www.larare.at

Svenska 1: formulär

Här är ett försök att sammanställa ett material som går att använda i kursen Svenska 1.

Google-dokument

Svenska 1 / Ordförståelse
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Skapa ord, 02. Motsatsord, 03. Prefix, 04. Suffix, 05. Svåra ord och Extra: svåra ord

Kalkyl: 01.ht.Ordförråd

06. Svåra ord, 07. Motsatsord, 08. Lånord, 09. Svåra ord, 10. Svåra ord och Extra : svåra ord

Kalkyl: 01.vt.Ordförråd

01. Vilket är ett ord?, 02. Vilket är ett ord?, 03. Ordruta 2002, 04. synonymer, 05. Ord med meningar och Extra: Ordruta

Kalkyl: 02.ht.Ordförråd

06. Ord med meningar, 07. antonymer (motsatsord), 08. Vad betyder ordet?, 09. Vad betyder ordet?, 10. sluttest och Extra: Ordruta

Kalkyl: 02.vt.Ordförråd

 

Svenska 1 / Samtal och tala (muntlig presentation)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Tala: intro, 2. 11 tips, 3. Tala: fakta och Respons

Kalkyl: 11. Muntlig presentation

 

Svenska 1 / Läsning (öva upp läsvanan och öka läshastigheten)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Ordkedjor, 02. Två texter, 03. Textförståelse och synonymer, 04. Textförståelse och synonymer, 05. Läsförståelsetest och Extra: läsförståelse

Kalkyl: 03.ht.Läsförståelse

06. Läsförståelsetest, 07. Läsförståelsetest, 08. Läsförståelsetest, 09. Dykäventyr, 10. novellen Sjön och Extra: läsförståelse

Kalkyl: 03.vt.Läsförståelse

Fakta, 1 av 7, 2 av 7, 3 av 7, Boksamtal 1 och Extra: skriv till bild

Kalkyl: 04.ht.Läsning av Ivanhoe

4 av 7, 5 av 7, 6 av 7, 7 av 7, Boksamtal 2 och Extra: skriv till bild

Kalkyl: 04.vt.Läsning av Ivanhoe

01. Läshastighet, 02. Läshastighet, 03. Läshastighet, 04. Novell Berg som vita elefanter, 05. Novell: Flickan och Extra: läs valfri novell

Kalkyl: 04. Läsning

Svenska 1 / Språk

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Intro, 02. Minoritetsspråk, 03. Dialekter, 04. Språksociologihäftet, 05. Språksociologihäftet och 06. Språksociologihäftet

Kalkyl: 08. Språklig variation

 

Svenska 1 / Läsa olika texttyper och diskutera

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

09. Argumentation

 

Svenska 1 / Språkriktighet (språk- och skrivövningar)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Skriva rätt, 02. De eller dem, 03. Skriva rätt, 04. Meningsbyggnad, 05. Skriva rätt och Extra: fogeord

Kalkyl: 05.ht.Språkbruk och språkriktighet

07. Språkriktighet, 08. Talspråkligt, 09. Blandat, 10. Särskrivningar och Extra:Ord som låter lika

Kalkyl: 05.vt.Språkbruk och språkriktighet

01. Singular och plural, 02. Fasta uttryck, 03. Adjektiv, 04. Prepositioner, 05. Rätta meningar och Extra: språkliga roligheter

Kalkyl: 06.ht.Språkbruk och språkriktighet

06. Språkriktighet, 07. Omformulera, 08. Språkliga normer, 09. Fixa till texten, 10. Konjunktioner och Extra: fasta uttryck

Kalkyl: 06.vt.Språkbruk och språkriktighet

 

Svenska 1 / Källhantering

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01.Källkritik, 02.Källkritik, 03. Källhantering, 04. Referatövning och 05. Referatprov

Kalkyl: 10. Källhantering

 

Svenska 1 / Tema och motiv i skönlitteratur

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Begrepp, 2. Begrepp, 5. Läsa saga, 6. Återberätta saga och Extra: återberätta saga

Kalkyl: 07.ht.Litteratur: centrala tema & motiv

3. Begrepp, 4. Begrepp, 7. Tema och motiv i sagor: fakta, 8. Tema och motiv i sagor: fakta och 9. Tema och motiv i sagor: hitta

Kalkyl: 07.vt.Litteratur: centrala tema & motiv

 

Svenska 1 / Stoff

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  • Textutdrag ur klassiker
  • Olika noveller
  • Minst en roman
  • Olika texttyper (insändare, artiklar, faktatexter)
  • Fakta om språklig variation

 

Svenska 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Svenska 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)