www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp 1
 2. Litteraturvetenskapliga begrepp 2
 3. Litteraturvetenskapliga begrepp 3
 4. Litteraturvetenskapliga begrepp 4
 5. Litteratur: facktermer 1
 6. Litteratur: facktermer 2
 7. Litteratur: facktermer 3
 8. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Forntiden - Renässansen
 9. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Upplysningen - Modernismen
 10. Tema och motiv i sagor 1: fakta
 11. Tema och motiv i sagor 2: fakta
 12. Tema och motiv i sagor 3: hitta
 13. Tema och motiv i sagor 4: hitta
 14. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 15. Checklista vid fördjupningsarbete i litteratur

.

Formulär / Litteraturhistoria
 
 1. Alla litterära epoker
 2. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 3. Litteraturhistoria 1
 4. Litteraturhistoria 2
 5. Litteraturhistoria 3
 6. Ismer inom Modernismen: nivå 1
 7. Ismer inom Modernismen: nivå 2
 8. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 9. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 10. Läsa: litteraturvetenskap 1/9: introduktion
 11. Läsa: litteraturvetenskap 2/9: Antiken
 12. Läsa: litteraturvetenskap 3/9: Medeltiden
 13. Läsa: litteraturvetenskap 4/9: Renässansen
 14. Läsa: litteraturvetenskap 5/9: Upplysningstiden
 15. Läsa: litteraturvetenskap 6/9: Romantiken
 16. Läsa: litteraturvetenskap 7/9: Realismen
 17. Läsa: litteraturvetenskap 8/9: Modernismen
 18. Läsa: litteraturvetenskap 9/9: Dagens mångfald
 19. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 20. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (svårare)
 21. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 22. Frågor till film om Romantiken
 23. Romantiken - skrivuppgifter

 

Formulär / Litterära epoker
 
 1. De litterära epokerna (grund) 1
 2. De litterära epokerna (grund) 2
 3. Litterära epokerna: Antiken 
 4. Litterära epokerna: Medeltiden 
 5. Litterära epokerna: Renässansen 
 6. Litterära epokerna: Upplysningen 
 7. Litterära epokerna: Romantiken 
 8. Litterära epokerna: Realismen/naturalismen 
 9. Litterära epokerna: Modernismen 
 10. Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 11. Forntiden
 12. Antiken 1
 13. Antiken 2
 14. Antiken 3
 15. Medeltiden 1
 16. Medeltiden 2
 17. Renässansen 1
 18. Renässansen 2
 19. Renässansen 3
 20. Upplysningen 1
 21. Upplysningen 2
 22. Upplysningen 3
 23. Upplysningen 4
 24. Upplysningen 5 (Frankrike)
 25. Upplysningen 6 (England)
 26. Romantiken 1
 27. Romantiken 2
 28. Romantiken 3
 29. Romantiken 4
 30. Fem frågor till Romantiken
 31. Realismen 1
 32. Realismen 2
 33. Realismen 3
 34. Modernismen
 35. Modernismen 1
 36. Modernismen 2
 37. Modernismen 3

 

Formulär / Författare
 
 1. Skriv om en författare (1)
 2. Skriv om en författare (2)
 3. Skriv om en författare (3)
 4. Skriv om en författare (4)
 5. Kort om en författare (A - D)
 6. Kort om en författare (K - S)
 7. Faktatext: Kafka
 8. Faktatext: Shakespeare
 9. William Shakespeare: Hamlets monolog
 10. Frankenstein av Mary Shelley
 11. Läsa skönlitteratur 1a
 12. Rydbergs Tomten
 13. Candide av Voltaire: fakta
 14. Dostojevskij: fakta
 15. Daniel Defoe: fakta
 16. Edgar Allan Poe: fakta
 17. Jane Austen: fakta
 18. Mary Shelley: fakta
 19. Klassiker av kvinnliga författare - lätt
 20. Klassiker av kvinnliga författare - svår

.

Formulär / Böcker
 
 1. Klassiker 1
 2. Klassiker 2
 3. Klassiker 3
 4. Klassiker 4
 5. Klassikerruta 0 
 6. Klassikerruta 1 
 7. Klassikerruta 2 
 8. Klassikerruta 3 
 9. Klassiker: När skrevs verket?
 10. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 11. 20 böcker som formade Sverige
 12. Bokquiz
 13. Skriv om en klassiker (1)
 14. Skriv om en klassiker (2)
 15. Skriv om en klassiker (3)
 16. Skriv om en klassiker (4)

 

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys (kort)
 3. Litteraturanalys
 4. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 5. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen
 6. Analysera artikel (6 steg)
 7. Litteraturanalys av valfri text
 8. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 9. Litteraturanalys av Framför lagen
 10. Litteraturanalys av Svarta katten
 11. Läsning (manligt - kvinnligt)
 12. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 13. Motiv i berättande
 14. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 15. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 16. Fem tematiska motsatspar
 17. 36 dramatiska situationer
 18. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 19. Dramaturgiska grepp i berättelse
 20. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 21. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 22. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 23. William Shakespeare: Hamlets monolog
 24. Frankenstein av Mary Shelley
 25. Stilfigurer 1
 26. Stilfigurer 2
 27. Den klassiska dramaturgiska modellen
 28. Frankenstein av Mary Shelley
 29. Hamlet av William Shakespeare

 

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.