www.larare.at

Formulär: Konst och kultur

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

 

Formulär / Allmänt
 
 1. Kända konstverk 1
 2. Kända konstverk 2
 3. Kända konstverk 3
 4. Epoker inom konsthistoria 1
 5. Epoker inom konsthistoria 2
 6. Fantastiska sevärdheter
 7. Filmregissörer 1
 8. Filmregissörer 2
 9. Skådespelare 1
 10. Skådespelare 2
 11. Musiker 1
 12. Musiker 2
 13. Kända fotografer
 14. Konstnärer

Formulär / Kulturhistoria
 
 1. Kulturhistoria: Antiken
 2. Kulturhistoria: Medeltiden
 3. Kulturhistoria: Renässansen
 4. Kulturhistoria: Manierism
 5. Kulturhistoria: Barocken
 6. Kulturhistoria: Rokoko
 7. Kulturhistoria: Nyklassicism
 8. Kulturhistoria: Romantiken
 9. Kulturhistoria: Realismen
 10. Kulturhistoria: Art Nouveau
 11. Kulturhistoria: Impressionismen
 12. Kulturhistoria: Postimpressionismen
 13. Kulturhistoria: Modernismen
 14. Kulturhistoria: Fauvismen
 15. Kulturhistoria: Expressionismen
 16. Kulturhistoria: Surrealismen
 17. Kulturhistoria: Abstrakt expressionism
 18. Kulturhistoria: Popkonst
 19. Kulturhistoria: Minimalismen
 20. Kulturhistoria: Konceptkonst
 21. Kulturhistoria: Samtidskonst

 

Formulär / Konstarterna och samhället
 
 1. Elevsamtal: Konstarterna och samhället
 2. Kursmål: Konstarterna och samhället
 3. Fin- kontra populärkultur
 4. Förbjuden konst
 5. Konst
 6. Konstens funktion
 7. Kreativitet & skapande
 8. Kultur
 9. Offentlig konst
 10. Politisk konst
 11. Diskussionsfrågor till film

 

Formulär / Läs- och loggstöd
 
 1. Läsning (Shustermans fyra dimensioner)
 2. Läsa faktatexter (modell: thieves)
 3. Frayer-diagram (3 ord)
 4. Etappläsning (05)
 5. Aktivitetslogg
 6. Grupplogg

 

Formulär: Kalender
 
 1. Konst och kultur lucka 01
 2. Konst och kultur lucka 02
 3. Konst och kultur lucka 03
 4. Konst och kultur lucka 04
 5. Konst och kultur lucka 05
 6. Konst och kultur lucka 06
 7. Konst och kultur lucka 07
 8. Konst och kultur lucka 08
 9. Konst och kultur lucka 09
 10. Konst och kultur lucka 10
 11. Konst och kultur lucka 11
 12. Konst och kultur lucka 12
 13. Konst och kultur lucka 13
 14. Konst och kultur lucka 14
 15. Konst och kultur lucka 15
 16. Konst och kultur lucka 16
 17. Konst och kultur lucka 17
 18. Konst och kultur lucka 18
 19. Konst och kultur lucka 19
 20. Konst och kultur lucka 20
 21. Konst och kultur lucka 21
 22. Konst och kultur lucka 22
 23. Konst och kultur lucka 23
 24. Konst och kultur lucka 24

 

Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)