www.larare.at

Kalkyl

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

 

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Kalkyl / Svenska
 

Svenska 1

01. Ordförråd

02. Ordförråd

03. Läsförståelse

04. Läsning

05. Språkbruk och språkriktighet

06. Språkbruk och språkriktighet

07. Litteratur: klassiker och centrala tema & motiv

08. Språklig variation

09. Argumentation

10. Muntlig presentation

Svenska 2

01. Litteraturvetenskap

02. Litteraturvetenskap: epokerna

03. Litteraturvetenskap: läsa klassiker

04. Argumentation

05. Språk i Norden

Svenska 3

01. Skriva uppsats

02. Retorik

03. Högskoleprovet

04. Litteraturhistoria

05. Språkhistoria

Skrivande

Teori

Praktik

Litteratur

Litteraturhistoria

Litteraturvetenskap

Klassiker

Novell

Textutdrag

Roman

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Candide av Voltaire

Frankenstein av Mary Shelley

Hamlet av William Shakespeare

Ivanhoe av Walter Scott

Robinson Crusoe av Daniel Defoe

Stolthet och fördom av Jane Austen

 

Kalkyl / Filosofi
 

01. Introduktion

02. Vetskap & vetenskap

03. Etik

04. Existentialismen

05. Samhällsfilosofi

06. Språkfilosofi

07. Avslutning

Filosofi: lärobok

Begrepp

 

Kalkyl / Religion
 

00. Diagnos

01. Intro

02. Hinduismen

03. Buddhismen

04. Judendomen

05. Kristendomen

06. Islam

07. Etik

08. Religion och vetenskap

09. Religion och identitet

10. Avslutning

 

Kalkyl / Psykologi
 

01. Introduktion

02. Gruppsykologi

03. Livsvillkor och hälsa

04. Psykologiska perspektiv

05. Avslutning

Begrepp

 

Kalkyl / Historia
 

00. Diagnos

01. Intro

02. Historiska epoker

03. Industrialismen

04. Konflikter & krig

05. Svensk historia

06. Nutidshistoria

 

Kalkyl / Mental träning
 

Teori 1

Teori 2

Praktik

 

Kalkyl / Informationshantering
 

Källkritik

Källhantering

 

Kalkyl / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)