www.larare.at

Idealism kontra Materialism

Idealism är en riktning inom filosofin, som vid lösandet av en av filosofins huvudfrågor - frågan om förhållandet mellan tänkande och verklighet - i motsats till realismen och materialismen anser det primära vara medvetandet, anden. Idealismen anser världen vara ett verk av "medvetande", "en absolut idé", "en världs-ande". Reellt existerar enligt idealismen endast vårt medvetande, medan den materiella världen, verkligheten och naturen endast är en produkt av medvetande, förnimmelser, föreställningar, uppfattningar.

Källa

Materialism (även fysikalism), en inriktning inom filosofin som grundar sig på åsikten att världen endast innehåller materia som existerar oberoende av oss människor och vår betraktelse av den. Detta till skillnad från idealism där tanken istället är den motsatta: att världen är helt beroende av en bakomliggande struktur, form eller idé. Den idealistiska tanken återfinns i flera kulturer, men utarbetades i synnerhet av Platon. Kombinerad med enempiristisk tradition finns den också hos den irländske filosofen Berkeley som menade att verkligheten existerar genom att "percipieras", alltså uppfattas med vårt eller Guds medvetande.

Källa

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)