www.larare.at

Skriva roman

Att skriva en roman är inte enkelt. För att lyckas räcker det sällan med att bara sätta sig ned och skriva. Därför kan denna sajt hjälpa dig att komma igång.

 

Skriva roman / Tio steg
 

Steg 1. Planeringsstadiet

Romanskrivandet är ett långt och ofta hårt arbete. För att lyckas gäller det att hitta metoder som passar just dig och därefter träna på själva skrivhantverket. Se till ditt egna skrivande och sträva efter att bli mer medveten om själva skrivprocessen genom att både se till hur du skriver och hur andra skriver.

Avsätt tid för att skriva,och glöm det där med att sitta och vänta på inspiration för det händer väldigt sällan. Det handlar mindre om inspiration och mer om förmågan att koncentrera sig och lägga ner den tid som behövs. Man måste även lyssna, iaktta sin omvärld, ha tålamod och framförallt slutföra det man inlett.


Steg 2. Skapa levande karaktärer

En roman med tunna karaktärer är helt enkelt inte bra. Lägg tid och ansträngning på att skapa trovärdiga karaktärer, sk "runda" gestalter för om personerna i en roman ska vara intressanta måste de upplevas som levande. Huvudpersonerna måste ha ett själsliv som läsaren både kan leva sig in i och förstå för det är genom huvudpersonerna du upplever berättelsen som trövärdig och äkta.

Det finns olika tekniker bland olika författare i hur man bygger upp en karraktär. En del skriver sig fram till det medan andra gör en noggrann beskrivning av karaktären innan de börjar skriva. Utgå gärna utfrån dig själv och dina erfarenheter, men glöm inte att överdriva för verkligheten kan aldrig leva upp till den fantastiska fiktionen.

Skriv inte bara vad karaktärerna gör, utan skildra deras upplevelse över vad de gör. Det är alltså inte bara den yttre konflikten som leder berättelsen framåt, den inre är minst lika viktig, om inte viktigare.

Tre sätt att ge karaktärerna liv

 1. Den inre monologen ger oss romangestaltens tankar och uppfattning om dess verklighet.
 2. Karaktärens handlingar är del av persongestaltningen.
 3. Bakgrundhistorien används ofta så att läsaren förstår de inre konflikterna hos karaktärerna.

Steg 3. Se till hur andra gör: härma andra

För att lyckas som författare måste du lära av mästarna. Det bästa sättet att utveckla sitt skrivande är att se till hur andra skriver. Läsandet är alltså viktigt för skrivandet. Men det räcker inte att "bara läsa" utan du måste se hur böckerna är skrivna. Det kan handla om hur formella aspekter som hur meningsbyggnaden ser ut eller stilistiskt så att både berättelsen och romangestalterna känns äkta. Vidare kan du se om dialogen känns autentisk (verklig) och avslutningsvis hur romanen är uppbyggd och komponerad.

Läs en bok du tycker om flera gånger för att verkligen se hur den är uppbyggd och framför allt vad som gör den så bra. Detta finner du inte efter första läsningen utan du måste läsa den många gånger för att hitta det skrivhantverksmässiga i den. Vad är det som bidrar till läsupplevelsen för det är sällan bara berättelsen i sig utan också hur den skildras och det är det du ska hitta och härma! Vad ger berättelsen driv? Hur används språket för att levandegöra innehållet? Hur blir karaktärerna levande? Hur talar de med varandra så att det känns äkta (autentiskt)? Alltså: ha ett skrivteknsikt perspektiv så att du kan jobba vidare med ditt egna skrivande.

Det är i princip omöjligt att skriva en bok om du inte först har studerat och reflekterat över hur andra skrivit sina böcker. Det förväntas inte att en arkitekt ska kunna rita ett hus om han/hon aldrig tagit sig tid att studera huskonstruktioner och låtit sig inspireras av andra arkitekter.

Steg 4. Gör dialogen autentisk (äkta)

Det är dialogen som ger din berättelse liv och skapar trovärdighet . Genom dialogen väcks reaktioner mellan människor, precis som i verkligheten. Låt gestalterna göra texten mera levande genom att visa vad de gör och v framför allt vad de säger istället för att säga allt uttryckligen.

Dialogen ska skapa omväxling i texten i förhållande till beskrivningar, berättande och huvudpersonernas inre tankar. Dialogen är också del i persongestaltningen.

Undvik att stanna upp för att tänka ut ett intelligent replikskifte. Replikerna blir stela, förutsägbara och övertydliga. Försök i stället få ett flöde där personerna avbryter varandra. Tänk då på att den som ska förklara inte pratar för länge och låt den andre bryta in med frågor eller påståenden. Var inte rädd för orden "sa", "sade", "frågade" och "svarade", men var försiktig med verb som "gnällde", "flåsade", "klagade", "väste" och "stönade". De bidrar till att dialogen blir övertydlig och på så vis overklig: inautentisk!

Tre former av dialog

 1. Den direkta dialogen så att personerna i romanen ger varandra raka svar.
 2. En undvikande dialog är realistisk eftersom folk i verkligheten sällan säger allt de menar utan "tassar kring sanningen" vilket gör att dialogen känns mer autentisk! De som talar med varandra undviker känsliga ämnen och ibland också förvränger frågeställningar så att de passar dem bättre.
 3. Det som utmärker den symboliska dialogen är att karaktärerna pratar till varandra genom antydningar och andra saker för att undvika något. Karaktärerna bråkar om brödsmulor när det egentligen handlar om skilsmässa; de kringår det egentliga eftersom det är för smärtsamt!

Steg 5. Perspektiv

Berättarperspektivet är en viktig del i hur romanen ska fungera för läsaren. Vid en första anblick tycks det inte vara särskilt krångligt. Antingen använder man första person (1:a person), som uttrycks med hjälp av jag-formen eller tredje person (3:dje person) som uttrycks med hjälp av hon eller han. Kom ihåg att berättarperspektivet påverkar hela berättelsens uppbyggnad.

1:a person

Fördelar med perspektivet är att det är lätt att skriva i 1:a person och att läsaren lätt kan leva sig in i karaktären och identifiera sig vilket skapar en närvarokänsla. Om huvudperson ofta befinner sig i berättelsens centrum är 1:a person ett bra val.

Nackdelen är att historien kan bli tunn eftersom bara en person driver berättelsen framåt. Det finns en risk att läsaren tröttnar på jaget: alltså huvudpersonen eftersom upplevelsen blir så enkelriktad när man inte följer berättelsen ur någon annans perspektiv.

3:dje person

Tredjeperson ger utrymme för fler valmöjligheter eftersom du kan gå in i olika personer och närma dig de olika händelserna i romanen ur flera perspektiv och utifrån olika synvinklar. Det är lättare att bygga en intrig när läsaren får följa samma händelse utifrån olika perspektiv, men det bör också sägas att det är svårt att få det snyggt och framför allt smidigt och naturligt, men ge inte upp: träning ger färdighet!

Tredje person nära perspektivperson. Detta är den vanligaste formen. Den ligger i princip lika nära karaktärerna som ett jag-perspektiv, med skillnaden att man skriver han eller hon. Det här upplägget använder du när du har flera karaktärer.

Det allvetande perspektivet

Om du vill gå in i många personer i din roman ska du välja det allvetande perspektivet. Berättaren ser och vet allt och har tillgång till alla personers tankar. Den allvetande berättaren kan också redogöra för kommande händelser.

Det objektiva perspektivet

Det objektiva perspektivet innebär att författaren distanserar sig från romanfigurer. Ofta får läsaren inte reda på annat än händelseförloppet och miljön. Händelseförloppet bör skildras detaljerat så att det för läsaren blir lättare att följa både berättelsen och intrigen. Använd det här perspektivet om du vill jobba med så kallad undertext, där du med små medel ger läsaren den typ av information som ger upphov till både stämning och känslor.

Steg 6. Skapa scener

Ofta uppstår problem när man ska skriva längre texter. Det är lätt att man tappar kontrollen över sin berättelse, tröttnar på sina karaktärer, att man fastnar och inte kan skriva vidare. För att inte tappa bort sig i sitt skrivande så är det bra att du skapar dig en översikt över vad du håller på med.

Skapa struktur genom att dela upp berättelsen i scener. Vad är då en scen? En scen är en händelse och genom att hålla koll på händelserna får du en bättre överblick och att lättare att följa en röd tråd i berätelsen. Därefter kan man kategorisera händelserna utefter betydelse: inledningsscen, nyckelscener, iscener och sidospår där scenerna fungerar som antingen förtydligande eller övergång till en ny scen.

Steg 7. Levandegör scenerna med hjälp av miljöbeskrivningar

Läs mer om hur man skriver bra miljöskildringar .

Steg 8. Använd gärna stiltekniska finesser

Läs mer om stiltekniska finesser .

Steg 9. Skapa din egen stil

Vad är det som gör dig unik som författare? Ditt språk, din berättelse? I en roman finns tre områden där du kan särskilja dig:

 1. Vad det gäller innehållet existerar inga nya idéer (se 36 dramatiska situationer ) det handlar snarare om att hitta en ny vinkel på gamla teman.
 2. Textens disposition. Tillämpa gärna ett okonventionellt upplägg och kronologi för då blir berättelsen mer intressant.
 3. En personlig och intresseväckande språkbild vilket innebär att språket har huvudrollen, inte karaktärerna. Innovativa och okonventionella sätt att bygga satser, meningarna och stycken gör berättelsen läsvärd! Språket speglar innehållet och skapar en ny typ av berättelse av ett visst tema.

Steg 10. Skapa distans och nyttja respons

När du känner att du är klar: bearbeta texten ännu en gång efter att du låtit den "vila" en stund. Låt också någon annan läsa texten inan du lämnar den ifrån dig.

 

Sören Bondesons text Källa har legat till grund för min bearbetade och utökade variant.

 

Skriva roman / Från början till slut!
 

Ett tips för att underlätta skapandet av storyn är att använda Storyboard (en serieliknande översikt över en berättelse). Den här sidan beskriver kortfattat hur du skriver en roman – från början till slut!

Första idén

Brainstorma! Alltså släng ner en massa idéer i ett dokument. Jag hittar på ett exempel med referenser till världslitteraturen:

"En morgon hittar en man sin näsa i sitt frukostbröd. Han agerar lugnt, medan hans hustru blir upprörd och beodrar honom ut för att leta efter näsan, men förgäves.Samtidigt i en annan del i stan vaknar en ämbetsman utan näsa som gör honom både ursinnig och förtvivlad, så har ger sig också ut för att leta rätt på den, bland sina egna för männen tillhör olika samhällsklasser.

I en kyrka påträffas den försvunna Näsan, välklädd och arrogant. De möts."

Här har vi ramberättelsen, men för att den inste ska förbli så kort behöver vi bygga ut berättelsen med mer innehåll, därfår går vi vidare till nästa punkt.

Utveckla idén geom att lägga till "resan" mellan sovrummet och köket. Måla upp en helt vanlig frukostscen som bryts upp av den surrealistiska (öververkliga) händelsen med den försvunna näsan..

Vi kanske få kliva in i mannens tankar där han undrar om han fortfarande sover. Och beskriv hans handlande när han kommer underfund med att det inte är en dröm.

Beskriv hans frus reaktioner i detalj. Skildra hur de konverserar (pratar med varandra) och hur interaktionen (hur de handlar i varandras sällskap) ser ut? Är de nyförälskade eller gnatar de på varandra som ett gammalt par?

Skildra hans "resa" från hemmet genom stadens ringlande gator, genom gränder, över broar, upp och ner för trappor och vilka han möter på vägen. Varva gärna detta med hur han ständigt försöker dölja att han förlorat sin näsa.

När det gäller den andra mannens jakt efter sin näsa kan man lägga upp de två männens letande som en parallellberättelse där man varvar de två männens irrfärder inom sina specifika sociala sammanhang i och med att de tillhör två olika samhällsklasser och rör sig i samma stad men i väldigt olika miljöer.

Upplösningen sker i kyrkan där de möts. Skildra konfrontationen i detalj; helst med kortare meningar och dialog så att det blir rappt!

 

Frågor

  1. Vem är han - man nummer 1?
  2. Vem är han - man nummer 2?
  3. Var äger berättelsen rum: stad?
  4. Varför blir frun så engagerad?
  5. Varför reagerar man nummer 1? och 2 olika?
  6. Vilka kvarter genomsöker man nummer 1?
  7. Vilka kvarter genomsöker man nummer 2?
  8. Vilka möter männen och vad säger de till dem?
  9. Hur ser näsan ut när den är välklädd?
  10. Varför är näsan arrogant?

Var lite extrem i dina idéer för att skapa udd och originalitet för just den här berättelsen bör tolkas symboliskt.

Vilka är karaktärerna?

Man nummer 1 tillhör arbetaklassen och har ett traditionellt arbete, t.ex. murare. Han är praktiserande kristen vilket gör att han träder in i kyrkan med viss vördnad. Han skulle kunna heta Erik (ett konunganamn för att skapa lite kontraster)

Man nummer 2 tillhör en högre social klass och har ett statusfyllt och respektingivande yrke, t.ex. apotekare: hans yrke står i bjärt kontrast till kyrkan och han anser sig själv som naturvetare och ateist. Hans inställning till Gud färgar också av sig på den inställning han har när han träder in i kyrkan: också här jobbar jag med motsatser för att skapa en mer intressant konfrontation.

Man nummer 1 är yngst i en syskonskara på sju barn vilket präglat honom som person och i motsats till det är man nummer 2 enda barnet till en välbärgad borgare.

 

Intrigen

Nu skapar vi en översikt över handlingen som också kan kallas för intrigen, men jag använder ordet skiss för enkelhetens skull.

Detta är ett ganska stort jobb som kräver uthållighet och framför allt envishet och enträget flit och är tidskrävande. Här ger många upp, men om du jobbar systematisk upp scen för scen så går det lättare. Börja med att samla ihop all "brainstorming" och skriv en kronolgisk berättelse: alltså vad kommer först, vad kommer sedan och hur avslutas berättelsen: från start till mål. Granska inte språket! Se inte till logiken! Få bara ner en berättelse och formen tittar vi på senare. När du är klar är skissen klar.

 

Analysera skissen

När skissen är klar är det dags att kritiskt granska den. Börja med att se till logiska luckor: redogör och förtydliga genom att lägga in fler detaljer. Stryk under tveksamheter och det som inte passar in. Och om det är en fantastisk scen, men som inte passar in i berättelsen för övrigt ska den bort: kill your darlings! som William Faulkner en gång lär ha sagt.

Skriv ihop en andra skiss där följande hänt: du har rätat ut frågetecken, hittat och åtgärdat oklarheter, hittat lösningar på ologiska händelseförlopp och kommit på några nya idéer och kanske också lagt till några stilistiska berättartekniska och/eller språkliga finesser. Sedan kanske du också har snuddat vid tidsaspekten: du har två tidsflöden att hålla reda på. Dels det "riktiga" tidsflödet, som utgör den sanna utgångspunkten för din berättelse och dels intrigens tidsspann.

Meningen är förstås att du ska försöka sammanfoga allt till en väl fungerande berättelse. Och denna andra skiss kommer att vara betydligt bättre och mer innehållsrik än den första.

Du använder därefter denna skiss som en utgångspunkt för ditt fortsatta utvecklande av berättelsen. Och du kanske måste göra flertalet skisser innan du ska börja med det avslutande arbetet med att se till språket; alltså stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, kapiteluppdelning osv.

Färdig!

Fyll i konturerna i skissen och berättelsen är färdig! När alla vaga linjer är ifyllda; att berättelsen fungerar både innehållsligt och språkligt låter du någon läsa den och be gärna om konstruktiv kritik: denna del i skrivande skulle kunna jämföras med generalrepetition där du testar din produkt på en mottagare.

 

Skriva roman / Författartips
 

Källa: http://www.forfattartips.se

 

Skriva roman / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)