www.larare.at

Kalkyl

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

 

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Kalkyl / Svenska
 

Kalkylark inom svenskämnet

 

Kalkyl / Filosofi
 

01. Introduktion

02. Vetskap & vetenskap

03. Etik

04. Existentialismen

05. Samhällsfilosofi

06. Språkfilosofi

07. Avslutning

Filosofi: lärobok

Begrepp

 

Kalkyl / Religion
 

Kalkylark inom religionsämnet

 

Kalkyl / Psykologi
 

Psykologi 1

00. Begrepp

01. Introduktion

02. Gruppsykologi

03. Livsvillkor och hälsa

04. Psykologiska perspektiv

05. Psykologiska perspektiv

06. Avslutning

Psykologi 2a

00. Begrepp

01. Psykologi 1 repetition

02. Individ och samhälle

03. Psykisk (o)hälsa

04. Filmtajm

 

Kalkyl / Historia
 

Kalkylark inom historiaämnet

 

Kalkyl / Konst och kultur
 

Konstarterna och samhället

01. Introduktion

02. Konst & samhälle

03. Kulturhistoria

04. Kulturhistoria

05. Kulturhistoria

 

Kalkyl / Mental träning
 

01. Teori

02. Teori

03.Teori

04. Praktik

05. Praktik

06. Praktik

07. Praktik

08.Gruppsykologi

09.Folkhälsoarbete

10.Hjärnstark

 

Kalkyl / Informationshantering
 

Källkritik

Källhantering

 

Kalkyl / Annat
 

Mattekluringar

 

Kalkyl / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)