www.larare.at

Formulär

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Mallar
 
  1. Frågeformulär - mall - tom - 10 frågor - poäng

 

Formulär / Allmänt
 
  1. Fråga till gruppen: procent
  2. Fråga till gruppen: Ja eller NEJ
  3. Check point
  4. Lektionsinnehåll?
  5. Vad ska vi göra i klassrummet?
  6. Bildanalys
  7. Kan du följa instruktioner?
  8. Närvaroregistrering
  9. Lektionslogg (och närvaro)
  10. Exit ticket - efter föreläsning
  11. Exit ticket - efter lektion
  12. Exit ticket - efter moment
  13. Värdering
  14. 1-5-paragrafuppsats
  15. Check efter information
  16. Självskattningsmaterial (studier)
  17. Studievanor
  18. Värdeord
  19. The big five
  20. Extra anpassningar (elev)
  21. Extra anpassningar (lärare)
  22. Upphovsrätt
  23. Vetenskapligt skrivande
  24. Läsa litteraturuppsats

 

Formulär / Citat
 
  1. Citat: ekonomi
  2. Citat: inspiration
  3. Citat: ledarskap
  4. Citat: motivation
  5. Citat: respekt
  6. Citat: utbildning
  7. Citat: visdom

 

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmanalys
  3. Filmlogg
  4. Filmanalys av Wag the dog
 

Formulär / Svenska
 

Formulär kopplat till svenskkurserna

 

Formulär / Loggar
 
 1. Aktivitetslogg
 2. Arbetslogg
 3. Grupplogg
 4. Diskussionslogg: språksociologi
 5. Arbetsinsats (grupp)
 6. Arbetsinsats (enskilt)

 

Formulär / Filosofi
 

Formulär kopplat till filosofikurserna

 

Formulär / Religion
 

Formulär kopplat till religionskurserna

 

Formulär / Historia
 
  Formulär kopplat till historiakurserna

 

Formulär / Samhällskunskap
 
  1. Ordruta - Ideologier
  2. Ord (samhällskunskap)
  3. Ordruta - Statsskick
  4. Privatekonomi: sparande
  5. Privatekonomi: pension
  6. Privatekonomi: lån
  7. Privatekonomi: aktier
  8. Politiska partierna

   

Formulär / Psykologi
 

Klicka här.

 

Formulär / Konst och kultur
 
Formulär kopplat till Konst och kultur kurserna

 

Formulär / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

 

 

 

Formulär / Mental träning
 
  1. Centrala begrepp inom Mental träning
  2. Ledarstil
  3. Ledarskap 1
  4. Ledarskap 2
  5. Ledarskap 3
  6. Mental träning: ordruta
  7. Mental träning
  8. Motivation och målsättning
  9. Psykologi och prestation
  10. Mindset?
  11. Stress och prestation
  12. Självkänsla
  13. Elevsamtal i kurs Mental träning: allmänt
  14. Elevsamtal i kurs Mental träning: målsättning
  15. Träning- och avslappningsövning

 

Formulär / Informationshantering
 

Allmänt

 1. Läsa faktatext (källkritisk reflektion) 1
 2. Läsa faktatext (källkritisk reflektion) 2
 3. Läsa faktatext (källkritisk reflektion) 3
 4. Webbanalys
 5. Informationshantering
 6. Informationshantering: Point & Quoete
 7. Informationshantering: Point, Quoete & Explanation
 8. Hantering av text (nyckelord) 
 9. Hantering av text (kortare sammanfattningar)
 10. Hantering av film/ljud(kortare sammanfattningar)
 11. Hantering av text (citat)
 12. Hantering av egen text (sammanfattningar)
 13. Hantering av uppdelad text (sammanfattningar)
 14. Check efter information
 15. Informationshantering i grupp
 16. Orsak och verkan i ett inslag (informationspaket)
 17. Skriva formell sammanfattning med korrekt källhantering
 18. Bedömning av information
 19. PQE (Point, Quote and explanation)
 20. Tankerutin

Information och kommunikation

  1. Webbanalys
  2. Information och kommunikation - prov 1
  3. Information och kommunikation - prov 2
  4. Examination i Information och kommunikation 2

Journalistik, reklam och information

 1. Reklam & Propaganda

 

Formulär / Mallar
 

 

Formulär / Annat
 

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)