www.larare.at

Formulär: Svenska

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Allmänt
 
  1. Elevsamtal: Svenska
  2. Utvärdering: Svenska

 

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmlogg 
  3. Filmlogg - tid - mall
  4. Filmlogg - scen - mall
  5. Filmlogg - 3 - mall
  6. Filmanalys: valmodellen
  7. Filmanalys

 

Formulär / Teman
 
  1. Dystopier
  2. Värdegrundsarbete: HJÄRTAT (Frayer-diagram)

 

Formulär / Infärgning
 

  Bygg

  1. Arbetsuppgift 1
  2. Arbetsuppgift 2
  3. Arbetsuppgift 3
  4. Arbetsuppgift 4
  5. Arbetsuppgift 5
  6. Arbetsuppgift 6
  7. Arbetsuppgift 7
  8. Arbetsuppgift 8
  9. Arbetsuppgift 9
  10. Arbetsuppgift 10
  11. Arbetsuppgift 11
  12. Arbetsuppgift 12
  13. Arbetsuppgift 13
  14. Arbetsuppgift 14
  15. Arbetsuppgift 15
  16. Arbetsuppgift 16
  17. Arbetsuppgift 17
  18. Arbetsuppgift 18
  19. Arbetsuppgift 19
  20. Friggeboden
  21. Entreprenören
  22. Helenas val
  23. Hur ska vi bo i framtiden?
  24. Träd i Sverige
  25. Träslag
  26. Ord: bygg 1
  27. Ord: bygg 2
  28. Ord: bygg 3
  29. Ord: bygg 4
  30. Ord: bygg 5
  31. Snickarsnack 1
  32. Snickarsnack 2
  33. Ord: måleri
  34. Ord: skog
  35. Verktyg
  36. Verktyg (svår)

   

Formulär / Nationella prov
 
  1. Nationella prov: Svenska 1
  2. Nationella prov: Svenska 3
  3. Elevrespons - NP: del A, muntligt anförande

 

Formulär / Formulärförslag: Svenska 1
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Frågor till sajten: Tala
 2. Tala (Grupparbete)
 3. Tala (Grupparbete - version 1)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 
 5. Elevrespons - NP: del A, muntligt anförande

 

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. 372/176/34 Inför skoluniform i svenska skolor!
 2. 478/218/31 Inför mer idrott i skolan!
 3. Svårstavade ord (1)
 4. Svårstavade ord (2)
 5. Diktamen (10)
 6. Ordförråd lätt 1
 7. Ordförråd lätt 2
 8. Ordförråd (5)
 9. Ordförråd 1
 10. Ordförråd 2
 11. Meningsbyggnad (11) 
 12. Skriva rätt (3) 
 13. De eller dem 2 - lätt och självrättande (15) 
 14. Syftningsfel 1 (10) 
 15. Undvik talspråkliga uttryck 
 16. Skriva manual 
 17. Inlämning: Insändare 
 18. Fakta och skriv: referat 

 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. 344/185/36-språk 
 2. 695/292/46-språksociologi 
 3. 1119/494/45-läsförståelse 

 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 688/350/35-Maksim Gorkij 
 3. 762/301/25-Hjalmar Söderberg 
 4. 1123/432/39-Stig Dagerman 

 

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Språksociologi - intro 
 2. Språklig variation 
 3. Språklig variation: dialekter 
 4. Språksociologihäftet 
 5. Språksociologi: lekter 
 6. Idiolekt: ungdomsspråk 
 7. Språk och identitet 
 8. Språksociologiprov variant 4 

 

Formulär / Formulärförslag: Svenska 2
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Analys av tal (Grupparbete - version 1)
 2. Analys av tal (med exempel)
 3. Tala (Grupparbete - version 2)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 

 

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (3)
 3. Svårstavade ord (4)
 4. Ordförråd 3
 5. 1904/695/35-källhantering 
 6. 825/458/55-litteraturhistoria 
 7. 506/280/43-metafor 
 8. (Skriva) sammanfattning (3) 
 9. 1-5-paragrafuppsats 
 10. Inlämning: Krönika 
 11. Kamratrespons (uppsats) - grundläggande variant 

 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. 231/109/46 och 299/154/50 Två argumenterande texter: militärbas i Falun?
 2. 1112/450/55 Nej till allmän värnplikt – vi lever i en demokrati!
 3. Fakta: Debattartikel 

 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 2874/1157/35-Aleksandr Pusjkin 
 3. 3339/1268/52-Jonathan Swift 
 4. 3780/1346/39-Edgar Allan Poe 
 5. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre 
 6. Skriv om en författare (1) 
 7. Klassiker 1 
 8. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen 

 

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förled (prefix)
 2. Ändelser (suffix)
 3. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna 

 

Sjätte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Språk i Norden - 1 

 

Formulär / Förslag: Svenska 3
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Elevrespons - muntligt anförande 

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (5)
 3. 1631/646/32-maktspråk 
 4. 1751/815/46-språkhistoria 
 5. Inlämning: PM 
 6. Respons på vetenskaplig text 

 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. Argumenterande text (förbättring) 

 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Analys av tal (Allmänt)

 

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 11557/2747/27-Stephen King: 1/52/53/54/55/5 
 3. Opposition 

 

Sjätte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Spåkhistoria 


Formulär / Kurs
 
Kursprov för Svenska 1

 

Kursprov för Svenska 2

 

Kursprov för Svenska 3

 

 1. Centralt innehåll i Svenska 1
 2. Kunskapskrav i Svenska 1

.

Formulär / Statuscheck
 
 1. Efter grundskolesvenska (utifrån förmågor och kunskapskrav)
 2. Svenskkursernas huvudsyfte
 3. Statuscheck: Svenska 1
 4. Statuscheck: Svenska 2
 5. Statuscheck: Svenska 3


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.