www.larare.at

Bildspel: Svenska

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som svensklärare. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

Bildspel / Allmänt
 
 1. Diskussionsord: svenska
 2. Introduktion: Svenska
 3. Svenska 1
 4. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 1)
 5. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 2) - Automatiserad visning
 6. Svenska 3
 7. Skrivandekursen
 8. Retorikkursen
 9. Litteraturkursen
 10. Nationella provet

 

Bildspel / Språk
 
 1. Språksociologi
 2. Minoritetsspråk
 3. Språk
 4. Språkriktighet
 5. Satslära (PP)
 6. Meningsbyggnad
 7. Språkhistoria (Sve03)
 8. Språkets uppbyggnad (Sve02)
 9. Språkförhållanden i Norden (Sve02)
 10. Särskriven berättelse - animerat bildspel
 11. Konjunktioner (tid)
 12. Konjunktioner (förtydligande)
 13. Konjunktioner (jämförelse)
 14. Konjunktioner (likhet)
 15. Konjunktioner (relation)
 16. Konjunktioner (sammanfattning)
 17. Konjunktioner (konsekvens)
 18. Konjunktioner (tillägg)
 19. Konjunktioner (orsak)
 20. Sammanhangsord
 21. HP - 2002: 40 ord
 22. Språkregler kontra språknormer
 23. Språklig variation
 24. Svåra ord 1
 25. Svårstavade ord
 26. Språklig analys
 27. Språkhistoria: språkträd - animation

 

Bildspel / Skriva
 
 1. Argumentation
 2. Avslutande skrivuppgift
 3. Berättande
 4. Inledande skrivuppgift
 5. Skrivhantverket
 6. Textbindning
 7. Vetenskapligt arbete
 8. Våra omedvetna val (underlag för NP-tal av Joni)
 9. Processkrivning
 10. (Elev)respons
 11. Formellt skrivande
 12. Viktigt att skriva - Automatiserad visning
 13. Debattartikel - Automatiserad visning
 14. Stilfigurer 1
 15. Stilfigurer 2
 16. Skriva sammanfattning

 

Bildspel / Texttyper
 
 1. Skriva rapport
 2. Referat
 3. Uppsatsskrivning
 4. Journalistisk skrivande

 

Bildspel / Tala
 
 1. Retorikmodell: fem "U"
 2. Retoriska verkningsmedel
 3. Tala
 4. Talanalys
 5. Tips för talare (variant 1) - animerad variant
 6. Tips för talare (variant 2)
 7. Tips för talare (variant 3)
 8. Argumenterande tal för skoluniform av Joni
 9. Självskattningsmaterial: muntlig presentation

 

Bildspel / Läsa & förstå
 
 1. Läsning
 2. Viktigt att läsa - Automatiserad visning
 3. Texttyper
 4. Läsförståelse
 5. Kommer hem och är snäll
 6. Läslogg: faktatexter
 7. Läslogg: skönlitteratur
 8. Läsning (bilder) - Automatiserad visning
 9. Läsning (bilder och dikter) - Automatiserad visning
 10. Symboler inom litteratur
 11. 36 dramatiska situationer
 12. 9 "urhandlingar"

 

Bildspel / Litteratur
 
 1. Världslitteratur
 2. Sveriges litteraturhistoria
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Forntiden
 5. Antiken
 6. Medeltiden
 7. Renässansen
 8. Upplysningen
 9. Romantiken
 10. Realismen och Naturalismen
 11. Modernismen
 12. Postmodernismen
 13. Fördjupningsarbete i litteratur
 14. Litterära ismer (13)
 15. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (20)
 16. Litteraturanalys
 17. Top-10-klassiker
 18. Den isländska sagan

 

Bildspel / Författare
 
 1. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - animation
 2. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - animation
 3. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - animation
 4. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - animation
 5. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - animation
 6. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - animation
 7. Författare ler - animation
 8. Dante (PP)
 9. William Shakespeare (PP)
 10. Mary Shelley
 11. Edgar Allan Poe
 12. Fjodor Dostojevskij
 13. Franz Kafka
 14. August Strindberg
 15. Charles Bukowski
 16. En handfull dramatiker: Sofokles, Molière, August Strindberg, Henrik Ibsen och Lars Norén
 17. Fem kvinnliga poeter: Sapfo, Emily Dickinson, Edith Södergran, Karin Boye och Ann Jäderlund
 18. Fem manliga poeter: Petrarca, Charles Baudelaire, Vladimir Majakovskij, Dylan Thomas och Tomas Tranströmer

Öppna bildspel

 

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)