www.larare.at

Bildspel

Här har jag samlat bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 

Bildspel / Allmänt
 
  1. Animerad mindmap - mall - 1
  2. Animerad mindmap - mall - avancerad
  3. Diktmall
  4. Arbetsmodell (körschema)

 

Bildspel / Analys
 
 1. Analys: bild (Svenska/Konst)
 2. Analys: dramaturgisk modell (Svenska)
 3. Analys: Feministisk filmanalys (Svenska/Film)
 4. Analys: film (Svenska/Film)
 5. Analys: gestaltanalysmodell (Svenska)
 6. Analys: grundsteg (Historia/SO)
 7. Analys: Historia (Historia/SO)
 8. Analys: KANOT (Historia/SO)
 9. Analys: KEPS (Historia/SO)
 10. Analys: litteratur (Svenska)
 11. Analys: litteratur: 8-stegsmodellen (Svenska)
 12. Analys: livsåskådning (Religion)
 13. Analys: novell (Svenska)
 14. Analys: offentligt konstverk (Konst och kultur)
 15. Analys: poesi (Svenska)
 16. Analys: reklam (Svenska/Konst)
 17. Analys: SO (Historia/SO)
 18. Analys: språklig (Svenska)

 

Bildspel / Svenska
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till svenskämnet.

 

Bildspel / Filosofi
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till filosofiämnet.

 

Bildspel / Religion
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till religionsämnet.

 

Bildspel / Konst och kultur
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till konst och kultur.

 

Bildspel / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

 

 

Bildspel / Psykologi
 
  Klicka här för att se alla bildspel kopplat till psykologiämnet.
 

Bildspel / Historia
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till historiaämnet.

 

Bildspel / Informationsförmedling
 
 1. Informationshantering: introduktion
 2. Källhantering
 3. Källkritik
 4. Källkritik på internet - animation
 5. Värderande ord - Animation
 6. Förberedelse: informationshantering

 

Information och kommunikation

 1. Introduktion till kursen: Information och kommunikation 2
 2. Organisation: Informationsflöden (PP)

 

Journalistik, reklam och information

 1. Journalistik
 2. Kommunikation
 3. Reklam
 4. Reklamanalys

 

Bildspel / Mental träning
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till Mental träning.

   

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Tema
 
 1. Feminism
 2. Mänskliga rättigheter
 3. Normer, stereotyper och stigmatisering
 4. Kommunikation 1
 5. Kommunikation 2
 6. Samhälle 1
 7. Samhälle 2
 8. Natur & miljö 1
 9. Natur & miljö 2
 10. Kreativitet 1
 11. Kreativitet 2
 12. Teknik 1
 13. Teknik 2
 14. Tema: anpassning - Animation
 15. Temaarbete (Historia)
 16. Temaarbete (Samerna)
 17. Teman: svenska
 1. Teman: psykologi
 2. Teman: religion
 3. Teman: filosofi

 

Bildspel / Öppna bildspel
 

Filosofi

 1. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 2. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 3. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 4. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 5. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 6. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 7. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 8. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 9. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 10. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 11. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 12. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 13. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 14. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 15. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)

Historia

 1. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel) (Historia)
 2. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel) (Historia)
 3. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel) (Historia)
 4. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel) (Historia)
 5. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel) (Historia)

Religion

 1. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 2. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 3. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 4. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 5. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)

Svenska

 1. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 2. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 3. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 4. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 5. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 6. Litteraturvetenskap (Öppet bildspel)
 7. Språk i Norden: öppet bildspel (Svenska: språk) (Sve02)
 8. Språkhistoria: öppet bildspel (SVE03)
 9. Språksociologi: öppet bildspel

 

Bildspel / Pedagogik
 

  Klicka här för att se alla bildspel kopplat till pedagogik och organisation.

   

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Samhällskunskap
 
 1. Samhällskunskap: introduktion
 2. Samhällskunskap 1a1: Betygskriterier
 3. Samhället
 4. Viktiga politiker
 5. Politiska partierna
 6. Ideologi
 7. Demokrati
 8. Politiska system
 9. Privatekonomi
 10. Ekonomi och handel
 11. Mänskliga rättigheter
 12. Globala mål
 13. Debattera muntligt

 

Bildspel / Annat
 
 1. Top Thinkers 2020 - animation
 2. Diskussionsord: allmänt
 3. Globala målen (2016 - 2013)
 4. Vetenskapligt arbete
 5. 5-paragrafsuppsats
 6. Presentation av Joni
 7. Jonis pedagogiska vision
 8. Studieteknik
 9. Arbetsmodell (körschema)
 10. Citat: mindre vetande (engelska)

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Citat
 
 1. Citat
 2. Språk: citat
 3. Kunskap: citat
 4. Skrivande: citat

Bildspel / Automatiserade bildspel
 
 1. Viktigt att skriva
 2. Viktigt att läsa
 3. Viktiga riktlinjer
 4. Jonis 10 budord
 5. 6 C’s in pedagogy
 6. Big five
 7. Blooms taxonomi
 8. Epitaph av William Blake
 9. Tema: anpassning
 10. Globala målen
 11. Jonis CV
 12. Värderande ord
 13. 40 filosofer
 14. Filosofer - urval 1
 15. Filosofer - urval 2
 16. Filosofer - urval 3
 17. Filosofer - urval 4
 18. Filosofer - urval 5
 19. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726
 20. Författarporträtt 2: 1743 - 1891
 21. Författarporträtt 3: 1798 - 1916
 22. Författarporträtt 4: 1890 - 1952
 23. Författarporträtt 5: 1924 - 1973
 24. Författarporträtt 6: 1902 - 1975
 25. 100 författare på tre minuter
 26. Debattartikel
 27. Förmågor för 2000-talet
 28. Förmågor för 2020-talet
 29. Tema: anpassning
 30. Viktiga personer inom psykologi
 31. Sammanhangsord
 32. Språkhistoria: språkträd
 33. Lawrence Kohlberg
 34. Hinduismens gudar
 35. Kristendomens symboler
 36. Läsning (bilder)
 37. Läsning (bilder och dikter)
 38. Top Thinkers 2020
 39. Skriva väl
 40. Mål: Filosofi 1
 41. Mål: Psykologi 1
 42. Mål: Psykologi 2a
 43. Mål: Religion 1
 44. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare
 45. Litteraturvetenskap.5. författare och verk

 

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)