www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp 1
 2. Litteraturvetenskapliga begrepp 2
 3. Litteraturvetenskapliga begrepp 3
 4. Litteraturvetenskapliga begrepp 4
 5. Litteratur: facktermer
 6. De litterära epokerna (grund)
 7. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 8. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 9. Litteraturhistoria 1
 10. Litteraturhistoria 2
 11. Litteraturhistoria: Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 12. Litteraturhistoria: Forntiden
 13. De litterära epokerna: Antiken - Upplysningen
 14. Litteraturhistoria: Antiken 1
 15. Litteraturhistoria: Antiken 2
 16. Litteraturhistoria: Antiken 3
 17. Litteraturhistoria: Medeltiden 1
 18. Litteraturhistoria: Medeltiden 2
 19. Litteraturhistoria: Renässansen 1
 20. Litteraturhistoria: Renässansen 2
 21. Litteraturhistoria: Renässansen 3
 22. Litteraturhistoria: Upplysningen 1
 23. Litteraturhistoria: Upplysningen 2
 24. Litteraturhistoria: Upplysningen 3
 25. De litterära epokerna: Romantiken - Modernismen
 26. Litteraturhistoria: Romantiken 1
 27. Litteraturhistoria: Romantiken 2
 28. Litteraturhistoria: Romantiken 3
 29. Litteraturhistoria: Romantiken 4
 30. Romantiken - skrivuppgifter
 31. Litteraturhistoria: Fem frågor till Romantiken
 32. Litteraturhistoria: Realismen 1
 33. Litteraturhistoria: Realismen 2
 34. Litteraturhistoria: Realismen 3
 35. Litteraturhistoria: Modernismen 1
 36. Litteraturhistoria: Modernismen 2
 37. Litteraturhistoria: Modernismen 3
 38. Ismer inom Modernismen: nivå 1
 39. Ismer inom Modernismen: nivå 2
 40. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 41. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 42. Läsa: litteraturvetenskap
 43. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 44. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (svårare)
 45. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 46. Modernismen
 47. Frågor till film om Romantiken
 48. Skriv om en författare (1)
 49. Skriv om en författare (2)
 50. Klassiker 1
 51. Klassiker 2
 52. Klassiker 3
 53. Klassiker 4
 54. Klassikerruta 0 
 55. Klassikerruta 1 
 56. Klassikerruta 2 
 57. Klassikerruta 3 
 58. Klassiker: När skrevs verket?
 59. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 60. Skriv om en författare (1)
 61. Skriv om en författare (2)
 62. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Forntiden - Renässansen
 63. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Upplysningen - Modernismen
 64. Tema och motiv i sagor
 65. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 66. Checklista vid fördjupningsarbete i litteratur
 67. 20 böcker som formade Sverige

.

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys (kort)
 3. Litteraturanalys
 4. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 5. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen
 6. Analysera artikel (6 steg)
 7. Litteraturanalys av valfri text
 8. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 9. Litteraturanalys av Framför lagen
 10. Litteraturanalys av Svarta katten
 11. Läsning (manligt - kvinnligt)
 12. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 13. Motiv i berättande
 14. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 15. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 16. Fem tematiska motsatspar
 17. 36 dramatiska situationer
 18. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 19. Dramaturgiska grepp i berättelse
 20. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 21. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 22. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 23. William Shakespeare: Hamlets monolog
 24. Frankenstein av Mary Shelley
 25. Stilfigurer 1
 26. Stilfigurer 2
 27. Den klassiska dramaturgiska modellen
 28. Frankenstein av Mary Shelley
 29. Hamlet av William Shakespeare

 

Formulär / Författare
 
 1. Kort om en författare (A - D)
 2. Kort om en författare (K - S)
 3. Faktatext: Kafka
 4. Faktatext: Shakespeare
 5. William Shakespeare: Hamlets monolog
 6. Frankenstein av Mary Shelley
 7. Läsa skönlitteratur 1a
 8. Rydbergs Tomten
 9. Candide av Voltaire: fakta
 10. Dostojevskij: fakta
 11. Daniel Defoe: fakta
 12. Edgar Allan Poe: fakta
 13. Jane Austen: fakta
 14. Mary Shelley: fakta

.

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.