www.larare.at

Yrkesstolthet

Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat - och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Alltför länge har politiken och medier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. (bearbetad källa)

 

  • Lärare tränar på sin konst
  • Lärare tillåts att hålla på med sin konstart
  • Lärare utnyttjar sin kompetens
  • Lärare bygger på sin personlighet
  • Lärare reflekterar ständigt på hur de kan förbättra sig
  • Lärare får lov att ”göra sin grej”

 

 

 

Yrkesstolthet / Möjligheternas yrke
 

”Vad är egentligen kärnan i läraruppdraget?” Läraruppdraget innehåller ju en mängd olika aspekter och uppgifter; skapa undervisningsrelationer, planering, lärande, bedömning, utveckling, ledarskap, omsorg, respekt, engagemang, kunskapsuppdrag… [---]Kärnan för allt detta – som jag ser det – är Undervisning.

Skollagen:”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”

När det gäller syftet med skolan kan man dock återigen inhämta lagstiftarens åsikt:

”… syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden… förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar…”

En lärare måste enligt uppgift varje skoldag fatta mellan 300 och 500 moraliskt signifikanta beslut; ska jag ägna tid och fokus åt Kim eller Mika? ska jag plocka upp tråden som kom upp eller hålla fast vid min planering? vad och på vilket sätt ska jag berömma eller korrigera? vilka arbetsformer ska vi välja? över vad ska eleverna få inflytande? hur tolkar jag det centrala innehållet och förmågorna? Det är inte konstigt att man ofta är trött på kvällarna… Alla dessa val och bedömningar kan förstås inte bli rätt, men hyggligt många av dem måste bli det.

”Enda sättet att aldrig göra fel är att göra ingenting, och det är verkligen inte rätt.”

Källa

 

 

 

Yrkesstolthet / RECLAIM THE SCHOOLS!
 

Skolan har hamnat i TV-soffor, talarstolar och tidningsspalter; vem som helst kan tycka vad som helst. Som en vingklippt fågel kastas svensk skolas innehåll och verksamhet fram och åter i debatter och diskussioner - men vi som arbetar där är sällan med. Det är inte våra frågor, vår oro, våra förhoppningar och våra önskningar som kastas runt i luften. Den skola som diskuteras är ganska sällan den vi arbetar i och vill utveckla för framtiden. Vi menar att det är viktigt att vi som har ett ansvar för skolan tar tillbaka initiativet och säger med enad röst "RECLAIM THE SCHOOLS!"

Det här är inte ett manifest. Det här är inte ett upprop om vad du ska tycka om skolan, vad du ska säga, vad du ska göra. Det här är ett anti-manifest, ett upprop om att du, och jag, och alla vi som arbetar i, tror på. sliter med, utvecklas i och jobbar för svensk skola ska höja våra egna röster och ta över diskussionen.

VI VET hur skolan ser ut i dag.
VI VET att det finns saker att förändra.
VI VET att det finns saker att värna om.
VI VET att skolan är ett av samhällets viktigaste områden för utveckling och framtid.
VI TALAR FÖR OSS SJÄLVA - och låter diskussionen flyga frisk och stark.

Nu tar vi tillbaka initiativet.

Källa

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)