www.larare.at

Formulär: Filosofi

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
 1. Filosofi: introduktion
 2. Introduktion: ord 1
 3. Introduktion: ord 2
 4. Citat 1
 5. Citat 2
 6. Citat 3
 7. Citat (bilder) 1
 8. Citat (bilder) 2
 9. Filosofi 1: vad är du intresserad av?
 10. Sanningsteorier - ruta
 11. Filosofiska tankesystem - ruta
 12. Filosofera fritt
 13. Viktiga filosofiska inriktningar och Ismer
 14. Ismer inom filosofin 1
 15. Ismer inom filosofin 2
 16. Ismer inom filosofin 3
 17. Ismer inom filosofin 4
 18. Filosofiska tankesystem (1-10)
 19. Filosofiska tankesystem (11-17)
 20. Filosofiska tankesystem 1 (poäng)
 21. Filosofiska tankesystem 2 (poäng)
 22. Logiska felslut och argumentationsfel - del 1
 23. Logiska felslut och argumentationsfel - del 2
 24. Filosofiquiz (1)
 25. Filosofiquiz (2)
 26. Matrix-filmen
 27. Matrix-filmen (flerval)
 28. Matrix och Baudrillard (1411/639/46-filosofi-verklighet)
 29. Slutprov (kopplat till förmågorna) 
 30. Empirismen 1 (Filosofi)
 31. Empirismen 2 (Filosofi)
 32. Empirismen 3 (Filosofi)
 33. Artiklar om filosofi
 34. Filosofi: samtalslogg
 35. Hur funkar det i Filosofi?
 36. Elevsamtal: Filosofi
 37. Artificiell intelligens: filmklipp
 38. Artificiell intelligens: artiklar
 39. Teodicéproblemet

 

Formulär / Moment
 

Vetskap & vetenskap

 1. Vetskap & vetenskap: ordruta
 2. Verklighet
 3. Idealism kontra Materialism
 4. Rationalism kontra Empirism
 5. Epistemologi: vad är kunskap?
 6. Kunskap (Epistemologi)
 7. Vetenskapsteori
 8. Vad består allt av? 
 9. Hur får vi säker kunskap? 

Existentialismen

 1. Existensfilosofi: ordruta 1
 2. Existensfilosofi: ordruta 2
 3. Existens
 4. Existentialismen: EN fråga
 5. Existentialismen: fakta
 6. Faktaprov: Existentialismen 1
 7. Faktaprov: Existentialismen 2
 8. Faktaprov: Existentialismen 3

Språkfilosofi

 1. Satslogik 1
 2. Satslogik 1 (flerval)
 3. Satslogik 2
 4. Satslogik 2 (flerval)
 5. Satslogik 3
 6. Språkfilosofi 1
 7. Språkfilosofi 1 (flerval)
 8. Språkfilosofi 2
 9. Språkfilosofi 3: definitioner
 10. Språkfilosofi 3: definitioner (flerval)
 11. Vad menas med språkliga uttryck? 

Modern filosofi

 1. Modern filosofi (Descartes, Kant och Scopenhauer)
 2. Postmodernism
 3. Ekosofi
 4. Feministisk filosofi
 5. Nutida filosofi

Samhällsfilosofi

 1. Samhällsfilosofi: begrepp
 2. Samhällsfilosofi: ordruta
 3. Samhällsfilosofi 1 
 4. Samhällsfilosofi 2 
 5. Marxism

Etik

 1. Etiska teorier och normativ etik 1
 2. Etiska teorier och normativ etik 2
 3. Etiska teorier och normativ etik 3
 4. Etiska teorier och normativ etik 4
 5. Etiska teorier och normativ etik 5
 6. Värdefilosofi
 7. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (1)
 8. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (2)
 9. Moraliska dilemman (start)
 10. Moraliska dilemman (kända exempel)
 11. Moraliska dilemman (anknytning till teori)
 12. Etiska modeller: sälen Paro
 13. Vad är en god gärning? 

Övrigt

  1. Jaget

.

Formulär / Filosofer
 
  1. Naturfilosoferna
  2. Sokrates, Platon och Aristoteles
  3. Antikens tänkare 1
  4. Antikens tänkare 2
  5. Antikens tänkare (test) - ord
  6. Descartes, Kant, Schopenhauer, Locke och Nietzsche
  7. Antika tänkare
  8. Sokrates och Platon
  9. Descartes
  10. Kant och Schopenhauer
  11. Kant och Schopenhauer (prov)
  12. Immanuel Kant
  13. Arthur Schopenhauer
  14. Ludwig Wittgenstein
  15. Jean-Paul Sartre
  16. Simone de Beauvoir
  17. Vem är filosofen?
  18. Fördjupning i en filosof 1
  19. Fördjupning i en filosof 2
  20. Fördjupning i en filosof 3
  21. Kort om en filosof (A - N)
  22. Kort om en filosof (O - Z)
  23. Fem meningar om en filosofs tänkande (A - N)
  24. Fem meningar om en filosofs tänkande (O - Z)
  25. Søren Kierkegaard
  26. Camus: Myten om Sisyfos 1
  27. Camus: Myten om Sisyfos 2
  28. Camus: Myten om Sisyfos 3
  29. Camus: Myten om Sisyfos - slutprov
  30. Filosofer 1
  31. Filosofer 2
  32. Filosofer 3
  33. Filosofer 4
  34. Filosofer 5

.

Formulär / Filosofiska begrepp
 
 1. Välj rätt ord
 2. Begrepp inom filosofi - 4 rutor
 3. Filosofiska begrepp 1 (A - I)
 4. Filosofiska begrepp 1 (A - I) med poäng
 5. Filosofiska begrepp 2 (J - V)
 6. Filosofiska begrepp 2 (J - V) med poäng
 7. 15 ord i meningar - filosofi

.

Formulär / Filosofiska frågor
 
 1. Klassiska filosofiska frågor
 2. Filosofiska frågor 1
 3. Filosofiska frågor 2
 4. Filosofiska frågor 3
 5. Har människan en fri vilja? 
 6. Hur blir man lycklig? 
 7. Hur får vi säker kunskap? 
 8. Vad består allt av? 
 9. Vad menas med språkliga uttryck? 
 10. Vad är en god gärning? 
 11. Vad är medvetande? 
 12. Vad är tid?
 13. Vad är skönhet/vackert?

 

Formulär / Lärobok
 
 1. Lärobok 1 av 10: Naturfilosoferna
 2. Lärobok 2 av 10: Sokrates och Platon
 3. Lärobok 3 av 10: Aristoteles
 4. Lärobok 4 av 10: Descartes
 5. Lärobok 5 av 10: Immanuel Kant
 6. Lärobok 6 av 10: Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche
 7. Lärobok 7 av 10: Existentialismen
 8. Lärobok 8 av 10: Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre
 9. Lärobok 9 av 10: Språkfilosofi
 10. Lärobok 10 av 10: Etik och moral

 

Formulär / Kalender
 

.

Formulär / Kurs
 

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2018)

.

.