www.larare.at

Bildspel: psykologi

Här har jag samlat bildspel inom ämnesområdet psykologi som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 

Bildspel: psykologi / Kurs
 
  1. Psykologi: förmågor
  2. Mål: Psykologi 1 - Animation
  3. Mål: Psykologi 2a - Animation
  4. Introduktion till kursen Psykologi 1
  5. Introduktion till kursen: Psykologi 2a
  6. Introduktion till kursen: Psykologi 2b
  7. Psykologi 1 utifrån styrdokument
  8. Psykologi 2a utifrån styrdokument
  9. Psykologi 1 - examination: 7 frågor
  10. Psykologi 1 - examination: portfolio
  11. Psykologi 1 - examination: perspektiv
  12. Psykologi 1 - examination: kalkyl
  13. Psykologi 2a - examination - version 1
  14. Psykologi 2a - examination - version 2
  15. Psykologi 2a - examination - version 3

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

   

Bildspel: psykologi / Allmänt
 
  1. Perception
  2. Carl Gustav Jung: arketyper
  3. Jacques Lacan
  4. Jean Piaget
  5. Problemlösning (PPT)
  6. Personlighet
  7. Personlighet: empati
  8. Personlighet: introvert - extrovert
  9. Psykologiska experiment 1
  10. Psykologiska experiment 2
  11. Psykologiska experiment 3
  12. Psykologins historia
  13. Psykologi: citat
  14. Viktiga personer inom psykologi
  15. Diskussionsord: psykologi
  16. Teman: psykologi
  17. Introduktion: motivation
  18. Psykologi och prestation
  19. Medier & kultur
  20. Introduktion: motivation
  21. Motivation: teorier
  22. Stress och prestation
  23. Stresshantering: tio tips
  24. Psykologi och spelfilm
  25. Normer 1: intro
  26. Normer 2: kategorisering
  27. Normer 3: genus
  28. Socialisering

Exit ticket för elev efter föreläsning.

   

Bildspel: psykologi / Perspektiv
 
  1. Fem psykologiska perspektiv
  2. Biologiska perspektivet
  3. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
  4. Psykodynamiska perspektivet
  5. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer
  6. Behavioristiska perspektivet
  7. Humanistiska perspektivet
  8. Kognitiva perspektivet
  9. Kognitiva perspektivet: Gestaltpsykologi
  10. Socialpsykologi
  11. Socialpsykologi: Attityder
  12. Socialpsykologi: Gruppdynamik
  13. Socialpsykologi: Banduras inlärningsteori
  14. Spelfilmen: The Wave

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

   

Bildspel: psykologi / Känslor
 
  1. Grundkänslor
  2. Behov och känslor
  3. Perception (PPT)
  4. Lawrence Kohlberg - animation
  5. Kärlek
  6. Ilska
  7. Rädsla
  8. 16 basbehov
  9. Självkänsla (Mental träning)
  10. Stress och prestation (Mental träning)
  11. Stresshantering: tio tips
  12. Inlärd hjälplöshet
  13. Psykologi och prestation (Mental träning)
  14. Introduktion: motivation (Mental träning)
  15. Motivation och målsättning (Mental träning)
  16. Missbruk & begär

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel: psykologi / Mental hälsa
 
  1. Mental hälsa 1: Introduktion
  2. Mental hälsa 2: Diagnosticering
  3. Mental hälsa 3: Symptom
  4. Mental hälsa 4a: Syndrom
  5. Mental hälsa 4b: Syndrom
  6. Mental hälsa 4c: Fler syndrom
  7. Mental hälsa 6: KBT
  8. Mental hälsa 7: Terapi
  9. Funktionshinder
  10. Funktionshinder: dyslexi
  11. Funktionshinder: NPF
  12. Funktionshinder: adhd
  13. Funktionshinder: autism

 

Bildspel: psykologi / Ledarskap
 
  1. Ledarskap
  2. Pedagogik är: ledarskap
  3. Ledarskap: FIRO-teorin
  4. Ledarskap: GROW-modellen
  5. Ledarskap: SMART-modellen
  6. Spelfilmen: The Wave
  7. Ledarskap: auktoritärt - auktoritativt

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

   

Bildspel: psykologi / Elevarbeten
 
 1. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 2. Behaviorismen
 3. Biologiska perspektivet 1
 4. Biologiska perspektivet 2
 5. Det humanistiska perspektivet
 6. Psykodynamiska perspektivet

 

Bildspel: psykologi / Automatiserade bildspel
 
 1. Blooms taxonomi
 2. Mål: Psykologi 1
 3. Mål: Psykologi 2a

 

Bildspel: psykologi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)