www.larare.at

Formulär

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Här nedan har jag samlat mina formulär (över 300 stycken).

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Välj nivå
  2. Ja eller NEJ
  3. Check point
  4. Lektionsinnehåll?
  5. Vad ska vi göra i klassrummet?
  6. Bildanalys
  7. Kan du följa instruktioner?
  8. Närvaroregistrering
  9. Exit ticket - efter föreläsning
  10. Exit ticket - efter lektion
  11. Exit ticket - efter moment
  12. Värdering
  13. 1-5-paragrafuppsats

 

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmanalys
 

Formulär / Svenska
 

Formulär kopplat till svenskkurserna

 

Formulär / Loggar
 
 1. Aktivitetslogg
 2. Arbetslogg
 3. Grupplogg
 4. Diskussionslogg: språksociologi

.

Formulär / Filosofi
 

Formulär kopplat till filosofikurserna

.

Formulär / Religion
 
  1. Livsåskådningar (allmänt och fokus på new age)
  2. Livsåskådningar (omfattande)
  3. Prov i Religion och identiet
  4. Jämför två världsreligioner
  5. Prov i Religion och vetenskap
  6. Prov i Etik (omfattande)
  7. Prov i Etik (analys)
  8. Ord
  9. Kursprov - Religion 1
  10. Sammanfattning: religion och vetenskap

.

Formulär / Historia och Samhällskunskap
 
  1. Viktiga personer i världshistorien
  2. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
  3. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
  4. Sverige under 1900-talet
  5. Historiens viktigaste uppfinningar
  6. Ord (historia)
  7. Ord (samhällskunskap)

 

 

Formulär / Psykologi
 
 1. 10 ord inom psykologi (1)
 2. 10 ord inom psykologi (2)
 3. 10 ord inom psykologi (3)
 4. Personlighetstest 1
 5. Personlighetstest 2
 6. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 7. Psykologins historia
 8. Viktiga personer inom psykologi
 9. Försvarsmekanismer (Freud)
 10. Quiz 1 i psykologi
 11. Examination i Psykologi 1
 12. Attribueringsstilar
 13. Utvecklingsteorier

.

Formulär / Konst och kultur
 

.

.

.

Formulär / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

.

.

.

Formulär / Mental träning
 
  1. Ledarskap
  2. Mental träning
  3. Motivation och målsättning
  4. Psykologi och prestation
  5. Självkänsla
  6. Stress och prestation
  7. Träning- och avslappningsövning

.

Formulär / Informationshantering
 

Information och kommunikation

  1. Information och kommunikation - prov 1
  2. Information och kommunikation - prov 2
  3. Examination i Information och kommunikation 2
  4. Webbanalys
  5. Informationshantering
  6. Informationshantering: Point & Quoete
  7. Informationshantering: Point, Quoete & Explanation

Journalistik, reklam och information

 1. Reklam & Propaganda

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.