www.larare.at

Formulär: historia

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär: historia / Allmänt
 
  1. Diagnos: historiakurs 7-9 (1 av 3)
  2. Diagnos: historiakurs 7-9 (2 av 3)
  3. Diagnos: historiakurs 7-9 (3 av 3)
  4. Historia - introduktion 1
  5. Historia - introduktion 2
  6. Historia - introduktion 3
  7. Historiska årtal (världen) 1
  8. Historiska årtal (världen) 2
  9. Historiska årtal (Sverige) 1
  10. Historiska årtal (Sverige) 2
  11. Viktiga årtal: kvinnliga emancipationen
  12. Ord kopplat till historia (ordrutor och flerval)
  13. Ordruta - Uppfinningar
  14. Historiens viktigaste uppfinningar 1
  15. Historiens viktigaste uppfinningar 2
  16. Sveriges viktigaste uppfinningar 1
  17. Sveriges viktigaste uppfinningar 2 
  18. Ord (historia) 1
  19. Ord (historia) 2
  20. Ord (historia) 3
  21. Historiska bilder 1
  22. Historiska bilder 2
  23. Historiska bilder 3
  24. Historiska bilder 4
  25. Historiska bilder 5
  26. Krig och konflikter 1
  27. Krig och konflikter 2
  28. Sveriges stormaktstid
  29. Svensk medeltid
  30. Svenskt 1700-tal
  31. Filmen Welcome - om illegal migration
  32. Historia: samtalslogg
  33. Nationalism och imperialism

Formulär: historia / Historiska epoker
 
 1. Historiska epoker 1
 2. Historiska epoker 2
 3. Historiska epoker 3
 4. Historiska epoker 4
 5. Historiska epoker 5
 6. Förhistorien
 7. Forntiden
 8. Antiken
 9. Medeltiden
 10. De stora upptäckterna
 11. Upplysningen 1
 12. Upplysningen 2
 13. Den industriella revolutionen 1
 14. Den industriella revolutionen 2
 15. Den industriella revolutionen 3

 

Formulär: historia / Historiska personer
 
 1. Historiska personer 1
 2. Historiska personer 2
 3. Viktiga personer i världshistorien 1
 4. Viktiga personer i världshistorien 2
 5. Viktiga personer i världshistorien 3
 6. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
 7. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
 8. Sveriges statsministrar
 9. Sveriges regenter
 10. Diktatorer
 11. Viktiga feminister
 12. Historisk person: Karin Månsdotter

 

Formulär: historia / Historiska händelser
 
 1. Historiska händelser
 2. Historisk händelse: enkel analys
 3. Analys av historisk händelse
 4. Analys av historisk händelse: KEPS
 5. Analys av historisk händelse: KANOT
 6. Tre kända revolutioner ur världshistorien
 7. Fem kända militära slag (krig)
 8. Kalla kriget del 1
 9. Kalla kriget del 2
 10. Kalla kriget del 3
 11. Kvinnlig emancipation
 12. Kvinnlig emancipation: suffragetterna
 13. Minoriteters emancipation
 14. Informationssamhället
 15. Globalisering
 16. Företagsstyre

 

Formulär: historia / Moment
 
  1. Sverige under 1900-talet
  2. Japans historia
  3. Indiens historia
  4. Kinas historia
  5. Asiens historia
  6. Afrikas historia

 

Formulär: historia / Kalender
 
 1. Historialucka 1
 2. Historialucka 2
 3. Historialucka 3
 4. Historialucka 4
 5. Historialucka 5
 6. Historialucka 6
 7. Historialucka 7
 8. Historialucka 8
 9. Historialucka 9
 10. Historialucka 10
 11. Historialucka 11
 12. Historialucka 12
 13. Historialucka 13
 14. Historialucka 14
 15. Historialucka 15
 16. Historialucka 16
 17. Historialucka 17
 18. Historialucka 18
 19. Historialucka 19
 20. Historialucka 20
 21. Historialucka 21
 22. Historialucka 22
 23. Historialucka 23
 24. Historialucka 24

 

Formulär: historia / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)