Alla kurser

på www.larare.at

Hjälp

till elev

Styrdokument

Skolverkets styrning

Pedagogisk tanke

av Joni Stam

Innehåll

på www.larare.at

HT2017

* lösenord krävs

Webbansvarig

Joni Stam

Pedagogik

till pedagog

Om sajten

www.larare.at

Klicka här för att mejla till Joni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska / Filosofi

Kurser

Prov

Samling

Digitala resurser

Appar och program kopplat till lärande

www.larare.at

Skolutveckling

till skolutvecklare

IKT

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Lärare

* Lösenord krävs

FAQ

Samling

Lärarhandledningar

* Lösenord krävs

Klicka här för att mejla till Joni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

Samling

Film

Samling

www.larare.at

Inlämning

Elevarbeten

Betydelsefulla

Inspiratörer

Förslag

på sajter

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

Undervisningsmaterial

Länkarkiv

Samling

Klicka här för att mejla till Joni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjektiv

Ordklass

AV-media

Samling

Litteraturhistoria

Antiken

www.larare.at

Anglicismer

Språk

Arbetsansökan

Texttyp

Lärarnas

Arbetstid

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

Att föra anteckningar

Studieteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverb

Ordklass

Assimilation & Accommodation

inkludering och etablering

Akademiskt

Skrivande

Analys

av webbplats

www.larare.at

Abstract

sammanfattning

Kan du följa anvisningar?

Google dokument

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

Anföringsteknik

vid berättande

Avstämningar

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Börjor"

Inledningar i olika texttyper

Berättande

Svenska

Bildspel

Samling

www.larare.at

Bildspråk

Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

Bok kontra film

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloom

Styrdokument - Pedagogik

Litteraturhistoria

Barocken

Blended learning

Blandat lärande

Brandtal

Inspiration

www.larare.at

Berättarform

Svenska

Bildspel

utbildning

Bisats

Svenska

Business-

språk

Webbansvarig

Joni Stam

Behov och känslor

Psykologi

Bildredigering

Digitala resurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog

tips och anföringsteknik

Respons

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Den klassiska

dramaturgiska modellen

Jag, hon och han

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 dramatiska situationer

9

"urhandlingar"

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Hur man skriver

en bra text?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva

Roman

www.larare.at

LIX

Läsbarhetsindex

Webbansvarig

Joni Stam

Respons

Elevrespons / Självbesiktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Žižek)
www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basil

Bernstein

Benjamin

Bloom

Howard

Gardner

John

Dewey

www.larare.at

Moshe

Feldenkrais

Carol

Dweck

Thomas R

Hoerr

Webbansvarig

Joni Stam

Helene

Ahl

John

Hattie

Célestin

Freinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas

Kroksmark

Christian

Lundahl

Paulo

Freire

www.larare.at

Jean-Jacques

Rousseau

Dylan

Wiliam

Webbansvarig

Joni Stam

Angela Lee

Duckworth

James

Nottingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean

Piaget

Kenneth

Robinson

Ellen

Key

www.larare.at

Daniel

Pink

Webbansvarig

Joni Stam

Helen

Timperley

Lev

Vygotskij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Alla kurser

Check points

Organisation / Pedagogik

Lär dig

Citera rätt

www.larare.at

Kända

Citat

CV

Arbetsansökan

Copyright

Upphovsrätt

Elev

coachning

Webbansvarig

Joni Stam

MER >

berättande text

Checklista 1

berättande text

Checklista 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Camus

Fördjupning i Litteratur eller Filosofi

A Clockwork Orange

"Filmsnack"

 
www.larare.at

 

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska (SVA)

som andra språk

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska

ENG05 / ENG06 / ENG07

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap

specialisering

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällskunskap 1a1

www.larare.at

Samhällskunskap 1b

Naturkunskap 1a1

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning

www.larare.at

Veckans...

Pedagogik

410 citat om

Skrivande

Webbansvarig

Joni Stam

< Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

dramatiska situationer

De eller dem

Språkriktighet

www.larare.at

Dramatik

genre

Debatt

muntligt

Debattartikel

Texttyp

Webbansvarig

Joni Stam

Dramaturgiska grepp

berättande

Digitala resurser i skolan

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distans

upplägg

Svenska

Dialekter

www.larare.at

Dreamweaver

Digitala resurser

Webbansvarig

Joni Stam

Veckans

Dikt

Deadline

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Religion 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemologi

läran om kunskap

11 tips

för talare

www.larare.at

Ekosofi

filosofimoment

Essä / Essay

Texttyp

Webbansvarig

Joni Stam

Empirism

allt via sinnena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ska bort!

Litteraturhistoria

 

 

www.larare.at

 

Extra anpassningar

Elevstöd

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturhistoria

Författarporträtt

Flexibelt

lärande

FAQ

Samling

Formativ

bedömning

Fabeln

Texttyp

www.larare.at

Förmågor

Skolverkets styrning

Formulär

Samling

Föreläsning

Jonis rutiner

Webbansvarig

Joni Stam

Faktaläsning

Studieteknik

Feedback

Pedagogik

Filosofi

Kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupningsarbete

i litteraturhistoria

Fusk och plagiat

Organisation

www.larare.at

Färdigheter

i Svenska

Fras

Språkriktighet

Webbansvarig

Joni Stam

Formulär

Google-verktyg

Frågor & svar

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar

Wikipedia

Fackspråk

Språklig variation

Fanzine

webbtidningsmall

Floskler

Språklig variation

www.larare.at

Film

i undervisningen

Fula ord

Språklig variation

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturhistoria

Forntiden

Förmågor

för 2000-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kunskapsuttryck

(4 F:n) Pedagogik

Fobier

Psykologi

www.larare.at

Feministisk

filosofi

Fonologi

Ljudlära

Webbansvarig

Joni Stam

Förstelärare

Organisation

Flipped classroom

Det omvända klassrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Text

Svenska

QR

Språk

Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

QR

Litteraturanalys

på engelska

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentinstruktioner

via larare.at

 

www.larare.at

Momentinstruktioner 

för pdf-upplägg

Skolverkets

Styrdokument

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentinstruktioner

via larare.at

 

www.larare.at

Momentinstruktioner

för pdf-upplägg

Skolverkets

Styrdokument

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentinstruktioner

via larare.at

 

www.larare.at

Momentinstruktioner

för pdf-upplägg

Skolverkets

Styrdokument

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnets

syfte

Filosofi 1

FIOFIO01

www.larare.at

Filosofi 2

FIOFIO02

Sex

förmågor

Webbansvarig

Joni Stam

Fakta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Albert Camus

Fördjupning 1

Webbansvarig

Joni Stam

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Tre filosofer

Fördjupning 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmåga

Två

Förmåga

Ett

www.larare.at

Förmåga

Tre

Förmåga

Fyra

Webbansvarig

Joni Stam

Förmåga

Fem

Förmåga

Sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofi 2

FIOFIO02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofi 1

FIOFIO01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap

Epistemologi

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Nutida

filosofer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Rationalism kontra Empirism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Filosofiska

Tankesystem

Teoretisk och praktiskt

filosofi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodor

Adorno

Aurelius

Augustinus

George

Berkeley

www.larare.at

René

Descartes

Simone de

Beauvoir

Webbansvarig

Joni Stam

Jacques

Derrida

Judith

Butler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel

Immanuel

Kant

David

Hume

www.larare.at

Paul-Michel

Foucault

Søren Aabye

Kierkegaard

Webbansvarig

Joni Stam

Hans-Georg

Gadamer

Edmund

Husserl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin

Heidegger

Karl

Marx

Thomas

Hobbes

Jean-François

Lyotard

John

Locke

www.larare.at

Arne

Næss

Webbansvarig

Joni Stam

Friedrich Wilhelm

Nietzsche

Gottfried Wilhelm von

Leibniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude

Lévi-Strauss

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein

Slavoj

Žižek

www.larare.at

Bertrand

Russell

Peter

Singer

Baruch

Spinoza

Jean-Paul

Sartre

Webbansvarig

Joni Stam

Arthur

Schopenhauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ bedömning

à la Dylan William

 

 

 

www.larare.at

Synligt lärande

à la John Hattie

 

Skolfrågor

à la John Dewey

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

kurserna

Filosofi

Kurserna

Organisation

Psykologi

Kurserna

www.larare.at

Moment

Vetenskapligt arbete

Information och kommunikation

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Kurserna

Moment

Inledande skrivuppgift

Moment

Språksociologi

Moment

Litteratur

www.larare.at

Moment

Läsförståelse och texttyper

Moment

Tala & argumentation

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Språkhistoria

Moment

Språkförhållanden i Norden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Skrivhantverket

Elevfrågor kopplade till det aktuella NP

Moment

Läsning

www.larare.at

Moment

Språk

Nationella provet

i Svenska

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Språkets uppbyggnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante

Alighieri

Gunnar

Ekelöf

Karin

Boye

Nikolai

Gogol

Emily Jane

Brontë

www.larare.at

Daniel

Defoe

Elmer

Diktonius

Jane

Austen

Webbansvarig

Joni Stam

Fjodor

Dostojevskij

Charles

Baudelaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August

Strindberg

James

Joyce

Edgar Allan

Poe

Johann Wolfgang von

Goethe

Oscar

Wilde

www.larare.at

Paul

Eluard

Anna Maria

Lenngren

Franz

Kafka

Vladimir

Majakovskij

Webbansvarig

Joni Stam

Willy

Kyrklund

Charles

Bukowski

Bertolt

Brecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William

Shakespeare

Lars

Norén

Kristina

Lugn

www.larare.at

Erik Johan

Stagnelius

Jack

Kerouac

Mary

Shelley

Webbansvarig

Joni Stam

Stephen

King

Dylan

Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-verktyg

Digitala resurser

Genus

vad formar kvinnor och män?

Genre

Litteraturhistoria

www.larare.at

Google dokument

Digitala resurser

Webbansvarig

Joni Stam

Grammatik

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

www

gyvux.se

 

Webbansvarig

Joni Stam

Smart

gyvux.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John

Hattie

www.larare.at

Homeros

Iliaden och Odysseus

Historia

Kurs

Hjälp till

eleven

Webbansvarig

Joni Stam

Härskarstrategier

Att styra eller styras; det är frågan

HTML

Grundläggande programmering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Hamlet

Svenska / Litteratur

Haiku

Versmått

www.larare.at
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets...

Huvudteman

Organisation

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

www.larare.at

5 Förmågor

Ämnets syfte

Tidigare

Planering

Webbansvarig

Joni Stam

Historia

inledning & källkritik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF

www.larare.at

 

Historia

fördjupning

Webbansvarig

Joni Stam

Prövning

Historia 1a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem viktiga

förmågor

Hur fungerar

Betygssystemet?

www.larare.at

Vad är skillnaden mellan bildning och

utbildning?

Hur får man ett

A

Webbansvarig

Joni Stam

Hur klarar man sina studier

framgångsrikt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda råd: grupparbete

debatt eller diskussion

Goda råd:

skriva prov

www.larare.at

Kunskapsreproduktion kontra

"kunskapande"

Att föra anteckningar

Webbansvarig

Joni Stam

Hur mycket ska jag

skriva?

Framgångsrikt lärande?

vad är värt att lära?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källhänvisningar

och källförteckning?

www.larare.at

LIX

läsbarhetsindex

Förhållningssätt

till lärare och lektioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupningsarbete?

Information

Fördjupningsarbete?

Elevkommentar

 

www.larare.at
 

Webbansvarig

Joni Stam

Analysera?

Varför är det bra att analysera texter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsefulla

Inspiratörer

IKT

Organisation

Insändare

Texttyp

www.larare.at

Inledning

"Börjor" i olika texttyper

Checklista

inför varje lektion

Inlämning

Organisation

Webbansvarig

Joni Stam

Interpunktion

Språkriktighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkludering & exkludering

Organisation / Pedagogik

Introduktion

Svenska

Iliaden

Litterär klassiker

www.larare.at

Introduktion

Psykologi

Intrig

Berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Idealism kontra Materialism

Filosofi

Idiomatiska uttryck

Fasta uttryck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interjektion

Ordklass

Idealism

Idériktning

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Skriva

Instruktioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

Slides/Presentationer

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: INFINF01

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: INFINF01

QR

Webbansvarig

Joni Stam

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: INFINF02

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: INFINF02

QR

Webbansvarig

Joni Stam

FAQ

Tidigare

Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Kommunikation

Analys

av webbplats

www.larare.at

Moment

Program

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Webbplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Hantering

av fakta

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT

Det webbaserade lärandet

NGL

VLM

Virtuell lärandemiljö

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Google

verktyg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Puffar

för IKT

Webbansvarig

Joni Stam

Effektivisering

av gymnasieskolan

Presentationstekniskt

hjälpmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googleinlämning

Lärandeportfoolio

LIX

Läsbarhetsindex

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google-dokument

i undervisningen

 

Google-dokument

lektion 2

 

www.larare.at

Centralt innehåll

i Svenska 1

Kursupplägg

i lärplattformen It's Learning

 

Webbansvarig

Joni Stam

Hur fungerar Kunskapskraven

i Svenska 1?

Kunskapskrav

i undervisningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa grupper

i Lotus Notes

 

 

 

www.larare.at

Moment

Hur är de uppbyggda?

 

Webbansvarig

Joni Stam

Hur man använder testprogrammet

Testmoz

Doodle

Scheduling tutorial (YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam

Lärare

Jargong

Samling

www.larare.at

Journalistik

Moment

Webbansvarig

Joni Stam

Skriva

Journalistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: MEEJOU01

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: MEEJOU01

QR

Webbansvarig

Joni Stam

MEEJOU02

Journalistik, reklam och information 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: MEEJOU02

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: MEEJOU02

QR

Webbansvarig

Joni Stam

MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Journalistik

Fanzine

webbtidningsmall

Sändare och mottagare

kommunikationsmodell

Analys

av webbplats

www.larare.at

Moment

Kommunikation

Moment

Reklam

Webbansvarig

Joni Stam

Moment

Lagstiftning

Moment

Propaganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR

Google +

Lärare Joni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter

@LarareJoni

Utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

i medierna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsefulla inspiratörer

Ett axplock

av Jonis arbeten

Om sajten

www.larare.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel

om Gustaf Norén publicerad i DT

Klassrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätbaserat lärande

Nästa generations lärande (NGL)

Insändare

publicerad i DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrummet

Organisation / Pedagogik

Kunskapskrav

ABCDE

Kärlek

Psykologi

Kanon

Litteraturvetenskap

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Klassiker

Litteraturvetenskap

Krönika

Svenska

Alla

Kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det klasslösa lärandet"

Organisation / Pedagogik

Konst och kultur

kurs

Tema

Kärlek

www.larare.at

Klyschor

Språklig variation

Kalendarium

förklaring

Webbansvarig

Joni Stam

Kreativt lärande

Pedagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktion

Ordklass

Kommunikation

Information och kommunikation

“The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

"Krokning"

Skrivhantverket

www.larare.at

Kommunikationsmodell

Information och kommunikation

"Kunskapande"

Pedagogik

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturhistoria

Klassicismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs

fortbildning för pedagoger

Kalendarium

Organisation

“The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

www.larare.at

Komplettering

Organisation

Kalkyleringsprogram

Digitala resurser

Webbansvarig

Joni Stam

Hur man jobbar med

PDF-kompendier

Olika kursupplägg

Organisation / Pedagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

och fakta

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Information och kommunikation

INF01 / INF02

Engelska

ENG05 / ENG06 / ENG07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionskunskap

REL01 / REL02 / REL0

Samhällskunskap

SAM01a1 / SAM01b

www.larare.at

Journalistik, reklam & information

JOU01 / JOU02

Webbansvarig

Joni Stam

Humanistisk och samhallsvetenskaplig...

HUM00S / HUA00S

Naturkunskap

NAK01a1 / NAK01B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 1

(FIOFIO01)

Förslag

på sajter

Ämnets

syfte

www.larare.at

Filosofi 2

(FIOFIO02)

Sex

förmågor

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 1a1

HISHIS01a1

Historia 1a2

HISHIS01a2

Historia 1b

HISHIS01b

"Livet är en alldeles för viktig sak att tala allvarligt om." (Oscar Wilde)

www.larare.at

Historia 2a

HISHIS02a

Historia 3 (HISHIS03)

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

Centralt innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnets

Syfte

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1

PSKPSY01

Psykologi 2A

PSKPSY02a

www.larare.at

Psykologi 2B

PSKPSY02b

Webbansvarig

Joni Stam

pdf

Centralt innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 1

SVESVE01

pdf

www.larare.at

Svenska 3

SVESVE03

Svenska 2

SVESVE02

Webbansvarig

Joni Stam

QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivande

SVESKR0

Litteratur

SVELIT0

Förslag

på sajter

www.larare.at

Kommentar

pdf

Retorik

SVERET0

Webbansvarig

Joni Stam

Svenska 1

Instruktionsvideo

I undervisningen

Instruktionsvideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

Styrdokument i undervisningen (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

på sajter

Google

dokument

www.larare.at

PDF

(Kunskapskrav)

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska som andra språk 2

SVASVA02

Webbansvarig

Joni Stam

 

Svenska som andra språk 3

SVASVA03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs-

Moment

www.larare.at
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Webbansvarig

Joni Stam

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Kurs-

Moment

Webbansvarig

Joni Stam

Information och kommunikation

INF01 och INF02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Kurs-

Moment

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturhistoria

muntlig presentation

Moment

Läsning

Lyssna på

en bok

www.larare.at

Lektionsstart

skriva

Ljud

innehållsförteckning

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Loggföring

Studieteknik

Litteraturanalys

intertextualitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIX

Läsbarhetsindex

Moment

Ledarskap

Lärande

Pedagogik

Lånord

Språklig variation

www.larare.at

Moment

Läsförståelse & texttyper

Lästips

Litteratur

Webbansvarig

Joni Stam

Lektionstips

Till pedagoger

Läsa

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läslogg

Studieteknik

Lönesamtal

för lärare

Lästeknik

Studieteknik

Lyrik

Texttyp

Dokument

Layout

www.larare.at

Läsförståelse

Studieteknik

Liknelser

Berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Skrivuppgift

Lyssna, skriv och lär

Lärarens

reflektion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare

Joni Stam

Läs- och skrivsvårigheter

Studieteknik / Pedagogik

Läsa

och arbeta med texter

Lingvistik

Språk

www.larare.at

Lärportfolio

Google-dokument

Ledarskap

Organisation

Presentation av

larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Feministisk

Litteraturkanon

Mansdominerad

Litteraturkanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at i

medierna

www.larare.at

Upplägg

Navigationshjälp

Webbansvarig

Joni Stam

Till användare

Alla är välkomna att använda larare.at

Layoututveckling

2011 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lära känna

en ny grupp

www.larare.at

Bilda

grupper

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAG

stärkande

VI

stärkande

www.larare.at

Feedback

till läraren

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

 

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

SVELIT0

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

Nio förmågor

Svenskämnets syfte

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litterära uttryck
www.larare.at

Den förbjudna

litteraturen

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Litteraturanalys

intertextualitet

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forntiden

ca 3000 f.Kr.

Medeltiden

ca 500 - 1500-talet

Antiken

ca 500 – 500 e. Kr.

www.larare.at

Renässansen

1400-1500-tal

Litteraturvetenskapliga

Begrepp

Genre

Epik, Lyrik & Dramatik

Webbansvarig

Joni Stam

Romantiken

slutet av 1700-tal till mitten av 1800-tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernismen

ca 1900 -1945

Film och litteraturhistoria

Tidslinje

Litterära epokerna

www.larare.at

Realismen

ca mitten 1800-tal

Upplysningen

1700-talet

Webbansvarig

Joni Stam

Feministisk

Litteraturkanon

Mansdominerad

Litteraturkanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barocken

1600-talet

www.larare.at

Nobelpristagare

Wikipedia

Tack vare...

Epokernas betydelse

Webbansvarig

Joni Stam

Runbergsprojektet

copyrightbefriad klassisk nordisk litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till innehållsförteckning

 

 

 

 

Kända författares

Skrivteknik

 

 

www.larare.at

Klassicismen

mitten av 1600-tal & början av 1700-talet

 

Webbansvarig

Joni Stam

Naturalismen

ca slutet av 1800-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grekiska Antiken

www.larare.at

Alla

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk

Svenska

Författare

Svenska

www.larare.at

QR

Webbansvarig

Joni Stam

Undervisning

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

Läsning

Lyssna

på en bok

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

Texter

förslag på skönlitteratur

Novell

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa

mellan raderna

www.larare.at

Texttyper

Samling

Webbansvarig

Joni Stam

Tyst

Läsning

Övningar

arbete med texter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maieutik / majeutik

Samtal

Moduler

IKT-lösning

Manligt & kvinnligt

Språk

Maktspråk

förtryckarstrukturer

www.larare.at

Minital

övning

Manifestus

Paidagogos

Meningsbyggnad

Språkriktighet

Webbansvarig

Joni Stam

Litteraturhistoria

Medeltiden

Metodik

Pedagogik

Metafor

Stilfigur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala motiv

Berättelse (Svenska)

Kurs-

Moment

Mindmap

Studieteknik

Motivation

Pedagogik

www.larare.at

Litteraturhistoria

Modernismen

Myter

Berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Svenska

Huvudmoment

Medea

Dramatik

Morfologi

Språk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöbeskrivning

berättande

Moobis

Bloggverktyg

Marginalanteckningar

faktahantering

Morfologi

ordbildning

www.larare.at

Mottagaranpassning

läsaranpassning

MOOC

IKT

Management uttryck

Business-jargong

Webbansvarig

Joni Stam

Mitt lärande

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningen med livet är...

Filosofi och Religion

 

Marxism

Ideologi

www.larare.at

Måluppfyllelse

Organisation

Webbansvarig

Joni Stam

 

Meritpoäng

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Kurskod: HALMEN0

www.larare.at

Centralt innehåll

Kurskod: HALMEN0

QR

Nio

Förmågor

Webbansvarig

Joni Stam

Examination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala begrepp

Ord som används inom Mental träning

Stanna upp, uppmärksamma och acceptera den verklighet som vi för stunden befinner oss i. (Zachau)
www.larare.at

Tidigare

Planering

Webbansvarig

Joni Stam

Elevövning: Träning och Avslappning (ETA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna upp, uppmärksamma och acceptera den verklighet som vi för stunden befinner oss i. (Zachau)
www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.larare.at

 

 

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk

Tanke

Språksociologi

Svenska 1

Inledande skrivuppgift
www.larare.at

PDF

Huvudmoment

Inspelade

instruktioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Språkhistoria

Svenska 3

Webbansvarig

Joni Stam

Epokerna

Ämnesövergripande med Historia

Politisk debatt

Ämnesövergripande med Samhällskunskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutande

skrivuppgift

Moral och etik

Ämnesövergripande med Filosofi

www.larare.at

En fallbeskrivning

Ämnesövergripande med Psykologi

Översättning

Ämnesövergripande med Engelska

Webbansvarig

Joni Stam

Religionskritik

Ämnesövergripande med Religion

Hälsa

Ämnesövergripande med Idrott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledande

skrivuppgift

Pedagogisk

Tanke

www.larare.at

Inspelade

instruktioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkets

uppbyggnad

Tala

Pedagogisk

Tanke

www.larare.at

Inspelade

instruktioner

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Bildspel

QR

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

SVE01 / SVE02 / SVE03

Övning & examination

Instruktioner

Filmklipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webblektion

formulär

QR

www.larare.at
Olika varianter av berättande

Webbansvarig

Joni Stam

Tyck till

om momentet

Alternativ övning

Musikvideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra ditt

skrivande

www.larare.at

Webbansvarig

Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Bildspel

QR

www.larare.at

Fakta

Svenska 1

Övningar & examination

Webbansvarig

Joni Stam

Tyck till

om momentet

Svenska 2

Övningar & examination