www.larare.at

Formulär: historia

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär: historia / Allmänt
 
  1. Diagnos: historiakurs 7-9 (1 av 3)
  2. Diagnos: historiakurs 7-9 (2 av 3)
  3. Diagnos: historiakurs 7-9 (3 av 3)
  4. Historia - introduktion 1
  5. Historia - introduktion 2
  6. Historia - introduktion 3
  7. Historiska årtal (världen) 1
  8. Historiska årtal (världen) 2
  9. Historiska årtal (Sverige) 1
  10. Historiska årtal (Sverige) 2
  11. Ord kopplat till historia (ordrutor och flerval)
  12. Ordruta - Uppfinningar
  13. Historiens viktigaste uppfinningar
  14. Sveriges viktigaste uppfinningar
  15. Ord (historia)
  16. Historiska bilder 1
  17. Historiska bilder 2
  18. Historiska bilder 3
  19. Historiska bilder 4
  20. Krig och konflikter
  21. Sveriges stormaktstid
  22. Svensk medeltid
  23. Svenskt 1700-tal
  24. Filmen Welcome - om illegal migration
  25. Historia: samtalslogg

Formulär: historia / Historiska epoker
 
 1. Historiska epoker
 2. Förhistorien
 3. Forntiden
 4. Antiken
 5. Medeltiden
 6. De stora upptäckterna
 7. Upplysningen
 8. Den industriella revolutionen 1
 9. Den industriella revolutionen 2
 10. Den industriella revolutionen 3

 

Formulär: historia / Historiska personer
 
 1. Viktiga personer i världshistorien 1
 2. Viktiga personer i världshistorien 2
 3. Viktiga personer i världshistorien 3
 4. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
 5. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
 6. Sveriges statsministrar
 7. Sveriges regenter
 8. Diktatorer
 9. Viktiga feminister

 

Formulär: historia / Historiska händelser
 
 1. Analys av historisk händelse
 2. Tre kända revolutioner ur världshistorien
 3. Fem kända militära slag (krig)
 4. Kalla kriget del 1
 5. Kalla kriget del 2
 6. Kalla kriget del 3

 

Formulär: historia / Moment
 
  1. Sverige under 1900-talet

 

Formulär: historia / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)