www.larare.at

Formulär: Svenska

Alla formulär är lösenordsskyddade. Fler formulärsamlingar i innehållsförteckningen ovan.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Svenska 1: vad är du intresserad av?
  2. Svenska 2: vad är du intresserad av?
  3. Svenska 3: vad är du intresserad av?
  4. Retorik: vad är du intresserad av?
  5. Skrivande: vad är du intresserad av?
  6. Elevsamtal: Svenska 1
  7. Elevsamtal: Svenska 2
  8. Elevsamtal: Svenska 3
  9. Utvärdering: Svenska
  10. Elevenkät - Svenska
  11. Expertisområde inom svenskämnet (variant 1)
  12. Expertisområde inom svenskämnet (variant 2)
  13. Gallupundersökning: svensklärare vill helst undervisa i...
  14. Gallupundersökning: vad jag behöver hjälp med som svensklärare
  15. Checklista: innan inlämning
  16. Svenska: samtalslogg
  17. Hur funkar det i Svenska?
  18. Värdegrundsarbete: HJÄRTAT (Frayer-diagram)

.

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmlogg 
  3. Filmlogg - tid - mall
  4. Filmlogg - scen - mall
  5. Filmlogg - 3 - mall
  6. Filmanalys: valmodellen
  7. Filmanalys

.

Formulär / Teman
 

Skärmtid

  1. Ordrutor 1: skärmtid
  2. Ordrutor 2: skärmtid
  3. Källa 1: Dataspel utvecklar hjärnan
  4. Källa 2: Släpp barnen fria framför skärmen
  5. Källa 3: Barnläkare oroas av barns skärmtid
  6. Källa 4: Livet framför skärmen
  7. Källa 5: Kan skärmtid främja hälsosamma beteenden?
  8. Källa 6: Hjärnforskaren: Skärmtid för småbarn – värsta riskerna
  9. Källa 7b: "Mitt barn blir som en zombie”
  10. Skrivuppgift: debattinlägg: källa 1-3+7b
  11. Skrivuppgift: debattinlägg: källa 4-6+7b

Dystopier

  1. Dystopier: ord
  2. Dystopier: fakta
  3. Dystopier: filmtajm 1
  4. Dystopier: filmtajm 2
  5. Dystopier: fördjupning

.

Formulär / Infärgning
 

  Bygg

  1. Arbetsuppgift: med kropp och sinne
  2. Arbetsuppgift: skriva instruktioner
  3. Arbetsuppgift: använd sinnena
  4. Arbetsuppgift: blåställ
  5. Arbetsuppgift: tumstocken
  6. Arbetsuppgift: Babels torn
  7. Arbetsuppgift: skyskrapor
  8. Arbetsuppgift: bygga en bro
  9. Arbetsuppgift: Willy Josefsson
  10. Arbetsuppgift: Ivar-Lo Johansson0
  11. Arbetsuppgift: stresshantering
  12. Arbetsuppgift: kvinnokraft
  13. Arbetsuppgift: Karin Boye
  14. Arbetsuppgift: Björn Ranelid
  15. Arbetsuppgift: operan
  16. Arbetsuppgift: vattnets mästare
  17. Arbetsuppgift: målaren 1
  18. Arbetsuppgift: målaren 2
  19. Arbetsuppgift: målaren 3
  20. Arbetsuppgift: knäppgöken
  21. Arbetsuppgift: arkitektur
  22. Arbetsuppgift: lägga tak 1 
  23. Arbetsuppgift: lägga tak 2 
  24. Arbetsuppgift: verktyg 
  25. Friggeboden
  26. Entreprenören
  27. Helenas val
  28. Hur ska vi bo i framtiden?
  29. Träd i Sverige 1
  30. Träd i Sverige 2
  31. Träd i Sverige 3
  32. Träslag
  33. Ord: bygg 1
  34. Ord: bygg 2
  35. Ord: bygg 3
  36. Ord: bygg 4
  37. Ord: bygg 5
  38. Snickarsnack 1
  39. Snickarsnack 2
  40. Ord: måleri
  41. Ord: måleri (svår)
  42. Ord: skog (ruta)
  43. Bygg/Svenska: Ord 1: skog (flerval)
  44. Bygg/Svenska: Ord 2: skog (flerval)
  45. Bygg/Svenska: Ord 3: skog (flerval)
  46. Ord: skog
  47. Verktyg 1
  48. Verktyg 2
  49. Verktyg (lätt)
  50. Verktyg (svår)

  Plåt

  1. Plåtslagare
  2. Plåtslageri - fakta 1
  3. Plåtslageri - fakta 2
  4. Plåtslageri: verktyg
  5. Bygg/Svenska: Plåtslageri: artiklar

  El

  1. Ord: el

  Fordon

  1. Fordon: Ord 1
  2. Fordon: Ord 2
  3. Fordon: Verktyg 1
  4. Fordon: Verktyg 2
  5. Fordon: Verktyg (svår)
  6. Fordon: bilens delar
  7. Skrivuppgift: fordon
  8. Bilmärken 1
  9. Bilmärken 2

  .

Formulär / Nationella prov
 
  1. Svenska 1: Nationella provet: Introduktion
  2. Svenska 1: Nationella provet: A
  3. Svenska 1: Nationella provet: B
  4. Svenska 1: Nationella provet: C
  5. Svenska 1: Nationella provet: tema
  6. Nationella prov: Svenska 3: tema
  7. Elevformulär (innan muntlig presentation)
  8. Elevrespons (muntlig presentation)

.

Formulär / Högskoleprovet
 
  1. Högskoleprovet - 2016-1
  2. Högskoleprovet - 2016-2
  3. Högskoleprovet - 2017-1
  4. Högskoleprovet - 2017-2
  5. Högskoleprovet - 2017-3
  6. Högskoleprovet - 2018-1
  7. Högskoleprovet - 2018-2
  8. Högskoleprovet - 2018-3
  9. Högskoleprovet - 2018-4
  10. Högskoleprovet - 2019-1
  11. Högskoleprovet - 2019-2
  12. Högskoleprovet - 2019-3
  13. Högskoleprovet - 2020-1
  14. Högskoleprovet - 2020-2
  15. Högskoleprovet - 2021-1
  16. Högskoleprovet - 2021-2
  17. Högskoleprovet - 2022-1
  18. Högskoleprovet - 2022-2

  Formulär med enbart ord från högskoleproven.

  Formulär med enbart MEK från högskoleproven.

.

Formulär / Kalender
 
  1. Svensklucka 1
  2. Svensklucka 2
  3. Svensklucka 3
  4. Svensklucka 4
  5. Svensklucka 5
  6. Svensklucka 6
  7. Svensklucka 7
  8. Svensklucka 8
  9. Svensklucka 9
  10. Svensklucka 10
  11. Svensklucka 11
  12. Svensklucka 12
  13. Svensklucka 13
  14. Svensklucka 14
  15. Svensklucka 15
  16. Svensklucka 16
  17. Svensklucka 17
  18. Svensklucka 18
  19. Svensklucka 19
  20. Svensklucka 20
  21. Svensklucka 21
  22. Svensklucka 22
  23. Svensklucka 23
  24. Svensklucka 24

.

Formulär / Formulärförslag: Svenska 1
 

Formulärsamling för hela kursen

Arbetslogg (enskild) - Svenska 1

Första stycket (ur betygskriterierna)

 1. Frågor till sajten: Tala
 2. Tala (Grupparbete)
 3. Tala (Grupparbete - version 1)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 
 5. Elevrespons - NP: del A, muntligt anförande

Andra stycket (ur betygskriterierna)

 1. 372/176/34 Inför skoluniform i svenska skolor!
 2. 478/218/31 Inför mer idrott i skolan!
 3. Svårstavade ord (1)
 4. Svårstavade ord (2)
 5. Diktamen (10)
 6. Ordförråd lätt 1
 7. Ordförråd lätt 2
 8. Ordförråd (5)
 9. Ordförråd 1
 10. Ordförråd 2
 11. Meningsbyggnad (11) 
 12. Skriva rätt (3) 
 13. De eller dem 2 - lätt och självrättande (15) 
 14. Syftningsfel 1 (10) 
 15. Undvik talspråkliga uttryck 
 16. Skriva manual 
 17. Inlämning: Insändare 
 18. Fakta och skriv: referat 

Tredje stycket (ur betygskriterierna)

 1. 344/185/36-språk 
 2. 695/292/46-språksociologi 
 3. 1119/494/45-läsförståelse 

Fjärde stycket (ur betygskriterierna)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 688/350/35-Maksim Gorkij 
 3. 762/301/25-Hjalmar Söderberg 
 4. 1123/432/39-Stig Dagerman 

Femte stycket (ur betygskriterierna)

 1. Språksociologi - intro 
 2. Språklig variation 
 3. Språklig variation: dialekter 
 4. Språksociologihäftet 
 5. Språksociologi: lekter 
 6. Idiolekt: ungdomsspråk 
 7. Språk och identitet 
 8. Språksociologiprov variant 4 

 

Se även Kalkylkonceptet för Svenska 1.

 

Formulär / Formulärförslag: Svenska 2
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur betygskriterierna)

 1. Analys av tal (Grupparbete - version 1)
 2. Analys av tal (med exempel)
 3. Tala (Grupparbete - version 2)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 

Andra stycket (ur betygskriterierna)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (3)
 3. Svårstavade ord (4)
 4. Ordförråd 3
 5. 1904/695/35-källhantering 
 6. 825/458/55-litteraturhistoria 
 7. 506/280/43-metafor 
 8. (Skriva) sammanfattning (3) 
 9. 1-5-paragrafuppsats 
 10. Inlämning: Krönika 
 11. Kamratrespons (uppsats) - grundläggande variant 

Tredje stycket (ur betygskriterierna)

 1. 231/109/46 och 299/154/50 Två argumenterande texter: militärbas i Falun?
 2. 1112/450/55 Nej till allmän värnplikt – vi lever i en demokrati!
 3. Fakta: Debattartikel 

Fjärde stycket (ur betygskriterierna)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 2874/1157/35-Aleksandr Pusjkin 
 3. 3339/1268/52-Jonathan Swift 
 4. 3780/1346/39-Edgar Allan Poe 
 5. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre 
 6. Skriv om en författare (1) 
 7. Klassiker 1 
 8. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen 

Femte stycket (ur betygskriterierna)

 1. Förled (prefix)
 2. Ändelser (suffix)
 3. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna 

Sjätte stycket (ur betygskriterierna)

 1. Språk i Norden - 1 

 

Se även Kalkylkonceptet för Svenska 2.

 

Formulär / Förslag: Svenska 3
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur betygskriterierna)

 1. Elevrespons - muntligt anförande 

Andra stycket (ur betygskriterierna)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (5)
 3. 1631/646/32-maktspråk 
 4. 1751/815/46-språkhistoria 
 5. Vetenskapsteori
 6. Inlämning: PM 
 7. Respons på vetenskaplig text 

Tredje stycket (ur betygskriterierna)

 1. Argumenterande text (förbättring) 

Fjärde stycket (ur betygskriterierna)

 1. Analys av tal (Allmänt)

Femte stycket (ur betygskriterierna)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 11557/2747/27-Stephen King: 1/52/53/54/55/5 
 3. Läsa faktatext: thieves 1
 4. Läsa faktatext: thieves 2
 5. Läsa faktatext: thieves 3
 6. Läsa faktatext: thieves 4
 7. Läsa faktatext: thieves 5
 8. Opposition 

Sjätte stycket (ur betygskriterierna)

 1. Språkhistoria 

 

Se också formulär om vetenskapligt arbete.

 

Se även Kalkylkonceptet för Svenska 3.


Formulär / Kurs: Svenska 1
 

.

Formulär / Kurs: Svenska 2
 

.

Formulär / Kurs: Svenska 3
 
 1. Kursprov för Svenska 3 - del 1
 2. Kursprov för Svenska 3 - del 2
 3. Kursprov för Svenska 3 - del 3
 4. Prövning: Skriva argumenterande 
 5. Prövning: Spåkhistoria
 6. Elevsamtal
 7. Återkoppling (alla svenskkurser finns med som valbara)
 8. Centralt innehåll i Svenska 3
 9. Betygskriterier i Svenska 3

.

Formulär / Statuscheck
 
 1. Efter grundskolan 01: självskattning (utifrån grundskolans styrdokument)
 2. Efter grundskolan 02: läsdiagnos (utifrån grundskolans styrdokument)
 3. Efter grundskolan 03: skrivdiagnos (utifrån grundskolans styrdokument)
 4. Efter grundskolan 04: texttypsdiagnos (utifrån grundskolans styrdokument)
 5. Efter grundskolan 05: analysdiagnos (utifrån grundskolans styrdokument)
 6. Svenskkursernas huvudsyfte
 7. Statuscheck: Svenska 1
 8. Statuscheck: Svenska 2
 9. Statuscheck: Svenska 3
 10. Slutprov: Retorik


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.