www.larare.at

Bildspel

Här har jag samlat alla bildspel (fler än 150 stycken) som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 

Bildspel / Mallar
 
  1. Animerad mindmap - mall - 1
  2. Animerad mindmap - mall - avancerad

 

Bildspel / Svenska
 

Klicka här för att se alla bildspel kopplat till svenskämnet.

 

Bildspel / Filosofi
 

Allmänt

 1. Introduktion till kursen: Filosofi

Moment

 1. Vetskap & vetenskap
 2. Värde & samhälle
 3. Språkfilosofi

Filosofer

 1. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 2. Sokrates och Platon
 3. Aristoteles
 4. René Descartes
 5. Immanuel Kant
 6. Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche
 7. Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre
 8. Simone de Beauvoir och Judith Butler
 9. Karl Marx och Slavoj Žižek
 10. Jacques Derrida och Paul-Michel Foucault

 

Tema

 1. Ekosofi
 2. Etik och moral
 3. Existens
 4. Feministisk filosofi
 5. Idealism kontra Materialism
 6. Jaget
 7. Kunskap
 8. Logik
 9. Marxism
 10. Nutida
 11. Rationalism kontra Empirism
 12. Språkfilosofi
 13. Verklighet
 14. Vetenskapsteori
 15. Värdefilosofi

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Religion
 

Allmänt

 1. Introduktion till kursen: Religion 1

 

Moment

 

Bildspel / Konst och kultur
 

 

 

Bildspel / Humanistisk och samhällsvetenskaplig...
 

 

 

Bildspel / Psykologi
 
  1. Introduktion till kursen Psykologi 1
  2. Introduktion till kursen: Psykologi 2a
  3. Introduktion till kursen: Psykologi 2b
  4. Psykologi 1 utifrån styrdokument
  5. Psykologi 2a utifrån styrdokument
  6. De fem psykologiska perspektiven
  7. Examination: Psykologi 1
  8. Behov och känslor
  9. Perception
  10. Personlighetspsykologi - Biologiska perspektivet
  11. Problemlösning
  12. Freud - Det psykodynamiska perspektivet
  13. Psykodynamiska perspektivet - Utvecklingen
  14. Vad är KBT?
  15. Kohlberg
  16. Kärlek

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

   

Elevarbeten

 1. Behaviorismen
 2. Biologiska perspektivet 1
 3. Biologiska perspektivet 2
 4. Det humanistiska perspektivet
 5. Psykodynamiska perspektivet

 

Bildspel / Historia
 

Allmänt

 1. Introduktion till kursen: Historia

 

Moment

  1. Egypten (PP)
  2. Antikens Grekland (PP)
  3. Antikens kulturliv och filosofi (PP)
  4. Olympiska spelen i Antikens Grekland (PP)
  5. Medeltiden (PP)
  6. Upplysningen (PP)
  7. Franska revolutionen (PP)
  8. Skotten i Sarajevo (PP)
  9. Svensk stormaktstid (PP)
  10. 1500 - 1900-talet (PP)

 

Bildspel / Informationsförmedling
 
 1. Värderande ord - Animerat bildspel

 

Information och kommunikation

 1. Introduktion till kursen: Information och kommunikation 2
 2. Organisation: Informationsflöden (PP)

 

Journalistik, reklam och information

 1. Journalistik
 2. Kommunikation
 3. Reklam

 

 

Bildspel / Mental träning
 
  1. Introduktion till kursen Mental träning
  2. Introduktion: motivation
  3. Ledarskap
  4. Psykologi och prestation
  5. Självkänsla
  6. Stress och prestation
  7. Grupparbete: träning- och avslappningsövning

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Tema
 
 1. Normer, stereotyper och stigmatisering
 2. Kommunikation 1
 3. Kommunikation 2
 4. Samhälle 1
 5. Samhälle 2
 6. Natur & miljö 1
 7. Natur & miljö 2
 8. Kreativitet 1
 9. Kreativitet 2
 10. Teknik 1
 11. Teknik 2

 

Bildspel / Pedagogik
 
  1. Seven steps of feedback - automatiserat bildspel
  2. Riktlinjer (5 inlärningskanaler)
  3. Ron Ritchharts 8 aspekter
  4. Pedagogik är...
  5. Big five inom pedagogik - automatiserat bildspel
  6. Flexibelt lärande
  7. Förmågor för 2000-talet
  8. Fem viktiga förmågor
  9. Google-verktyg
  10. IKT-pedagogik
  11. Inlärningsstilar
  12. Jag som lärare strävar efter att...
  13. Lärande
  14. Nästa generations lärande (NGL)
  15. Pedagogiska modeller
  16. Sex C:n inom pedagogik - automatiserat bildspel
  17. Vilja, förmåga och prestation
  18. Ämnesöverskridande undervisning
  19. AGES

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Organisation
 
  1. Effektivisering av gymnasieskolan
  2. Elevens ansvar
  3. Jonis 10 budord inom lärande - automatiserat bildspel
  4. Klassrumsklimat
  5. (I) klassrummet
  6. Klassrumsregler
  7. Krav på elev
  8. Krav på lärare
  9. Rutiner, Informationshantering och Lärande
  10. Vad ska vi göra i klassrummet?
  11. Värdegrund för skolan
  12. Värdegrundsprinciper
  13. Jonis CV - automatiserat bildspel

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Automatiserade bildspel
 
 1. Viktigt att skriva
 2. Viktigt att läsa
 3. Viktiga riktlinjer
 4. Jonis 10 budord
 5. 6 C’s in pedagogy
 6. Big five
 7. Blooms taxonomi
 8. Epitaph av William Blake
 9. Tema: anpassning
 10. Globala målen
 11. Jonis CV
 12. Värderande ord

 

Bildspel / Annat
 
 1. Politiska partierna
 2. Globala målen (2016 - 2013)
 3. Vetenskapligt arbete
 4. Presentation av Joni
 5. Jonis pedagogiska vision

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)