www.larare.at

Prövning i Filosofi 1

Innehållsförteckning -

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: Vetskap & vetenskap, Samhällsfilosofi, Etik & moral, Existensfilosofi och Språkfilosofi.

Välj en av följande områden och redogör för (förklara) de centrala tankarna och vilka de vanligaste frågor de sysslar med. Arbetet får inte överstiga 1500 ord.

  1. Feministisk filosofi
  2. Idealism kontra Materialism
  3. Rationalism kontra Empirism
  4. Språkfilosofi
  5. Existensfilosofi
  6. Värdefilosofi

 

Ta hjälp av sajterna som nämns nedan och http://gymnasiefilosofi.se/

Muntligt kursprov (pdf)

Prövning i Filosofi 1 / Feministisk filosofi
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Feministisk filosofi

 

 

Prövning i Filosofi 1 / Idealism kontra Materialism
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Idealism kontra Materialism

 

Prövning i Filosofi 1 / Rationalism kontra Empirism
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Rationalism kontra Empirism

 

Prövning i Filosofi 1 / Språkfilosofi
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Språkfilosofi

 

Prövning i Filosofi 1 / Existensfilosofi
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Existensfilosofi

 

Prövning i Filosofi 1 / Värdefilosofi
 

Övergripande syfte

 

 

Mål

 

Stöd i arbetet

Värdefilosofi

 

Prövning i Filosofi 1 / Kursprov
 

Formulär

 

Prövning i Filosofi 1 / Styrdokument
 

 

Prövning i Filosofi 1 / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)