www.larare.at

Formulär: Svenska: Ord

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Ord och meningar (1/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  2. Ord och meningar (2/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  3. Ord och meningar (3/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  4. Förklara svåra ord
  5. Sammansatta ord
  6. Skapa ord (med bokstäver från annat ord)
  7. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord)
  8. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
  9. Litteratur: facktermer
  10. Frayer-diagram (10 ord)
  11. Frayer-diagram (3 ord)
  12. Lånord 1
  13. Lånord 2
  14. Lånord 3
  15. Synonymer 1
  16. Synonymer 2
  17. Synonymer 3
  18. Synonymer 4
  19. Synonymer 5
  20. Ord som låter lika
  21. Motsatser (antonymer)
  22. Ordmobilisering
  23. Bilda ord av ord
  24. Homonymer
  25. Homonymer: hitta rätt ord 1
  26. Homonymer: hitta rätt ord 2
  27. Homonymer: hitta rätt ord 3
  28. Skillnad mellan ord 1
  29. Skillnad mellan ord 2
  30. Ordpar
  31. Dubbeluttryck 1
  32. Dubbeluttryck 2
  33. Dubbeluttryck 3
  34. Dubbeluttryck 4
  35. Dubbeluttryck 5

.

Formulär / Värderande ord
 
 1. Värderande ord 1
 2. Värderande ord 2
 3. Värderande ord 3
 4. Värderande ord: faktatext
 5. Värderande ord: informell text
 6. Värderande ord: filmklipp
 7. Värderande ord: spelfilm
 8. Värderande ord: dikt

 

Formulär / Prefix och suffix
 
 1. Förled (prefix) 1
 2. Förled (prefix) 2
 3. Förled (prefix) 3
 4. Förled (prefix) 4
 5. Ändelser (suffix) 1
 6. Ändelser (suffix) 2
 7. Ändelser (suffix) 3

.

Formulär / Ordförråd
 
 1. Ordförråd lätt 1
 2. Ordförråd lätt 2
 3. Ordförråd (5)
 4. Ordförråd (10)
 5. Ordförråd (15)
 6. Ordförråd 1
 7. Ordförråd 2
 8. Ordförråd 3
 9. Ordförråd 4
 10. Ordförråd 5
 11. Ordförråd 6
 12. Ordförråd 7
 13. Ordförråd 8
 14. Ordförråd 9
 15. Ordförråd 10

.

Formulär / Svårstavade ord
 
 1. Svårstavade ord (1)
 2. Svårstavade ord (2)
 3. Svårstavade ord (3)
 4. Svårstavade ord (4)
 5. Svårstavade ord (5)
 6. Svårstavade ord 1 (flerval)
 7. Svårstavade ord 2 (flerval)
 8. Svårstavade ord 3 (flerval)
 9. Svårstavade ord 4 (flerval)
 10. Svårstavade ord 5 (flerval)
 11. Svårstavade ord 6 (flerval)

.

Formulär / Svåra ord
 
 1. Svåra ord 1:1
 2. Svåra ord 1:2
 3. Svåra ord 2
 4. Svåra ord 3
 5. Svåra ord 1:1 - flerval - med exempelmening
 6. Svåra ord 1:2 - flerval - med exempelmening
 7. Svåra ord 2 - flerval - med exempelmening
 8. Svåra ord 3 - flerval - med exempelmening
 9. Svåra ord 4 - flerval - med exempelmening
 10. Svåra ord 5 - flerval - med exempelmening
 11. Svåra ord 6 - flerval - med exempelmening
 12. Svåra ord 7 - flerval - med exempelmening
 13. Svåra ord 8 - flerval - med exempelmening
 14. Svåra ord 9 - flerval - med exempelmening
 15. Svåra ord 10 - flerval - med exempelmening
 16. Svåra ord - välj rätt ord 1:1
 17. Svåra ord - välj rätt ord 1:2
 18. Svåra ord - välj rätt ord 2
 19. Svåra ord 1 - flerval
 20. Svåra ord 2 - flerval
 21. Svåra ord 3 - flerval
 22. Svåra ord 4 - flerval
 23. Svåra ord 5 - flerval
 24. Svåra ord 6 - flerval
 25. Svåra ord 7 - flerval
 26. Svåra ord 8 - flerval
 27. Svåra ord 9 - flerval
 28. Svåra ord 10 - flerval
 29. Svåra ord 11 - flerval
 30. Svåra ord 12 - flerval
 31. Svåra ord 13 - flerval
 32. Svåra ord 14 - flerval
 33. Svåra ord 15 - flerval
 34. Svåra ord 16 - flerval
 35. Svåra ord 17 - flerval
 36. Svåra ord 18 - flerval
 37. Svåra ord 19 - flerval
 38. Svåra ord 1 - synonymer
 39. Svåra ord 2 - synonymer
 40. Svåra ord 3 - synonymer
 41. Svåra ord 1: vilket är ett riktigt ord
 42. Svåra ord 2: vilket är ett riktigt ord
 43. Svåra ord 3: vilket är ett riktigt ord

.

Formulär / Diktamen
 
 1. Diktamen 1: svårstavade ord
 2. Diktamen 2: svårstavade ord
 3. Diktamen 3: svårstavade ord
 4. Diktamen 4: svårstavade ord
 5. Diktamen 5: svårstavade ord
 6. Diktamen 6: svårstavade ord
 7. Diktamen 7: svårstavade ord
 8. Diktamen 8: svårstavade ord
 9. Diktamen (10)
 10. Diktamen (20)
 11. Diktamen (30)

.

Formulär / Ordrutor
 
 1. Ordruta 1
 2. Ordruta 2
 3. Ordruta 3
 4. Ordruta 4
 5. Ordruta 5
 6. Ordruta 6
 7. Ordruta 7
 8. Ordruta 8
 9. Antonymer 1 (motsatsord i ruta)
 10. Antonymer 2 (motsatsord i ruta)
 11. Antonymer 3 (motsatsord i ruta)
 12. Antonymer 4 (motsatsord i ruta)
 13. Antonymer 5 (motsatsord i ruta)
 14. Antonymer 6 (motsatsord i ruta)

.

Formulär / Högskoleprovet (ORD-delen)
 
 1. Ordruta - 2001
 2. 2002 - slutprov - ordruta
  1. Vilka ord/uttryck känner du till?
  2. Vilket är ett ord? (1-20)
  3. Vilket är ett ord? (21-40)
  4. Ordruta (40 ord)
  5. Ordruta - synonymer (40 ord)
  6. Ordruta med meningar (1-20)
  7. Ordruta med meningar (21-40)
  8. Ordruta - antonymer (40 ord)
  9. Vad betyder ordet? (1-20) - manuell rättning
  10. Vad betyder ordet? (21-40) - manuell rättning
  11. Använd ordet (1-20) - manuell rättning
  12. Använd ordet (21-40) - manuell rättning
  13. Slutprov - ordruta (40)
  14. Ordruta - ordklasser (33 ord)
  15. Ordruta - etymologi (23 ord)
  16. Ordet i singular och plural (1-20)
  17. Ordet i singular och plural (21-40)
  18. Omkastade bokstäver (1-20)
  19. Omkastade bokstäver (21-34)
 3. Ordruta - 2003ht
 4. Ordruta - 2003vt
 5. Ordruta - 2004ht
 6. Ordruta - 2004vt
 7. Ordruta - 2005
 8. Ordruta - 2006ht
 9. Ordruta - 2006vt
 10. Ordruta - 2007ht
 11. Ordruta - 2007vt
 12. Ordruta - 2008ht
 13. Ordruta - 2008vt
 14. Ordruta - 2009ht
 15. Ordruta - 2009vt
 16. Ordruta - 2010ht
 17. Ordruta - 2010vt
 18. Ordruta - 2011
 19. Orddelen - 2019
 20. Orddelen - 2019 - med exempelmening
 21. Orddelen - 2019 - tre rutor
 22. Orddelen - 2020
 23. Orddelen - 2020 - med exempelmening
 24. Orddelen - 2020 - tre rutor
 25. Orddelen - 2021
 26. Orddelen - 2021 - med exempelmening
 27. Orddelen - 2021 - tre rutor
 28. Orddelen - 2022
 29. Orddelen - 2022 - ruta

MIG

 1. MIG 1 - 1-16 - flerval - poäng
 2. MIG 1 - 17-32 - flerval - poäng
 3. MIG 1 - 33-51 - flerval - poäng
 4. MIG 1 - 52-75 - flerval - poäng

 

Formulär / 1000 ord
 

300 adjektiv

 1. 01. Ordruta (50 adjektiv)
 2. 02. Ordruta (50 adjektiv)
 3. 03. Ordruta (50 adjektiv)
 4. 04. Ordruta (50 adjektiv)
 5. 05. Ordruta (50 adjektiv)
 6. 06. Ordruta (50 adjektiv)

300 substantiv

 1. 01. Ordruta (50 substantiv)
 2. 02. Ordruta (50 substantiv)
 3. 03. Ordruta (50 substantiv)
 4. 04. Ordruta (50 substantiv)
 5. 05. Ordruta (50 substantiv)
 6. 06. Ordruta (50 substantiv)

300 verb

 1. 01. Ordruta (50 verb)
 2. 02. Ordruta (50 verb)
 3. 03. Ordruta (50 verb)
 4. 04. Ordruta (50 verb)
 5. 05. Ordruta (50 verb)
 6. 06. Ordruta (50 verb)

100 uttryck

 1. 01. Ordruta (50 uttryck)
 2. 02. Ordruta (50 uttryck)

25 småord

 1. 01. Ordruta (25 småord)

 

Formulär / Roligt med ord
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Ordlek: bak-o-fram
 3. Ordlek: instrument
 4. Ordlek: kryddskåpet
 5. Ordlek: Ordspråk
 6. Ordlek: svenska städer
 7. Ordlek: svenska städer (eng)
 8. Ordlek: länder
 9. Ordlek: yrken
 10. Ordlek: namn
 11. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 12. Skapa ord och meningar
 13. Hitta ord på begynnelsebokstav
 14. Hitta ord 1: färger
 15. Hitta ord 2: allmänt


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2020)

.

.