www.larare.at

Formulär: Svenska: Språk

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Ord
 
  1. Världens språk
  2. Svårstavade ord (1)
  3. Svårstavade ord (2)
  4. Svårstavade ord (3)
  5. Svårstavade ord (4)
  6. Svårstavade ord (5)
  7. Förled (prefix) 1
  8. Förled (prefix) 2
  9. Förled (prefix) 3
  10. Förled (prefix) 4
  11. Ändelser (suffix) 1
  12. Ändelser (suffix) 2
  13. Ändelser (suffix) 3
  14. Ord och meningar (1/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  15. Ord och meningar (2/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  16. Ord och meningar (3/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  17. Diktamen (10)
  18. Diktamen (20)
  19. Diktamen (30)
  20. Förklara svåra ord
  21. Ordförråd lätt 1
  22. Ordförråd lätt 2
  23. Ordförråd (5)
  24. Ordförråd (10)
  25. Ordförråd (15)
  26. Ordförråd 1
  27. Ordförråd 2
  28. Ordförråd 3
  29. Ordförråd 4
  30. Ordförråd 5
  31. Ordförråd 6
  32. Ordförråd 7
  33. Ordförråd 8
  34. Ordförråd 9
  35. Ordförråd 10
  36. Ordruta 1
  37. Ordruta 2
  38. Ordruta 3
  39. Ordruta 4
  40. Ordruta 5
  41. Ordruta 6
  42. Ordruta 7
  43. Ordruta 8
  44. Sammansatta ord
  45. Skapa ord (med bokstäver från annat ord)
  46. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord)
  47. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
  48. Litteratur: facktermer
  49. Frayer-diagram (10 ord)
  50. Frayer-diagram (3 ord)
  51. Svåra ord - välj rätt ord 1
  52. Svåra ord - flerval 1
  53. Svåra ord 1
  54. Svåra ord - välj rätt ord 2
  55. Svåra ord - flerval 2
  56. Svåra ord 2
  57. Svåra ord 3
  58. Svåra ord 4
  59. Svåra ord 5
  60. Svåra ord 6
  61. Svåra ord 7
  62. Svåra ord 8
  63. Svåra ord 9
  64. Svåra ord 10
  65. Svåra ord 11
  66. Svåra ord 12
  67. Svåra ord 13
  68. Svåra ord 14
  69. Svåra ord 15
  70. Svåra ord 16
  71. Svåra ord 17
  72. Svåra ord 18
  73. Värderande ord
  74. Lånord
  75. Synonymer 1
  76. Synonymer 2
  77. Synonymer 3
  78. Ord som låter lika

.

Formulär / Språk
 
 1. Språkriktighet - blandat
 2. Sätt punkt
 3. Syftningsfel
 4. Rätt uttryck
 5. Stor eller liten bokstav? 1
 6. Stor eller liten bokstav? 2
 7. Argumentation (Webblektion)
 8. Argumentation med inlämning av argumenterande text
 9. Bort med talspråket!
 10. Undvik talspråklighet 2
 11. Checklista för fiktivt berättande
 12. Checklista för fiktivt berättande (10)
 13. Checklista för fiktivt berättande (20)
 14. Språk(föreläsningslogg)
 15. Singular och plural
 16. Svåra ord i Björn Ranelids "tal"
 17. Ordspråk
 18. Ordspråk (1)
 19. Ordspråk (2)
 20. Ordspråk (3)
 21. Ordspråk som anagram
 22. Disposition (ordning) i en text
 23. Fasta uttryck 1
 24. Fasta uttryck 2
 25. Fasta uttryck 3
 26. Minoritetsspråk
 27. Artiklar om språk
 28. Grammatik 1: ordklasser
 29. Grammatik 2
 30. Grammatik 3
 31. Grammatikruta 1
 32. Grammatikruta 2
 33. De 10 vanligaste verben
 34. Använd adjektiv 1
 35. Använd adjektiv 2
 36. Använd adjektiv 3
 37. Prepositioner
 38. Stilfigurer

 

Formulär / Språkhistoria
 
 1. Språkhistoria: intro
 2. Språkhistoria: Runsvenska
 3. Språkhistoria: Fornsvenska
 4. Språkhistoria: Nysvenska
 5. Språkhistoria: Nusvenska
 6. Spåkhistoriaprov

Formulär / Roligt med språk
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Språkspel 1-10
 3. Språkspel 11-20
 4. Språkspel 21-30
 5. Språkspel 31-40
 6. Språkspel 41-50
 7. Syftningsfel 1 (10)
 8. Språkliga (roliga) felaktigheter 1 (10)
 9. Språkliga (roliga) felaktigheter 2 (10)
 10. Språkliga (roliga) felaktigheter 3 (10)
 11. Sjukt roligt (journalgrodor)
 12. Ordlek: bak-o-fram
 13. Ordlek: instrument
 14. Ordlek: kryddskåpet
 15. Ordlek: Ordspråk
 16. Ordlek: svenska städer
 17. Ordlek: svenska städer (eng)
 18. Ordlek: länder
 19. Ordlek: yrken
 20. Ordlek: namn
 21. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 22. Skapa ord och meningar
 23. Språkliga klurigheter
 24. Språklek
 25. Lektion med Özz
 26. Hitta ord på begynnelsebokstav
 27. Ordvitsar
 28. Ordspråk som anagram


   

Formulär / Språk i Norden
 
 1. Språk i Norden - 1
 2. Språk i Norden - nivå 2
 3. Danska och norska ord
 4. Isländska och finska ord

Formulär / Språksociologi
 
 1. Språksociologi - intro
 2. Språklig variation
 3. Dialekt (flerval)
 4. Språklig variation: dialekter
 5. Språksociologihäftet
 6. Språksociologi: lekter
 7. Idiolekt: ungdomsspråk
 8. Språk och identitet
 9. Diskussionslogg: språksociologi
 10. Språksociologisk dilemma (Gruppredovisning)
 11. Språksociologiprov variant 1
 12. Språksociologiprov variant 2
 13. Språksociologiprov variant 3
 14. Språksociologiprov variant 4
 15. Yrkesspråk och sportspråk
 16. Språklig variation och fiktion
 17. Diskussionslogg: språksociologi
 18. Respons på gruppredovisning av ett språksociologisk dilemma

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.