www.larare.at

Formulär: Svenska: Språk

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Ord
 
  Klicka här.

 

Formulär / Språkriktighet
 
 1. Språkriktighet - blandat
 2. Sätt punkt
 3. Syftningsfel
 4. Rätt uttryck
 5. Stor bokstav och interpunktion
 6. Stor eller liten bokstav? 1
 7. Stor eller liten bokstav? 2
 8. Stor eller liten bokstav? 3
 9. Stor eller liten bokstav? 4
 10. Bort med talspråket!
 11. Undvik talspråklighet 1
 12. Undvik talspråklighet 2
 13. Undvik talspråklighet 3
 14. Singular och plural
 15. Meningsbyggnad (11)
 16. De eller dem 1 - krånglig (15)
 17. De eller dem 2 - lätt och självrättande (15)
 18. De eller dem 2 - (15) 
 19. De eller dem (poäng)
 20. Syftningsfel 1 (10)
 21. Språkriktighet: omformulera (3)
 22. Språkriktighet: rätta berättelse (1)
 23. Rätta meningar 1 (10)
 24. Rätta meningar 2 (10)
 25. Rätta meningar 3 (10)
 26. Språkriktighet - blandat
 27. Språkriktighetsövning 1
 28. Språkriktighetsövning 2
 29. Språkriktighetsövning 3
 30. Språkriktighetsövning - blandat
 31. Språkriktighetsövning: skriv rätt
 32. Undvik talspråkliga uttryck
 33. Undvik talspråklighet 2
 34. Rätta text om hjältar
 35. Skriva rätt (1)
 36. Skriva rätt (2)
 37. Skriva rätt (3) 
 38. Skriva rätt (4)
 39. Styckeindelning 1
 40. Styckeindelning 2
 41. Styckeindelning 3
 42. Stor bokstav och interpunktion
 43. Meningsbyggnad: flera meningar blir en
 44. Särskrivningar 1
 45. Särskrivningar 2
 46. Personliga pronomen: Hans-hennes-sin-sitt-sina 1/2
 47. Personliga pronomen: Hans-hennes-sin-sitt-sina 2/2
 48. E eller Ä?

 

Formulär / Språk
 
 1. Världens språk 1
 2. Världens språk 2
 3. Språk(föreläsningslogg)
 4. Svåra ord i Björn Ranelids "tal"
 5. Språkfrågor 1
 6. Språkfrågor 2
 7. Språkfrågor 3
 8. Ordspråk
 9. Ordspråk (1)
 10. Ordspråk (2)
 11. Ordspråk (3)
 12. Ordspråk 1 (quiz)
 13. Ordspråk 2 (quiz)
 14. Ordspråk som anagram
 15. Ordspråk på kanslisvenska
 16. Disposition (ordning) i en text
 17. Fasta uttryck 1
 18. Fasta uttryck 2
 19. Fasta uttryck 3
 20. Artiklar om språk
 21. Ordklasser
 22. Grammatik 1: ordklasser
 23. Grammatik 2
 24. Grammatik 3
 25. Ordklass (med nonsensord)
 26. Grammatikruta 1
 27. Grammatikruta 2
 28. De 10 vanligaste verben
 29. Använd adjektiv 1
 30. Använd adjektiv 2
 31. Använd adjektiv 3
 32. Prepositioner
 33. Stilfigurer
 34. Lingvistik
 35. Artiklar om språk
 36. Eufemismer
 37. Chiffer 1: brev
 38. Chiffer 2: Bokstäver och siffror
 39. Chiffer 3: Sjörövarspråket
 40. Chiffer 4: Omkastade bokstäver
 41. Chiffer 5: Morsekod

 

Formulär / Språklig analys
 
 1. Språklig analys: 1 (facktermer)
 2. Språklig analys (grund 2)
 3. Språklig analys (grund 3)
 4. Språklig analys (grund 3 - svår)
 5. Språklig analys (av Svarta katten av Edgar Allan Poe)
 6. Analys av språkets uppbyggnad
 7. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna
 8. Analys av språkets uppbyggnad i Brott och straff
 9. Analys av språkets uppbyggnad i Frankenstein
 10. Analys av språkets uppbyggnad i Hamlet
 11. Analys av språkets uppbyggnad i Robinson Crusoe
 12. Analys av språkets uppbyggnad i Stolthet och fördom

 

Formulär / Språkhistoria
 
 1. Språkhistoria: intro
 2. Språkhistoria (fakta)
 3. Språkhistoria 1
 4. Språkhistoria 2
 5. Språkhistoria 3
 6. Språkhistoria i korta drag 1
 7. Språkhistoria i korta drag 2
 8. Språkhistoria: Runsvenska
 9. Språkhistoria: Fornsvenska
 10. Språkhistoria: Nysvenska
 11. Språkhistoria: Nusvenska
 12. Språkhistoria - flerval: lätt
 13. Språkhistoria - flerval
 14. Spåkhistoriaprov
 15. Språkhistoria: Selma Lagerlöf
 16. Språkhistoria - viktiga årtal 1
 17. Språkhistoria - viktiga årtal 2

 

Formulär / Roligt med språk
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Språkspel 1-10
 3. Språkspel 11-20
 4. Språkspel 21-30
 5. Språkspel 31-40
 6. Språkspel 41-50
 7. Syftningsfel 1 (10)
 8. Språkliga (roliga) felaktigheter 1 (10)
 9. Språkliga (roliga) felaktigheter 2 (10)
 10. Språkliga (roliga) felaktigheter 3 (10)
 11. Sjukt roligt (journalgrodor)
 12. Ordlek: bak-o-fram
 13. Ordlek: instrument
 14. Ordlek: kryddskåpet
 15. Ordlek: Ordspråk
 16. Ordlek: svenska städer
 17. Ordlek: svenska städer (eng)
 18. Ordlek: länder
 19. Ordlek: yrken
 20. Ordlek: namn
 21. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 22. Skapa ord och meningar
 23. Språkliga klurigheter
 24. Språklek
 25. Lektion med Özz
 26. Hitta ord på begynnelsebokstav
 27. Ordvitsar
 28. Ordspråk som anagram


Formulär / Språk i Norden
 
 1. Ordruta - Språk i Norden
 2. Språk i Norden - 1
 3. Språk i Norden - 2
 4. Språk i Norden - 3
 5. Språk i Norden - 4
 6. Språk i Norden - nästa nivå
 7. Danska och norska ord (rätt får fortsätta)
 8. Isländska och finska ord
 9. Danska och norska ord1
 10. Danska och norska ord 2
 11. Isländska och finska ord
 12. Språk i Norden: översättning
 13. Vad betyder: Danska och norska
 14. Textutdrag - Språk i Norden
 15. Språk i Norden: fördjupning
 16. Minoritetsspråk 1
 17. Minoritetsspråk 2
 18. Minoritetsspråk: fördjupning

 

Formulär / Språksociologi
 
 1. Språksociologi - intro
 2. Språklig variation
 3. Dialekt (flerval)
 4. Språklig variation 1: dialekter (flerval)
 5. Språklig variation 2: dialekter (flerval)
 6. Språklig variation 3: dialekter (flerval)
 7. Språklig variation 1: dialekter (filmklipp)
 8. Språklig variation 2: dialekter (filmklipp)
 9. Språklig variation 3: dialekter (filmklipp)
 10. Språksociologihäftet 1
 11. Språksociologihäftet 2
 12. Språksociologihäftet 3
 13. Språksociologihäftet 4
 14. Språksociologi: lekter
 15. Idiolekt: ungdomsspråk
 16. Språk och identitet
 17. Diskussionslogg: språksociologi
 18. Språksociologisk dilemma (Gruppredovisning)
 19. Språksociologiprov variant 1
 20. Språksociologiprov variant 2
 21. Språksociologiprov variant 3
 22. Språksociologiprov variant 4
 23. Yrkesspråk
 24. Sportspråk
 25. Språklig variation och fiktion
 26. Diskussionslogg: språksociologi
 27. Respons på gruppredovisning av ett språksociologisk dilemma
 28. Quiz: språksociologi
 29. dilemma

Formulär / Meningskonstruktion (Högskoleprovet)
 
 1. Högskoleprovet - MEK - 2010
 2. Högskoleprovet - MEK - 2011
 3. Högskoleprovet - MEK - 2012
 4. Högskoleprovet - MEK - 2013
 5. Högskoleprovet - MEK - 2014
 6. Högskoleprovet - MEK - 2015
 7. Högskoleprovet - MEK - 2016
 8. Högskoleprovet - MEK - 2017
 9. Högskoleprovet - MEK - 2019
 10. Högskoleprovet - MEK - 2022

Formulär med enbart ord från högskoleproven.

Formulär med hela högskoleprov.

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.