www.larare.at

Ordlista

Analys =

Appropriering =

Artefakt =

Autenticitet =

Avant garde =

Betraktare =

Censur =

Estetik =

Etablerad konstform =

Falskhet =

Fantasi =

Figurativ =

"Flow" =

Frihet =

Genus =

Gestaltning =

Hantverk =

"Hötorgskonst" =

Idé =

Inspiration =

Ismer =

Kitsch =

Kliché =

Konst =

Konstföreteelse =

Konstnärligt uttryck =

Konstverk =

Kreativ miljö =

Kreativitet =

Kultur =

Kulturupplevelse =

Kulturuttryck =

Kulturutveckling =

Känsla =

Original =

Pastisch =

Populärkultur =

Presentationsform =

Reflektion =

Samhälle =

Sampling =

Samtida =

Skapande =

Skönhet =

Sublim =

Symbol =

Teori =

Tolkning =

Upphovsrätt =

Uttrycksform =

Verk =

Verklighet =

Visuell =

Värde =

Yttrandefrihet =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)