www.larare.at

Google-formulär

-

 1. Aktivitetslogg
 2. Analys av tal (Allmänt) 
 3. Analys av tal (Grupparbete - version 1) 
 4. Analys av tal (med exempel) 
 5. Analysera artikel (6 steg) 
 6. Anna Wahlgren: Aldrig haft en tjej 
 7. Antika tänkare 
 8. Använd adjektiv 1
 9. Använd adjektiv 2
 10. Använd adjektiv 3
 11. Arbetsansökan 
 12. Arbetslogg 
 13. Argumentation 1962/602/31-
 14. Argumentation-372/176/34 Inför skoluniform i svenska skolor! 
 15. Argumentation-478/218/31 Inför mer idrott i skolan! 
 16. Argumentation: 520/273/48 Kristersson och M sviker näringslivet 
 17. Argumentation  med inlämning av argumenterande text
 18. Argumentation (Webblektion) 
 19. Artiklar om språk 
 20. Argumenterande text (förbättring) 
 21. Argumenterande text (tes & arg.) 
 22. Argumenterande text-1112/450/55 Nej till allmän värnplikt – vi lever i en demokrati! 
 23. Artiklar om språk 
 24. Attribueringsstilar 
 25. August Strindberg 581/322/25- (skriven på ålderdomlig svenska)
 26. August Strindberg Fröken Julie  
 27. August Strindberg: Fröken Julie 
 28. Avsikt styr valet av texttyp 
 29. Basbehov -------------------------------------------------------------- Tillbaka till Start
 30. Bildanalys 
 31. Boklogg (gemensam) 
 32. Bort med talspråket! 
 33. Bra eller dåliga argument? 
 34. Buddhismen 
 35. Buddhismen: svåra ord 
 36. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 1
 37. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 2
 38. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 3
 39. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 4
 40. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 5
 41. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 6
 42. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 7
 43. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 8
 44. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 9
 45. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 10
 46. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 11
 47. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 12
 48. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 13
 49. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 14
 50. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 15
 51. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 16
 52. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 17
 53. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 18
 54. Bygg/Svenska: Arbetsuppgift 19
 55. (Albert) Camus: Främlingen 
 56. Candide av Voltaire: 1 av 3
 57. Candide av Voltaire: 2 av 3
 58. Candide av Voltaire: 3 av 3
 59. Charles Dickens: Oliver Twist 
 60. Check efter information 
 61. Checklista för fiktivt berättande 
 62. Checklista för fiktivt berättande (10) 
 63. Checklista för fiktivt berättande (20) 
 64. Check point 
 65. Dagens skrivövning -------------------------------------------------- Tillbaka till Start
 66. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
 67. Danska och norska ord 
 68. Dante Alighieri: Den gudomliga komedin 
 69. De eller dem 1 - krånglig (15) 
 70. De eller dem 2 - lätt och självrättande (15) 
 71. De litterära epokerna (grund) 
 72. De litterära epokerna: Antiken - Upplysningen 
 73. De litterära epokerna: Romantiken - Modernismen 
 74. Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg: 01/1002/1003/1004/10 
 75. Den klassiska dramaturgiska modellen 
 76. Descartes 
 77. Dialekt (flerval)
 78. Dickens: Mr Scrooged 
 79. Diktamen (10) 
 80. Diktamen (20) 
 81. Diktamen (30) 
 82. Disposition (ordning) i en text 
 83. Diskussionslogg: språksociologi 
 84. Djurens gård av George Orwell: 01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/10 
 85. Doktor Glas av Hjalmar Söderberg: 01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/10 
 86. Dramatiska situationer 
 87. Dramatiska situationer (3 delar) 
 88. Dramaturgiska grepp i berättelse 
 89. Dystopier 
 90. Edgar Allan Poe: Det skvallrande hjärtat / 2071/711/27------------ Tillbaka till Start
 91. Edgar Allan Poe: Den svarta katten / 3780/1346/39-
 92. Edgar Allan Poe: Huset Ushers fall / 6295/2048/49-
 93. Edgar Allan Poe: Det skvallrande hjärtat 
 94. Efter grundskolesvenska 
 95. Ekosofi 
 96. Elevrespons - artikel 
 97. Elevrespons - muntligt anförande 
 98. Elevrespons - NP: del A, muntligt anförande 
 99. Elevrespons - referat 
 100. Elevrespons - referat - alternativ 2 
 101. Emil Jensen - Samma Värld 
 102. Emil Jensen - Sämsta egenskaper 
 103. Enkel läslogg (m. tema och motiv) 
 104. Entreprenören
 105. Ernest Hemingway: De vita elefanterna 
 106. Etappläsning (10) 
 107. Etappläsning (5) 
 108. Etiska teorier och normativ etik 
 109. Euripides: Medea 
 110. Examination i Filosofi 1 (variant 1)
 111. Examination i Filosofi 1 (variant 2)
 112. Examination i Filosofi 1 (variant 3)
 113. Examination i Information och kommunikation 2 
 114. Examination i Psykologi 1 
 115. Existens 
 116. Existentialismen: EN fråga
 117. Exit ticket - efter föreläsning 
 118. Exit ticket - efter lektion 
 119. Exit ticket - efter moment 
 120. Fakta och skriv: referat ----------------------------------------------- Tillbaka till Start
 121. Fakta: Argumenterande text (11) 
 122. Fakta: Argumenterande text (5) 
 123. Fakta: Debattartikel 
 124. Fasta uttryck 1 
 125. Fasta uttryck 2 
 126. Fasta uttryck 3 
 127. Fem tematiska motsatspar 
 128. Feministisk filosofi 
 129. Film: kortkommentar 
 130. Filmanalys 
 131. Filmlogg 
 132. Filmlogg - tid - mall
 133. Filmlogg - scen - mall
 134. Filmlogg - 3 - mall
 135. Filmanalys: valmodellen
 136. Filosofer: Naturfilosoferna
 137. Filosofer: Sokrates, Platon och Aristoteles
 138. Filosofer: Descartes, Kant, Schopenhauer, Locke och Nietzsche
 139. Filosofi: Begrepp inom filosofi - 4 rutor
 140. Filosofi: Sanningsteorier - ruta
 141. Filosofiska tankesystem - ruta
 142. Filosofi 1: Statuscheck
 143. Filosofi 1: Statuscheck (variant 2)
 144. Filosofera fritt 
 145. Filosofi 1179/455/42-
 146. Filosofi: citat 
 147. Filosofi/religion 1516/429/36-/
 148. Filosofiquiz (1) 
 149. Filosofiquiz (2) 
 150. Filosofisk fråga 1: Har människan en fri vilja? 
 151. Filosofisk fråga 2: Hur blir man lycklig? 
 152. Filosofisk fråga 3: Hur får vi säker kunskap? 
 153. Filosofisk fråga 4: Hur ska ett bra samhälle se ut? 
 154. Filosofisk fråga 5: Vad består allt av? 
 155. Filosofisk fråga 6: Vad menas med att förstå språkliga uttryck? 
 156. Filosofisk fråga 7: Vad är en god gärning? 
 157. Filosofisk fråga 8: Vad är medvetande? 
 158. Filosofiska begrepp 1 (A - I) 
 159. Filosofiska begrepp 1 (A - I) med poäng 
 160. Filosofiska begrepp 2 (J - V) 
 161. Filosofiska begrepp 2 (J - V) med poäng 
 162. Filosofiska frågor 1 
 163. Filosofiska frågor 2 
 164. Filosofiska frågor 3 
 165. Filosofiska tankesystem (1-10) 
 166. Filosofiska tankesystem (11-17) 
 167. Fjodor Dostojevskij: Brott och straff 
 168. Fobier 
 169. Fogeord 2 
 170. Fogeord 3
 171. Frankenstein av Mary Shelley 
 172. Frankenstein av Mary Shelley med kapitellogg 
 173. Franz Kafka: En läkare på landet 
 174. Frayer-diagram (10 ord) 
 175. Frayer-diagram (3 ord) 
 176. Friggeboden 
 177. Frågor till film om Romantiken 
 178. Frågor till sajten: Tala 
 179. Frågor till Snäckorna av Karin Boye 
 180. Fördjupning i en filosof 1
 181. Fördjupning i en filosof 2
 182. Fördjupning i en filosof 3
 183. Förklara svåra ord 
 184. Förled (prefix) 1
 185. Förled (prefix) 2
 186. Förled (prefix) 3
 187. Förled (prefix) 4
 188. Försvarsmekanismer (Freud) 
 189. Giovanni Boccaccio: Signora Isabella uppvaktas... (ur Decamerone) 
 190. Grammatik 1: ordklasser 
 191. Grammatik 2 
 192. Grammatik 3 
 193. Grammatikruta 1
 194. Grammatikruta 2
 195. Grupplogg 
 196. Guy de Maupassant: Mor Sauvage / 2434/991/32-
 197. Hantering av egen text (sammanfattningar) ----------------------- Tillbaka till Start
 198. Hantering av film/ljud(kortare sammanfattningar) 
 199. Hantering av text (citat) 
 200. Hantering av text (kortare sammanfattningar) 
 201. Hantering av text (nyckelord)  
 202. Hantering av uppdelad text (sammanfattningar) 
 203. Helenas val  
 204. HG Wells: Världarnas krig 
 205. Hinduismen 
 206. Hinduismen: svåra ord 
 207. Historia 608/371/60-
 208. Historia-1041/552/43-historia 
 209. Hitta ord på begynnelsebokstav 
 210. Hjalmar Söderberg: Pälsen / 1287/517/29-
 211. Hjalmar Söderberg: Kyssen / 762/301/25-
 212. Hjältens roll utifrån urhandlingar 
 213. HSP- highly sensitive person 
 214. Hur börjar man? 
 215. Hur ska vi bo i framtiden? 
 216. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg) 
 217. Idealism kontra Materialism  ----------------------------------------- Tillbaka till Start
 218. Idiolekt: ungdomsspråk 
 219. Immanuel Kant 
 220. Individ
 221. Information och kommunikation - prov 1 
 222. Information och kommunikation - prov 2 
 223. Informationshantering 
 224. Informationshantering (artikel) 
 225. Informationshantering i grupp 
 226. Informationshantering: Point & Quoete 
 227. Informationshantering: Point, Quoete & Explanation 
 228. Inlämning: artikel 
 229. Inlämning: Essay 
 230. Inlämning: Insändare 
 231. Inlämning: Krönika 
 232. Inlämning: Manifest 
 233. Inlämning: Manual 
 234. Inlämning: PM 
 235. Inlämning: recension 
 236. Inlämning: referat 
 237. Inlämning: Reklamtext 
 238. Isaac Asimov: Robotdrömmar 1971/645/26-
 239. Islam 
 240. Islam: svåra ord 
 241. Isländska och finska ord 
 242. Ismael Ataria - Bokstavsängeln 
 243. Ismer inom filosofin 
 244. Ivanhoe av Walter Scott  (förkortad lättläst version)
 245. Ja eller NEJ  ------------------------------------------------------------ Tillbaka till Start
 246. Jag E (tonsatt dikt) 
 247. Jaget 
 248. James Joyce: Eveline 
 249. Jan Guillou: Ondskan 
 250. Jane Austen: Stolthet och fördom 
 251. Javisst gör det ont (tonsatt dikt) 
 252. Jean-Paul Sartre 
 253. Jesus liv i Nya Testamentet 
 254. Jobba med ord (nyckelord, långa ord och svåra ord) 
 255. Jonas Gardell: En komikers uppväxt 
 256. Jonathan Swift: Ett anspråkslöst förslag / 3339/1268/52-
 257. Judeförföljelser genom historien 
 258. Judendom 
 259. Judendom: svåra ord 
 260. Jungiansk psykologi
 261. Jämför två världsreligioner 
 262. Kallocain av Karin Boye: 01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/10, 11/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/10 
 263. Kamratrespons 
 264. Kamratrespons (uppsats) - avancerad variant 
 265. Kamratrespons (uppsats) - avancerad variant med skrivmöjligheter 
 266. Kamratrespons (uppsats) - grundläggande variant 
 267. Kamratrespons (uppsats) - grundläggande variant med skrivmöjligheter 
 268. Kamratrespons på sammanfattning 
 269. Kan du följa instruktioner? 
 270. Kant och Schopenhauer 
 271. Kapitellogg - mall 
 272. Klassiker 1 
 273. Klassiker 2 
 274. Klassiker 3
 275. Klassiker 4
 276. Klassikerruta 0 
 277. Klassikerruta 1 
 278. Klassikerruta 2 
 279. Klassikerruta 3 
 280. Konjunktioner: blandat
 281. Konjunktioner: Förtydligande 
 282. Konjunktioner: Jämförelse: likhet 
 283. Konjunktioner: Jämförelse: relationer & kontrast 
 284. Konjunktioner: Konsekvens 
 285. Konjunktioner: Orsak 
 286. Konjunktioner: Sammanfattning 
 287. Konjunktioner: Tid (ordningsföljd) 
 288. Konjunktioner: Tillägg 
 289. Kontaminationer 1
 290. Kontaminationer 2
 291. Kristendomen 
 292. Kunskap (Epistemologi) 
 293. Kursprov - Religion 1 
 294. Källhantering 1904/695/35-
 295. Känslosnurra 
 296. Känslosnurra" 
 297. Kärlek 1
 298. Kärlek 2
 299. Kärlek och psykologi 
 300. Lars Ahlin: Kommer hem och är snäll  ------------------------------ Tillbaka till Start
 301. Ledarskap 1
 302. Ledarskap 2
 303. Ledarskap 3
 304. Lektion med Özz 
 305. Lektionsinnehåll? 
 306. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund) 
 307. Litteratur: facktermer 
 308. Litteraturanalys 
 309. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna 
 310. Litteraturanalys av Framför lagen 
 311. Litteraturanalys av Svarta katten 
 312. Litteraturanalys av valfri text 
 313. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen 
 314. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen 
 315. Litteraturhistoria 1
 316. Litteraturhistoria 2
 317. Litteraturhistoria: Antiken 
 318. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre 
 319. Litteraturhistoria: Fem frågor till Romantiken 
 320. Litteraturhistoria: Forntiden 
 321. Litteraturhistoria: Forntiden - Realismen (avancerad nivå) 
 322. Litteraturhistoria: Medeltiden 
 323. Litteraturhistoria: Modernismen 
 324. Litteraturhistoria: Realismen 
 325. Litteraturhistoria: Renässansen 
 326. Litteraturhistoria: Romantiken 
 327. Litteraturhistoria: Upplysningen 
 328. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund) 
 329. Livsåskådningar (allmänt och fokus på new age) 
 330. Livsåskådningar (omfattande) 
 331. Logik (Satslogik) 
 332. Ludwig Wittgenstein 
 333. Lånord 
 334. Läsa debattartikel  
 335. Läsa essä/essay 
 336. Läsa faktatexter (modell: thieves) 
 337. Läsa insändare 
 338. Läsa krönika 
 339. Läsa manifest/programskrift 
 340. Läsa recension 
 341. Läsförståelse II 
 342. Läsförståelse-1119/494/45-läsförståelse 
 343. Läsförståelse: två texter 
 344. Läshastighet (Stanine): Dykäventyr 
 345. Läskurs: Ledarskap 
 346. Läslogg 
 347. Läslogg - Berg som vita elefanter av Hemingway 
 348. Läslogg - Frankenstein av Mary Shelley 
 349. Läslogg - Svarta katten av Edgar Allen Poe 
 350. Läslogg (avancerad) 
 351. Läslogg (med valbara alternativ) 
 352. Läslogg (variant 3) 
 353. Läslogg med analys 
 354. Läslogg: Kommer hem och är snäll av Lars Ahlin 
 355. Läsning (fem varianter) 
 356. Läsning (manligt - kvinnligt) 
 357. Läsning (Shustermans fyra dimensioner) 
 358. Läsning av Franz Kafka 
 359. Maksim 688/350/35-Gorkij  ------------------------------------------- Tillbaka till Start
 360. Maktspråk 1631/646/32-
 361. Marcel Proust: På spaning efter den tid som flytt 
 362. Marguerite Duras: Älskaren 
 363. Marxism 
 364. Mary Shelley: Frankenstein 
 365. Matrix 
 366. Matrix-filmen 
 367. Meningsbyggnad (11) 
 368. Meningsbyggnad: flera meningar blir en
 369. Mental träning: ordruta
 370. Mental träning 
 371. Mest inflytelserika historiska personerna (A - J) 
 372. Mest inflytelserika historiska personerna (J - W) 
 373. Metafor 506/280/43-
 374. Miguel de Cervantes: Don Quijote 
 375. Minoritetsspråk 
 376. Moraliska dilemman (anknytning till teori) 
 377. Moraliska dilemman (start) 
 378. Motiv i berättande 
 379. Motivation och målsättning 
 380. Motsatser 
 381. Nationella prov: Svenska 1  ------------------------------------------ Tillbaka till Start
 382. Naturkunskap 1220/345/36-
 383. Naturkunskap 377/233/40-
 384. Novell 1595/605/19-Eva Neander
 385. Novell 2880/793/25-Karin Boye
 386. Novell ?/?/?-Victoria Benedictsson
 387. Novell ?/?/?-Henry Parland
 388. Novelläsning 
 389. Novelläsning - detaljer 1 
 390. Novelläsning - lätt 
 391. Novelläsning (känsla) 
 392. Nutida filosofi 
 393. Närvaroregistrering 
 394. Opposition 
 395. Opposition (2) 
 396. Ord 
 397. (Alternativ) ordbetydelse 
 398. Ord: bygg 1
 399. Ord: bygg 2
 400. Ord: bygg 3
 401. Ord: bygg 4
 402. Ord: bygg 5
 403. Ord: måleri
 404. Ord: skog
 405. Ord (historia) 
 406. Ord (samhällskunskap) 
 407. Ord inom psykologi (1) 
 408. Ord inom psykologi (2) 
 409. Ord inom psykologi (3) 
 410. Ord och meningar (1/3)  - kan kopplas till dyslexifilm
 411. Ord och meningar (2/3)  - kan kopplas till dyslexifilm
 412. Ord och meningar (3/3)  - kan kopplas till dyslexifilm
 413. Ord som låter lika
 414. Ordförråd (10) 
 415. Ordförråd (15) 
 416. Ordförråd (5) 
 417. Ordförråd 1 
 418. Ordförråd 10 
 419. Ordförråd 2 
 420. Ordförråd 3 
 421. Ordförråd 4 
 422. Ordförråd 5 
 423. Ordförråd 6 
 424. Ordförråd 7 
 425. Ordförråd 8 
 426. Ordförråd 9 
 427. Ordförråd lätt 1 
 428. Ordförråd lätt 2 
 429. Ordlek: bak-o-fram 
 430. Ordlek: instrument 
 431. Ordlek: kryddskåpet 
 432. Ordlek: länder 
 433. Ordlek: namn 
 434. Ordlek: Ordspråk 
 435. Ordlek: svenska städer 
 436. Ordlek: svenska städer (eng) 
 437. Ordlek: yrken 
 438. Ordpyssel: hitta ord bland bokstäver 
 439. Ordruta 1
 440. Ordruta 2
 441. Ordruta 3
 442. Ordruta 4
 443. Ordruta 5
 444. Ordruta 6
 445. Ordruta 7
 446. Ordruta 8
 447. Ordspråk
 448. Ordspråk (1) 
 449. Ordspråk (2) 
 450. Ordspråk (3) 
 451. Ordspråk som anagram 
 452. Ordvitsar 
 453. Orsak och verkan i ett inslag (informationspaket) 
 454. Oscar Wilde 8344/2368/33- 
 455. Paragrafuppsats  ------------------------------------------------------- Tillbaka till Start
 456. Paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies 
 457. Personbeskrivning 
 458. Personlig läslogg 
 459. Personlighetstest 1 
 460. Personlighetstest 2 
 461. Personlighetstest: Schematerapi
 462. Personlighetstest: Tankefällor
 463. Poesiläsning (grund) 
 464. Poesiläsning: nivå 1 
 465. Poesiläsning: nivå 2 
 466. Poesiläsning: nivå 3 
 467. Politiska partierna 
 468. Postmodernism 
 469. Prepositioner
 470. Privatekonomi: aktier 
 471. Privatekonomi: lån 
 472. Privatekonomi: pension 
 473. Privatekonomi: sparande 
 474. Prov i Etik (analys) 
 475. Prov i Etik (omfattande) 
 476. Psykologi för allmänheten
 477. Psykisk ohälsa hos ungdomar
 478. Psykologi: Jakten på normalitet gör samhället sjukt
 479. Psykologi: Vem står bakom?
 480. Psykologi 1: Statuscheck
 481. Psykologi 1: Examination (variant 2)
 482. Psykologi och identitet 1
 483. Psykologi och identitet 2
 484. Psykologi och identitet 3
 485. Psykologi och identitet 4
 486. Psykologi och prestation 
 487. Psykologi: identitet 
 488. Psykologi: känslor 
 489. Psykologi - Ordruta - 1
 490. Psykologi - Ordruta - 2
 491. Psykologi - Ordruta - 3
 492. Psykologins historia 
 493. Psykologiska perspektiv 
 494. Psykologiquiz 
 495. (Aleksandr) Pusjkin: Likkistfabrikanten 2874/1157/35-
 496. Radclyffe Hall: Ensamhetens brunn  -------------------------------- Tillbaka till Start
 497. Rationalism kontra Empirism 
 498. Ray Bradbury: Leende människor / 2476/1171/27-
 499. Ray Bradbury: Fahrenheit 451 
 500. Ray Bradbury: Sjön 
 501. Referatprov 
 502. Reklam & Propaganda 
 503. Religion 1806/618/54-
 504. Religion 307/180/46-
 505. (Prov i) Religion och identitet 
 506. (Prov i) Religion och vetenskap 
 507. Respons på gruppredovisning av ett språksociologisk dilemma 
 508. Respons på vetenskaplig text 
 509. Robin Hood av Howard Pyle  (förkortad lättläst version)
 510. Robinson Crusoe 
 511. Rätta meningar 1 (10) 
 512. Rätta meningar 2 (10) 
 513. Rätta meningar 3 (10) 
 514. Rätta text om hjältar 
 515. Rätta texter (1) 
 516. Rätta texter (2) 
 517. Rätt uttryck 
 518. Saga --------------------------------------------------------------------- Tillbaka till Start
 519. (Återberätta en) saga 1 -
 520. Återberätta en) saga 2
 521. (Tre) sagor: ElddonetFula ankungen och Skönheten och odjuret (2) 
 522. (Tre) sagor: RödluvanTörnrosaAskungen (1) 
 523. (Tre) sagor: Den ståndaktige tennsoldaten, Mästerkatten i stövlar och Spelar min lind
 524. Samhällskunskap 409/242/58-
 525. Samhällskunskap 547/321/49-
 526. Samhällskunskap/historia 1743/664/32-/
 527. Sammansatta ord 
 528. Sammanfattning: religion och vetenskap 
 529. Sapfo: Fragment 31
 530. Selma Lagerlöf 1668/552/32-
 531. Sidologg - mall
 532. Simone de Beauvoir 
 533. Singular och plural 
 534. Sjukt roligt (journalgrodor) 
 535. Självförverkligande
 536. Självkänsla 
 537. Skapa ord (med bokstäver från annat ord) 
 538. Skapa ord och meningar 
 539. Skriv om en författare (1) 
 540. Skriv om en författare (2) 
 541. Skriva argumenterande 
 542. Skriva dikt (avancerad) 
 543. Skriva dikt (enkel) 
 544. Skriva formell sammanfattning (referat) 
 545. Skriva manual 
 546. Skriva om svarta svanar 
 547. Skriva rätt (2) 
 548. Skriva rätt (3) 
 549. Skriva) sammanfattning (3) 
 550. Skrivuppgift 2011:1 
 551. Skrivuppgift 2011:2 
 552. Skrivuppgift 2012:1 
 553. Skrivuppgift 2013:1 
 554. Skrivuppgift 2014:1 
 555. Skrivuppgift (inlämning) 
 556. Skrivövning (givet underlag) 1
 557. Skrivövning (givet underlag) 2
 558. Skrivövningar  
 559. Skrivövningar 1 
 560. Skrivövning (känsla) 
 561. Skrivövning: Miljöbeskrivning  
 562. Skrivövning: prepositionsuttryck  
 563. (Läsa) skönlitteratur 1a
 564. Snickarsnack 1
 565. Snickarsnack 2
 566. Sofokles: Kung Oidipus 
 567. Sokrates och Platon 
 568. Spela kula av Sten Selander 
 569. Språk 344/185/36-
 570. Språk 667/272/37-och tanke 
 571. Språk(föreläsningslogg) 
 572. (Analys av) språkets uppbyggnad 
 573. (Analys av) språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna 
 574. Språklek 
 575. Språkliga (roliga) felaktigheter 1 (10) 
 576. Språkliga (roliga) felaktigheter 2 (10) 
 577. Språkliga (roliga) felaktigheter 3 (10) 
 578. Språkliga klurigheter 
 579. Språkspel 1-10 
 580. Språkspel 11-20 
 581. Språkspel 21-30 
 582. Språkspel 31-40 
 583. Språkspel 41-50 
 584. Spåkhistoria 
 585. Språk i Norden - 1 
 586. Språk i Norden - nivå 2 
 587. Språk och identitet 
 588. Språkfilosofi 
 589. Språkhistoria 1751/815/46-
 590. Språkhistoria: intro
 591. Språkhistoria: Runsvenska
 592. Språkhistoria: Fornsvenska
 593. Språkhistoria: Nysvenska
 594. Språkhistoria: Nusvenska
 595. Spåkhistoriaprov
 596. Språklig variation 
 597. Språklig variation och fiktion 
 598. Språklig variation: dialekter 
 599. Språkliga (roliga) felaktigheter 1 (10) 
 600. Språkliga (roliga) felaktigheter 2 (10) 
 601. Språkliga (roliga) felaktigheter 3 (10) 
 602. Språkriktighet: omformulera (3) 
 603. Språkriktighet: rätta berättelse (1) 
 604. Språkriktighet - blandat
 605. Språkriktighetsövning 1 
 606. Språkriktighetsövning 2 
 607. Språkriktighetsövning 3 
 608. Språkriktighetsövning - blandat
 609. Språkriktighetsövning: skriv rätt
 610. Språksociologi - intro 
 611. Språksociologi 695/292/46-
 612. Språksociologi 853/371/37-
 613. Språksociologi: lekter 
 614. Språksociologihäftet 
 615. Språksociologiprov variant 1 
 616. Språksociologiprov variant 2 
 617. Språksociologiprov variant 3 
 618. Språksociologiprov variant 4 
 619. Språksociologisk dilemma (Gruppredovisning) 
 620. Statuscheck: Svenska 1
 621. Statuscheck: Svenska 2
 622. Statuscheck: Svenska 3
 623. Stephen Argumentation-231/109/46 och 299/154/50 Två argumenterande texter: militärbas i Falun? 
 624. Stephen King-11557/2747/27: 1/52/53/54/55/5 
 625. Stig Dagerman: Att döda ett barn / 1123/432/39 
 626. Stig Dagerman: Nattens lekar 
 627. Stilfigurer 1
 628. Stilfigurer 2
 629. Stor eller liten bokstav? 
 630. Stress och prestation 
 631. Strövtåg i hembygden 
 632. Styckeindelning 1 
 633. Styckeindelning 2 
 634. Styckeindelning 3
 635. Svenskkursernas huvudsyfte
 636. Sverige under 1900-talet 
 637. Svåra ord - flerval 1 
 638. Svåra ord - flerval 2 
 639. Svåra ord - välj rätt ord 1 
 640. Svåra ord - välj rätt ord 2 
 641. Svåra ord 1 
 642. Svåra ord 2 
 643. Svåra ord 3
 644. Svåra ord 4
 645. Svåra ord 5
 646. Svåra ord 6
 647. Svåra ord 7
 648. Svåra ord 8
 649. Svåra ord 9
 650. Svåra ord 10
 651. Svåra ord 11
 652. Svåra ord 12
 653. Svåra ord 13
 654. Svåra ord 14
 655. Svåra ord 15
 656. Svåra ord 16
 657. Svåra ord 17
 658. Svåra ord 18
 659. Svåra ord i Björn Ranelids "tal" 
 660. Svårstavade ord (1) 
 661. Svårstavade ord (2) 
 662. Svårstavade ord (3) 
 663. Svårstavade ord (4) 
 664. Svårstavade ord (5) 
 665. Syftningsfel 1 (10) 
 666. Syftningsfel 2 
 667. Synonymer 1
 668. Synonymer 2
 669. Synonymer 3
 670. Syskon betyder mer än vi trott
 671. Sätt punkt 
 672. Tage Danielsson: Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton ------ Tillbaka till Start
 673. Tala (Grupparbete - version 1) 
 674. Tala (Grupparbete - version 2) 
 675. Tala (Grupparbete) 
 676. Tala 1617/636/37-
 677. Tema och motiv i berättande (fiktion) 
 678. Tema och motiv i sagor 1 
 679. Tema och motiv i sagor 2
 680. Tes och argument 1 
 681. Tes och argument 2 
 682. Test: hur mår du? 
 683. Textförståelse och synonymer 1
 684. Textförståelse och synonymer 2
 685. Texttyp kopplat till avsikt 
 686. Anton Tjechov: Spegeln 
 687. Tre noveller: Flickan, Att döda ett barn och Kyssen 
 688. Träd i Sverige
 689. Träslag
 690. Träning- och avslappningsövning 
 691. Ulf Lundell: Jack 
 692. Undvik talspråkliga uttryck 
 693. Undvik talspråklighet 2 
 694. Uppfinningar - ordruta
 695. (Historiens viktigaste) uppfinningar 
 696. (Sveriges viktigaste) uppfinningar 
 697. Utvecklingsteorier 
 698. Utvärdering: Filosofi
 699. Utvärdering: Psykologi
 700. Utvärdering: Svenska
 701. Vad ska vi göra i klassrummet? --------------------------------------- Tillbaka till Start
 702. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)? 
 703. Vanligaste verben 
 704. Vem är filosofen? 
 705. Verklighet 
 706. Verktyg
 707. Verktyg (svår)
 708. Vetenskapshistoria 435/245/50-
 709. Vetenskapsteori 
 710. Vierge moderne av Edith Södergran 
 711. Viktiga personer i världshistorien 
 712. Viktiga personer inom psykologi 1
 713. Viktiga personer inom psykologi 2
 714. Viktiga personer inom religion 
 715. Väinö Linna: Okänd soldat 
 716. Välj nivå 
 717. Välj texttyp och skriv 
 718. Värdefilosofi 
 719. Värdegrundsarbete: HJÄRTAT (Frayer-diagram) 
 720. Värderande ord 
 721. Värdering 
 722. Världens språk
 723. Världsreligionerna 
 724. Webbanalys 
 725. William Faulkner: En ros åt Emily 
 726. William Shakespeare: Hamlets monolog 
 727. William Shakespeare: Romeo & Julia 
 728. Woody Allen / 3935/1242/26-
 729. Yoga Poser 1 (Yogaställningar) ---------------------------------- Tillbaka till Start
 730. Yoga Poser 2 (Yogaställningar) 
 731. Yoga Poser 3 (Yogaställningar) 
 732. Yrkesspråk och sportspråk 
 733. --------------------------- ______________________------------ ----Tillbaka till Start
 734. Ändelser (suffix) 1  ----------------------------------------------- Tillbaka till Start
 735. Ändelser (suffix) 2
 736. Ändelser (suffix) 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)