www.larare.at

Kalkyl

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

 

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Kalkyl / Svenska
 

Kalkylark inom svenskämnet

 

Kalkyl / Filosofi
 

01. Introduktion

02. Vetskap & vetenskap

03. Etik

04. Existentialismen

05. Samhällsfilosofi

06. Språkfilosofi

07. Avslutning

Filosofi: lärobok

Begrepp

 

Kalkyl / Religion
 

Kalkylark inom religionsämnet

 

Kalkyl / Psykologi
 

Psykologi 1

01. Introduktion

02. Gruppsykologi

03. Livsvillkor och hälsa

04. Psykologiska perspektiv

05. Avslutning

Begrepp

Psykologi 2a

Begrepp (avancerad nivå)

Psykologiska perspektiv (repetition)

Arv och miljö

Personlighet

Psykisk (o)hälsa

Filmtajm

Egen examination

 

Kalkyl / Historia
 

00. Diagnos

01. Intro

02. Historiska epoker

03. Industrialismen

04. Konflikter & krig

05. Svensk historia

06. Nutidshistoria

 

Kalkyl / Konst och kultur
 

Konstarterna och samhället

01. Introduktion

02. Konst & samhälle

03. Kulturhistoria

04. Kulturhistoria

05. Kulturhistoria

 

Kalkyl / Mental träning
 

Teori 1

Teori 2

Praktik

 

Kalkyl / Informationshantering
 

Källkritik

Källhantering

 

Kalkyl / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)