www.larare.at

Kalkyl: svenska

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Kalkyl: svenska / Allmänt
 

 

Kalkyl: svenska / Teman
 

Dystopier

Skärmtid 1

Skärmtid 2

 

Kalkyl: svenska / Skriva
 

01. Skriva

02. Skriva

 

Kalkyl: svenska / Högskoleprovet
 

Högskoleprov 1

Högskoleprov 2

Högskoleprov 3

 

Kalkyl: svenska / Grundskolesvenska
 

Efter grundskolan diagnos

Grundskolesvenska

 

Kalkyl: svenska / Svenska 1
 

01. Ordförråd

01.ht.Ordförråd

01.vt.Ordförråd

02. Ordförråd

02.ht.Ordförråd

02.vt.Ordförråd

03. Läsförståelse

03.ht.Läsförståelse

03.vt.Läsförståelse

04. Läsning

04.ht.Läsning av Ivanhoe

04.vt.Läsning av Ivanhoe

05. Språkbruk och språkriktighet

05.ht.Språkbruk och språkriktighet

05.vt.Språkbruk och språkriktighet

06. Språkbruk och språkriktighet

06.ht.Språkbruk och språkriktighet

06.vt.Språkbruk och språkriktighet

07. Litteratur: klassiker och centrala tema & motiv

07.ht.Litteratur: centrala tema & motiv

07.vt.Litteratur: centrala tema & motiv

08. Språklig variation

09. Argumentation

10. Källhantering

11. Muntlig presentation

12.ht.Språkbruk och språkriktighet

12.vt.Språkbruk och språkriktighet

 

Kalkyl: svenska / Svenska 2
 

Litteraturvetenskap

01. Litteraturvetenskap (intro)

Litteraturvetenskap: epokerna

02. Litteraturvetenskap (epoker)

03. Litteraturvetenskap (epoker)

Litteraturvetenskap: läsa klassiker

04. Litteraturvetenskap (klassiker)

05. Litteraturvetenskap (klassiker)

06. Argumentation

07. Språk i Norden

08. Språklig analys

09. Ordförråd

 

Kalkyl: svenska / Svenska 3
 

01. Skriva uppsats

02. Retorik

03. Högskoleprovet

04. Litteraturhistoria

05. Språkhistoria

06. Vetenskapliga texter

 

Kalkyl: svenska / Kursen Skrivande
 

Teori

Praktik

 

Kalkyl: svenska / Kursen Litteratur
 
Litteraturhistoria

Litteraturvetenskap

Klassiker

Novell

Textutdrag

Poesi

 

Kalkyl: svenska / Läsförståelse
 

Läsförståelse 1

Läsförståelse 2

Läsförståelse 3

 

Kalkyl: svenska / Novell
 

01. Novell

02. Novell

03. Novell

 

Kalkyl: svenska / Roman
 

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Candide av Voltaire

Frankenstein av Mary Shelley

Hamlet av William Shakespeare

Ivanhoe av Walter Scott

Robinson Crusoe av Daniel Defoe

Stolthet och fördom av Jane Austen

 
 

Kalkyl / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)