www.larare.at

Formulär: Mental träning

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade (förutom kalender).

 

Formulär / Allmänt
 
  1. Självskattningsmaterial: Mindset?
  2. Mindset
  3. Arbetsmiljö & ergonomi
  4. Kost & näring 1
  5. Kost & näring 2
  6. Hälsa & ohälsa 1
  7. Hälsa & ohälsa 2

   

Formulär / Kurs
 
  1. Elevsamtal i kurs Mental träning: allmänt
  2. Elevsamtal i kurs Mental träning: målsättning
  3. Mental träning: centrala begrepp 1
  4. Mental träning: centrala begrepp 2
  5. Mental träning: centrala begrepp 3
  6. Mental träning

   

Formulär / Moment
 
  1. Självkänsla
  2. Självkänsla: fakta
  3. Stress och prestation 1
  4. Stress och prestation 2
  5. Stress och stresshantering
  6. Psykologi och prestation
  7. Socialpsykologi
  8. The Wave
  9. Milgram
  10. Socialisation
  11. Experiment
  12. Motivation och målsättning

Formulär / Ledarskap
 
  1. Ledarstil
  2. Ledarskap 1
  3. Ledarskap 2
  4. Ledarskap 3
  5. Läskurs 1: Ledarskap
  6. Läskurs 2: ledarskap

 

Formulär / Idrott & hälsa
 
 1. Hjärnstark: kapitel 1-2
 2. Hjärnstark: kapitel 3-4
 3. Hjärnstark: kapitel 5-6
 4. Hjärnstark: kapitel 7-8
 5. Hjärnstark: kapitel 9-10

Formulär / Träning & avslappning
 
 1. Träning- och avslappningsövning
 2. Yoga Poser 1 (Yogaställningar)
 3. Yoga Poser 1 (0-100)
 4. Yoga Poser 2 (Yogaställningar)
 5. Yoga Poser 2 (0-100)
 6. Yoga Poser 3 (Yogaställningar)
 7. Yoga Poser 3 (0-100)
 8. Compassion 1
 9. Compassion 2
 10. Compassion 3
 11. Compassion 4
 12. Egen compassion-övning
 13. ETA 1
 14. ETA 2
 15. ETA 3
 16. ETA 4
 17. ETA 5
 18. Mindfulness 1
 19. Mindfulness 2
 20. Tai Chi: intro
 21. Tai Chi övning 1
 22. Tai Chi övning 2
 23. Tai Chi övning 3
 24. Tai Chi övning 4

 

Formulär / Kalender
 
 1. Mental träning lucka 1
 2. Mental träning lucka 2
 3. Mental träning lucka 3
 4. Mental träning lucka 4
 5. Mental träning lucka 5
 6. Mental träning lucka 6
 7. Mental träning lucka 7
 8. Mental träning lucka 8
 9. Mental träning lucka 9
 10. Mental träning lucka 10
 11. Mental träning lucka 11
 12. Mental träning lucka 12
 13. Mental träning lucka 13
 14. Mental träning lucka 14
 15. Mental träning lucka 15
 16. Mental träning lucka 16
 17. Mental träning lucka 17
 18. Mental träning lucka 18
 19. Mental träning lucka 19
 20. Mental träning lucka 20
 21. Mental träning lucka 21
 22. Mental träning lucka 22
 23. Mental träning lucka 23
 24. Mental träning lucka 24

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)