www.larare.at

Formulär: Svenska: Språk

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Ord
 
  1. Svårstavade ord (1)
  2. Svårstavade ord (2)
  3. Svårstavade ord (3)
  4. Svårstavade ord (4)
  5. Svårstavade ord (5)
  6. Svårstavade ord 1 (flerval)
  7. Svårstavade ord 2 (flerval)
  8. Svårstavade ord 3 (flerval)
  9. Förled (prefix) 1
  10. Förled (prefix) 2
  11. Förled (prefix) 3
  12. Förled (prefix) 4
  13. Ändelser (suffix) 1
  14. Ändelser (suffix) 2
  15. Ändelser (suffix) 3
  16. Ord och meningar (1/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  17. Ord och meningar (2/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  18. Ord och meningar (3/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  19. Diktamen (10)
  20. Diktamen (20)
  21. Diktamen (30)
  22. Förklara svåra ord
  23. Ordförråd lätt 1
  24. Ordförråd lätt 2
  25. Ordförråd (5)
  26. Ordförråd (10)
  27. Ordförråd (15)
  28. Ordförråd 1
  29. Ordförråd 2
  30. Ordförråd 3
  31. Ordförråd 4
  32. Ordförråd 5
  33. Ordförråd 6
  34. Ordförråd 7
  35. Ordförråd 8
  36. Ordförråd 9
  37. Ordförråd 10
  38. Ordruta 1
  39. Ordruta 2
  40. Ordruta 3
  41. Ordruta 4
  42. Ordruta 5
  43. Ordruta 6
  44. Ordruta 7
  45. Ordruta 8
  46. Sammansatta ord
  47. Skapa ord (med bokstäver från annat ord)
  48. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord)
  49. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
  50. Litteratur: facktermer
  51. Frayer-diagram (10 ord)
  52. Frayer-diagram (3 ord)
  53. Svåra ord 1
  54. Svåra ord 2
  55. Svåra ord 3
  56. Svåra ord 1 - flerval - med exempelmening
  57. Svåra ord 2 - flerval - med exempelmening
  58. Svåra ord 3 - flerval - med exempelmening
  59. Svåra ord 4 - flerval - med exempelmening
  60. Svåra ord 5 - flerval - med exempelmening
  61. Svåra ord 6 - flerval - med exempelmening
  62. Svåra ord 7 - flerval - med exempelmening
  63. Svåra ord 8 - flerval - med exempelmening
  64. Svåra ord 9 - flerval - med exempelmening
  65. Svåra ord 10 - flerval - med exempelmening
  66. Svåra ord - välj rätt ord 1
  67. Svåra ord - välj rätt ord 2
  68. Svåra ord 1 - flerval
  69. Svåra ord 2 - flerval
  70. Svåra ord 3 - flerval
  71. Svåra ord 4 - flerval
  72. Svåra ord 5 - flerval
  73. Svåra ord 6 - flerval
  74. Svåra ord 7 - flerval
  75. Svåra ord 8 - flerval
  76. Svåra ord 9 - flerval
  77. Svåra ord 10 - flerval
  78. Svåra ord 11 - flerval
  79. Svåra ord 12 - flerval
  80. Svåra ord 13 - flerval
  81. Svåra ord 14 - flerval
  82. Svåra ord 15 - flerval
  83. Svåra ord 16 - flerval
  84. Svåra ord 17 - flerval
  85. Svåra ord 18 - flerval
  86. Svåra ord 1 - synonymer
  87. Svåra ord 2 - synonymer
  88. Svåra ord 3 - synonymer
  89. Svåra ord 1: vilket är ett riktigt ord
  90. Svåra ord 2: vilket är ett riktigt ord
  91. Svåra ord 3: vilket är ett riktigt ord
  92. Värderande ord
  93. Lånord 1
  94. Lånord 2
  95. Lånord 3
  96. Synonymer 1
  97. Synonymer 2
  98. Synonymer 3
  99. Ord som låter lika
  100. Motsatser (antonymer)
  101. Ordmobilisering
  102. Antonymer 1 (motsatsord i ruta)
  103. Antonymer 2 (motsatsord i ruta)
  104. Antonymer 3 (motsatsord i ruta)
  105. Antonymer 4 (motsatsord i ruta)
  106. Antonymer 5 (motsatsord i ruta)
  107. Antonymer 6 (motsatsord i ruta)
  108. Diktamen 1: svårstavade ord
  109. Diktamen 2: svårstavade ord
  110. Diktamen 3: svårstavade ord
  111. Diktamen 4: svårstavade ord
  112. Diktamen 5: svårstavade ord
  113. Diktamen 6: svårstavade ord
  114. Diktamen 7: svårstavade ord
  115. Diktamen 8: svårstavade ord
  116. Bilda ord av ord

Högskoleprovet (ORD)

 1. Ordruta - 2001
 2. Ordruta - 2002
 3. Ordruta - 2003ht
 4. Ordruta - 2003vt
 5. Ordruta - 2004ht
 6. Ordruta - 2004vt
 7. Ordruta - 2005
 8. Ordruta - 2006ht
 9. Ordruta - 2006vt
 10. Ordruta - 2007ht
 11. Ordruta - 2007vt
 12. Ordruta - 2008ht
 13. Ordruta - 2008vt
 14. Ordruta - 2009ht
 15. Ordruta - 2009vt
 16. Ordruta - 2010ht
 17. Ordruta - 2010vt
 18. Ordruta - 2011

 

Formulär / Språk
 
 1. Världens språk
 2. Språkriktighet - blandat
 3. Sätt punkt
 4. Syftningsfel
 5. Rätt uttryck
 6. Stor eller liten bokstav? 1
 7. Stor eller liten bokstav? 2
 8. Argumentation (Webblektion)
 9. Argumentation med inlämning av argumenterande text
 10. Bort med talspråket!
 11. Undvik talspråklighet 2
 12. Checklista för fiktivt berättande
 13. Checklista för fiktivt berättande (10)
 14. Checklista för fiktivt berättande (20)
 15. Språk(föreläsningslogg)
 16. Singular och plural
 17. Svåra ord i Björn Ranelids "tal"
 18. Ordspråk
 19. Ordspråk (1)
 20. Ordspråk (2)
 21. Ordspråk (3)
 22. Ordspråk som anagram
 23. Disposition (ordning) i en text
 24. Fasta uttryck 1
 25. Fasta uttryck 2
 26. Fasta uttryck 3
 27. Minoritetsspråk
 28. Minoritetsspråk: fördjupning
 29. Artiklar om språk
 30. Grammatik 1: ordklasser
 31. Grammatik 2
 32. Grammatik 3
 33. Grammatikruta 1
 34. Grammatikruta 2
 35. De 10 vanligaste verben
 36. Använd adjektiv 1
 37. Använd adjektiv 2
 38. Använd adjektiv 3
 39. Prepositioner
 40. Stilfigurer

 

Formulär / Språklig analys
 
 1. Analys av språkets uppbyggnad
 2. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna
 3. Analys av språkets uppbyggnad i Brott och straff
 4. Analys av språkets uppbyggnad i Frankenstein
 5. Analys av språkets uppbyggnad i Hamlet
 6. Analys av språkets uppbyggnad i Robinson Crusoe
 7. Analys av språkets uppbyggnad i Stolthet och fördom

 

Formulär / Språkhistoria
 
 1. Språkhistoria: intro
 2. Språkhistoria: Runsvenska
 3. Språkhistoria: Fornsvenska
 4. Språkhistoria: Nysvenska
 5. Språkhistoria: Nusvenska
 6. Språkhistoria - flerval: lätt
 7. Språkhistoria - flerval
 8. Spåkhistoriaprov

Formulär / Roligt med språk
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Språkspel 1-10
 3. Språkspel 11-20
 4. Språkspel 21-30
 5. Språkspel 31-40
 6. Språkspel 41-50
 7. Syftningsfel 1 (10)
 8. Språkliga (roliga) felaktigheter 1 (10)
 9. Språkliga (roliga) felaktigheter 2 (10)
 10. Språkliga (roliga) felaktigheter 3 (10)
 11. Sjukt roligt (journalgrodor)
 12. Ordlek: bak-o-fram
 13. Ordlek: instrument
 14. Ordlek: kryddskåpet
 15. Ordlek: Ordspråk
 16. Ordlek: svenska städer
 17. Ordlek: svenska städer (eng)
 18. Ordlek: länder
 19. Ordlek: yrken
 20. Ordlek: namn
 21. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 22. Skapa ord och meningar
 23. Språkliga klurigheter
 24. Språklek
 25. Lektion med Özz
 26. Hitta ord på begynnelsebokstav
 27. Ordvitsar
 28. Ordspråk som anagram


   

Formulär / Språk i Norden
 
 1. Språk i Norden - 1
 2. Språk i Norden - nivå 2
 3. Danska och norska ord
 4. Isländska och finska ord

Formulär / Språksociologi
 
 1. Språksociologi - intro
 2. Språklig variation
 3. Dialekt (flerval)
 4. Språklig variation: dialekter
 5. Språksociologihäftet
 6. Språksociologi: lekter
 7. Idiolekt: ungdomsspråk
 8. Språk och identitet
 9. Diskussionslogg: språksociologi
 10. Språksociologisk dilemma (Gruppredovisning)
 11. Språksociologiprov variant 1
 12. Språksociologiprov variant 2
 13. Språksociologiprov variant 3
 14. Språksociologiprov variant 4
 15. Yrkesspråk och sportspråk
 16. Språklig variation och fiktion
 17. Diskussionslogg: språksociologi
 18. Respons på gruppredovisning av ett språksociologisk dilemma

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.