www.larare.at

Formulär: Psykologi

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär: Psykologi / Begrepp (ord)
 
 1. Ord inom psykologi (bilder)
 2. Begrepp från bildspel
 3. Ordruta - 1
 4. Ordruta - 2
 5. Ordruta - 3
 6. Välj rätt ord 1 
 7. Välj rätt ord 2 
 8. Ordruta - psykologi 1 - 14 ord
 9. 10 ord inom psykologi (1)
 10. 10 ord inom psykologi (2)
 11. 10 ord inom psykologi (3)
 12. 16 ord i meningar - psykologi (1)
 13. 15 ord i meningar - psykologi (2)
 14. Ordtest (25)

 

Formulär: Psykologi / Allmänt
 
 1. Elevsamtal: Psykologi
 2. Psykologi: förkunskaper?
 3. 16 basbehov: 1-8
 4. 16 basbehov: 9-16
 5. Känslosnurra
 6. Emil Jensen - Sämsta egenskaper
 7. Viktiga personer inom psykologi 1
 8. Viktiga personer inom psykologi 2
 9. Quiz 1 i psykologi
 10. Quiz 2 i psykologi
 11. Quiz 3 i psykologi
 12. Quiz 4 i psykologi
 13. Carl Gustav Jung
 14. Jungiansk psykologi
 15. Syskon betyder mer än vi trott
 16. Psykologi: Vem står bakom?
 17. Psykologi för allmänheten 1
 18. Psykologi för allmänheten 2
 19. Psykisk ohälsa hos ungdomar
 20. Artikel: Jakten på normalitet gör samhället sjukt
 21. Gruppsykologi: Vi och dem
 22. Artikel: Självuppfattning och depression
 23. Artiklar om arv och miljö
 24. Psykologiska experiment 1
 25. Psykologiska experiment 2
 26. Psykologiska experiment 3
 27. Milgrams lydnadsexperiment
 28. Tankefällor 1
 29. Tankefällor 2
 30. Tankefällor 3
 31. Tankefällor 4
 32. Förstärkning, bestraffning eller utsläckning
 33. Maskrosbarn
 34. Normer
 35. Novellfilmen The Wave: roller
 36. Psykologi: samtalslogg
 37. Dokumentär: In i vårt psyke 1
 38. Dokumentär: In i vårt psyke 1 - öppna frågor
 39. Dokumentär: In i vårt psyke 2
 40. Dokumentär: In i vårt psyke 2 - öppna frågor
 41. Dokumentär: In i vårt psyke 3
 42. Dokumentär: In i vårt psyke 3 - öppna frågor
 43. Hur funkar det i Psykologi?
 44. Personlighetstyper
 45. Psykologiska behandlingsmetoder
 46. Antipsykiatri
 47. Spelmissbruk utifrån DSM-5
 48. Spelfilm 1
 49. Spelfilm 2
 50. Spelfilm 3

.

Formulär: Psykologi / Personlighetstest
 
 1. Personlighetstest 1
 2. Personlighetstest 2
 3. Personlighetstest: The Big Five
 4. Test: hur mår du?
 5. HSP- highly sensitive person
 6. Schematerapi
 7. Tankefällor
 8. Borderline (EIPS)
 9. Personlighetstest: färger
 10. Personlighetstest: karaktär
 11. Personlighetstyp
 

Formulär: Psykologi / Moment
 
 1. Psykologiska perspektiv: intro
 2. Behavioristiska perspektivet (nyckelord)
 3. Biologiska perspektivet (nyckelord)
 4. Humanistiska perspektivet (nyckelord)
 5. Socialpsykologiska perspektivet
 6. Socialpsykologi: nyckelord
 7. Socialpsykologi: ord
 8. Psykodynamiska perspektivet (nyckelord)
 9. Kognitiva perspektivet (nyckelord)
 10. Kärlek och psykologi
 11. Kärlek 1
 12. Kärlek 2
 13. Kärlek 3
 14. Individ
 15. Identitet
 16. Psykologi och identitet 1
 17. Psykologi och identitet 2
 18. Psykologi och identitet 3
 19. Psykologi och identitet 4
 20. Känslor
 21. Psykologins historia 1
 22. Psykologins historia 2
 23. Psykologins historia: test
 24. Försvarsmekanismer (Freud)
 25. Försvarsmekanismer (ordruta)
 26. Attribueringsstilar
 27. Utvecklingsteorier
 28. Fobier
 29. Psykologiska perspektiv
 30. Självförverkligande
 31. Neuropsykologi
 32. Arv och miljö
 33. Arv och miljö: fakta 2
 34. Arv och miljö: skala
 35. Stress och kriser
 36. Personlighet
 37. Blooms taxonomi
 38. Drömmar (artikel)
 39. Samhällets krav
 40. Diagnos & symptom
 41. Artiklar om psykisk ohälsa 1
 42. Artiklar om psykisk ohälsa 2
 43. Artiklar om aggression

 

Formulär: Psykologi / Kalender
 
 1. Psykologilucka 01
 2. Psykologilucka 02
 3. Psykologilucka 03
 4. Psykologilucka 04
 5. Psykologilucka 05
 6. Psykologilucka 06
 7. Psykologilucka 07
 8. Psykologilucka 08
 9. Psykologilucka 09
 10. Psykologilucka 10
 11. Psykologilucka 11
 12. Psykologilucka 12
 13. Psykologilucka 13
 14. Psykologilucka 14
 15. Psykologilucka 15
 16. Psykologilucka 16
 17. Psykologilucka 17
 18. Psykologilucka 18
 19. Psykologilucka 19
 20. Psykologilucka 20
 21. Psykologilucka 21
 22. Psykologilucka 22
 23. Psykologilucka 23
 24. Psykologilucka 24

.

.

Formulär: Psykologi / Kurs
 
 1. Vad är du intresserad av (Psykologi 1)?
 2. Vad är du intresserad av (Psykologi 2)?
 3. Statuscheck: Psykologi 1
 4. Examination: Psykologi 1 (variant 2)
 5. Examination i Psykologi 1
 6. Utvärdering: Psykologi
 7. Examination i Psykologi 2a

.

Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.