www.larare.at

Formulär: Svenska: Ord

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. 01. Grund -  Ord: 1-11
  2. 02. Grund -  Ord: 12-24
  3. 03. Grund -  Ord: 25-37
  4. 04. Grund -  Ord: 38-50
  5. 05. Grund -  sluttest - Ordrutor
  6. 06. Grund -  sluttest - Ordrutor
  7. 05-06. Grund -  sluttest - Ordrutor
  8. Ord och meningar (1/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  9. Ord och meningar (2/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  10. Ord och meningar (3/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  11. Förklara svåra ord
  12. Sammansatta ord
  13. Skapa ord (med bokstäver från annat ord)
  14. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord)
  15. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
  16. Litteratur: facktermer
  17. Frayer-diagram (10 ord)
  18. Frayer-diagram (3 ord)
  19. Lånord 1
  20. Lånord 2
  21. Lånord 3
  22. Synonymer 1
  23. Synonymer 2
  24. Synonymer 3
  25. Synonymer 4
  26. Synonymer 5
  27. Synonymer 6
  28. Ord som låter lika 1
  29. Ord som låter lika 2
  30. Motsatser (antonymer)
  31. Ordmobilisering
  32. Bilda ord av ord
  33. Homonymer
  34. Homonymer: hitta rätt ord 1
  35. Homonymer: hitta rätt ord 2
  36. Homonymer: hitta rätt ord 3
  37. Skillnad mellan ord 1
  38. Skillnad mellan ord 2
  39. Ordpar
  40. Dubbeluttryck 1
  41. Dubbeluttryck 2
  42. Dubbeluttryck 3
  43. Dubbeluttryck 4
  44. Dubbeluttryck 5

.

Formulär / Värderande ord
 
 1. Värderande ord 1
 2. Värderande ord 2
 3. Värderande ord 3
 4. Värderande ord: faktatext
 5. Värderande ord: informell text
 6. Värderande ord: filmklipp
 7. Värderande ord: spelfilm
 8. Värderande ord: dikt

 

Formulär / Prefix och suffix
 
 1. Förled (prefix) 1
 2. Förled (prefix) 2
 3. Förled (prefix) 3
 4. Förled (prefix) 4
 5. Ändelser (suffix) 1
 6. Ändelser (suffix) 2
 7. Ändelser (suffix) 3

.

Formulär / Ordförråd
 
 1. Ordförråd lätt 1
 2. Ordförråd lätt 2
 3. Ordförråd (5)
 4. Ordförråd (10)
 5. Ordförråd (15)
 6. Ordförråd 1
 7. Ordförråd 2
 8. Ordförråd 3
 9. Ordförråd 4
 10. Ordförråd 5
 11. Ordförråd 6
 12. Ordförråd 7
 13. Ordförråd 8
 14. Ordförråd 9
 15. Ordförråd 10

.

Formulär / Svårstavade ord
 
 1. Svårstavade ord (1)
 2. Svårstavade ord (2)
 3. Svårstavade ord (3)
 4. Svårstavade ord (4)
 5. Svårstavade ord (5)
 6. Svårstavade ord 1 (flerval)
 7. Svårstavade ord 2 (flerval)
 8. Svårstavade ord 3 (flerval)
 9. Svårstavade ord 4 (flerval)
 10. Svårstavade ord 5 (flerval)
 11. Svårstavade ord 6 (flerval)

.

Formulär / Svåra ord
 
 1. Svåra ord 1:1
 2. Svåra ord 1:2
 3. Svåra ord 2
 4. Svåra ord 3
 5. Svåra ord 1:1 - flerval - med exempelmening
 6. Svåra ord 1:2 - flerval - med exempelmening
 7. Svåra ord 2 - flerval - med exempelmening
 8. Svåra ord 3 - flerval - med exempelmening
 9. Svåra ord 4 - flerval - med exempelmening
 10. Svåra ord 5 - flerval - med exempelmening
 11. Svåra ord 6 - flerval - med exempelmening
 12. Svåra ord 7 - flerval - med exempelmening
 13. Svåra ord 8 - flerval - med exempelmening
 14. Svåra ord 9 - flerval - med exempelmening
 15. Svåra ord 10 - flerval - med exempelmening
 16. Svåra ord - välj rätt ord 1:1
 17. Svåra ord - välj rätt ord 1:2
 18. Svåra ord - välj rätt ord 2
 19. Svåra ord 1 - flerval
 20. Svåra ord 2 - flerval
 21. Svåra ord 3 - flerval
 22. Svåra ord 4 - flerval
 23. Svåra ord 5 - flerval
 24. Svåra ord 6 - flerval
 25. Svåra ord 7 - flerval
 26. Svåra ord 8 - flerval
 27. Svåra ord 9 - flerval
 28. Svåra ord 10 - flerval
 29. Svåra ord 11 - flerval
 30. Svåra ord 12 - flerval
 31. Svåra ord 13 - flerval
 32. Svåra ord 14 - flerval
 33. Svåra ord 15 - flerval
 34. Svåra ord 16 - flerval
 35. Svåra ord 17 - flerval
 36. Svåra ord 18 - flerval
 37. Svåra ord 19 - flerval
 38. Svåra ord 1 - synonymer
 39. Svåra ord 2 - synonymer
 40. Svåra ord 3 - synonymer
 41. Svåra ord 1: vilket är ett riktigt ord
 42. Svåra ord 2: vilket är ett riktigt ord
 43. Svåra ord 3: vilket är ett riktigt ord

.

Formulär / Diktamen
 
 1. Diktamen 1: svårstavade ord
 2. Diktamen 2: svårstavade ord
 3. Diktamen 3: svårstavade ord
 4. Diktamen 4: svårstavade ord
 5. Diktamen 5: svårstavade ord
 6. Diktamen 6: svårstavade ord
 7. Diktamen 7: svårstavade ord
 8. Diktamen 8: svårstavade ord
 9. Diktamen (10)
 10. Diktamen (20)
 11. Diktamen (30)

.

Formulär / Ordrutor
 
 1. Ordruta 1
 2. Ordruta 2
 3. Ordruta 3
 4. Ordruta 4
 5. Ordruta 5
 6. Ordruta 6
 7. Ordruta 7
 8. Ordruta 8
 9. Antonymer 1 (motsatsord i ruta)
 10. Antonymer 2 (motsatsord i ruta)
 11. Antonymer 3 (motsatsord i ruta)
 12. Antonymer 4 (motsatsord i ruta)
 13. Antonymer 5 (motsatsord i ruta)
 14. Antonymer 6 (motsatsord i ruta)

.

Formulär / Högskoleprovet (ORD-delen)
 
 1. Första orddelen - 1977
 2. Ordruta - 2001
 3. 2002 - slutprov - ordruta
  1. Vilka ord/uttryck känner du till?
  2. Vilket är ett ord? (1-20)
  3. Vilket är ett ord? (21-40)
  4. Ordruta (40 ord)
  5. Ordruta - synonymer (40 ord)
  6. Ordruta med meningar (1-20)
  7. Ordruta med meningar (21-40)
  8. Ordruta - antonymer (40 ord)
  9. Vad betyder ordet? (1-20) - manuell rättning
  10. Vad betyder ordet? (21-40) - manuell rättning
  11. Använd ordet (1-20) - manuell rättning
  12. Använd ordet (21-40) - manuell rättning
  13. Slutprov - ordruta (40)
  14. Ordruta - ordklasser (33 ord)
  15. Ordruta - etymologi (23 ord)
  16. Ordet i singular och plural (1-20)
  17. Ordet i singular och plural (21-40)
  18. Omkastade bokstäver (1-20)
  19. Omkastade bokstäver (21-34)
 4. Ordruta - 2003ht
 5. Ordruta - 2003vt
 6. Ordruta - 2004ht
 7. Ordruta - 2004vt
 8. Ordruta - 2005
 9. Ordruta - 2006ht
 10. Ordruta - 2006vt
 11. Ordruta - 2007ht
 12. Ordruta - 2007vt
 13. Ordruta - 2008ht
 14. Ordruta - 2008vt
 15. Ordruta - 2009ht
 16. Ordruta - 2009vt
 17. Ordruta - 2010ht
 18. Ordruta - 2010vt
 19. Ordruta - 2011
 20. Orddelen - 2019
 21. Orddelen - 2019 - med exempelmening
 22. Orddelen - 2019 - tre rutor
 23. Orddelen - 2020
 24. Orddelen - 2020 - med exempelmening
 25. Orddelen - 2020 - tre rutor
 26. Orddelen - 2021
 27. Orddelen - 2021 - med exempelmening
 28. Orddelen - 2021 - tre rutor
 29. Orddelen - 2022
 30. Orddelen - 2022 - ruta

Formulär med hela högskoleprov.

Formulär med enbart MEK från högskoleproven.

MIG

 1. MIG 1 - 1-16 - flerval - poäng
 2. MIG 2 - 17-32 - flerval - poäng
 3. MIG 3 - 33-45 - flerval - poäng
 4. MIG 4 - 46-59 - flerval - poäng
 5. MIG 5 - 60-75 - flerval - poäng

Kalkyl

 

Formulär / 1000 ord
 

300 adjektiv

 1. 01. Ordruta (50 adjektiv)
 2. 02. Ordruta (50 adjektiv)
 3. 03. Ordruta (50 adjektiv)
 4. 04. Ordruta (50 adjektiv)
 5. 05. Ordruta (50 adjektiv)
 6. 06. Ordruta (50 adjektiv)

300 substantiv

 1. 01. Ordruta (50 substantiv)
 2. 02. Ordruta (50 substantiv)
 3. 03. Ordruta (50 substantiv)
 4. 04. Ordruta (50 substantiv)
 5. 05. Ordruta (50 substantiv)
 6. 06. Ordruta (50 substantiv)

300 verb

 1. 01. Ordruta (50 verb)
 2. 02. Ordruta (50 verb)
 3. 03. Ordruta (50 verb)
 4. 04. Ordruta (50 verb)
 5. 05. Ordruta (50 verb)
 6. 06. Ordruta (50 verb)

100 uttryck

 1. 01. Ordruta (50 uttryck)
 2. 02. Ordruta (50 uttryck)

25 småord

 1. 01. Ordruta (25 småord)

 

Formulär / Roligt med ord
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Ordlek: bak-o-fram
 3. Ordlek: instrument
 4. Ordlek: kryddskåpet
 5. Ordlek: Ordspråk
 6. Ordlek: svenska städer
 7. Ordlek: svenska städer (eng)
 8. Ordlek: länder
 9. Ordlek: yrken
 10. Ordlek: namn
 11. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 12. Skapa ord och meningar
 13. Hitta ord på begynnelsebokstav
 14. Hitta ord 1: färger
 15. Hitta ord 2: allmänt


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2020)

.

.