

Berättande

Introduktion

Berättande

Grunder

Berättande

Att beskriva

Berättande

Tema & motiv

Berättande

Jag, hon och han

Berättande

Disposition

Berättande

Känslor

Berättande

Respons

Självbesiktning

Skriva till musik

Berättande

Berättarkomponenter

Berättande

En bra text?

Berättande

9 urhandlingar

Berättande

36 dramatiska situationer

Berättande

Respons

Berättande

Stilfigurer

Berättande

Berättarteknik

Berättande

Roman

Berättande

Stafettskrivning

Berättande

Skrivutveckling

Berättande

Stereotyper

Berättande

Betydande personer

Psykologi

Betydande personer

Litteratur

Betydande personer

Film

Betydande personer

Filosofi

Betydande personer

Religion

Betydande personer

Världshistoria

Betydande personer

Alla

Betydande personer

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Medicin

Betydande personer

Vetenskap

Betydande personer

Politik

Betydande personer

Mitt yrkesliv

Betydande personer

Blandat

Betydande personer

Musik

Betydande personer

Konst

Betydande personer

Pedagogik

Betydande personer

C

berättande text

Checklista 1

Copyright

Upphovsrätt

berättande text

Checklista 2

CV

Arbetsansökan

Elev

coachning

Tema

Civilkurage

Lär dig

Citera rätt

Check points

Organisation / Pedagogik

A Clockwork Orange

"Filmsnack"

Innehåll (C)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Albert Camus

Litteratur eller Filosofi

Citat

Skrivande

Citat

Mental träning

Citat

Veckans...

Citat

Religion

Citat

Pedagogik

Citat

Kunskap

Citat

Citat

Filosofi

Citat

Språk

Citat

Bildspel

Citat

D

Debattartikel

Texttyp

Definitioner

Filosofi och Svenska

Diskussionsord

Debatt

muntligt

Öppet

dokument

De eller dem

Språkriktighet

36 dramatiska situationer

Berättande

René

Descartes

Drömmar

Psykologi

Demokritos

Dramaturgiska grepp

Berättande

Innehåll (D)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Dataterminologi

Stig

Dagerman

Fjodor

Dostojevskij

Charles

Dickens

Datahjälp

Dyslexi

Svenska

Dialekter

Jacques

Derrida

Disposition

i berättande

Tema

Dystopi

Digitaliseringens inverkan

Elmer

Diktonius

Veckans

Dikt

Daniel

Defoe

Dramatik

Genre

Diskursanalys

Dyslexi

Funktionshinder

Berättande

Dialog

Dikt

Texttyp

Digitala

resurser

Dreamweaver

Digitala resurser

Deadline

Organisation

John

Dewey

E

Epistemologi

läran om kunskap

Empirism

allt via sinnena

Egoism

Psykologi

Litterära

Epoker

Ellips

Stilfigur

Elevsamtal

Extra anpassningar

Elevstöd

Etik & Moral

Filosofi

Eufemism

Stilfigur

Essä / Essay

Texttyp

Innehåll (E)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

En ska bort!

Litteraturhistoria

"Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste du fortsätta framåt"

(Albert Einstein)

Ekosofi

Filosofimoment

Etymologi

Språk

Examination

Elevhälsa

Elevstöd

Extra svenska
Extrauppgifter
Epifor

F

Filosofi

Kurs

Litteraturhistoria

Författarporträtt

Fördjupningsarbete

i litteraturhistoria

Fobier

Psykologi

Google-formulär

Samling

Fogeord

Svenska

Finska

Språk i Norden

Floskler

Språklig variation

Filmanalys

5-paragrafsuppsats

Svenska

Innehåll (F)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Färdigheter

i Svenska

Förmågor

Skolverkets styrning

Fusk och plagiat

Organisation

Faktaläsning

Studieteknik

Formella texttyper

Frågor & svar

Svenska

Paul-Michel

Foucault

Filmklipp

Fabeln

Texttyp

Roliga och fyndiga

Formuleringar

Feedback

Felstavade ord

Fula ord

Språklig variation

Förkortningar

Wikipedia

Flipped Classroom

Det omvända klassrummet

Fras

Språkriktighet

Fanzine

Webbtidningsmall

Film- och TV-kunskap

Kurs

Förstärkningsord

Svenska

FAQ

Samling

4 kunskapsuttryck

(4 F:n) Pedagogik

Fonologi

Ljudlära

Föreläsning

Jonis rutiner

Feminism

Arbetsområde

Fackspråk

Språklig variation

Förmågor

för 2000-talet

Funktionsvariation

Psykologi / Organisation

Feedback

Pedagogik

Film

i undervisningen

Formativ

bedömning

Tema

Förintelsen

Flexibelt lärande

Feministisk

filosofi

Filmsnack

Dear future generation

Förarbete

Filmsnack

Kära pappa

Filmsnack

Dyslexi

Litteraturhistoria

Forntiden

Förstelärare

Organisation

Fantasi

Skrivövning

Folktro

Religion

Föreläsning/Webblektion

Alla inspelningar

Filmklipp

Svenska

Filmklipp

Filosofi

Filmklipp

Religion

Filmklipp

Psykologi

Filmklipp

Språk

Filmklipp

Pedagogik

Filmklipp

Litteratur

Filmklipp

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Svenskkurserna

Filmklipp

Läsa

Filmklipp

Konst & kultur

Filmklipp

Mental träning

Filmklipp

Skriva

Filmklipp

Tala

Filmklipp

Spelfim i skolan

Introduktion

Spelfilm

Filmer

Spelfilm

Filmanalys

Spelfilm

Filmcitat

Spelfilm

Ordmoln

Spelfilm

Berättarkomponenter

Spelfilm

Recension

Texttyp

Valen

Analysmodell

Bok kontra film

Analys

Skådespelare

Spelfilm

Regissörer

Spelfilm

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Citat

Spelfilm

Genus

Spelfilm

Film och Svenska

Spelfilm

Film och litterära epoker

Spelfilm

Psykologi

Spelfilm

Filosofi

Spelfilm

Konst & kultur

Spelfilm

Religion

Spelfilm

Tema

Spelfilm

Samhälle

Spelfilm

Historia

Spelfilm

Lärande

Spelfilm

Ledarskap

Spelfilm

Filosofi

Introduktion

Filosofi

Styrdokument

Gymnasiekurserna Filosofi 1 och Filosofi 2

Syfte

Filosofi

Moment

Filosofi

Formulär

Filosofi

Begrepp

Filosofi

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Ismer

Filosofi

Diskussionsord

Filosofi

Teoretisk och praktiskt

Filosofi

Filosofer

Filosofi

Motivationstal

Ljud

Filosofi

Innehåll (filosofi)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Måluppfyllelse

Filosofi

QR-kod

Filosofi

Bildspel

Filosofi

Definition

Filosofi

Planering

Filosofi

Pedagogisk vision

Filosofi

Citat

Filosofi

Respons

Filosofi

Teman

Filosofi

Öppet dokument

Google-dokument

Sajtförslag

Filosofi 1

Sajtförslag

Filosofi 2

Liberalismen

Filosofi

Tankesystem

Filosofi

Idealism och Materialism

Filosofi

Rationalism och Empirism

Filosofi

Film och filosofi

Filosofi

Länkarkiv

Filosofi

Julkalender

Filosofi

Elevsamtal

Filosofi

FAQ

Filosofi

Examination

Filosofi 1

Portfolioexamination

Filosofi 2

Spelfilm

Filosofi

Filosofiska frågor

Filosofi

Antikens tänkare

Filosofi

Filmklipp

Filosofi

Google site

Filosofi

Filosofi: moment

Verklighet

Filosofimoment

Nutida

filosofer

Logik

Filosofimoment

Vetenskapsteori

Filosofimoment

Etik & moral

Filosofimoment

Språkfilosofi

Filosofimoment

Feministisk filosofi

Filosofimoment

Existensfilosofi

Filosofimoment

Kunskap / epistemologi

Filosofimoment

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ekosofi

Filosofimoment

Vetskap & vetenskap

Filosofimoment

Värdefilosofi

Filosofimoment

Jaget

Filosofimoment

Universaliestriden

Filosofimoment

Värde & samhälle

Filosofimoment

Frihet

Filosofimoment

Marxism

Filosofimoment

Albert Camus

Fördjupningsmoment 1

Populärkultur

Fördjupningsmoment 2

Medvetandefilosofi

Fördjupningsmoment 4

Tre filosofer

Fördjupningsmoment 3

Filosofer

Ordmoln

Filosofer

Aristoteles

Theodor

Adorno

Hannah

Arendt

George

Berkeley

Simone de

Beauvoir

Judith

Butler

Aurelius

Augustinus

Albert

Camus

René

Descartes

Demokritos

Jacques

Derrida

Innehåll (filosofer)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Paul-Michel

Foucault

Hans-Georg

Gadamer

Miranda

Fricker

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel

Herakleitos

Martin

Heidegger

Thomas

Hobbes

Edmund

Husserl

David

Hume

Søren Aabye

Kierkegaard

Immanuel

Kant

John

Locke

Claude

Lévi-Strauss

Jean-François

Lyotard

Gottfried Wilhelm von

Leibniz

Karl

Marx

Arne

Næss

Friedrich Wilhelm

Nietzsche

Platon

Pythagoras

Ayn

Rand

Jean-Paul

Sartre

Bertrand

Russell

Arthur

Schopenhauer

Peter

Singer

Baruch

Spinoza

Thomas

av Aquino

Thales

Zenon

Slavoj

Žižek

Simone

Weil

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein

Mary

Wollstonecraft

Författare

Alla

Författare

Introduktion

Författare

Ordmoln

Författare

Jane

Austen

Anna

Akhmatova

Dante

Alighieri

Bertolt

Brecht

Charles

Baudelaire

Karin

Boye

Charles

Bukowski

Emily Jane

Brontë

Truman

Capote

Stig

Dagerman

Innehåll (författare)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Fjodor

Dostojevskij

Daniel

Defoe

Charles

Dickens

Elmer

Diktonius

Paul

Eluard

Gunnar

Ekelöf

Johann von

Goethe

Nikolai

Gogol

James

Joyce

Homeros

Franz

Kafka

Stephen

King

Willy

Kyrklund

Jack

Kerouac

Astrid

Lindgren

Kristina

Lugn

Anna Maria

Lenngren

Lars

Norén

Vladimir

Majakovskij

George

Orwell

Edgar Allan

Poe

Walter

Scott

Sofokles

William

Shakespeare

Mary

Shelley

Erik Johan

Stagnelius

Sapfo

Edith

Södergran

Hjalmar

Söderberg

Dylan

Thomas

August

Strindberg

Hunter S.

Thompson

Tomas

Tranströmer

Oscar

Wilde

G

Grammatik

Svenska

Genus

vad formar kvinnor och män?

Gymnasieexamen

Genrer

Litteraturhistoria

Grunderna i...

Studieteknik

Grit

Angela Lee Duckworth

17 globala mål

2016-2030

Innehåll (G)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Growth/Fixed Mindset

Carol Dweck

Grupparbete

Studieteknik

Gnosticism

Religion

Gruppindelning

Studieteknik

Gåtor

Google-verktyg

Dokument

Ordbehandling

Sites

Chrome

23 söktips

Presentation

Bildspel

Classroom
Göra kalkylark

Formulär

Innehåll (G)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Google-verktyg

Google-formulär

Alla

Filosofi

Religion

Psykologi

Mental träning

Historia

Svenska

Skriva

Litteratur

Infärgning

Tala

Läsa

Ord

Språk

Konst & kultur

Högskoleprovet

Informationshantering

Google-presentationer

Alla

Filosofi

Religion

Psykologi

Historia

Göra bildspel

Svenska

Skriva

Mental träning

Litteratur

Språk

Läsa

Författare

Konst & kultur

Tema

Pedagogik

Tala

Informationshantering

Google-kalkyl

Alla

Filosofi

Religion

Svenska

Sve01

Sve02

Sve03

Psykologi

Konst & kultur

Historia

Mental träning

Information

Grunderna i...

Lärande

Samtal

Informationshantering

Uttryck

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Språk och språkbruk

Tolkning och reflektion

H

Historia

Kurs

Hjälp till

eleven

Hinduismen

Religion

Hypotes

Huvudteman

Organisation

Högskoleprovet

Svenska

Hamlet

Svenska / Litteratur

Hjältetema

HBTQ+

Temaarbete

Humanistiska perspektivet

Psykologi

Innehåll (H)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Haiku

Versmått

Härskarstrategier

Att styra eller styras; det är frågan

Handledning

Hyperbol

Stilfigur

Humanistisk

och samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk

och samhällsvetenskaplig spets...

HTML

Programmering

Historia

Introduktion

Bildspel

Ordlista

Styrdokument

Motivationstal

Pedagogisk vision

Kalender

Formulär

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Kalkyl

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Måluppfyllelse

PDF

Prövning

Historia 1a1

Kunskapsfrågor

Tidigare

Planering

Länkarkiv

Film och historia

Historia

fördjupning

Ljud

Historia: moment

Historia

inledning & källkritik

Forntiden

Revolutionernas tid

Medeltiden

Antiken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Analys & reflektion

Upptäckternas tid

Upplysningen
Svensk historia

Utomeuropeisk historia

Världskrigen
Ideologier

Imperialismen

Demokrati - diktatur

Nutidshistoria

Industrialismen

Kalla kriget

Hjälp till elev

Studieteknik

Fem viktiga

förmågor

Presentationstekniskt

hjälpmedel?

Källhänvisningar

och källförteckning?

Hur får man ett

A

Goda råd:

skriva prov

Hur klarar man sina studier

framgångsrikt?

Hur fungerar

Betygssystemet?

Innehåll (organisation)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Goda råd: grupparbete

debatt eller diskussion

LIX

läsbarhetsindex

Nyckelord?

Övningar & Uppgifter

Samtalsregler

Analysera?

Varför är det bra att analysera texter?

Fördjupningsarbete?

Information

Hur mycket ska jag

skriva?

Föra anteckningar

Google-verktyg

Coaching?

Motivation

Framgångsrikt lärande?

vad är värt att lära?

Vad är skillnaden mellan bildning och

utbildning?

Hur kommer man igång?

Kunskapsreproduktion kontra

"kunskapande"

Datahjälp

Typografi?

Förhållningssätt

till lärare och lektioner

Terminologi?

Handledning

I

Inledning

"Börjor" i olika texttyper

Informell texttyp

Informationshantering

Islam

Religion

Interjektion

Ordklass

Ilska

Psykologi

Insändare

Texttyp

Intrig

Berättande

Idealism

Idériktning

Innehållsförteckningar

Organisation

Informationsförmedling

Organisation

Innehåll (I)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Idiomatiska uttryck

Fasta uttryck

Skriva

Instruktioner

Litterära

Ismer

Intertextualitet

Literaturanalys

Interpunktion

Språkriktighet

Idrottsmetodik

Inkludering & exkludering

Organisation / Pedagogik

Ironi

Stilfigur

Information Kommunikation Teknik (IKT)

Organisation

Iliaden

Litterär klassiker

Betydelsefulla

Inspiratörer

Kurs: INFINF01

Information och kom. 1

Kurs: INFINF02

Information och kom. 2

Informationssökning

Moment

Skriva

Informationsblad

Inlämning

Organisation

Innehållsförteckningar

Avstämningar

QR

Ljud 

Formulär

 Kalkyl 

Filmklipp 

Bildspel

Diskussionsord

Filosofi 

Litteraturvetenskap

Allt innehåll på sajten

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Jonis filmklipp

Författarporträtt 

Religion

Psykologi
Svenska

Kurser 

Pedagogik

Organisation

Ordlistor 

Ordmoln

Information och kommunikation

Bildspel

Informationshantering

Språk kontra text

Körschema

Semantik

Upphovsrätt

Copyright

Styrdokument

FAQ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Examination

QR

Datahjälp

Tidigare

Planering

Elevsamtal

Dreamweaver

Sändare och mottagare

Bildredigering

Inf. och kom. moment

Webbplats

Program

Reklam

Kommunikation

Propaganda

Analys av webbplats

Betydelsefulla inspiratörer

Litteratur

Politik

Vetenskap

Filosofi

Världshistoria

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Psykologi

Litteraturteori
Pedagogik

Skolan

som inspirerat mig

J

Judendomen

Religion

Jämställdhet kontra Jämlikhet

Humanism

Journalistik

Moment

Journalistik, reklam och information

Joni Stam

Lärare

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Jargong

Anglicism

Idiomatiska uttryck

Dialekter

Ungdomsspråk

Sportspråk

Maktspråk

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Fackspråk

Klyschor och Plattityder

Business-språk

Floskler

Journalistik, reklam och inf.

Syfte

Textkommunikation

Sändare och mottagare

kommunikationsmodell

Körschema

Fanzine

webbtidningsmall

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Examination

Journalistik, rekl. och inf. moment

Tillbaka till start

Reklam

Journalistik

Kommunikation

Mediakanaler

Analys av webbplats

Lagstiftning

Propaganda

Joni Stam

Lärare

JoniSpråkWebb

CV
Sajt

YouTube-kanal

Utbildning

LinkedIn

Kontakt
Kursplaneringar

Arbetslivserfarenhet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Behörighet

QR

Kursintyg

Inspelade föreläsningar & webblektioner

Rekommendationer

Webbplatsen www.larare.at

i medierna

Rutiner

Skolutveckling

Elevkommentarer

Pedagogisk vision

IKT-pedagog

Förstelärare

Om sajten

www.larare.at

Artikel

om Gustaf Norén publicerad i DT

Arbetsansökan

Uppsägning

Insändare

publicerad i DT

Musiker
Konstnär
Författare

K

Kunskap

Klassiker

Litteraturvetenskap

Konstarterna och samhället

Kurs

Kärlek

Psykologi

Kristendomen

Religion

Alla kurser

Källkritik

Kreativt skrivande

kurs

Kreativt lärande

Pedagogik

Källhantering

Källkritik, hänvisning, citat och förteckning

Innehåll (K)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Kursupplägg

Organisation

“The energy of the mind is the essence of life.”

(Aristoteles)

Kognitiva perspektivet

Psykologi

"Känslosnurra"

Känslor

Klassrummet

Organisation / Pedagogik

Kommunikationsmodell

Information och kommunikation

Tema

Kärlek

Krönika

Svenska

Kanon

Litteraturvetenskap

Kommunikation

Information och kommunikation

Kohlberg

Moral

Kasam

Kiasm

Stilfigur

Konjunktion

Ordklass

Tema

Kränkning kontra respekt

Kalkyl

Digitala resurser

Konspirationsteorier

Religion & samhälle

"Kunskapande"

Pedagogik

Søren Aabye

Kierkegaard

Kognitiv lingvistik

Språk

Konst och kultur

Kurs

Konst

Kanslisvenska & lagspråk

Texttyp

Klasslösa lärandet

Organisation / Pedagogik

Immanuel

Kant

Källhänvisning

Kunskap?

Kontaminationer

Svenska

Kalendarium

förklaring

"Krokning"

Skrivhantverket

Klyschor

Språklig variation

Komplettering

Organisation

Kalendrar

Konst och kultur

Styrdokument

Begrepp

Introduktion

Formulär

Bildspel

Kalender

24 luckor

Syfte

Pedagogisk vision

Kalkyl

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Innehåll (K)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Måluppfyllelse

Konstarterna och samhället

Introduktion

Uttryck & utveckling

Moment

Konst & samhälle

Moment

Upplevelse & analys

Moment

Öppet dokument

Google-dokument

Google Site

Elevsamtal

FAQ

Styrdokument

Alla kurser

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Retorik
Litteratur
Skrivande
Filosofi 1
Filosofi 2
Religion
Mental träning
Psykologi 1
Psykologi 2AB

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Kreativt skrivande

"Ingen vet vad han klarar innan han har försökt."

(Syrus)

Konstarterna och samhället
Samhällskunskap
Historia
Kultur och idéhistoria
Film- och TV-kunskap
Samtida kulturuttryck
Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering
Naturkunskap
Journalistik, reklam & inf.

Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets

inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Svenska som andra språk

Konst och kultur

Människans språk
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2

Kreativt skrivande

Introduktion

Genre

Berättande

Skrivutveckling

Länkar

Stilistik

Granska & bedöma

Övningar

Teori
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

L

Läsa

Samling

Lästips

Litteratur

Moment

Läsförståelse & texttyper

Lärande

Pedagogik

Lyssna

på en bok

Läsförståelse

Studieteknik

Läsa

och arbeta med texter

Moment

Läsning

Läslogg

Studieteknik

Lästeknik

Studieteknik

Läs- och skrivsvårigheter

Studieteknik / Pedagogik

Innehåll (L)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Latinska

citat

Litteratur

Kurs

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Litteraturanalys

Svenska

Litteraturhistoria

muntlig presentation

Litteraturvetenskap

Feministisk

Litteraturkanon

Liberalismen

(Skönlitterär)

Llitteraturhistoria

Lexikologi

Texttyp

Lyrik

Texttyp

Logik

Filosofi

Lasswells

kommunikationsmodell

Litterära uttryck

Litteraturvetenskap

Liknelse

Stilfigur

Lingvistik

Språk

Logg

Samling

Inför varje lektion

Studieteknik

Lektionsstart

skriva

Lagspråk och kanslisvenska

Lånord

Språklig variation

LIX

Läsbarhetsindex

Ledarskap

Organisation

Loggföring

Studieteknik

Moment

Ledarskap

Länkarkiv

Litotes

Stilfigur

Skrivuppgift

Lyssna, skriv och lär

Lönesamtal

för lärare

Lärportfolio

Google-dokument

Lärare

Joni Stam

Presentation av

larare.at

Dokument

Layout

Lektionstips

Till pedagoger

www.larare.at

Introduktion

Intention

Besöksstatistik

www.larare.at i

medierna

Historik

Mål och mening

Layoututveckling

2011 - 2017

Upplägg

Navigationshjälp

Till användare

Alla är välkomna att använda larare.at

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Lektionstips

Pedagogiska "knep"

Lära känna

en ny grupp

Små tips

Bildspel

Diskussion

Lektionsupplägg

Repetition

Innehåll (organisation)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Värderingsövningar

Bilda

grupper

Grupparbete

Gruppredovisning

Grupplogg

Spel & tävling

Feedback

JAG

stärkande

VI

stärkande

Demokrati

Undervisande elever

Examination & redovisning

Litteraturvetenskap

Introduktion

Begrepp

Ordmoln

Författare

Genre

Epik, Lyrik & Dramatik

Formulär

Litteraturteori

Texter

förslag på skönlitteratur

Bildspel

Innehåll (litteratur)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Tidslinje

över epokerna

Tack vare

Epokernas betydelse

Forntiden

ca 3000 f.Kr.

Antiken

ca 500 - 500 e. Kr.

Medeltiden

ca 500 - 1500-talet

Renässansen

1400 - 1500-tal

Barocken

1600-talet

Klassicismen

mitten av 1600 - början av 1700

Upplysningen

1700-talet

Romantiken

slutet av 1700 - mitten av 1800

Realismen

ca mitten 1800-tal

Naturalismen

slutet av 1800-talet

Modernismen

ca 1900 - 1945

Postmodernismen

1945 -

Poststrukturalismen

1960 -

Kanon

Klassiker

Mansdominerad

Litteraturkanon

Feministisk

Litteraturkanon

Runbergsprojektet

copyrightbefriad klassisk nordisk litteratur

Kända författares

Skrivteknik

Spelfilm

Litterära uttryck

(Skönlitterär) litteraturhistoria

Poesi

Filmklipp

Film och litteraturhistoria

Novell

Nobelpristagare

Wikipedia

AV-media

Länkarkiv

Litterära ismer

Realism

Naturalism

Dadaism

Futurism

Imagism

Modernism

Bildspel

Innehåll (litteratur)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Expressionism

Formulär

Surrealism

Absurdism

Symbolism

Existentialism

Postmodernism

Poststrukturalism

Logg

Allmänt

Läslogg

Formulär

Grupplogg

Boklogg

Google dokument

Reflektionslogg

Reflektionslogg

Google dokument

Loggmodell

Google dokument

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Länkar

Språk

Svenska

Psykologi

Pedagogik

Filosofi

Religion

QR

Undervisning
DIV
Litteratur och böcker

Reflektionslogg

Historia
Litteraturvetenskap
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

M

Motivation

Pedagogik

Centrala motiv

Berättelse (Svenska)

Maktspråk

förtryckarstrukturer

Minital

övning

Metafor

Stilfigur

Meningsbyggnad

Språkriktighet

Mental träning

kurs

Moralfilosofi

Mottagaranpassning

läsaranpassning

Miljöbeskrivning

berättande

Språkpolitik

Minoritetsspråk

Monolog

Svenska

Innehåll (M)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Meningen med livet är...

Filosofi och Religion

Moduler

IKT-lösning

Litteraturhistoria

Medeltiden

Litteraturhistoria

Modernismen

Marxism

Ideologi

Motivationstal

Brandtal

Musik/poesi

Medea

Dramatik

Filmen

Matrix

Manligt & kvinnligt

Språk

Mejlkonversation

Manual

Texttyp

Myter

Berättande

Makt & kontroll

Psykologi

Management uttryck

Business-jargong

Morfologi

Språk

MOOC

IKT

Meritpoäng

Organisation

Maieutik / majeutik

Samtalsmetodik

Mindset

Carol Dweck

Metonymi

Stilfigur

Marginalanteckningar

faktahantering

Mindmap

Studieteknik

Metodik

Pedagogik

Morfologi

ordbildning

Missbruk

Psykologi

Manifestus

Paidagogos

Mental träning

Styrdokument

Bildspel

Syfte
Intro

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Ljud

Begrepp

Formulär

Elevövning: ETA

Träning och Avslappning

Motivationstal

FAQ
Examination

Länkar

Elevsamtal

Planering

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Citat

QR

Stanna upp, uppmärksamma och acceptera den verklighet som vi för stunden befinner oss i. (Zachau)

Måluppfyllelse

Google Site

Träningsdagbok

Kalkyl

Mental träning: moment

Självkänsla

Stress & prestation

Ledarskap

Psykologi & prestation

Motivation och målfokusering

Träning- och avslappning

N

Novell

Samling

(Språk i) Norden

Svenska

Nivåanpassad

Llitteratur

Nonsens

Språklig variation

Naturkunskap

Kurs

Nyandliga rörelser

Religion

Närvaro - frånvaro

Organisation / Rutiner

Litteraturhistoria

Naturalismen

NPF

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Nationella provet

Svenska

Innehåll (N)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Nivåuppdelning

Narcissism

Psykologi

Nyckelord?

Studieteknik

Nalle Puh

"Filmsnack"

NGL

Normer

Tema

Nationella provet i svenska

Skolverket

Uppsala

Universitet

Frågor och Svar

FAQ

Svenska 1

Svenska 3

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Joni Stams

funderingar

”Den oskicklige smeden klandrar järnet.”

(Dante)

Elevformulär

A-del i Svenska 1 (öppet dokument)

Elevformulär

B-del i Svenska 3 (öppet dokument)

Lärarmaterial

* kräver lärarlösenord

Nivåkategori/Proximalzon

Läsa

Språk

Stilfigurer

Texttyp

Skrivhantverk

Noveller

Texter
Litteraturanalys

Informationshantering

Textjämförelse

Tala

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Novell

Läsning

50

noveller

Läsa

Samling

Formulär

Läsloggar

Läslogg

Studieteknik

Introduktion: läsa

Analysera?

Novellanalys

Novellbarometer

Novelltyp

Novell och film

Innehåll (läsning)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Introduktion: skriva

Jämför

Tre noveller

Snäckorna

Karin Boye

Pälsen

Hjalmar Söderberg

Skriva

Samling

Kom igång

tips

Berättande

KISS

Keep It Simple, Sam

Stil

Konflikten

Intrigen

Skrivhantverket

Huvudperson

Karaktär

"Finputsa"

Stilfigurer

Kamratrespons

LIX

O

Ordklass

Grammatik

Opposition

Elevrespons

Ordspråk - ordstäv

Språklig variation

Ord

Samling

Organisation

Organisationsteori

Organisation

Roligt med

Ordspråk

Charles Dickens'

Oliver Twist

Objektivitet-Subjektivitet

Begreppsanalys

Shakespeares'

Othello

Homeros'

Odysseus

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Orestien

Dramatik

Ondska och godhet

Tema

Oxymoron

Stilfigur

Ordningsregler

i skolan

Innehåll (O)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ord

Ordlistor

Samling

Formulär

Värderande ord

Intro

Ordvitsar
Lånord

Förled

Prefix

Efterled

Suffix

Homografer

Ordlekar

Språk

Vackra ord

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Synonymer
Ordval

Diktamen

Filmklipp med formulär till

Fonologi
Frasen

Ordträning

Etymologi
Räkneord
Långa ord
Felstavade ord
Svåra ord
Fula ord
Hitta ord
Hitta på ord

Ordklass

Intro
Substantiv

Prepositioner

Verb
Adjektiv
Konjunktioner
Pronomen
Adverb
Interjektioner
Räkneord
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ordlistor

Vanligaste orden

Informationshantering
Religion

Filosofi

Stilfigurer

Psykologi

Film

Litteraturvetenskap
Svenska
Texttyper

Styrdokument

Ord för lärare

Innehåll (ordlistor)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Värderande ord

Samhällskunskap

Konst och kultur
Känslor

Lånord

Förstärkningsord

Naturvetenskap

Analys

Historia

Litterära

Uttryck

Värdeord
Mental träning

Adjektiv

Ordmoln

Svenska 1

Svenska 2
Svenska 3

Kursen

Svenska

Författare

Texttyper
Stilfigurer

Svenskämnet

Språk

Litteraturvetenskapliga begrepp

Svenskämnet

Läsa

Skriva

Innehåll (ordmoln)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Alla
Klassiker

"Framgång är att tycka om dig själv, tycka om det du gör och tycka om hur du gör det."

( Maya Angelou)

Antiken
Medeltiden

Renässansen

Upplysningen

Romantiken

Realismen
Naturalismen
Modernismen

Filosofi

Filosofiska begrepp

Filosofer

Språklig variation
Religion
Film

Blooms

taxonomi

Pedagogik

Psykologi
Skolbibliotek
Söka jobb
Joni Stam

Organisation

Skolutveckling

Google-verktyg

Förmågor

för 2000-talet
Organisationsteori
Coaching
Ledarskap
Pedagogik

Styrdokument

Informationsförmedling

Innehåll (organisation)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Myndighetsutövning

FAQ

Samling

Meritpoäng

Komplettering

Förstelärare
Marknadsföring
Yrkesetik
Portfolio

Deadline

VLM

Virtuell lärandemiljö

Medarbetarsamtal

Gymnasieexamen

Dator, pekplatta eller hybrid?
Åtgärdsprogram
Inlämning

P

Pedagogik

samling

Personbeskrivning

Berättande

Presentationstekniskt

hjälpmedel

Psykologi

Kurs

Paradigm

Stilfigur

Perspektiv

Psykologi

Paradox

Stilfigur

Psykisk ohälsa

Psykologi

Personlighet

Psykologi

Planering

Historik

PM

Promemoria

Innehåll (P)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Litteraturhistoria

Postmodernismen

Prov

Samling

Prov

Regler

Prövning

PQE

Point, Quote and Explanation

Psykodynamiska perspektivet

Psykologi

PYS

paragrafen

Pluralform

Svenska

Pronomen

Ordklass

Processkrivning

Parafras

Stilfigur

Perception

Psykologi

Prefix

Ord

Platityd

Språklig variation

Poesi

Texttyp

Litteraturhistoria

Poststrukturalismen

Personifikation

Stilfigur

PDF

kompendier

Portfolio

Personporträtt

av en entreprenör

På minuten

Språklek

Parallellism

Stilfigur

Presentation

av webbplats: www.larare.at

Pars pro toto

Stilfigur

Exempel på ett

Projektarbete

Paronomasi

Stilfigur

Pseudovetenskap

Vetenskap

Preposition

Ordklass

Publik

elevrespons

Pedagogik

Ordmoln

Pedagogisk utveckling

för pedagoger

Psykologi och pedagogik

Bildspel

Allmänt

Pedagogiska tanke

i moment

Pedagogisk tanke

Joni Stam

Pedagogisk

Uppslagsbok

Studiesvårigheter
Motivation
Fem förmågor

Google

verktyg

Innehåll (pedagogik)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Roliga citat

PQE

Hur jag bedömer

elevarbeten

Kalendarium

NGL

Kreativt lärande

Six Key Principles

Inlärningsstil

Handledning

(elev)

Återkoppling

Pedagogik

Intressanta länkar

Videoklipp

Min syn på

undervisning

Skolutveckling

Lektionstips

för pedagoger

Föreläsning

Riktad

undervisning

Formativ

bedömning

Summativ

bedömning

Bloom

Inkludera & exkludera

PBL

Problem Based Learning

Elev-

respons

Metodik

Rutiner

i mitt arbete

Lärande

VLM

Virtuell lärandemiljö

Utvärdering

Betydelsefulla

inspiratörer

Förmågor

för 2000-talet

QR

I

klassrummet

Processinriktad

undervisning

Länkar

Pedagogik: viktiga personer

John

Hattie

Howard

Gardner

Carol

Dweck

Basil

Bernstein

Benjamin

Bloom

Platon

John

Dewey

Moshe

Feldenkrais

Thomas R

Hoerr

Paulo

Freire

Sokrates
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Helene

Ahl

Thomas

Kroksmark

Jean-Jacques

Rousseau

Christian

Lundahl

Célestin

Freinet

Angela Lee

Duckworth

James

Nottingham

Ellen

Key

Dylan

Wiliam

Kenneth

Robinson

Jean

Piaget

Daniel

Pink

Ron

Ritchhart

Helen

Timperley

Lev

Vygotskij

Innehåll (pedagogik)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Poesi

Sapfisk

dikt

Skriva

Moment

i kursen Skrivande

Läsa

Lyssna (låttexter)

Analysera

Formulär

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Haiku

Blackout poetry

Bildspel

Versmått

Prov och prövningar

Examination

Hur man får ett

A

Bedömning och betygsättning

Regler & tips

vid provskrivning

Google

Formulär

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

"The opposite of love is not hate, it's indifference."

(Elie Wiesel)

Prövning i

Svenska

Prövning i

Religion 1

Prövning i

Historia 1a1

Prövning i

Filosofi 1

Ämnesövergripande

Svenska 1 och Religion 1

Ämnesövergripande

Svenska 1 och Historia 1

Ämnesövergripande

Religion 1 och Historia 1a1

Portfolio

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska: Litteratur
Svenska: Skrivande
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Träningsdagbok

i Mental träning

"Jag respekterar tro, men tvivel är det som skaffar dig bildning."

(Mizner)

Google

Sites

Religion 1

Religion 2
Filosofi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b

Filosofi 2

Psykologi

Ordmoln

Begrepp

Styrdokument

Syfte

Intro

Pedagogisk

vision

Formulär

Planering

Citat

Kurser

Diskussionsord

Måluppfyllelse

Kalkyl

Motivationstal

Terapi

Bildspel

Elevsamtal

Innehåll (psykologi)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
FAQ

Egoism & narcissism

AV-media

Sajtförslag

Psykologi 1

Sajtförslag

Psykologi 2

Respons

Psykologi 1

Respons

Psykologi 2

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Julkalender

Google Site

Spelfilm

Portfolio: Psykologi 1
Ilska

Öppet dokument

Google-dokument

Länkar

Ljud

Portfolio: Psykologi 02a

Viktiga personer

Skam & skuld

Dokumentär

In i vårt psyke

Portfolio: Psykologi 02b

Psykologi 1: examination
Drömmar

Psykologi 2: examination

Psykologi: moment

Psykologiska perspektiv

Intro

Psykologins historia

Personlighet

Kärlek

Socialpsykologi
Arv och miljö

Individ och samhälle

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Vardagspsykologi

Utvecklingspsykologi 

Psykisk ohälsa

Stress & kriser

Behov och känslor

Rädsla

Perception

Experiment

Artificiell Intelligens (AI)

Makt & kontroll

Medier & kultur

Missbruk

Nalle Puh

Fobier

Psykologi: viktiga personer

Ivan

Pavlov

Sigmund

Freud

B. F. Skinner

Charles

Darwin

Carl

Rogers

Stanley

Milgram

Carl Gustaf

Jung

John B.

Watson

Jean

Piaget

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Richard

Dawkins

Abraham

Maslow

Kurt

Lewin

R.D. Laing

Margaret

Mead

Benjamin

Spock

Desmond

Morris

Jacques

Lacan

Q

QR-kodade sajter

Digitala resurser

R

Referat

Texttyp

Retorik

Tala: röd

Retorikens verktyg

Religion

Kurs

Litteraturhistoria

Renässansen

Litteraturhistoria

Romantiken

Retorik

Kurs

Rationalism

Filosofi

Litteraturhistoria

Realismen

Retorisk fråga

Stilfigur

Innehåll (R)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Den röda tråden

Skrivhantverket

Rubrik

Reflektionslogg

Informationshantering

Respons

Elevrespons / Självbesiktning

Recension

Texttyp

Rema och tema

Räkneord

Ordklass

Skriva

Rapport

Skriva

Roman

Reklamtext

Texttyp

William Shakespeares

Romeo och Julia

Runebergsprojektet

texter

Roligt med språk

Relationer

Tema

Rädsla

Psykologi

Jonis rutiner

Kursupplägg

Lektionsupplägg

Intro

Kursstart

Lektionsstart

Tio budord
Klassrumsklimat

Check points

Pedagogisk

tanke

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Närvaro & frånvaro

"Klokhet är att använda saker och ting medan de finns där."

(Walters)*

PDF

dokument

Gruppindelning

Elevens ansvar

Uppgifter
Coaching

Handledning

Fusk och plagiat

Elevmöte

Eleven ska

"äga" sitt lärande

Studiesvårigheter

Tyst

Läsning

Dead line

Loggföring

Flippat klassrum

Seminarium

Respons

FAQ

Avstämningar
Föreläsning

Digitala

resurser

Ordningsregler

Bedömning & betygsättning

Informationsförmedling

IKT

Salskrivning

att skriva ett prov på lektionstid

Examination

Komplettering

Religion

Måluppfyllelse

Vision

Styrdokument
Intro
Religionskurserna

Planering

Formulär
Diskussionsord
Spelfilm

Ljud

Ordmoln

Prövning

Religion 1

Motivationstal

Ordlista

Bildspel

Innehåll (religion)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

Citat

Viktiga personer

Julkalender

Länkarkiv

QR-kod

Portfolio

Religion 1 

Kalkyl

Portfolio

Religion 2

FAQ

Religion: moment

Världsreligionerna

Islam

Hinduism

Buddhism

Kristendom

Judendom

Shinto
Gnosticism
Sikhism
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Konfucianism / Taoism

Identitetsskapande

Sufism

Folktro

Vad är tro?

Ockultism
Religionsfilosofi
Ateism
Satanism
Nyandliga rörelser

Satirreligion

Livsåskådningar

Etik

Religion och vetenskap

Religionspsykologi

Kritik

Religion: fördjupning

Bildspel: fördjupning

En världsreligion

Leva som...

Konspirationsteorier

Sekter

Jämförelse mellan världsreligioner

S

Svenskkurser

Styrdokument
Sajtförslag

Synonym

Ord

Substantiv

Ordklass

Samhällskunskap

Styckeindelning

Språkriktighet

Synopsis

Skriva

Samling

Språk

Samling

Stilfigurer

Samling

Skolutveckling

Organisation

Seminarie

Organisation

Innehåll (S)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Satslogik

Filosofi

Språklig

Sats

Samtalsregler

Syftningsfel

Språkriktighet

Suffix

Ord

Sinnesanalogi

Stilfigur

Shutter Island

"Filmsnack"

SAMR

IKT

Symbol

Stilfigur

Särskrivningar

Språkriktighet

Satsradning

Skrivhantverket

Stil

Skrivhantverket

Saga

Texttyp

Sufism

Religion

Stereotyper & Arketyper

Svenska

Subjektivitet - Objektivitet

Begreppsanalys

Skriva sammanfattning

Studieteknik

Själen

Fil./Rel./Psy.

Sociokulturella perspektivet

Psykologi

Stress och kris

Psykologi

SÖK

23 tips (Google)

Studiesvårigheter

Organisation

Elev-

Seminarier

Sekter

Religion

Roliga

Särskrivningar

Studieteknik

Organisation / Pedagogik

Semantik

Språk

Sajtupplägg

Schamanism

Religion

Skam & skuld

Psykologi

Synligt lärande

Pedagogik

Stegring

Stilfigur

Arthur

Schopenhauer

Sokrates

Jean-Paul

Sartre

Peter

Singer

Socialpsykologi

Psykologi

Baruch

Spinoza

Synekdoke

Stilfigur

Stor

bokstav

Samtalsord

Synonymi

Stilfigur

Tema

Skräck

Slump

generator

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Sammanhangsord

"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." (Gahlin)

Sista kontroll

Svenska

Skoluniform

Argumentation

Skolverket

Organisation

Sändare och mottagare

Svenska / Informationsförmedling

Sentens

Stilfigur

Semiotik

Språk

Statussida

Organisation

Self determination theory

Edward L. Deci och Richard M. Ryan

Satirreligion

Religion

Stödfunktioner

i lärandet

Svenska

Intro

Syfte

Diskussionsord

Boksamtal

Färdigheter

Måluppfyllelse

Diagnos

Pedagogisk vision

Prövning

Formulär

Moment

Motivationstal

Kalkyl

Ordlistor

Spelfilm

Pedagogisk tanke

Ämnet
Planering
Bildspel

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Jonis inspelningar

Föreläsningar & Webblektioner

"Förvirrning är början till visdom."

(Gibran)*

Tala

Samling

Skriva

Samling

Språk

Samling

Texttyper

Samling

Författare

Stödmaterial

Textförslag

Läsa

Samling

Ljud

Julkalender

Nationella provet (NP)

Förslag

på sajter

Länkarkiv

Elevsamtal

Frågor & svar

Google

sites

AV-media

Filmklipp

Svenskkurser

Skrivande

Litteratur

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

SVASVA

Svenska: läsa

Lästeknik

Formulär

Nivåer

Nivåer

Text

50

noveller

Nivåer

Novell

Novell

Samling

Viktigt

Nivå

1, 2, 3

Faktaläsning

Läsförståelse

Innehåll (läsning)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Läslogg

Lyssna

på en bok

Tyst läsning

Epok kopplat till verk

Läsa

mellan raderna

Lästips

Risbergska gymnasiet i Örebro

Läs- och skrivsvårigheter

Övningar

arbete med texter

Texter

I bokstavsordning

Novellsamlingar

sajt för ungdomar

Dikter

av amatörer

Moment

Läsning

Texttyper

Samling

Svenska: språk

Nivåer
Bildspel

Allmänt

Språkstatistik

Ordspråk

Språkriktighet

Formulär

Ordlekar

roligt med språk

Metafor

Grundläggande

Språkriktighet

Textbindning

Människans språk

Kurs

Språkets uppbyggnad

Svenska

Innehåll (språk)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Meningsbyggnad
Ord
Prefix

Suffix

Klyschor

Länkar

Språkhistoria

Svenska

Sportspråk

Språklig variation

Semiotik

Formuleringar

att diskutera

Satsradning

Idiomatiska uttryck

Fasta uttryck

Språk i Norden

Svenska

Grammatik

Bildspråk
Fackspråk
Språkgranskning

Talspråkligt kontra skriftspråkligt

Språkfel

Svenska

Roliga

Särskrivningar

Språkliga

Experiment

Språk och tanke

Svenska

Språk kontra text

Svenska

Film

Språksociologi

Språklig variation

Språkfrågor

Svenska

Tempus
Anglicismer
Stilfigurer

Tungvrickare

roligt med språk

Maktspråk

förtryckarstrukturer

Språkpolitik

Minoritetsspråk

Platityder

Morfologi

Roligt med språk

"Knasiga" formuleringar

Ordlekar

Sjukt roligt!

Journalgrodor

Särskrivningar
Språklek

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Roliga felsägningar

Ordvitsar

Sportspråk

Klyschor

Floskler

Business-språk

Ordspråk

Tungvrickare

Travesti

Ordspråk

Svenska: skriva

Skrivhantverket

Viktigt

att skriva

Intro

Ordmoln

Språk

Samling

Formulär

Textbindning

Kreativt skrivande

kurs

Skrivande

kurs

Skriva

Smartare

Meningsbyggnad

Styckeindelning

Bildspel

LIX

Läsbarhetsindex

Innehåll (skriva)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Skriva novell

"Language is not only the vehicle of thought, it is a great and efficient instrument in thinking." (Davy)

Stor

eller liten bokstav

Journalistik

Skriva

Informationsblad

Skriv till

Musik

Grammatik

Tempus

Lektionsstart

Skrivutveckling

Evolutionsteori kopplat till skrivande

Speedwriting

Sändare och mottagare

Talspråkligt

kontra skriftspråkligt

Nivåer

Stil

Stafettskrivning

Språkriktigt

Syftningsfel

Passiv form

Satsradning

Metafor

10 skrivövningar

Processkrivning

Rema & tema

Skriva

Roman

TT

-telegram

Intrig

Interpunktion

Dramaturgiska grepp

Personbeskrivning

berättande

Korrektur

PM

Akademiskt skrivande

Instruktioner

Sammanfatta

Respons

Självbesiktning

Checklista 1

Checklista 2

Miljöbeskrivning

berättande

Svenska: tala

11

tips

Presentationstekniskt

hjälpmedel

Nivåer

Intro

Diskutera

Debatt
Formulär

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Sändare och mottagare

Minital

övning

Grön

Start

Orange

Mellannivå

Röd

Högsta nivå

Monolog

Svenska 1

Styrdokument

Styrdokument

Kompendium (pdf)

QR

Ordmoln

Förslag

på kursinnehåll

Respons

Bildspel

Moment
Sajtförslag
Portfolio

Kalkyl

Formulär

Alla svenskformulär

Google

Sites

Bildspel

Alla svenskbildspel

Minimikrav
Ämnesövergripande

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Minimikrav

"Sätt aldrig likhetstecken mellan information och kunskap."

(Okänd)

Svenska 2

Styrdokument

Styrdokument

Kompendium (pdf)

QR

Ordmoln

Förslag

på kursinnehåll

Respons

Bildspel

Moment
Sajtförslag
Portfolio

Kalkyl

Formulär

Alla svenskformulär

Google

Sites

Bildspel

Alla svenskbildspel

Minimikrav
Ämnesövergripande

Svenska 3

Styrdokument

Styrdokument

Kompendium (pdf)

QR
Ordmoln

Förslag

på kursinnehåll

Kalkyl

Respons

Bildspel

Moment
Sajtförslag
Portfolio

Formulär

Alla svenskformulär

Google

Sites

Bildspel

Alla svenskbildspel

Minimikrav

E och C

Ämnesövergripande

Svenska: Litteratur

QR

Intro

Tematik
Förbjuden litteratur
Bildspel
Moment

Sajtförslag

Analys = tolkning?

Form

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Examination

Litteraturanalys

Klassiker

Litteraturvetenskap

Svenska: Skrivande

QR

Intro

Syfte

Skriva

Samling

Språk

Samling

Bildspel
Moment

Sajtförslag

Planering
Berättande

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Examination
Poesi

Experimentera

med språk

Google

Sites

Klassiker

Litteraturanalys

Skrivande

pdf

Litteraturvetenskap

Svenska: moment

Språksociologi

Svenska 1

Syfte

Inledande

skrivuppgift

Språkets uppbyggnad

Svenska 2

Tala & Argumentation

Svenska 123

Språk i Norden

Svenska 2

Språkhistoria

Svenska 3

Litteratur

Svenska 123

Fiktion

Skrivande

Läsförståelse & texttyper

Svenska 123

Innehåll (svenska)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Skrivhantverket

Politisk debatt

Ämnesövergripande med Samhällskunskap

Epokerna

Ämnesövergripande med Historia

Moral och etik

Ämnesövergripande med Filosofi

Skrivfärdighet

Skrivande

Brukstexter

Skrivande

Textkritik

Skrivande

Avslutande

skrivuppgift

En fallbeskrivning

Ämnesövergripande med Psykologi

Religionskritik

Ämnesövergripande med Religion

Översättning

Ämnesövergripande med Engelska

PDF-moment

Hälsa

Ämnesövergripande med Idrott

Samhällskunskap

Moment

Styrdokument

Moment

Ekonomi

Moment

Samhället

Kalender

Ordlista

Globala mål
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Moment

Rättigheter och skyldigheter

Moment

Argumentation och debatt

Stilfigurer

Kategorisering

Information

Ordmoln

Bildspel 1

Allusion

Anspelning

Allegori

Allitteration

Anafor

upprepning

Bildspel 2

Antites

motsats

Assonans

Besjälning

Ellips

Epifor

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Eufemism

"En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.” (Carlzon)

Hyperbol / Överdrift

Ironi

Kiasm

Liknelse

Litotes / underdrift

Metafor

Metonymi

Motsats / antites

Oxymoron

Paradox

Paradigm

Parafras

Parallellism

Paronomasi

Pars pro toto

Personifikation

Retorisk fråga

Sentens

Sinnesanalogi

Stegring

Symbol

Synekdoke

Synonymi

Tretal

Underdrift / litotes

Upprepning / anafor

Överdrift / hyperbol

Studieteknik

Förberedelser

Fem kategorier

Studiesvårigheter
Hjälp till eleven
Intro

På lektionerna

Framför böckerna

Planera

Målsättning
Skriva sammanfattning
Self Determination theory

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Tankerutiner
101 tips
Associera

Aktiv inlärning

7 snabba tips

Understrykningar
Anteckna
Överblick
Inför prov
Motivation

Extra anpassningar

Elevstöd

Informationssökning
Faktaläsning
Nyckelord?

Grunderna i...

Mindmap
Marginalanteckningar
Growth eller Fixed Mindset
Grit
Repetera

Handledning

Lärande

Skolutveckling

Flexibelt lärande

Bedömning

Lärande

Pedagogisk utveckling

Organisation

Ledarskap

Studiesvårigheter

Pedagogik

Marknadsföring

VLM

Virtuell lärandemiljö

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Klassrummet

”Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.”

(Wayne Gretzky)

Yrkesstolthet

Effektivisering

av gymnasiskolan

Vikarie?

Artikel

av Per Kornhall

NGL

Läslyftet

Yrkesetik

T

Texttyper

Samling

Textanalys

Litteratur

Textbindning

Skrivhantverket

Tema

Svenska

Tala

Samling

Tema & motiv

Svenska

Tempus

Skrivhantverket

Texter

förslag på skönlitteratur

Huvudteman

Organisation

Terapi

Psykologi

Typografi

Layout

Teckensystem

Innehåll (T)

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Tankerutiner

11 tips

för talare

TT-telegram

Tvärvetenskapligt arbete

Kollegialt arbete

Teknik och etik

Arbetsmoment

Thomas av Aquino
Thales

Travesti

Skämtsam omskrivning

Det vidgade

textbegreppet

Tänkandekulturer

Pedagogik

Talspråkligt kontra skriftspråkligt

Textjämförelse

Svenska

Tretalet

Stilfigur

Tidslinje

Litteraturhistoria

Träningsdagbok

Mental träning

Tungvrickare

roligt med språk

Turist

Skrivövning

Tankerutiner

Connect, Extend & Challenge

Koppla, Utvidga & Utmana

Informationshantering
Fyra nivåer
Effektiv läsning
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Körschema

Point Question Explanation

Idé, Exempel & Förklaring

Color, Symbol & Image

Färg, Symbol & Bild

Teman

Alla teman

Ondska och godhet

Normer

Kränkning - respekt

Skräck

Kärlek

Dystopi

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Civilkurage

“We don't really want to get what we think that we want."

(Slavoj Žižek)

Film och tema

Relationer

Hjälte

Huvudteman

Feminism

Samhälle

Vetenskap

Introduktion

Kommunikation

Idéer & teknik

Människan
Natur & miljö

Texttyper

Alla

Ordmoln

texttyper

PDF

Allmänt

om texttyper

Abstract

Arbetsansökan

formell texttyp

Argumentation

Samling

Artikel

formell texttyp

Blogg

informell texttyp

Debattinlägg

Nivåer

Essay

Essä

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Formella texttyper

Fabel

typ 1 och typ 2

Dramatik

informell texttyp

Facklitteratur

formell texttyp

Hypertext

Inlägg

Insändare

informell texttyp

Informella texttyper

Journalistisk text

Krönika

informell texttyp

Kåseri

informell texttyp

Ledare

formell texttyp

Lyrik

informell texttyp

Manual

formell texttyp

Manifest / Programskrift

Novell

informell texttyp

Poesi

informell texttyp

Prosa

informell texttyp

PM

formell texttyp

Recension

Recept

formell texttyp

Referat

formell texttyp

(Vetenskaplig) rapport

formell texttyp

Reklamtext

Roman

informell texttyp

Reportage

formell texttyp

Sakprosa

formell texttyp

Sonett

informell texttyp

Sägen

informell texttyp

Utredande text

formell texttyp

Uppsats

formell texttyp

Texttyper

Mer

Argumenterande texttyper

Fakta om

Argumentation

Artikel

Debattinlägg

Debattartikel

Insändare

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Manifest

5-paragrafsuppsats
Recension
Reklamtext

U

Utredande

Text

Skriva uppsats

Texttyp

Litteraturhistoria

Upplysningen

Uppdragsdialog

mellan lärare och ledning

Understrykning

faktahantering

Uppsats

för dummies

Upphovsrätt

Copyright

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Utvecklingspsykologi 

Psykologi

9 "urhandlingar"

Berättande

Universaliestriden

Filosofi

Uppgifter

Definition

Utvärdering

Mall

V/W

Verklighet

Filosofi

Värdeord

Betygskriterier

Vidgat textbegrepp

Verb

Ordklass

Vanligaste orden

i svenska språket

VLM

Virtuell lärandemiljö

Veckans...

Samling

Värderande ord

Svenska

Värdegrund
Världsreligionerna

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein

Vilja, förmåga och prestation

Pedagogik

Versmått

Litteratur

Vackra ord

Viktiga

inspiratörer

Webbplatsanalys

Information och kommunikation

Wikipedia

Vikarie?

Skolfråga

Vetgirig

Självrättande test

Välkomstbrev

Organisation

Spelfilmen

Wag the Dog

Varför är det så viktigt att...

Studieteknik

Välkomstbrev

Filosofi

Religion

Historia

Svenska

Psykologi

Mental träning

Informationshantering

Svenska: Skrivande

Värför är det så viktigt att...

...lära

...vara filosofisk

...ställa frågor

...lyssna

...vara källkritisk

...läsa

...skriva

...tala

Muntlig presentation

...vara språkligt medveten

Vetenskapligt arbete

Bildspel
Källkritik

QR

Ordlista

Sajt

Källhantering

for Dummies

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
Faktaläsning

”Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på.”

(Billings)

FAQ
Pseudovetenskap
Kunskap & Vetenskap
Skriva
Upphovsrätt

Fördjupningsarbete: litteratur

Typografi

Fusk & plagiat

Vetenskaplig rapport

Utredande texttyp

Veckans...

"knasiga"

Ordspråk

"Knasiga"

Formulering

Citat
Fula ord

Sportkommentar

Tungvrickare

Skrivtips
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

Knepiga

Funderare

Författare
Filosof

Floskel

Språkfråga

Roliga

Särskrivning

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Dikt

Y, Z, Å, Ä och Ö

Yrkesstolthet

Inspiration

Slavoj

Žižek

Ämnesövergripande arbete

Utifrån styrdokument

Återkoppling

i undervisningen

Yrkesetik

Organisation

Eleven ska

"äga" sitt lärande

Åtgärdsprogram

Organisation

Ämnesövergripande teman

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö

8-stegsmodellen

Litteraturanalysmodell

Övningar & Uppgifter

Öppet dokument

Digitala resurser

Översättning
Joni Stam (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

     
       
     

Innehåll

på www.larare.at

Tillbaka till start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Å
Ä
Ö
 
       
       
     
     
       

 

Mall 2

01

02

03

04

05

A
B
C
D
E