www.larare.at

Missbruk

Denna sajt tar upp ett alltmer växande samhälleligt problem: missbruk. Med missbruk menas att använda substanser som till exempel alkohol och narkotika, på ett sätt som skadar hälsan och relationer. När ett missbruk får pågå en längre tid finns risken att bli beroende.

Missbruk är ett psykologiskt fenomen som innebär ett destruktivt och skadligt beteende där en person använder en substans, till exempel droger eller alkohol, eller utövar ett beteende, till exempel spel eller ätstörningar, på ett sätt som är skadligt för deras fysiska, psykiska eller sociala hälsa.

Missbruk innebär vanligtvis att en person utvecklar en beroendeframkallande relation till en substans eller ett beteende. Det kan vara svårt för personen att kontrollera sitt bruk eller sitt beteende, och de kan uppleva starka begär eller längtan efter att fortsätta trots negativa konsekvenser. Missbruk kan ha allvarliga konsekvenser för individens liv, inklusive relationer, arbete eller skolgång, ekonomi och fysisk hälsa.

Det finns olika faktorer som kan bidra till uppkomsten av missbruk. Det kan inkludera genetiska, biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Till exempel kan en persons genetiska sårbarhet för beroende, psykologiska problem som ångest eller depression, negativa livsupplevelser eller påverkan från sociala sammanhang där missbruk är vanligt förekommande, alla spela en roll i utvecklingen av missbruk.

Behandling och rehabilitering av missbruk fokuserar vanligtvis på att minska eller eliminera bruket av den beroendeframkallande substansen eller beteendet, samt att hjälpa personen att hantera de underliggande faktorer som kan ha bidragit till missbruket. Det kan innebära medicinsk behandling, terapi, stödgrupper och olika former av intervention och stöd.

 

Ilska / Övning
 

Olika typer av missbruk

 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Drogmissbruk
 • Internetmissbruk
 • Köpmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Maktmissbruk
 • Matmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Sexmissbruk
 • Sociala medier-missbruk
 • Sockermissbruk (godis)
 • Spelmissbruk

 

Ilska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)