www.larare.at

Formulär: Psykologi

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär: Psykologi / Allmänt
 
 1. Ord inom psykologi (bilder)
 2. Ordruta - 1
 3. Ordruta - 2
 4. Ordruta - 3
 5. Välj rätt ord 1 
 6. Välj rätt ord 2 
 7. Ordruta - psykologi 1 - 14 ord
 8. 10 ord inom psykologi (1)
 9. 10 ord inom psykologi (2)
 10. 10 ord inom psykologi (3)
 11. 11 ord i meningar - psykologi (1)
 12. 15 ord i meningar - psykologi (2)
 13. 16 basbehov: 1-8
 14. 16 basbehov: 9-16
 15. Känslosnurra
 16. Emil Jensen - Sämsta egenskaper
 17. Viktiga personer inom psykologi 1
 18. Viktiga personer inom psykologi 2
 19. Quiz 1 i psykologi
 20. Quiz 2 i psykologi
 21. Quiz 3 i psykologi
 22. Jungiansk psykologi
 23. Syskon betyder mer än vi trott
 24. Psykologi: Vem står bakom?
 25. Psykologi för allmänheten
 26. Psykisk ohälsa hos ungdomar
 27. Artikel: Jakten på normalitet gör samhället sjukt
 28. Gruppsykologi: Vi och dem
 29. Artikel: Självuppfattning och depression
 30. Psykologiska experiment 1
 31. Psykologiska experiment 2
 32. Tankefällor (fakta)
 33. Förstärkning, bestraffning eller utsläckning
 34. Maskrosbarn

.

Formulär: Psykologi / Personlighetstest
 
 1. Personlighetstest 1
 2. Personlighetstest 2
 3. Test: hur mår du?
 4. HSP- highly sensitive person
 5. Schematerapi
 6. Tankefällor
 7. Borderline (EIPS)
 

Formulär: Psykologi / Moment
 
 1. Behavioristiska perspektivet (nyckelord)
 2. Biologiska perspektivet (nyckelord)
 3. Humanistiska perspektivet (nyckelord)
 4. Socialpsykologiska perspektivet (nyckelord)
 5. Psykodynamiska perspektivet (nyckelord)
 6. Kognitiva perspektivet (nyckelord)
 7. Kärlek och psykologi
 8. Kärlek 1
 9. Kärlek 2
 10. Kärlek 3
 11. Individ
 12. Identitet
 13. Psykologi och identitet 1
 14. Psykologi och identitet 2
 15. Psykologi och identitet 3
 16. Psykologi och identitet 4
 17. Känslor
 18. Psykologins historia
 19. Försvarsmekanismer (Freud)
 20. Försvarsmekanismer (ordruta)
 21. Attribueringsstilar
 22. Utvecklingsteorier
 23. Fobier
 24. Psykologiska perspektiv
 25. Självförverkligande
 26. Neuropsykologi
 27. Arv och miljö

 

Formulär: Psykologi / Kalender
 
 1. Psykologilucka 01
 2. Psykologilucka 02
 3. Psykologilucka 03
 4. Psykologilucka 04
 5. Psykologilucka 05
 6. Psykologilucka 06
 7. Psykologilucka 07
 8. Psykologilucka 08
 9. Psykologilucka 09
 10. Psykologilucka 10
 11. Psykologilucka 11
 12. Psykologilucka 12
 13. Psykologilucka 13
 14. Psykologilucka 14
 15. Psykologilucka 15
 16. Psykologilucka 16
 17. Psykologilucka 17
 18. Psykologilucka 18
 19. Psykologilucka 19
 20. Psykologilucka 20
 21. Psykologilucka 21
 22. Psykologilucka 22
 23. Psykologilucka 23
 24. Psykologilucka 24

.

.

Formulär: Psykologi / Kurs
 
 1. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 2. Vad är du intresserad av (Psykologi 2)?
 3. Statuscheck: Psykologi 1
 4. Examination: Psykologi 1 (variant 2)
 5. Examination i Psykologi 1
 6. Utvärdering: Psykologi
 7. Examination i Psykologi 2a

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.