www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturhistoria: start
 2. Litteraturvetenskapliga begrepp 1
 3. Litteraturvetenskapliga begrepp 2
 4. Litteraturvetenskapliga begrepp 3
 5. Litteraturvetenskapliga begrepp 4
 6. Litteratur: facktermer 1
 7. Litteratur: facktermer 2
 8. Litteratur: facktermer 3
 9. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Forntiden - Renässansen
 10. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Upplysningen - Modernismen
 11. Saga
 12. Tema och motiv i sagor 1: fakta
 13. Tema och motiv i sagor 2: fakta
 14. Tema och motiv i sagor 3: hitta
 15. Tema och motiv i sagor 4: hitta
 16. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 17. Checklista vid fördjupningsarbete i litteratur
 18. Läsa litteraturuppsats 1/2
 19. Läsa litteraturuppsats 2/2
 20. Dantes inferno: nivåerna
 21. 1.1. Vetenskaplig text: Litteraturhistoria i undervisningen
 22. 1.2. Vetenskaplig text: Litteraturhistoria i undervisningen
 23. 1.3. Vetenskaplig text: Litteraturhistoria i undervisningen
 24. 1.4. Vetenskaplig text: Litteraturhistoria i undervisningen
 25. 1.5. Vetenskaplig text: Litteraturhistoria i undervisningen

.

Formulär / Litteraturhistoria
 
 1. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 2. Litteraturhistoria 1
 3. Litteraturhistoria 2
 4. Litteraturhistoria 3
 5. Ismer inom Modernismen: nivå 1
 6. Ismer inom Modernismen: nivå 2
 7. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 8. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 9. Läsa: litteraturvetenskap 1/9: introduktion
 10. Läsa: litteraturvetenskap 2/9: Antiken
 11. Läsa: litteraturvetenskap 3/9: Medeltiden
 12. Läsa: litteraturvetenskap 4/9: Renässansen
 13. Läsa: litteraturvetenskap 5/9: Upplysningstiden
 14. Läsa: litteraturvetenskap 6/9: Romantiken
 15. Läsa: litteraturvetenskap 7/9: Realismen
 16. Läsa: litteraturvetenskap 8/9: Modernismen
 17. Läsa: litteraturvetenskap 9/9: Dagens mångfald
 18. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 19. Litteraturhistoria med frågor 1
 20. Litteraturhistoria med frågor 2
 21. Litteraturhistoria med frågor 3
 22. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 23. Frågor till film om Romantiken
 24. Romantiken - skrivuppgifter

 

Formulär / Litterära epoker
 
 1. Alla litterära epoker
 2. De litterära epoker - viktiga händelser
 3. De litterära epokerna (grund) 1
 4. De litterära epokerna (grund) 2
 5. Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 6. Forntiden
 7. Litterära epokerna: Antiken 
 8. Antiken 1
 9. Antiken 2
 10. Antiken 3
 11. Litterära epokerna: Medeltiden 
 12. Medeltiden 1
 13. Medeltiden 2
 14. Litterära epokerna: Renässansen 
 15. Renässansen 1
 16. Renässansen 2
 17. Renässansen 3
 18. Litterära epokerna: Upplysningen 
 19. Upplysningen 1
 20. Upplysningen 2
 21. Upplysningen 3
 22. Upplysningen 4 (litteraturhistoria)
 23. Upplysningen 5 (litteraturhistoria - Frankrike)
 24. Upplysningen 6 (litteraturhistoria - England)
 25. Litterära epokerna: Romantiken 
 26. Romantiken 1
 27. Romantiken 2
 28. Romantiken 3
 29. Romantiken 4
 30. Fem frågor till Romantiken
 31. Litterära epokerna: Realismen/naturalismen 
 32. Realismen 1
 33. Realismen 2
 34. Realismen 3
 35. Litterära epokerna: Modernismen 
 36. Litterära epokerna: Modernismen - vers. 2 
 37. Litterära epokerna: Modernismen: surrealismen
 38. Modernismen
 39. Modernismen 1
 40. Modernismen 2
 41. Modernismen 3

 

Formulär / Författare
 
 1. Skriv om en författare (1)
 2. Skriv om en författare (2)
 3. Skriv om en författare (3)
 4. Skriv om en författare (4)
 5. Kort om en författare (A - D)
 6. Kort om en författare (K - S)
 7. Faktatext: Kafka
 8. Fakta 1: Shakespeare
 9. Fakta 2: Shakespeare
 10. Fakta 3: Shakespeare
 11. William Shakespeare: Hamlets monolog
 12. Frankenstein av Mary Shelley
 13. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 1)
 14. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 2)
 15. Frankenstein av Mary Shelley (fakta 3)
 16. Läsa skönlitteratur 1a
 17. Rydbergs Tomten
 18. Candide av Voltaire: fakta
 19. Dostojevskij: fakta
 20. Daniel Defoe: fakta
 21. Edgar Allan Poe: fakta
 22. Jane Austen: fakta 1
 23. Jane Austen: fakta 2
 24. Jane Austen: fakta 3
 25. Mary Shelley: fakta
 26. Klassiker av kvinnliga författare - lätt
 27. Klassiker av kvinnliga författare - svår
 28. Walter Scott - fakta
 29. Walter Scott - elevarbete

.

Formulär / Böcker
 
 1. Klassiker 1
 2. Klassiker 2
 3. Klassiker 3
 4. Klassiker 4
 5. Klassikerruta 0 
 6. Klassikerruta 1 
 7. Klassikerruta 2 
 8. Klassikerruta 3 
 9. Klassiker: När skrevs verket?
 10. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk 1
 11. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk 2
 12. 20 böcker som formade Sverige
 13. Bokquiz
 14. Skriv om en klassiker (1)
 15. Skriv om en klassiker (2)
 16. Skriv om en klassiker (3)
 17. Skriv om en klassiker (4)

 

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys (kort)
 3. Litteraturanalys
 4. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 5. Den klassiska dramaturgiska modellen (fakta) 
 6. Litteraturanalysmall: Den klassiska dramaturgiska modellen
 7. Analysera artikel (6 steg)
 8. Litteraturanalys av valfri text
 9. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 10. Litteraturanalys av Framför lagen
 11. Litteraturanalys av Svarta katten 1
 12. Litteraturanalys av Svarta katten 2
 13. Litteraturanalys av Svarta katten 3
 14. Läsning (manligt - kvinnligt)
 15. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 16. Motiv i berättande
 17. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 18. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 19. Fem tematiska motsatspar
 20. 36 dramatiska situationer
 21. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 22. Dramaturgiska grepp i berättelse
 23. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 24. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 25. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 26. William Shakespeare: Hamlets monolog
 27. Frankenstein av Mary Shelley
 28. Stilfigurer 1
 29. Stilfigurer 2
 30. Den klassiska dramaturgiska modellen
 31. Frankenstein av Mary Shelley
 32. Hamlet av William Shakespeare
 33. Gestaltanalys

 

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg
 2. Dramatiker och pjäser 1
 3. Dramatiker och pjäser 2


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.