www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteratur: facktermer
 3. De litterära epokerna (grund)
 4. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 5. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 6. Litteraturhistoria 1
 7. Litteraturhistoria 2
 8. Litteraturhistoria: Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 9. Litteraturhistoria: Forntiden
 10. De litterära epokerna: Antiken - Upplysningen
 11. Litteraturhistoria: Antiken
 12. Litteraturhistoria: Medeltiden
 13. Litteraturhistoria: Renässansen
 14. Litteraturhistoria: Upplysningen
 15. De litterära epokerna: Romantiken - Modernismen
 16. Litteraturhistoria: Romantiken 1
 17. Litteraturhistoria: Romantiken 2
 18. Litteraturhistoria: Fem frågor till Romantiken
 19. Litteraturhistoria: Realismen
 20. Litteraturhistoria: Modernismen
 21. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 22. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 23. Läsa: litteraturvetenskap
 24. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 25. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (svårare)
 26. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 27. Modernismen
 28. Frågor till film om Romantiken
 29. Skriv om en författare (1)
 30. Skriv om en författare (2)
 31. Klassiker 1
 32. Klassiker 2
 33. Klassiker 3
 34. Klassiker 4
 35. Klassikerruta 0 
 36. Klassikerruta 1 
 37. Klassikerruta 2 
 38. Klassikerruta 3 
 39. Klassiker: När skrevs verket?
 40. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 41. Skriv om en författare (1)
 42. Skriv om en författare (2)
 43. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 44. Tema och motiv i sagor
 45. Tema och motiv i berättande (fiktion)

.

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen
 5. Analysera artikel (6 steg)
 6. Litteraturanalys av valfri text
 7. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 8. Litteraturanalys av Framför lagen
 9. Litteraturanalys av Svarta katten
 10. Läsning (manligt - kvinnligt)
 11. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 12. Motiv i berättande
 13. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 14. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 15. Fem tematiska motsatspar
 16. 36 dramatiska situationer
 17. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 18. Dramaturgiska grepp i berättelse
 19. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 20. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 21. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 22. William Shakespeare: Hamlets monolog
 23. Frankenstein av Mary Shelley
 24. Stilfigurer 1
 25. Stilfigurer 2
 26. Den klassiska dramaturgiska modellen

 

Formulär / Författare
 
 1. Kort om en författare (A - D)
 2. Kort om en författare (K - S)
 3. Faktatext: Kafka
 4. Faktatext: Shakespeare
 5. William Shakespeare: Hamlets monolog
 6. Frankenstein av Mary Shelley
 7. Läsa skönlitteratur 1a
 8. Rydbergs Tomten
 9. Candide av Voltaire: fakta
 10. Dostojevskij: fakta
 11. Daniel Defoe: fakta
 12. Edgar Allan Poe: fakta
 13. Jane Austen: fakta
 14. Mary Shelley: fakta

.

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.