www.larare.at

Formulär

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Här nedan har jag samlat mina formulär (över 300 stycken).

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Välj nivå
  2. Ja eller NEJ
  3. Check point
  4. Lektionsinnehåll?
  5. Vad ska vi göra i klassrummet?
  6. Bildanalys
  7. Kan du följa instruktioner?
  8. Närvaroregistrering
  9. Exit ticket - efter föreläsning
  10. Exit ticket - efter lektion
  11. Exit ticket - efter moment
  12. Värdering
  13. 1-5-paragrafuppsats
  14. Check efter information

 

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmanalys
  3. Filmlogg
 

Formulär / Svenska
 

Formulär kopplat till svenskkurserna

.

Formulär / Loggar
 
 1. Aktivitetslogg
 2. Arbetslogg
 3. Grupplogg
 4. Diskussionslogg: språksociologi

.

Formulär / Filosofi
 

Formulär kopplat till filosofikurserna

.

Formulär / Religion
 

Värdsreligionerna

 1. Världsreligionerna
 2. Jämför två världsreligioner
 3. Islam
 4. Islam: svåra ord
 5. Judendom
 6. Judendom: svåra ord
 7. Judeförföljelser genom historien
 8. Kristendomen
 9. Jesus liv i Nya Testamentet
 10. Buddhismen
 11. Buddhismen: svåra ord
 12. Hinduismen
 13. Hinduismen: svåra ord

Annat

  1. Viktiga personer inom religion
  2. Livsåskådningar (allmänt och fokus på new age)
  3. Livsåskådningar (omfattande)
  4. Prov i Religion och identitet
  5. Prov i Religion och vetenskap
  6. Prov i Etik (omfattande)
  7. Prov i Etik (analys)
  8. Ord
  9. Kursprov - Religion 1
  10. Sammanfattning: religion och vetenskap

.

Formulär / Historia
 
  1. Viktiga personer i världshistorien
  2. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
  3. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
  4. Sverige under 1900-talet
  5. Historiens viktigaste uppfinningar
  6. Sveriges viktigaste uppfinningar
  7. Ord (historia)

 

Formulär / Samhällskunskap
 
  1. Ord (samhällskunskap)
  2. Privatekonomi: sparande
  3. Privatekonomi: pension
  4. Privatekonomi: lån
  5. Privatekonomi: aktier
  6. Politiska partierna

   

Formulär / Psykologi
 
 1. 10 ord inom psykologi (1)
 2. 10 ord inom psykologi (2)
 3. 10 ord inom psykologi (3)
 4. Psykologi: känslor
 5. 16 basbehov
 6. Känslosnurra
 7. Personlighetstest 1
 8. Personlighetstest 2
 9. Test: hur mår du?
 10. HSP- highly sensitive person
 11. Emil Jensen - Sämsta egenskaper
 12. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 13. Psykologins historia
 14. Viktiga personer inom psykologi
 15. Försvarsmekanismer (Freud)
 16. Attribueringsstilar
 17. Utvecklingsteorier
 18. Fobier
 19. Psykologiska perspektiv
 20. Quiz 1 i psykologi
 21. Examination i Psykologi 1
 22. Kärlek och psykologi
 23. Psykologi: identitet

.

Formulär / Konst och kultur
 

.

.

.

Formulär / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

.

.

.

Formulär / Mental träning
 
  1. Ledarskap
  2. Mental träning
  3. Motivation och målsättning
  4. Psykologi och prestation
  5. Självkänsla
  6. Stress och prestation
  7. Träning- och avslappningsövning

.

Formulär / Informationshantering
 

Allmänt

 1. Webbanalys
 2. Informationshantering
 3. Informationshantering: Point & Quoete
 4. Informationshantering: Point, Quoete & Explanation
 5. Hantering av text (nyckelord) 
 6. Hantering av text (kortare sammanfattningar)
 7. Hantering av film/ljud(kortare sammanfattningar)
 8. Hantering av text (citat)
 9. Hantering av egen text (sammanfattningar)
 10. Hantering av uppdelad text (sammanfattningar)
 11. Check efter information
 12. Informationshantering i grupp
 13. Orsak och verkan i ett inslag (informationspaket)

Information och kommunikation

  1. Webbanalys
  2. Information och kommunikation - prov 1
  3. Information och kommunikation - prov 2
  4. Examination i Information och kommunikation 2

Journalistik, reklam och information

 1. Reklam & Propaganda

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.