www.larare.at

Nyandliga rörelser

I det här momentet ska vi kika på nyandliga rörelser. Se till fakta; hitta likheter och skillnader med andra religioner samt reflektera och diskutera rörelsen.

Nyckelord: Nyandlighet, Andlighet, Esoterism, Folktro, Magi, Alkemi, Schamanism, Spiritism, Mysticism, Meditation, Transcendental meditation, Yoga, Healing, New age, Astrologi, Kvantfysik, Personlighets- och motivationspsykologi, Humanistisk och transpersonell psykologi, Positivt tänkande, Synkretism, Själavandring, Auror, Astralkroppar, Teosofi, Voodoo, Satanism.

 

Nyandliga rörelser / Grundläggande frågeställning
 

Man kan jobba utifrån följande frågor:

 1. Varifrån kommer rörelsen?
 2. Vem är grundaren?
 3. Vilka grundtankar ligger bakom? Någon religion?

Ta hjälp av nyckelorden.

 

Nyandliga rörelser / Examination
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en nyandlig rörelse
 2. Presentera grundläggande fakta om den nyandliga rörelsen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse,
 3. Presentera tre typiska kännetecken för den nyandliga rörelsen.
 4. Vad har den nyandliga rörelsen för människosyn?
 5. Vad har den nyandliga rörelsen för gudsuppfattning?
 6. Redogör för den nyandliga rörelsens påverkan på människors identitet.
 7. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till den nyandliga rörelsen.
 8. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom den nyandliga rörelsen.
 9. Jämför den nyandliga rörelsen med någon världsreligion. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 10. Gör en självständig analys av något du själv valt från den nyandliga rörelsen.

Förslag på presentationsform

 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Ta hjälp av nyckelorden.

 

Nyandliga rörelser / Exempel på rörelser
 

Kristna nyandliga rörelser

 • Jehovas vittne
 • Mormonerna
 • Livets ord
 • Pingströrelsen

Österländska nyandliga rörelser

 • Hare Krishna
 • Bahai

Moderna nyandliga rörelser

 • New Age rörelsen
 • Scientologikyrkan - Läs mer om Scientologin på Religionsfröknarna.se

Ockulta nyandliga rörelser

 • Schamanism
 • Teosofi
 • Spiritualism
 • Voodoo
 • Satanism

Sektlika nyandliga rörelser

 • Folkets tempel
 • Aum Shinrikyo (sanningens lära)
 • Mansonfamiljen
 • Villa Baviera
 • Davidiarnerna

 

Nyandliga rörelser / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Nyandliga rörelser / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)