www.larare.at

Formulär: Filosofi

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
 1. Introduktion: ord 1
 2. Introduktion: ord 2
 3. Citat 1
 4. Citat 2
 5. Citat 3
 6. Filosofi 1: vad är du intresserad av?
 7. Sanningsteorier - ruta
 8. Filosofiska tankesystem - ruta
 9. Filosofera fritt
 10. Ismer inom filosofin 1
 11. Ismer inom filosofin 2
 12. Ismer inom filosofin 3
 13. Ismer inom filosofin 4
 14. Filosofiska tankesystem (1-10)
 15. Filosofiska tankesystem (11-17)
 16. Filosofiska tankesystem 1 (poäng)
 17. Filosofiska tankesystem 2 (poäng)
 18. Logiska felslut och argumentationsfel - del 1
 19. Logiska felslut och argumentationsfel - del 2
 20. Filosofiquiz (1)
 21. Filosofiquiz (2)
 22. Matrix-filmen
 23. Matrix-filmen (flerval)
 24. Matrix och Baudrillard (1411/639/46-filosofi-verklighet)
 25. Moraliska dilemman (start)
 26. Moraliska dilemman (anknytning till teori)
 27. Etiska teorier och normativ etik
 28. Slutprov (kopplat till förmågorna) 
 29. Existentialismen: fakta
 30. Empirismen
 31. Artiklar om filosofi
 32. Tankefällor 1
 33. Tankefällor 2
 34. Tankefällor 3
 35. Tankefällor 4

.

Formulär / Moment
 
  1. Ekosofi
  2. Existens
  3. Existentialismen: EN fråga
  4. Faktaprov: Existentialismen 1
  5. Faktaprov: Existentialismen 2
  6. Faktaprov: Existentialismen 3
  7. Feministisk filosofi
  8. Idealism kontra Materialism
  9. Jaget
  10. Kunskap (Epistemologi)
  11. Logik (Satslogik)
  12. Marxism
  13. Modern filosofi (Descartes, Kant och Scopenhauer)
  14. Nutida filosofi
  15. Postmodernism
  16. Rationalism kontra Empirism
  17. Språkfilosofi
  18. Verklighet
  19. Vetenskapsteori
  20. Värdefilosofi
  21. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (1)
  22. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (2)

.

Formulär / Filosofer
 
  1. Naturfilosoferna
  2. Sokrates, Platon och Aristoteles
  3. Antikens tänkare
  4. Descartes, Kant, Schopenhauer, Locke och Nietzsche
  5. Antika tänkare
  6. Sokrates och Platon
  7. Descartes
  8. Kant och Schopenhauer
  9. Kant och Schopenhauer (prov)
  10. Immanuel Kant
  11. Arthur Schopenhauer
  12. Ludwig Wittgenstein
  13. Jean-Paul Sartre
  14. Simone de Beauvoir
  15. Vem är filosofen?
  16. Fördjupning i en filosof 1
  17. Fördjupning i en filosof 2
  18. Fördjupning i en filosof 3
  19. Kort om en filosof (A - N)
  20. Kort om en filosof (O - Z)
  21. Fem meningar om en filosofs tänkande (A - N)
  22. Fem meningar om en filosofs tänkande (O - Z)
  23. Søren Kierkegaard
  24. Camus: Myten om Sisyfos 1
  25. Camus: Myten om Sisyfos 2
  26. Camus: Myten om Sisyfos 3
  27. Camus: Myten om Sisyfos - slutprov

.

Formulär / Filosofiska begrepp
 
 1. Välj rätt ord
 2. Begrepp inom filosofi - 4 rutor
 3. Filosofiska begrepp 1 (A - I)
 4. Filosofiska begrepp 1 (A - I) med poäng
 5. Filosofiska begrepp 2 (J - V)
 6. Filosofiska begrepp 2 (J - V) med poäng
 7. 15 ord i meningar - filosofi

.

Formulär / Filosofiska frågor
 
 1. Klassiska filosofiska frågor
 2. Filosofiska frågor 1
 3. Filosofiska frågor 2
 4. Filosofiska frågor 3
 5. Filosofisk fråga 1: Har människan en fri vilja? 
 6. Filosofisk fråga 2: Hur blir man lycklig? 
 7. Filosofisk fråga 3: Hur får vi säker kunskap? 
 8. Filosofisk fråga 4: Hur ska ett bra samhälle se ut? 
 9. Filosofisk fråga 5: Vad består allt av? 
 10. Filosofisk fråga 6: Vad menas med språkliga uttryck? 
 11. Filosofisk fråga 7: Vad är en god gärning? 
 12. Filosofisk fråga 8: Vad är medvetande? 
 13. Filosofisk fråga 9: Vad är tid?
 14. Filosofisk fråga 10: Vad är skönhet/vackert?

 

Formulär / Kalender
 

.

Formulär / Kurs
 

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2018)

.

.