www.larare.at

Centralt innehåll

Film och TV-kunskap, 100p - KOSFIL0

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

1. Film från olika epoker, genrer och kultursfärer.

2. Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande.

3. Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan.

4. Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud.

5. Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen.

6. Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv-världen.

7. Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser.

8. Filmvetenskapliga begrepp och metoder.

9. Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 1 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Film från olika epoker, genrer och kultursfärer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 2 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 3 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 4 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 5 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 6 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv-världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 7 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 8 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

Filmvetenskapliga begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Film och TV-kunskap / 9 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman.