www.larare.at

Formulär: Svenska: Ord

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Allmänt
 
  1. Ord och meningar (1/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  2. Ord och meningar (2/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  3. Ord och meningar (3/3) - kan kopplas till dyslexifilm
  4. Förklara svåra ord
  5. Sammansatta ord
  6. Skapa ord (med bokstäver från annat ord)
  7. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord)
  8. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
  9. Litteratur: facktermer
  10. Frayer-diagram (10 ord)
  11. Frayer-diagram (3 ord)
  12. Värderande ord
  13. Lånord 1
  14. Lånord 2
  15. Lånord 3
  16. Synonymer 1
  17. Synonymer 2
  18. Synonymer 3
  19. Ord som låter lika
  20. Motsatser (antonymer)
  21. Ordmobilisering
  22. Bilda ord av ord
  23. Homonymer
  24. Skillnad mellan ord 1
  25. Skillnad mellan ord 2

   

Formulär / Prefix och suffix
 
 1. Förled (prefix) 1
 2. Förled (prefix) 2
 3. Förled (prefix) 3
 4. Förled (prefix) 4
 5. Ändelser (suffix) 1
 6. Ändelser (suffix) 2
 7. Ändelser (suffix) 3

 

Formulär / Ordförråd
 
 1. Ordförråd lätt 1
 2. Ordförråd lätt 2
 3. Ordförråd (5)
 4. Ordförråd (10)
 5. Ordförråd (15)
 6. Ordförråd 1
 7. Ordförråd 2
 8. Ordförråd 3
 9. Ordförråd 4
 10. Ordförråd 5
 11. Ordförråd 6
 12. Ordförråd 7
 13. Ordförråd 8
 14. Ordförråd 9
 15. Ordförråd 10

 

Formulär / Svårstavade ord
 
 1. Svårstavade ord (1)
 2. Svårstavade ord (2)
 3. Svårstavade ord (3)
 4. Svårstavade ord (4)
 5. Svårstavade ord (5)
 6. Svårstavade ord 1 (flerval)
 7. Svårstavade ord 2 (flerval)
 8. Svårstavade ord 3 (flerval)

 

Formulär / Svåra ord
 
 1. Svåra ord 1
 2. Svåra ord 2
 3. Svåra ord 3
 4. Svåra ord 1 - flerval - med exempelmening
 5. Svåra ord 2 - flerval - med exempelmening
 6. Svåra ord 3 - flerval - med exempelmening
 7. Svåra ord 4 - flerval - med exempelmening
 8. Svåra ord 5 - flerval - med exempelmening
 9. Svåra ord 6 - flerval - med exempelmening
 10. Svåra ord 7 - flerval - med exempelmening
 11. Svåra ord 8 - flerval - med exempelmening
 12. Svåra ord 9 - flerval - med exempelmening
 13. Svåra ord 10 - flerval - med exempelmening
 14. Svåra ord - välj rätt ord 1
 15. Svåra ord - välj rätt ord 2
 16. Svåra ord 1 - flerval
 17. Svåra ord 2 - flerval
 18. Svåra ord 3 - flerval
 19. Svåra ord 4 - flerval
 20. Svåra ord 5 - flerval
 21. Svåra ord 6 - flerval
 22. Svåra ord 7 - flerval
 23. Svåra ord 8 - flerval
 24. Svåra ord 9 - flerval
 25. Svåra ord 10 - flerval
 26. Svåra ord 11 - flerval
 27. Svåra ord 12 - flerval
 28. Svåra ord 13 - flerval
 29. Svåra ord 14 - flerval
 30. Svåra ord 15 - flerval
 31. Svåra ord 16 - flerval
 32. Svåra ord 17 - flerval
 33. Svåra ord 18 - flerval
 34. Svåra ord 1 - synonymer
 35. Svåra ord 2 - synonymer
 36. Svåra ord 3 - synonymer
 37. Svåra ord 1: vilket är ett riktigt ord
 38. Svåra ord 2: vilket är ett riktigt ord
 39. Svåra ord 3: vilket är ett riktigt ord

 

Formulär / Diktamen
 
 1. Diktamen 1: svårstavade ord
 2. Diktamen 2: svårstavade ord
 3. Diktamen 3: svårstavade ord
 4. Diktamen 4: svårstavade ord
 5. Diktamen 5: svårstavade ord
 6. Diktamen 6: svårstavade ord
 7. Diktamen 7: svårstavade ord
 8. Diktamen 8: svårstavade ord
 9. Diktamen (10)
 10. Diktamen (20)
 11. Diktamen (30)

 

Formulär / Ordrutor
 
 1. Ordruta 1
 2. Ordruta 2
 3. Ordruta 3
 4. Ordruta 4
 5. Ordruta 5
 6. Ordruta 6
 7. Ordruta 7
 8. Ordruta 8
 9. Antonymer 1 (motsatsord i ruta)
 10. Antonymer 2 (motsatsord i ruta)
 11. Antonymer 3 (motsatsord i ruta)
 12. Antonymer 4 (motsatsord i ruta)
 13. Antonymer 5 (motsatsord i ruta)
 14. Antonymer 6 (motsatsord i ruta)

 

Formulär / Högskoleprovet (ORD-delen)
 
 1. Ordruta - 2001
 2. 2002 - slutprov - ordruta
  1. Vilket är ett ord? (1-20)
  2. Vilket är ett ord? (21-40)
  3. Ordruta (40 ord)
  4. Ordruta - synonymer (40 ord)
  5. Ordruta med meningar (1-20)
  6. Ordruta med meningar (21-40)
  7. Ordruta - antonymer (40 ord)
  8. Vad betyder ordet? (1-20) - manuell rättning
  9. Vad betyder ordet? (21-40) - manuell rättning
  10. Använd ordet (1-20) - manuell rättning
  11. Använd ordet (21-40) - manuell rättning
  12. Slutprov - ordruta (40)
  13. Ordruta - ordklasser (33 ord)
  14. Ordruta - etymologi (23 ord)
 3. Ordruta - 2003ht
 4. Ordruta - 2003vt
 5. Ordruta - 2004ht
 6. Ordruta - 2004vt
 7. Ordruta - 2005
 8. Ordruta - 2006ht
 9. Ordruta - 2006vt
 10. Ordruta - 2007ht
 11. Ordruta - 2007vt
 12. Ordruta - 2008ht
 13. Ordruta - 2008vt
 14. Ordruta - 2009ht
 15. Ordruta - 2009vt
 16. Ordruta - 2010ht
 17. Ordruta - 2010vt
 18. Ordruta - 2011
 

Formulär / Roligt med ord
 
 1. Alternativ ordbetydelse
 2. Ordlek: bak-o-fram
 3. Ordlek: instrument
 4. Ordlek: kryddskåpet
 5. Ordlek: Ordspråk
 6. Ordlek: svenska städer
 7. Ordlek: svenska städer (eng)
 8. Ordlek: länder
 9. Ordlek: yrken
 10. Ordlek: namn
 11. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver
 12. Skapa ord och meningar
 13. Hitta ord på begynnelsebokstav


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2020)

.

.