www.larare.at

Svenska 1: formulär

 

1. Lära känna varandra för att skapa trygghet i gruppen

2. Samtal och tala (muntlig presentation)

3. Läsning (öva upp läsvanan och öka läshastigheten)

4. Läsförståelse = läsa och diskutera det lästa

5. Läsa olika texttyper och diskutera

6. Språkriktighet (språk- och skrivövningar)

7. Skriva fritt (öva upp skrivhantverket)

8. Källhantering

9. Tema och motiv i skönlitteratur

10. Läsa och skriva sammanfattning (formellt skrivande)

11. Läsa och skriva argumenterande

 

 

 

Svenska 1 / 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Svenska 1 / 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 3

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 4

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 5

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 6

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 7

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 8

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 9

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 10

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / 11

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Stoff

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  • Textutdrag ur klassiker
  • Olika noveller
  • Minst en roman
  • Olika texttyper (insändare, artiklar, faktatexter)
  • Fakta om språklig variation

 

Svenska 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Svenska 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)