www.larare.at

Formulär: historia

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär: historia / Allmänt
 
  1. Diagnos: historiakurs 7-9 (1 av 3)
  2. Diagnos: historiakurs 7-9 (2 av 3)
  3. Diagnos: historiakurs 7-9 (3 av 3)
  4. Historia - introduktion 1
  5. Historia - introduktion 2
  6. Historia - introduktion 3
  7. Historiska årtal (världen) 1
  8. Historiska årtal (världen) 2
  9. Historiska årtal (Sverige) 1
  10. Historiska årtal (Sverige) 2
  11. Viktiga årtal: kvinnliga emancipationen
  12. Ord kopplat till historia (ordrutor och flerval)
  13. Ordruta - Uppfinningar
  14. Historiens viktigaste uppfinningar 1
  15. Historiens viktigaste uppfinningar 2
  16. Sveriges viktigaste uppfinningar 1
  17. Sveriges viktigaste uppfinningar 2 
  18. Ord (historia) 1
  19. Ord (historia) 2
  20. Ord (historia) 3
  21. Historiska bilder 1
  22. Historiska bilder 2
  23. Historiska bilder 3
  24. Historiska bilder 4
  25. Historiska bilder 5
  26. Krig och konflikter 1
  27. Krig och konflikter 2
  28. Svensk historia: medeltid
  29. Svensk historia: 1300-1500
  30. Svensk historia: 1700-tal
  31. Svenskt historia: 1900-talet 
  32. Svensk historia: stormaktstid
  33. Filmen Welcome - om illegal migration
  34. Historia: samtalslogg
  35. Nationalism och imperialism

Formulär: historia / Historiska epoker
 
 1. Historiska epoker 1
 2. Historiska epoker 2
 3. Historiska epoker 3
 4. Historiska epoker 4
 5. Historiska epoker 5
 6. Förhistorien
 7. Forntiden 1
 8. Forntiden 2
 9. Antiken
 10. Medeltiden
 11. De stora upptäckterna
 12. Upplysningen 1
 13. Upplysningen 2
 14. Den industriella revolutionen 1
 15. Den industriella revolutionen 2
 16. Den industriella revolutionen 3

 

Formulär: historia / Historiska personer
 
 1. Historiska personer 1
 2. Historiska personer 2
 3. Viktiga personer i världshistorien 1
 4. Viktiga personer i världshistorien 2
 5. Viktiga personer i världshistorien 3
 6. 15 mest inflytelserika historiska personerna (A - J)
 7. 15 mest inflytelserika historiska personerna (J - W)
 8. Sveriges statsministrar
 9. Sveriges regenter
 10. Diktatorer
 11. Viktiga feminister
 12. Historisk person: Karin Månsdotter
 13. Historisk person: Rosa Parks

 

Formulär: historia / Historiska händelser
 
 1. Historiska händelser
 2. Historisk händelse: enkel analys
 3. Analys av historisk händelse
 4. Analys av historisk händelse: 6 steg
 5. Analys av historisk händelse: KEPS
 6. Analys av historisk händelse: KANOT
 7. Tre kända revolutioner ur världshistorien
 8. Fem kända militära slag (krig)
 9. Kalla kriget del 1
 10. Kalla kriget del 2
 11. Kalla kriget del 3
 12. Kvinnlig emancipation
 13. Kvinnlig emancipation: suffragetterna
 14. Minoriteters emancipation
 15. Medborgarrättsrörelsen 1
 16. Medborgarrättsrörelsen 2
 17. Medborgarrättsrörelsen 3
 18. Medborgarrättsrörelsen: Rosa Parks
 19. Medborgarrättsrörelsen: filmklipp
 20. Informationssamhället
 21. Globalisering
 22. Företagsstyre

 

Formulär: historia / Moment
 
  1. Sverige under 1900-talet
  2. Japans historia
  3. Indiens historia
  4. Kinas historia
  5. Asiens historia
  6. Afrikas historia

 

Formulär: historia / Kalender
 
 1. Historialucka 1
 2. Historialucka 2
 3. Historialucka 3
 4. Historialucka 4
 5. Historialucka 5
 6. Historialucka 6
 7. Historialucka 7
 8. Historialucka 8
 9. Historialucka 9
 10. Historialucka 10
 11. Historialucka 11
 12. Historialucka 12
 13. Historialucka 13
 14. Historialucka 14
 15. Historialucka 15
 16. Historialucka 16
 17. Historialucka 17
 18. Historialucka 18
 19. Historialucka 19
 20. Historialucka 20
 21. Historialucka 21
 22. Historialucka 22
 23. Historialucka 23
 24. Historialucka 24

 

Formulär: historia / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)