www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteratur: facktermer
 3. De litterära epokerna (grund)
 4. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 5. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 6. Litteraturhistoria 1
 7. Litteraturhistoria 2
 8. Litteraturhistoria: Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 9. Litteraturhistoria: Forntiden
 10. De litterära epokerna: Antiken - Upplysningen
 11. Litteraturhistoria: Antiken
 12. Litteraturhistoria: Medeltiden
 13. Litteraturhistoria: Renässansen
 14. Litteraturhistoria: Upplysningen
 15. De litterära epokerna: Romantiken - Modernismen
 16. Litteraturhistoria: Romantiken
 17. Litteraturhistoria: Fem frågor till Romantiken
 18. Litteraturhistoria: Realismen
 19. Litteraturhistoria: Modernismen
 20. Frågor till film om Romantiken
 21. Skriv om en författare (1)
 22. Skriv om en författare (2)
 23. Faktatext: Kafka
 24. Faktatext: Shakespeare
 25. Klassiker 1
 26. Klassiker 2
 27. Klassiker 3
 28. Klassiker 4
 29. Klassikerruta 0 
 30. Klassikerruta 1 
 31. Klassikerruta 2 
 32. Klassikerruta 3 
 33. Klassiker: När skrevs verket?
 34. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 35. Skriv om en författare (1)
 36. Skriv om en författare (2)
 37. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 38. Tema och motiv i sagor
 39. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 40. William Shakespeare: Hamlets monolog
 41. Frankenstein av Mary Shelley
 42. Läsa skönlitteratur 1a
 43. Rydbergs Tomten
 44. Candide av Voltaire: fakta
 45. Dostojevskij: fakta

.

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen
 5. Analysera artikel (6 steg)
 6. Analys av språkets uppbyggnad
 7. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna
 8. Litteraturanalys av valfri text
 9. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 10. Litteraturanalys av Framför lagen
 11. Litteraturanalys av Svarta katten
 12. Läsning (manligt - kvinnligt)
 13. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 14. Motiv i berättande
 15. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 16. Fem tematiska motsatspar
 17. 36 dramatiska situationer
 18. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 19. Dramaturgiska grepp i berättelse
 20. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 21. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 22. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 23. William Shakespeare: Hamlets monolog
 24. Frankenstein av Mary Shelley
 25. Stilfigurer 1
 26. Stilfigurer 2
 27. Den klassiska dramaturgiska modellen

.

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.