www.larare.at

Formulär: Konst och kultur

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Allmänt
 
 1. Kända konstverk 1
 2. Kända konstverk 2
 3. Kända konstverk 3
 4. Epoker inom konsthistoria 1
 5. Epoker inom konsthistoria 2
 6. Fantastiska sevärdheter
 7. Filmregissörer 1
 8. Filmregissörer 2
 9. Skådespelare 1
 10. Skådespelare 2
 11. Musiker 1
 12. Musiker 2
 13. Kända fotografer

Formulär / Kulturhistoria
 
 1. Kulturhistoria: Antiken
 2. Kulturhistoria: Medeltiden
 3. Kulturhistoria: Renässansen
 4. Kulturhistoria: Manierism
 5. Kulturhistoria: Barocken
 6. Kulturhistoria: Rokoko
 7. Kulturhistoria: Nyklassicism
 8. Kulturhistoria: Romantiken
 9. Kulturhistoria: Realismen
 10. Kulturhistoria: Art Nouveau
 11. Kulturhistoria: Impressionismen
 12. Kulturhistoria: Postimpressionismen
 13. Kulturhistoria: Modernismen
 14. Kulturhistoria: Fauvismen
 15. Kulturhistoria: Expressionismen
 16. Kulturhistoria: Surrealismen
 17. Kulturhistoria: Abstrakt expressionism
 18. Kulturhistoria: Popkonst
 19. Kulturhistoria: Minimalismen
 20. Kulturhistoria: Konceptkonst
 21. Kulturhistoria: Samtidskonst

 

Formulär / Konstarterna och samhället
 
 1. Elevsamtal: Konstarterna och samhället
 2. Kursmål: Konstarterna och samhället
 3. Fin- kontra populärkultur
 4. Förbjuden konst
 5. Konst
 6. Konstens funktion
 7. Kreativitet & skapande
 8. Kultur
 9. Offentlig konst
 10. Politisk konst

 

Formulär / Läs- och loggstöd
 
 1. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 2. Läsa faktatexter (modell: thieves)
 3. Frayer-diagram (3 ord)
 4. Etappläsning (05)
 5. Aktivitetslogg
 6. Grupplogg

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)