www.larare.at

Stor eller liten bokstav?

Stora och små bokstäver kallas ibland också versaler respektive gemener. Alltså

Stor bokstav = versal

Liten bokstav = gemen

Namn ska alltid inledas med versal.

Länder och städer ska alltid inledas med versal. Men ska du skriva att någon är svensk eller stockholmare gör du det med gemener.

Företag har också namn och inleds därför med versaler. Precis som texter har namn och ska inledas med stor bokstav.

Religioner skrivs med gemener; kristendom, islam etc.

Veckodagar och månader skriv med gemener.

Namn på böcker, filmer etc. och rubriker inleds med versal.

Exempel

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)