www.larare.at

Kalkyl: svenska

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Kalkyl: svenska / Allmänt
 

Kalkyl: svenska / Språk
 

Språk - lätt

Språk - medel

Språk - svår

Språklek - lätt

Språklek - medel

Språklek - svår

Chiffer

 

Kalkyl: svenska / Ord
 

Grund: ord

MIG: ord

1000 ord:1

1000 ord:2

1000 ord:3

1000 ord:4

 

Kalkyl: svenska / Teman
 

Dystopier

Skärmtid 1

Skärmtid 2

 

Kalkyl: svenska / Skriva
 

Skriva - diktamen

01. Skriva

02. Skriva

Skriva - lätt

Skriva - svår

 

Kalkyl: svenska / Högskoleprovet
 

01.Meningskonstruktion (HP)

02.Meningskonstruktion (HP)

Högskoleprov 1

Högskoleprov 2

Högskoleprov 3

 

Kalkyl: svenska / Grundskolesvenska
 

Efter grundskolan diagnos

Grundskolesvenska

 

Kalkyl: svenska / Svenska 1
 

00. Diagnos: ord

00. Diagnos: allmänt

00. Diagnos: Läsning

01. Ordförråd

02. Ordförråd

03. Läsförståelse

04. Läsning av Ivanhoe

05. Språkbruk och språkriktighet

06. Språkbruk och språkriktighet

07. Läsning av Ivanhoe

08. Språklig variation

09. Argumentation

10. Källhantering

11. Litteratur: centrala tema & motiv

12. Språkbruk och språkriktighet

13. Ordförråd

14. Ordförråd

15. Läsning av Ivanhoe

16. Språkbruk och språkriktighet

17. Språkbruk och språkriktighet

18. Litteratur: centrala tema & motiv

19. Läsförståelse

20. Språkbruk och språkriktighet

21. Muntligt

22.Nationella provet

22.Nationella provet (variant 2)

 

 

Kalkyl: svenska / Svenska 2
 

01. Litteraturvetenskap (intro)

02. Litteraturvetenskap (epoker)

03. Litteraturvetenskap (epoker)

04. Litteraturvetenskap (klassiker)

05. Litteraturvetenskap (klassiker)

06. Litteraturvetenskap (analys)

07. Språk i Norden

08. Argumentation

09. Språklig analys

10. Läshastighet

11. Läsförståelse

12. Ordförråd

13.Frankenstein av Mary Shelley

14.Frankenstein av Mary Shelley

 

Kalkyl: svenska / Svenska 3
 

01. Skriva uppsats

02. Retorik

03. Högskoleprovet

04. Litteraturhistoria

05. Språkhistoria

06. Litteraturanalys

07. Vetenskapliga texter: Litteraturhistoria i undervisningen

08. 5-paragrafuppsatsen

09. THIEVES

10. Akademiskt skrivande

11. Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

12. Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

13. Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

 

Kalkyl: svenska / Kursen Skrivande
 

Teori

Praktik

 

Kalkyl: svenska / Kursen Litteratur
 
Litteraturhistoria

Litteraturvetenskap

Klassiker

Novell

Textutdrag

Poesi

 

Kalkyl: svenska / Läsa
 

Läsförståelse 1

Läsförståelse 2

Läsförståelse 3

Läsa - lätt

Läsa - medel

Läsa - svår

 

Kalkyl: svenska / Novell
 

01. Novell

02. Novell

03. Novell

 

Kalkyl: svenska / Roman
 

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Candide av Voltaire

Frankenstein av Mary Shelley

Hamlet av William Shakespeare

Ivanhoe av Walter Scott

Robinson Crusoe av Daniel Defoe

Stolthet och fördom av Jane Austen

 

Kalkyl: svenska / Infärgning
 

Infärgning - bygg - allmänt

Infärgning - bygg - ord 1

Infärgning - bygg - ord 2 - skog

Infärgning - bygg - måleri

Infärgning - bygg - plåt

Infärgning: fordon

 

Kalkyl / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)