www.larare.at

Kunskapskrav

Film och TV-kunskap, KOSFIL0 - 100p

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord. Klicka på ordlistan och slå upp ordet du inte förstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / E
Klicka här för att lyssna på E1

E1. Eleven redogör översiktligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör enkla kopplingar till nutiden. Eleven redogör också översiktligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt filmmediets estetik.

E2. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

E3. Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven enkla resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör enkla kopplingar till nutiden. Eleven redogör också översiktligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt filmmediets estetik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven för enkla resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven enkla resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / C
Klicka här för att lyssna på E1

C1. Eleven redogör utförligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade kopplingar till nutiden. Eleven redogör också utförligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven utförligt filmmediets estetik.

C2. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

C3. Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade kopplingar till nutiden. Eleven redogör också utförligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven utförligt filmmediets estetik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / A
Klicka här för att lyssna på E1

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade och nyanserade kopplingar till nutiden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i flera film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat filmmediets estetik.

A2. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

A3. Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade och nyanserade kopplingar till nutiden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i flera film- och tv-genrer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat filmmediets estetik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Film och TV-kunskap / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna filmupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket