www.larare.at

Bildspel: filosofi

Här har jag samlat bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 

Bildspel: filosofi / Allmänt
 
  1. Introduktion till kursen: Filosofi
  2. Filosofiämnet
  3. Filosofiska ismer 1 (10)
  4. Filosofiska ismer 2 (16)
  5. Filosofiska tankesystem (7)
  6. Diskussionsord: filosofi

 

Bildspel: filosofi / Moment
 
  1. Vetskap & vetenskap
  2. Värde & samhälle
  3. Språkfilosofi

Bildspel: filosofi / Filosofer
 
  1. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
  2. Sokrates och Platon
  3. Aristoteles
  4. René Descartes
  5. Immanuel Kant
  6. Artur Schopenhauer
  7. Friedrich Nietzsche
  8. 40 filosofer - animation
  9. Filosofer - urval 1 - animation
  10. Filosofer - urval 2 - animation
  11. Filosofer - urval 3 - animation
  12. Filosofer - urval 4 - animation
  13. Filosofer - urval 5 - animation
  14. Filosofer ler - animation
  15. Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche
  16. Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre
  17. Simone de Beauvoir och Judith Butler
  18. Karl Marx och Slavoj Žižek
  19. Jacques Derrida och Paul-Michel Foucault
  20. Arne Næss och Peter Singer
  21. Robert Nozick, John Rawls och Miranda Fricker

Öppna bildspel

 

Bildspel: filosofi / Tema
 
  1. Ekosofi
  2. Etik och moral
  3. Existens
  4. Feministisk filosofi
  5. Idealism kontra Materialism
  6. Jaget
  7. Kunskap
  8. Logik
  9. Marxism
  10. Nutida
  11. Rationalism kontra Empirism
  12. Språkfilosofi
  13. Verklighet
  14. Vetenskapsteori
  15. Värdefilosofi

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel: filosofi / Automatiserade bildspel
 
 1. Filosofer - urval 1
 2. Filosofer - urval 2
 3. Filosofer - urval 3
 4. Filosofer - urval 4

 

Bildspel: filosofi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)