www.larare.at

Formulär: Mental träning

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Allmänt
 
  1. Mindset?

   

Formulär / Kurs
 
  1. Elevsamtal i kurs Mental träning: allmänt
  2. Elevsamtal i kurs Mental träning: målsättning
  3. Centrala begrepp inom Mental träning
  4. Mental träning: ordruta
  5. Mental träning

   

Formulär / Moment
 
  1. Självkänsla
  2. Stress och prestation 1
  3. Stress och prestation 2
  4. Psykologi och prestation
  5. Motivation och målsättning

Formulär / Ledarskap
 
  1. Ledarstil
  2. Ledarskap 1
  3. Ledarskap 2
  4. Ledarskap 3
  5. Läskurs: Ledarskap
 

Formulär / Träning & avslappning
 
 1. Träning- och avslappningsövning
 2. Yoga Poser 1 (Yogaställningar)
 3. Yoga Poser 1 (0-100)
 4. Yoga Poser 2 (Yogaställningar)
 5. Yoga Poser 2 (0-100)
 6. Yoga Poser 3 (Yogaställningar)
 7. Yoga Poser 3 (0-100)
 8. Compassion 1
 9. Compassion 2
 10. Compassion 3
 11. Compassion 4
 12. Egen compassion-övning
 13. ETA 1
 14. ETA 2
 15. ETA 3
 16. ETA 4
 17. ETA 5
 18. Mindfulness 1
 19. Mindfulness 2

 

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)