www.larare.at

Formulär

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Här nedan har jag samlat mina formulär (över 300 stycken).

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Välj nivå
  2. Ja eller NEJ
  3. Check point
  4. Lektionsinnehåll?
  5. Vad ska vi göra i klassrummet?
  6. Bildanalys
  7. Kan du följa instruktioner?
  8. Närvaroregistrering
  9. Exit ticket - efter föreläsning
  10. Exit ticket - efter lektion
  11. Exit ticket - efter moment
  12. Värdering
  13. 1-5-paragrafuppsats
  14. Check efter information

 

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmanalys
 

Formulär / Svenska
 

Formulär kopplat till svenskkurserna

.

Formulär / Loggar
 
 1. Aktivitetslogg
 2. Arbetslogg
 3. Grupplogg
 4. Diskussionslogg: språksociologi

.

Formulär / Filosofi
 

Formulär kopplat till filosofikurserna

.

Formulär / Religion
 

Värdsreligionerna

 1. Jämför två världsreligioner
 2. Islam
 3. Judendom
 4. Judendom: svåra ord
 5. Judeförföljelser genom historien
 6. Kristendomen
 7. Jesus liv i Nya Testamentet
 8. Buddhismen
 9. Buddhismen: svåra ord
 10. Hinduismen
 11. Hinduismen: svåra ord

Annat

  1. Viktiga personer inom religion
  2. Livsåskådningar (allmänt och fokus på new age)
  3. Livsåskådningar (omfattande)
  4. Prov i Religion och identitet
  5. Prov i Religion och vetenskap
  6. Prov i Etik (omfattande)
  7. Prov i Etik (analys)
  8. Ord
  9. Kursprov - Religion 1
  10. Sammanfattning: religion och vetenskap

.

Formulär / Historia och Samhällskunskap
 
  1. Viktiga personer i världshistorien
  2. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
  3. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
  4. Sverige under 1900-talet
  5. Historiens viktigaste uppfinningar
  6. Sveriges viktigaste uppfinningar
  7. Ord (historia)
  8. Ord (samhällskunskap)
  9. Privatekonomi: sparande
  10. Privatekonomi: pension
  11. Privatekonomi: lån
  12. Privatekonomi: aktier
  13. Politiska partierna

  .

Formulär / Psykologi
 
 1. 10 ord inom psykologi (1)
 2. 10 ord inom psykologi (2)
 3. 10 ord inom psykologi (3)
 4. Personlighetstest 1
 5. Personlighetstest 2
 6. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 7. Psykologins historia
 8. Viktiga personer inom psykologi
 9. Försvarsmekanismer (Freud)
 10. Quiz 1 i psykologi
 11. Examination i Psykologi 1
 12. Attribueringsstilar
 13. Utvecklingsteorier
 14. Fobier

.

Formulär / Konst och kultur
 

.

.

.

Formulär / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

.

.

.

Formulär / Mental träning
 
  1. Ledarskap
  2. Mental träning
  3. Motivation och målsättning
  4. Psykologi och prestation
  5. Självkänsla
  6. Stress och prestation
  7. Träning- och avslappningsövning

.

Formulär / Informationshantering
 

Allmänt

 1. Webbanalys
 2. Informationshantering
 3. Informationshantering: Point & Quoete
 4. Informationshantering: Point, Quoete & Explanation
 5. Hantering av text (nyckelord) 
 6. Hantering av text (kortare sammanfattningar)
 7. Hantering av film/ljud(kortare sammanfattningar)
 8. Hantering av text (citat)
 9. Hantering av egen text (sammanfattningar)
 10. Hantering av uppdelad text (sammanfattningar)
 11. Check efter information

Information och kommunikation

  1. Webbanalys
  2. Information och kommunikation - prov 1
  3. Information och kommunikation - prov 2
  4. Examination i Information och kommunikation 2

Journalistik, reklam och information

 1. Reklam & Propaganda

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.