www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturhistoria: start
 2. Litteraturvetenskapliga begrepp 1
 3. Litteraturvetenskapliga begrepp 2
 4. Litteraturvetenskapliga begrepp 3
 5. Litteraturvetenskapliga begrepp 4
 6. Litteratur: facktermer 1
 7. Litteratur: facktermer 2
 8. Litteratur: facktermer 3
 9. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Forntiden - Renässansen
 10. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Upplysningen - Modernismen
 11. Tema och motiv i sagor 1: fakta
 12. Tema och motiv i sagor 2: fakta
 13. Tema och motiv i sagor 3: hitta
 14. Tema och motiv i sagor 4: hitta
 15. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 16. Checklista vid fördjupningsarbete i litteratur
 17. Läsa litteraturuppsats

.

Formulär / Litteraturhistoria
 
 1. Alla litterära epoker
 2. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 3. Litteraturhistoria 1
 4. Litteraturhistoria 2
 5. Litteraturhistoria 3
 6. Ismer inom Modernismen: nivå 1
 7. Ismer inom Modernismen: nivå 2
 8. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 9. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 10. Läsa: litteraturvetenskap 1/9: introduktion
 11. Läsa: litteraturvetenskap 2/9: Antiken
 12. Läsa: litteraturvetenskap 3/9: Medeltiden
 13. Läsa: litteraturvetenskap 4/9: Renässansen
 14. Läsa: litteraturvetenskap 5/9: Upplysningstiden
 15. Läsa: litteraturvetenskap 6/9: Romantiken
 16. Läsa: litteraturvetenskap 7/9: Realismen
 17. Läsa: litteraturvetenskap 8/9: Modernismen
 18. Läsa: litteraturvetenskap 9/9: Dagens mångfald
 19. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 20. Litteraturhistoria med frågor 1
 21. Litteraturhistoria med frågor 2
 22. Litteraturhistoria med frågor 3
 23. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 24. Frågor till film om Romantiken
 25. Romantiken - skrivuppgifter

 

Formulär / Litterära epoker
 
 1. De litterära epokerna (grund) 1
 2. De litterära epokerna (grund) 2
 3. Litterära epokerna: Antiken 
 4. Litterära epokerna: Medeltiden 
 5. Litterära epokerna: Renässansen 
 6. Litterära epokerna: Upplysningen 
 7. Litterära epokerna: Romantiken 
 8. Litterära epokerna: Realismen/naturalismen 
 9. Litterära epokerna: Modernismen 
 10. Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 11. Forntiden
 12. Antiken 1
 13. Antiken 2
 14. Antiken 3
 15. Medeltiden 1
 16. Medeltiden 2
 17. Renässansen 1
 18. Renässansen 2
 19. Renässansen 3
 20. Upplysningen 1
 21. Upplysningen 2
 22. Upplysningen 3
 23. Upplysningen 4 (litteraturhistoria)
 24. Upplysningen 5 (litteraturhistoria - Frankrike)
 25. Upplysningen 6 (litteraturhistoria - England)
 26. Romantiken 1
 27. Romantiken 2
 28. Romantiken 3
 29. Romantiken 4
 30. Fem frågor till Romantiken
 31. Realismen 1
 32. Realismen 2
 33. Realismen 3
 34. Modernismen
 35. Modernismen 1
 36. Modernismen 2
 37. Modernismen 3

 

Formulär / Författare
 
 1. Skriv om en författare (1)
 2. Skriv om en författare (2)
 3. Skriv om en författare (3)
 4. Skriv om en författare (4)
 5. Kort om en författare (A - D)
 6. Kort om en författare (K - S)
 7. Faktatext: Kafka
 8. Fakta 1: Shakespeare
 9. Fakta 2: Shakespeare
 10. Fakta 3: Shakespeare
 11. William Shakespeare: Hamlets monolog
 12. Frankenstein av Mary Shelley
 13. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 1)
 14. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 2)
 15. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 3)
 16. Läsa skönlitteratur 1a
 17. Rydbergs Tomten
 18. Candide av Voltaire: fakta
 19. Dostojevskij: fakta
 20. Daniel Defoe: fakta
 21. Edgar Allan Poe: fakta
 22. Jane Austen: fakta 1
 23. Jane Austen: fakta 2
 24. Jane Austen: fakta 3
 25. Mary Shelley: fakta
 26. Klassiker av kvinnliga författare - lätt
 27. Klassiker av kvinnliga författare - svår
 28. Walter Scott - fakta
 29. Walter Scott - elevarbete

.

Formulär / Böcker
 
 1. Klassiker 1
 2. Klassiker 2
 3. Klassiker 3
 4. Klassiker 4
 5. Klassikerruta 0 
 6. Klassikerruta 1 
 7. Klassikerruta 2 
 8. Klassikerruta 3 
 9. Klassiker: När skrevs verket?
 10. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 11. 20 böcker som formade Sverige
 12. Bokquiz
 13. Skriv om en klassiker (1)
 14. Skriv om en klassiker (2)
 15. Skriv om en klassiker (3)
 16. Skriv om en klassiker (4)

 

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys (kort)
 3. Litteraturanalys
 4. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 5. Den klassiska dramaturgiska modellen (fakta) 
 6. Litteraturanalysmall: Den klassiska dramaturgiska modellen
 7. Analysera artikel (6 steg)
 8. Litteraturanalys av valfri text
 9. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 10. Litteraturanalys av Framför lagen
 11. Litteraturanalys av Svarta katten
 12. Läsning (manligt - kvinnligt)
 13. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 14. Motiv i berättande
 15. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 16. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 17. Fem tematiska motsatspar
 18. 36 dramatiska situationer
 19. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 20. Dramaturgiska grepp i berättelse
 21. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 22. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 23. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 24. William Shakespeare: Hamlets monolog
 25. Frankenstein av Mary Shelley
 26. Stilfigurer 1
 27. Stilfigurer 2
 28. Den klassiska dramaturgiska modellen
 29. Frankenstein av Mary Shelley
 30. Hamlet av William Shakespeare

 

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.