www.larare.at

Bildspel: Svenska

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som svensklärare. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

Bildspel / Allmänt
 
 1. Diskussionsord: svenska
 2. Introduktion: Svenska
 3. Svenska 1
 4. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 1)
 5. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 2) - Animation
 6. Svenska 3
 7. Skrivandekursen
 8. Retorikkursen
 9. Litteraturkursen
 10. Nationella provet

 

Bildspel / Språk
 
 1. Språksociologi
 2. Minoritetsspråk
 3. Språk
 4. Språkriktighet
 5. Satslära (PP)
 6. Meningsbyggnad
 7. Språkhistoria (Sve03)
 8. Språkets uppbyggnad (Sve02)
 9. Språkförhållanden i Norden (Sve02)
 10. Särskriven berättelse - animation
 11. Konjunktioner (tid)
 12. Konjunktioner (förtydligande)
 13. Konjunktioner (jämförelse)
 14. Konjunktioner (likhet)
 15. Konjunktioner (relation)
 16. Konjunktioner (sammanfattning)
 17. Konjunktioner (konsekvens)
 18. Konjunktioner (tillägg)
 19. Konjunktioner (orsak)
 20. Sammanhangsord
 21. HP - 2002: 40 ord
 22. Språkregler kontra språknormer
 23. Språklig variation
 24. Svåra ord 1
 25. Svårstavade ord
 26. Språklig analys
 27. Språkhistoria: språkträd - animation

 

Bildspel / Skriva
 
 1. Skriva väl
 2. Argumentation
 3. Avslutande skrivuppgift
 4. Berättande
 5. Inledande skrivuppgift
 6. Skrivhantverket
 7. Textbindning
 8. Vetenskapligt arbete
 9. Våra omedvetna val (underlag för NP-tal av Joni)
 10. Processkrivning
 11. (Elev)respons
 12. Formellt skrivande
 13. Viktigt att skriva - Animation
 14. Debattartikel - Animation
 15. Stilfigurer 1
 16. Stilfigurer 2
 17. Skriva sammanfattning

 

Bildspel / Texttyper
 
 1. Skriva rapport
 2. Referat
 3. Uppsatsskrivning
 4. Journalistisk skrivande

 

Bildspel / Tala
 
 1. Retorikmodell: fem "U"
 2. Retoriska verkningsmedel
 3. Tala
 4. Talanalys
 5. Tips för talare (variant 1) - Animation
 6. Tips för talare (variant 2)
 7. Tips för talare (variant 3)
 8. Argumenterande tal för skoluniform av Joni
 9. Självskattningsmaterial: muntlig presentation

 

Bildspel / Läsa & förstå
 
 1. Läsning
 2. Viktigt att läsa - Animation
 3. Texttyper
 4. Läsförståelse
 5. Kommer hem och är snäll
 6. Läslogg: faktatexter
 7. Läslogg: skönlitteratur
 8. Läsning (bilder) - Animation
 9. Läsning (bilder och dikter) - Animation
 10. Symboler inom litteratur
 11. 36 dramatiska situationer
 12. 9 "urhandlingar"
 13. Intrig, tema & motiv

 

Bildspel / Litteratur
 
 1. Världslitteratur
 2. Sveriges litteraturhistoria
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Forntiden
 5. Antiken
 6. Medeltiden
 7. Renässansen
 8. Upplysningen
 9. Romantiken
 10. Realismen och Naturalismen
 11. Modernismen
 12. Postmodernismen
 13. Fördjupningsarbete i litteratur
 14. Litterära ismer (13)
 15. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (20)
 16. Litteraturanalys
 17. Top-10-klassiker - Animation
 18. Den isländska sagan
 19. Förbjuden litteratur - Animation

 

Bildspel / Författare
 
 1. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation
 2. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation
 3. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation
 4. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation
 5. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation
 6. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation
 7. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation
 8. Författarporträtt: kvinnor - Animation
 9. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation
 10. Författarporträtt: poeter (män) - Animation
 11. 100 författare - Animation på tre minuter
 12. Författare ler - Animation
 13. Dante (PP)
 14. William Shakespeare (PP)
 15. Mary Shelley
 16. Edgar Allan Poe
 17. Fjodor Dostojevskij
 18. Franz Kafka
 19. August Strindberg
 20. Charles Bukowski
 21. En handfull dramatiker: Sofokles, Molière, August Strindberg, Henrik Ibsen och Lars Norén

Öppna bildspel

 

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)