www.larare.at

Bildspel: filosofi

Här har jag samlat bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 

Bildspel: filosofi / Allmänt
 
  1. Filosofi: förmågor
  2. Mål: Filosofi 1 - Animation
  3. Introduktion till kursen: Filosofi
  4. Filosofi 1 utifrån kunskapskrav
  5. Filosofiämnet
  6. Filosofiska ismer 1 (10)
  7. Filosofiska ismer 2 (16)
  8. Dudeism
  9. Filosofiska tankesystem (7)
  10. Diskussionsord: filosofi
  11. Filosofibegrepp (elevexempel)

 

Bildspel: filosofi / Filosofiska frågor
 
  1. Vad är verklighet?
  2. Vad är kunskap?
  3. Hur är ett bra samhälle?
  4. Vad är vetenskap?
  5. Vad är moraliskt rätt?
  6. Vad är meningen med livet?
  7. Hur påverkar språket vårt sätt att tänka?
  8. (O)Rättvisa?

 

 

Bildspel: filosofi / Moment
 
  1. Vetskap & vetenskap
  2. Värde & samhälle
  3. Språkfilosofi

Bildspel: filosofi / Filosofer
 
  1. Antikens tänkare
  2. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
  3. Sokrates och Platon
  4. Aristoteles
  5. René Descartes
  6. Immanuel Kant
  7. Artur Schopenhauer
  8. Friedrich Nietzsche
  9. 40 filosofer (text) - animation
  10. 60 filosofer (ansikten) - animation
  11. Filosofer - urval 1:1 - animation
  12. Filosofer - urval 1:2 - animation
  13. Filosofer - urval 2 - animation
  14. Filosofer - urval 3 - animation
  15. Filosofer - urval 4 - animation
  16. Filosofer - urval 5 - animation
  17. Filosofer - kvinnor - animation
  18. Filosofer ler - animation
  19. Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche
  20. Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre
  21. Simone de Beauvoir och Judith Butler
  22. Karl Marx och Slavoj Žižek
  23. Jacques Derrida och Paul-Michel Foucault
  24. Arne Næss och Peter Singer
  25. Robert Nozick, John Rawls och Miranda Fricker

Öppna bildspel

 

Bildspel: filosofi / Tema
 
  1. Ekosofi
  2. Etik och moral
  3. Existens
  4. Feministisk filosofi
  5. Idealism kontra Materialism
  6. Jaget
  7. Kunskap
  8. Logik
  9. Marxism
  10. Liberalism
  11. Nutida
  12. Rationalism kontra Empirism
  13. Språkfilosofi
  14. Verklighet
  15. Vetenskapsteori
  16. Värdefilosofi
  17. Filosofiteman

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel: filosofi / Automatiserade bildspel
 
 1. Filosofer - urval 1
 2. Filosofer - urval 2
 3. Filosofer - urval 3
 4. Filosofer - urval 4

 

Bildspel: filosofi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)