www.larare.at

Film och TV-kunskap

 

 

 

Film och TV-kunskap / Moment
 

Film- och tv-historia

Då och nu, centralt inom fiktion, centralt inom dokumentär, genrer, estetik

Film och samhälle

Kreativa miljöer, etiska frågor

Filmanalys

Användning av relevanta metoder, filmvetenskapliga begrepp och verktyg för att förstå film, studera stilistik och innehåll samt bärande tankar. Reflektera, tolka och värdera film

 

Film och TV-kunskap / Styrdokument
 

Förmågor

Centralt innehåll, 100p (KOSFIL0)

Betygskriterier, 100p (KOSFIL0)

 

Film och TV-kunskap / Lärarhandledning
 

 

 

Film och TV-kunskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)