www.larare.at

Språk i Norden

"Språkvetenskapligt sett hör de flesta av Nordens språk till den indoeuropeiska språkstammen." som delades upp i en östlig och en västlig del: "danska och svenska i den östliga och norska, färöiska och isländska i den västliga. [---] Finskan och de samiska språken tillhör däremot den finsk-ugriska språkfamiljen" och "Grönländska eller "kalaallisut" hör till inuit-grenen [---] Danska, finska, norska, isländska och svenska (inklusive finlandssvenska) är statsbärande språk i Norden. Dessa språk samt färöiska, grönländska och samiska är det vi kallar samhällsbärande språk i Norden. "

Källa

Historiskt sett då de nordiska staterna ingått i olika former av unionsbildningar har bidragit till att Nordens invånare förstår varandras modersmål, något som också bundit ihop Norden rent kulturellt och kallats i vissa sammanhang för nordisk grannspråksförståelse.

Den statsrättsliga föreningen mellan kungarikena Sverige och Norge ingicks under 1814 - 1905. Kalmarunionen mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige 1397 - 1523. Sedan har vissa länder slitit sig loss medan språk blivit kvar, t.ex. var Finland svenskt 1249 - 1809 men överläts till Ryssland fram till Finlands självständighet 1917, men fortfarande är svenska officiellt språk i Finland. Och Island var danskt fram till självständigheten 1918 och var i union fram till Islands självständighet 1944, men fortfarande är danska officiellt språk på Island.

(Wikipedia)

 

I Norden finns 8 språk:

 1. Svenska
 2. Danska
 3. Norska
 4. Isländska
 5. Samiska
 6. Färöiska
 7. Grönländska
 8. Finska

Gissa spåket: text 1, text 2, text 3, text 4, text 5, text 6 och text 7 (bilder)

Vi ska fördjupa oss i tre av dem: danska, norska och isländska.

 

Språk i Norden / Danska
 

Det danska språket är ett nordgermanskt språk som talas av cirka 6 miljoner människor främst i Danmark. Det är också det officiella språket i Färöarna och Grönland, som är självstyrda territorier under danskt styre.

Danskan är nära besläktat med norska och svenska, och det finns en viss grad av ömsesidig förståelse mellan dessa språk. Dock har danskan utvecklat vissa distinkta drag som skiljer det från sina grannspråk. En av de mest framträdande egenskaperna hos danskan är dess karakteristiska uttalsfinesser, särskilt i jämförelse med svenska och norska. Danskan har en mjuk och melodiös ton och använder en rad olika vokalljud som är specifika för språket. Dessutom har danskan en tendens att uttala många konsonanter på ett mer dämpat sätt jämfört med andra germanska språk. Grammatiskt sett har danskan en relativt enkel böjning av substantiv, adjektiv och verb. Till skillnad från tyska har danskan till exempel bara två genus (kön): utrum (obestämd) och neutrum (bestämd). Danskan har också ett tonalt accentuationssystem, där betoning kan vara viktig för att skilja betydelsen mellan ord som annars skulle vara lika. Danskan använder sig av det latinska alfabetet med några extra tecken, som ä, ø och å, som är vanliga i danska ord. Ordförrådet innehåller lånord från tyska, engelska och franska, men danska har också bevarat många äldre germanska ord som inte längre används i andra språk. Det danska språket är också känt för sin enkelhet och tydlighet. Danskar är ofta kända för att tala mycket tydligt och artikulera varje bokstav i ett ord, vilket gör det relativt lätt att förstå för utlänningar som lär sig språket. Sammanfattningsvis är danskan ett nordgermanskt språk med unika uttalsdrag och enkel grammatik. Det har en rik historia och är en viktig del av den danska kulturen och identiteten.

Danska och svenska är alltså närmare släkt medvarandra än svenska och norska som vi har lättare att förstå.

Skriven danska är mer begriplig för oss svenskar eftersom den är ganska lik den skrivna svenskan; ca 90% av orden är lätt igenkännbar för oss i en dansk "normaltext".

Några låneord från danskan som finns i Svenskan: säregen, slank, spydig och moms

Upphov till missuppfattning: danska ord

 

Språk i Norden / Norska
 

Det norska språket är ett nordgermanskt språk som talas av cirka 5 miljoner människor främst i Norge. Det är också det officiella språket i Norge och ett av de officiella språken på Svalbard.

Det norska språket har flera regionala variationer, varav de två huvudsakliga är bokmål och nynorsk. Bokmål är den vanligaste formen av norska och baseras främst på danskan, med viss påverkan från svenska och tyska. Nynorsk är en form av norska som utvecklades på 1800-talet och bygger mer på de traditionella norska dialekterna. Norska har en del gemensamma drag med danska och svenska på grund av deras gemensamma ursprung, men det har också distinkta egenskaper. Norskan har till exempel behållit fler äldre germanska ord än danskan och svenskan, och har en mer konservativ grammatik. En annan viktig egenskap hos norskan är dess tonala accentuationssystem. Betoning spelar en viktig roll i norska för att skilja ord med samma stavelsestruktur men olika betydelse. Norska har också ett rikt ordförråd och använder sig av det latinska alfabetet med några extra tecken, som ä, ø och å, som är specifika för norska ord. Norska dialekter varierar betydligt över landet och kan vara ganska olika varandra. Vissa dialekter kan vara svåra att förstå för personer som är vana vid standardnorska, men de flesta norsktalande kan förstå varandra oavsett dialekt. Sammanfattningsvis är norska ett nordgermanskt språk som talas i Norge. Det har regionala variationer i form av bokmål och nynorsk, och har en egen karaktär och grammatik. Norska är en viktig del av den norska kulturen och identiteten.

Norska består alltså av två språk:

 1. bokmål som går tillbaka på det danska skrivspråket och är vanligast
 2. nynorska

Varje kommun får fritt välja administrationsspråk. Alla skolbarn får lära sig båda formerna, men bara 15% använder nynorska i grundskolan.

Några låneord från norskan som finns i Svenskan: slalom och rabalder.

Upphov till missuppfattning: Norska ord

 

Språk i Norden / Isländska
 

Det isländska språket är ett nordgermanskt språk som talas av cirka 330 000 människor på Island. Det är det officiella språket på Island och har förblivit relativt oförändrat sedan fornnordisk tid, vilket gör det till det germanska språket som har minst förändrats över tid. Isländska har en stark koppling till fornnordiska, det språk som talades av vikingarna och andra nordiska folk under vikingatiden och medeltiden. Detta innebär att isländska läsare kan läsa gamla nordiska sagor och texter med relativ lätthet. En av de mest framträdande egenskaperna hos isländskan är dess rika grammatik och böjningar. Det isländska språket har fyra kasus (nominativ, ackusativ, dativ och genitiv), tre genus (maskulinum, femininum och neutrum) och två numerus (singular och plural). Det har också en komplex verbkonjugation och användning av ändelser för att markera tid, aspekt och modalitet.

Isländskan har också ett rikt ordförråd och använder sig av det latinska alfabetet med några extra tecken. Det är känt för sin fonologiska konservatism och har bevarat många äldre ljud och uttal som har förändrats i andra germanska språk. På grund av Islands isolering har isländska utvecklats relativt oberoende från andra germanska språk. Detta har lett till att språket har bevarat många äldre drag och ord som inte längre används i andra nordgermanska språk. Sammanfattningsvis är isländska ett nordgermanskt språk som talas på Island. Det är nära besläktat med fornnordiska och har förblivit relativt oförändrat över tid. Isländska har en rik grammatik och är viktigt för att bevara den isländska kulturen och historien.

Isländska kan alltså sägas vara "urnordiska" för det första för att det är det äldsta språket i Norden och alla de andra språken utom samiska och finska är besläktade med det. För det andra har skrivspråket inte ändrats mycket på tusen år. Ursprungligen var isländskan en norsk dialekt och medan norskan genomgick stora förändringar förblev isländskan rätt så lik.

Island kan sägas vara ett "språkpatriotiska" land i och med att de försöker undvika låneord - istället skapar de egna ord på "nya" saker: Isländska ord

Några låneord från insländskan som finns i Svenskan: idrott och dyrgrip.

Testa översättningsmotorn från tradusa.

Ta gärna hjälp av https://nordeniskolen.org/sv/

Mer arbetsmaterial på Skolverket

 

Språk i Norden / Fakta
 

Svenska timmar av Waje och Skoglund (2006) s.229-s.246

&

Möt språket av Johansson, Karlsson och Nettervik (2009) s.246-254

&

Danska och norska ord

&

webbsajten: Minoritetsspråk

 

Språk i Norden / Lyssna & läs
 

Danmark

Lyssna på dansk radio .

Lyssna till dansk rap: Kvarteret av Young (Spotify)

Se på dansk TV: DR DK .

En av Danmarks största morgontidningar: Jyllandsposten .

Danmarksguiden .

Norge

Lyssna på norsk radio .

Lyssna till norsk rap: Ghettoparasitt av Hkeem (Spotify)

Se på norsk TV: TV2 Play .

En av Norges största morgontidningar: Aftenposten eller en lite "lättare" tidning: VG .

Visit Norway .

Island

Lyssna på isländsk radio .

Lyssna till isländsk rap: R.j.ó.m.i av Shades Of Reykjavik (Spotify)

Se på isländsk TV .

En av Islands största morgontidningar: Morgunbladid .

Gateway to Iceland .

 

Språk i Norden / Läs- och skrivövningar
 

Bestäm vilket språk och översätt därefter en av följande texter

Text A (bild)

Text B (bild)

Text C (bild)

Text D (bild)

Text E (bild)

 

Språk i Norden / Litteraturhistoria
 

Danmark

Lyssna till sagan Den lille Havsfrue av H.C. Andersen på engelska (YouTube) medan du följer med i den danska texten (Word-format).

Läs mer om H.C. Andersen på Wikipedia.

Norge

Se första akten ur Henrik Ibsens pjäs Et dukkehjem (YouTube) medan du läser manuskriptet (Word-format).

Läs mer om Henrik Ibsen på Wikipedia.

Island

Lyssna till Havamal (läraren har tillgång till dokumentet) på isländska och svenska.

Läs mer om Havamal (Den höges sång) på Wikipedia.

 

Språk i Norden / Minoritetsspråk
 

Klicka på: Minoritetsspråk för att få tillgång till och arbeta med minoritetsspråk.

 

Språk i Norden / Dialekter
 

Dialekter

 

Språk i Norden / Vilket språk
 

A.Vilket språk?

Gwyneth Paltrow flytter sin kamp mod kræften over Atlanterhavet.
Briterne får nu deres egen udgave af den indsamling, hun står i spidsen for på amerikansk tv i næste måned.
Skuespilleren har kapret et stort antal stjerner til indsamlingsshowet "Stand Up to Cancer", der går over skærmen på alle de store amerikanske kanaler den 7. september.
Stationerne stiller sendetid til rådighed uden reklameafbrydelser, og seerne får et show, der byder på blandt andre Coldplay, Alicia Keys og snesevis af Hollywoodstjerner fra Julia Roberts og Michael Douglas til Matt Damon og Samuel L. Jackson foran og bag scenen.

 

B.Vilket språk?

Barack Obamas smak skiller seg fra andre amerikanske presidenter. Hans yndlingsfilm er den eneste som ikke har en renskåren helt.
Det amerikanske magasinet Mental Floss har laget et liste over yndlingsfilmene til flere av de amerikanske presidentene og politikerne.
President Barack Obama er sikker i sin sak og velger en 40 års jubilant.
- Det må bli The Godfather, en og to. Det er så mye med den. Jeg elsker den filmen.
Åpningsscenen i den første er favoritten, den setter tonen for hele filmen, sier han.

 

C. Vilket språk?

Verkefni í vélaverkfræði við Háskóla Íslands vatt upp á sig hjá Sæþóri Ásgeirssyni sem hyggst leggja fyrir sig framleiðslu vindmylla. Hann var með eina slíka til sýnisí Álafosskvos í tilefni af bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima.
Venjuleg hugmynd manna af vindmyllum er hvít þriggja blaða á afar háum staur. Slíkar vindmyllur henta hins vegar illa við íslenskar aðstæður. Vindmylla Sæþórs lítur hins vegar frekar út eins og keila, hún þarf ekki að snúa sér upp í vindinn og ekki skiptir máli hvaða vindátt er.

Facit

 

Språk i Norden / Fördjupning
 

Vad händer just nu i Danmark och Norge? Hitta några danska respektive norska dagstidningar på Internet. Välj ut några artiklar som tar upp händelser i Danmark och Norge. Sammanfatta och kommentera dessa nyheter. Du kan välja muntlig eller skriftlig redovisning. Du får själv säga till när du är redo att redovisa muntligt, men det måste ske före jullovet. De valda artiklarna måste dras ut och bifogas till redovisningen. Glöm inte att du måste ange källorna.

RUBRIK: (vid skriftlig redovisning) Nyheter i Danmark och Norge.

Skriftlig redovisning:
Omfång: 1 - 2 dataskrivna A 4-sidor
Teckenstorlek: 12
Radavstånd: 1,5

Muntlig redovisning
Tid: 3-5 minuter

Användbara sidor på Internet:

Danmark: http://www.gt.kth.se/publishing/news.html#D
Norge: http://www.gt.kth.se/publishing/news.html#N

 

Språk i Norden / Danska, Norska och Isländska
 

Enskilt arbete

Välj ett av följande språk:

 1. Danska
 2. Norska
 3. Isländska

Arbete i par

Välj två av följande språk:

 1. Danska
 2. Norska
 3. Isländska

Grupparbete (3-4)

Välj följande språk:

 1. Danska
 2. Norska
 3. Isländska

Presentera landet/länderna utifrån ett språkligt perspektiv och jämför med Svenska språket.

Presentera informationen med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel (t.ex. Bildspel).

Omfång: 5/10/15 min. Glöm inte att ge konkreta språkexempel.

Förslag på innehåll

 • Har språket en speciell historia? Språkhistorisk detalj.
 • Vad utmärker språket? Både tal- och skriftspråk.
 • Vad är typiskt i språket?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan språket och Svenska?
 • Ta reda på något unikt med just detta språk.

 

Språk i Norden / Finska
 

Fördjupning i det finska språket.

 

Språk i Norden / Språkpolitik
 

 

Språk i Norden / Förslag på examination
 

Prov: Språkförhållanden i Norden 1 (20 frågor) - faktaunderlag.

Muntlig (grupparbete) redovisning om danska, norska eller isländska; som kan avslutas med en översättning av skönlitterär text (förslag).

Skriftligt om danska, norska eller isländska språket som avslutas med en översättning och enklare språklig analys av skönlitterär text (förslag).

Läs Möt språket s.246-254 och skriv en sammanfattning (ca 500 ord) av texten.

 

Språk i Norden / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)