www.larare.at

Formulär: Svenska: Litteratur

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp 1
 2. Litteraturvetenskapliga begrepp 2
 3. Litteraturvetenskapliga begrepp 3
 4. Litteraturvetenskapliga begrepp 4
 5. Litteratur: facktermer
 6. De litterära epokerna (grund)
 7. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre
 8. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 9. Litteraturhistoria 1
 10. Litteraturhistoria 2
 11. Litteraturhistoria: Forntiden - Realismen (avancerad nivå)
 12. Litteraturhistoria: Forntiden
 13. De litterära epokerna: Antiken - Upplysningen
 14. Litteraturhistoria: Antiken 1
 15. Litteraturhistoria: Antiken 2
 16. Litteraturhistoria: Antiken 3
 17. Litteraturhistoria: Medeltiden 1
 18. Litteraturhistoria: Medeltiden 2
 19. Litteraturhistoria: Renässansen 1
 20. Litteraturhistoria: Renässansen 2
 21. Litteraturhistoria: Renässansen 3
 22. Litteraturhistoria: Upplysningen 1
 23. Litteraturhistoria: Upplysningen 2
 24. Litteraturhistoria: Upplysningen 3
 25. De litterära epokerna: Romantiken - Modernismen
 26. Litteraturhistoria: Romantiken 1
 27. Litteraturhistoria: Romantiken 2
 28. Litteraturhistoria: Romantiken 3
 29. Litteraturhistoria: Romantiken 4
 30. Litteraturhistoria: Fem frågor till Romantiken
 31. Litteraturhistoria: Realismen 1
 32. Litteraturhistoria: Realismen 2
 33. Litteraturhistoria: Realismen 3
 34. Litteraturhistoria: Modernismen 1
 35. Litteraturhistoria: Modernismen 2
 36. Litteraturhistoria: Modernismen 3
 37. Ismer inom Modernismen: nivå 1
 38. Ismer inom Modernismen: nivå 2
 39. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (1)
 40. Litteraturvetenskap: faktainhämtning (2)
 41. Läsa: litteraturvetenskap
 42. Läsa: litteraturvetenskap med 20 frågor
 43. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (svårare)
 44. Läsa: litteraturvetenskap med frågor (fritext)
 45. Modernismen
 46. Frågor till film om Romantiken
 47. Skriv om en författare (1)
 48. Skriv om en författare (2)
 49. Klassiker 1
 50. Klassiker 2
 51. Klassiker 3
 52. Klassiker 4
 53. Klassikerruta 0 
 54. Klassikerruta 1 
 55. Klassikerruta 2 
 56. Klassikerruta 3 
 57. Klassiker: När skrevs verket?
 58. Klassiker: Huvudkaraktärer i kända verk
 59. Skriv om en författare (1)
 60. Skriv om en författare (2)
 61. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Forntiden - Renässansen
 62. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap: Upplysningen - Modernismen
 63. Tema och motiv i sagor
 64. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 65. Checklista vid fördjupningsarbete i litteratur

.

Formulär / Analys
 
 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. Litteraturanalys
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Litteraturanalys: Den klassiska dramaturgiska modellen
 5. Analysera artikel (6 steg)
 6. Litteraturanalys av valfri text
 7. Litteraturanalys av Flickan med svavelstickorna
 8. Litteraturanalys av Framför lagen
 9. Litteraturanalys av Svarta katten
 10. Läsning (manligt - kvinnligt)
 11. Hjältens roll utifrån urhandlingar
 12. Motiv i berättande
 13. Tema och motiv i berättande (fiktion)
 14. Tema och motiv i berättande (ordruta)
 15. Fem tematiska motsatspar
 16. 36 dramatiska situationer
 17. 36 dramatiska situationer (3 delar)
 18. Dramaturgiska grepp i berättelse
 19. Huvudkaraktärens moraliska utveckling (Kohlberg)
 20. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 21. 5-paragrafuppsats i litteraturvetenskap för dummies
 22. William Shakespeare: Hamlets monolog
 23. Frankenstein av Mary Shelley
 24. Stilfigurer 1
 25. Stilfigurer 2
 26. Den klassiska dramaturgiska modellen

 

Formulär / Författare
 
 1. Kort om en författare (A - D)
 2. Kort om en författare (K - S)
 3. Faktatext: Kafka
 4. Faktatext: Shakespeare
 5. William Shakespeare: Hamlets monolog
 6. Frankenstein av Mary Shelley
 7. Läsa skönlitteratur 1a
 8. Rydbergs Tomten
 9. Candide av Voltaire: fakta
 10. Dostojevskij: fakta
 11. Daniel Defoe: fakta
 12. Edgar Allan Poe: fakta
 13. Jane Austen: fakta
 14. Mary Shelley: fakta

.

Formulär / Långfilm
 
 1. Dickens: Mr Scrooged
 2. Robinson Crusoe
 3. Matrix

 

Formulär / Dramatik
 
 1. Fröken Julie av August Strindberg

 

 


Formulär / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2019)

.

.