www.larare.at

Formulär: Psykologi

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär: Psykologi / Allmänt
 
 1. Ordruta - 1
 2. Ordruta - 2
 3. Ordruta - 3
 4. 10 ord inom psykologi (1)
 5. 10 ord inom psykologi (2)
 6. 10 ord inom psykologi (3)
 7. 11 ord i meningar - psykologi (1)
 8. 15 ord i meningar - psykologi (2)
 9. Ordruta - psykologi 1 - 14 ord
 10. 16 basbehov
 11. Känslosnurra
 12. Emil Jensen - Sämsta egenskaper
 13. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 14. Viktiga personer inom psykologi 1
 15. Viktiga personer inom psykologi 2
 16. Quiz 1 i psykologi
 17. Quiz 2 i psykologi
 18. Jungiansk psykologi
 19. Syskon betyder mer än vi trott
 20. Psykologi: Vem står bakom?
 21. Psykologi för allmänheten
 22. Psykisk ohälsa hos ungdomar
 23. Artikel: Jakten på normalitet gör samhället sjukt
 24. Gruppsykologi: Vi och dem
 25. Artikel: Självuppfattning och depression

.

Formulär: Psykologi / Personlighetstest
 
 1. Personlighetstest 1
 2. Personlighetstest 2
 3. Test: hur mår du?
 4. HSP- highly sensitive person
 5. Schematerapi
 6. Tankefällor
 

Formulär: Psykologi / Moment
 
 1. Kärlek och psykologi
 2. Kärlek 1
 3. Kärlek 2
 4. Individ
 5. Identitet
 6. Psykologi och identitet 1
 7. Psykologi och identitet 2
 8. Psykologi och identitet 3
 9. Psykologi och identitet 4
 10. Känslor
 11. Psykologins historia
 12. Försvarsmekanismer (Freud)
 13. Attribueringsstilar
 14. Utvecklingsteorier
 15. Fobier
 16. Psykologiska perspektiv
 17. Självförverkligande

.

.

Formulär: Psykologi / Kurs
 
 1. Statuscheck: Psykologi 1
 2. Examination: Psykologi 1 (variant 2)
 3. Examination i Psykologi 1
 4. Utvärdering: Psykologi
 5. Prövning: Psykologi 1

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.