www.larare.at

Formulär: Filosofi

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
 1. Filosofi: introduktion
 2. Introduktion: ord 1
 3. Introduktion: ord 2
 4. Citat 1
 5. Citat 2
 6. Citat 3
 7. Filosofi 1: vad är du intresserad av?
 8. Sanningsteorier - ruta
 9. Filosofiska tankesystem - ruta
 10. Filosofera fritt
 11. Viktiga filosofiska inriktningar och Ismer
 12. Ismer inom filosofin 1
 13. Ismer inom filosofin 2
 14. Ismer inom filosofin 3
 15. Ismer inom filosofin 4
 16. Filosofiska tankesystem (1-10)
 17. Filosofiska tankesystem (11-17)
 18. Filosofiska tankesystem 1 (poäng)
 19. Filosofiska tankesystem 2 (poäng)
 20. Logiska felslut och argumentationsfel - del 1
 21. Logiska felslut och argumentationsfel - del 2
 22. Filosofiquiz (1)
 23. Filosofiquiz (2)
 24. Matrix-filmen
 25. Matrix-filmen (flerval)
 26. Matrix och Baudrillard (1411/639/46-filosofi-verklighet)
 27. Moraliska dilemman (start)
 28. Moraliska dilemman (anknytning till teori)
 29. Etiska teorier och normativ etik 1
 30. Etiska teorier och normativ etik 2
 31. Etiska teorier och normativ etik 3
 32. Etiska modeller: sälen Paro
 33. Slutprov (kopplat till förmågorna) 
 34. Existentialismen: fakta
 35. Empirismen 1 (Filosofi)
 36. Empirismen 2 (Filosofi)
 37. Empirismen 3 (Filosofi)
 38. Artiklar om filosofi
 39. Tankefällor 1
 40. Tankefällor 2
 41. Tankefällor 3
 42. Tankefällor 4
 43. Filosofi: samtalslogg

.

Formulär / Moment
 
  1. Epistemologi: vad är kunskap?
  2. Ekosofi
  3. Existens
  4. Existentialismen: EN fråga
  5. Faktaprov: Existentialismen 1
  6. Faktaprov: Existentialismen 2
  7. Faktaprov: Existentialismen 3
  8. Feministisk filosofi
  9. Idealism kontra Materialism
  10. Jaget
  11. Kunskap (Epistemologi)
  12. Satslogik 1
  13. Satslogik 2
  14. Satslogik 3
  15. Marxism
  16. Modern filosofi (Descartes, Kant och Scopenhauer)
  17. Nutida filosofi
  18. Postmodernism
  19. Rationalism kontra Empirism
  20. Språkfilosofi 1
  21. Språkfilosofi 2
  22. Språkfilosofi 3 (definitioner)
  23. Verklighet
  24. Vetenskapsteori
  25. Värdefilosofi
  26. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (1)
  27. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (2)

.

Formulär / Filosofer
 
  1. Naturfilosoferna
  2. Sokrates, Platon och Aristoteles
  3. Antikens tänkare 1
  4. Antikens tänkare 2
  5. Antikens tänkare (test) - ord
  6. Descartes, Kant, Schopenhauer, Locke och Nietzsche
  7. Antika tänkare
  8. Sokrates och Platon
  9. Descartes
  10. Kant och Schopenhauer
  11. Kant och Schopenhauer (prov)
  12. Immanuel Kant
  13. Arthur Schopenhauer
  14. Ludwig Wittgenstein
  15. Jean-Paul Sartre
  16. Simone de Beauvoir
  17. Vem är filosofen?
  18. Fördjupning i en filosof 1
  19. Fördjupning i en filosof 2
  20. Fördjupning i en filosof 3
  21. Kort om en filosof (A - N)
  22. Kort om en filosof (O - Z)
  23. Fem meningar om en filosofs tänkande (A - N)
  24. Fem meningar om en filosofs tänkande (O - Z)
  25. Søren Kierkegaard
  26. Camus: Myten om Sisyfos 1
  27. Camus: Myten om Sisyfos 2
  28. Camus: Myten om Sisyfos 3
  29. Camus: Myten om Sisyfos - slutprov

.

Formulär / Filosofiska begrepp
 
 1. Välj rätt ord
 2. Begrepp inom filosofi - 4 rutor
 3. Filosofiska begrepp 1 (A - I)
 4. Filosofiska begrepp 1 (A - I) med poäng
 5. Filosofiska begrepp 2 (J - V)
 6. Filosofiska begrepp 2 (J - V) med poäng
 7. 15 ord i meningar - filosofi

.

Formulär / Filosofiska frågor
 
 1. Klassiska filosofiska frågor
 2. Filosofiska frågor 1
 3. Filosofiska frågor 2
 4. Filosofiska frågor 3
 5. Filosofisk fråga 1: Har människan en fri vilja? 
 6. Filosofisk fråga 2: Hur blir man lycklig? 
 7. Filosofisk fråga 3: Hur får vi säker kunskap? 
 8. Filosofisk fråga 4: Hur ska ett bra samhälle se ut? 
 9. Filosofisk fråga 5: Vad består allt av? 
 10. Filosofisk fråga 6: Vad menas med språkliga uttryck? 
 11. Filosofisk fråga 7: Vad är en god gärning? 
 12. Filosofisk fråga 8: Vad är medvetande? 
 13. Filosofisk fråga 9: Vad är tid?
 14. Filosofisk fråga 10: Vad är skönhet/vackert?

 

Formulär / Lärobok
 
 1. Lärobok 1 av 10: Naturfilosoferna
 2. Lärobok 2 av 10: Sokrates och Platon
 3. Lärobok 3 av 10: Aristoteles
 4. Lärobok 4 av 10: Descartes
 5. Lärobok 5 av 10: Immanuel Kant
 6. Lärobok 6 av 10: Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche
 7. Lärobok 7 av 10: Existentialismen
 8. Lärobok 8 av 10: Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre
 9. Lärobok 9 av 10: Språkfilosofi
 10. Lärobok 10 av 10: Etik och moral

 

Formulär / Kalender
 

.

Formulär / Kurs
 

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2018)

.

.