www.larare.at

Formulär: historia

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär: historia / Allmänt
 
  1. Diagnos: historiakurs 7-9 (1 av 3)
  2. Diagnos: historiakurs 7-9 (2 av 3)
  3. Diagnos: historiakurs 7-9 (3 av 3)
  4. Historia - introduktion 1
  5. Historia - introduktion 2
  6. Historia - introduktion 3
  7. Historiska årtal (världen) 1
  8. Historiska årtal (världen) 2
  9. Historiska årtal (Sverige) 1
  10. Historiska årtal (Sverige) 2
  11. Viktiga årtal: kvinnliga emancipationen
  12. Ord kopplat till historia (ordrutor och flerval)
  13. Ordruta - Uppfinningar
  14. Historiens viktigaste uppfinningar 1
  15. Historiens viktigaste uppfinningar 2
  16. Sveriges viktigaste uppfinningar 1
  17. Sveriges viktigaste uppfinningar 2 
  18. Ord (historia)
  19. Historiska bilder 1
  20. Historiska bilder 2
  21. Historiska bilder 3
  22. Historiska bilder 4
  23. Krig och konflikter
  24. Sveriges stormaktstid
  25. Svensk medeltid
  26. Svenskt 1700-tal
  27. Filmen Welcome - om illegal migration
  28. Historia: samtalslogg

Formulär: historia / Historiska epoker
 
 1. Historiska epoker
 2. Förhistorien
 3. Forntiden
 4. Antiken
 5. Medeltiden
 6. De stora upptäckterna
 7. Upplysningen
 8. Den industriella revolutionen 1
 9. Den industriella revolutionen 2
 10. Den industriella revolutionen 3

 

Formulär: historia / Historiska personer
 
 1. Historiska personer 1
 2. Historiska personer 2
 3. Viktiga personer i världshistorien 1
 4. Viktiga personer i världshistorien 2
 5. Viktiga personer i världshistorien 3
 6. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
 7. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
 8. Sveriges statsministrar
 9. Sveriges regenter
 10. Diktatorer
 11. Viktiga feminister
 12. Historisk person: Karin Månsdotter

 

Formulär: historia / Historiska händelser
 
 1. Analys av historisk händelse
 2. Tre kända revolutioner ur världshistorien
 3. Fem kända militära slag (krig)
 4. Kalla kriget del 1
 5. Kalla kriget del 2
 6. Kalla kriget del 3
 7. Kvinnlig emancipation
 8. Minoriteters emancipation
 9. Informationssamhället
 10. Globalisering
 11. Företagsstyre

 

Formulär: historia / Moment
 
  1. Sverige under 1900-talet

 

Formulär: historia / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)