www.larare.at

Kalkyl: religion

Alla övningar kan sammanställas i tabellform för att förtydliga momentinnehåll och vilka uppgifter som ingår i ett moment. Eleven kan själv "hålla koll" och skriva in resultat i kalkylarket.

 

00. Diagnos

01. Intro

Österländska religioner

Alternativ.youtube.hinduism_och_buddhism

02. Hinduismen

03. Buddhismen

Abrahamitiska religioner

Alternativ.youtube.abrahamitiska.religionerna

04. Judendomen

05. Kristendomen

06. Islam

07. Halvlek: världsreligionerna

Alternativ.youtube.etik_och_vetenskap

08. Etik

09. Religion och vetenskap

Alternativ.youtube.identitet.mitt liv som...

10. Religion och identitet

10b Religiös identitet: Mitt liv som...

11. Ondska

12. Förföljelse

13. Fem religioner

14. Trosföreställningar

15. Fyra religioner till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)