www.larare.at

Bildspel: Svenska

Här har jag samlat alla bildspel inom ämnesområde svenska som jag använder i mitt jobb som svensklärare. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

Bildspel / Allmänt
 
 1. Hjärngymnastik: språk
 2. Diskussionsord: svenska
 3. Introduktion: Svenska
 4. Skrivandekursen
 5. Skrivande: styrdokument
 6. Retorikkursen
 7. Litteraturkursen
 8. Skönlitteratur
 9. Poesi
 10. Dramatik
 11. Dramatik: William Shakespeare: Tragedier
 12. Teman: svenska
 13. Seminarium
 14. Högskoleprovet
 15. Nationella prov - Svenska
 16. Propaganda

 

Bildspel / Svenska 1
 
  1. Svenska 1
  2. Mål: Svenska 1
  3. Mål och delmål: Svenska 1
  4. Svenska 1: mål 1
  5. Svenska 1: mål 2
  6. Svenska 1: mål 3
  7. Svenska 1: mål 4
  8. Svenska 1: mål 5
  9. Mål: Svenska 1 - Animation
  10. Svenska 1: styrdokument
  11. Nationella provet i Svenska 1

   

Bildspel / Svenska 2
 
  1. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 1)
  2. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 2) - Animation
  3. Mål: Svenska 2 - Animation
  4. Svenska 2: styrdokument

 

Bildspel / Svenska 3
 
  1. Svenska 3
  2. Mål: Svenska 3 - Animation
  3. Svenska 3: styrdokument
  4. Nationella provet i Svenska 3

 

Bildspel / Förberedelse
 
  1. Förberedelse: muntlig presentation
  2. Förberedelse: grupparbete
  3. Förberedelse: informationshantering
  4. Förberedelse: litteraturvetenskap
  5. Förberedelse: skapa en argumentation
  6. Förberedelse: skriva formell text
  7. Förberedelse: skriva informell text
  8. Förberedelse: språk i Norden
  9. Förberedelse: språkhistoria
  10. Förberedelse: språklig variation
  11. Förberedelse: textanalys

 

Bildspel / Ordlära
 
 1. Språkriktighet: ord
 2. Introduktion
 3. Utöka ordförrådet
 4. HP - 2002: 40 ord
 5. Svåra ord 1
 6. Svåra ord 2
 7. Svåra ord 3
 8. Svåra ord 4
 9. Svåra ord 5
 10. Antonymer till svåra ord 1
 11. (Svårstavade) ord
 12. Onomatopoetiskt ord
 13. Vackra och fula ord
 14. Etymologi
 15. Lånord

 

Bildspel / Språk
 
 1. Språk: citat
 2. Språksociologi 1
 3. Språksociologi 2
 4. Grupparbete: Språksociologiskt dilemma
 5. Öppet bildspel: Språksociologi
 6. Minoritetsspråk
 7. Språk
 8. Språkriktighet
 9. Språkriktighet: ord
 10. Språkriktighet: stil
 11. Satslära (PP)
 12. Meningsbyggnad
 13. Språkhistoria (Sve03)
 14. Språkets uppbyggnad (Sve02)
 15. Språkförhållanden i Norden 1 (Sve02)
 16. Språkförhållanden i Norden 2 (Sve02)
 17. Öppet bildspel: Språk i Norden (Sve02)
 18. Särskriven berättelse - animation
 19. Sammanhangsord
 20. Konjunktioner (alla)
 21. Konjunktioner (tid)
 22. Konjunktioner (förtydligande)
 23. Konjunktioner (jämförelse)
 24. Konjunktioner (likhet)
 25. Konjunktioner (relation)
 26. Konjunktioner (sammanfattning)
 27. Konjunktioner (konsekvens)
 28. Konjunktioner (tillägg)
 29. Konjunktioner (orsak)
 30. Språkregler kontra språknormer
 31. Språklig variation
 32. Språklig variation: dialekter
 33. Språkbruk: lekter
 34. Språk och identitet
 35. Svårstavade ord
 36. Språklig analys
 37. Språkhistoria: språkträd - animation
 38. Öppet bildspel: Språkhistoria
 39. Talspråk kontra skriftspråk
 40. De eller dem?
 41. Grammatik
 42. Grammatik: ordklass
 43. Grammatik: 9 ordklasser
 44. Språklära
 45. Teckensystem
 46. Förkortningar
 47. Knasiga ordstäv
 48. Lingvistik

 

Bildspel / Skriva
 
 1. Personskildring
 2. Miljöskildring
 3. Dialog och monolog
 4. Liknelse och metafor
 5. Skriva väl
 6. Skrivande: citat
 7. Argumentation
 8. Avslutande skrivuppgift
 9. Berättande
 10. Inledande skrivuppgift
 11. Skrivhantverket
 12. Textbindning
 13. Vetenskapligt arbete
 14. Våra omedvetna val (underlag för NP-tal av Joni)
 15. Processkrivning
 16. (Elev)respons
 17. Viktigt att skriva - Animation
 18. Debattartikel
 19. Debattartikel (mindmap) - Animation
 20. Stilfigurer 1
 21. Stilfigurer 2
 22. Skriva sammanfattning
 23. Styckeindelning
 24. Formellt skrivande
 25. Formellt skrivande: sambandsord
 26. Skrivandeteorier

 

Bildspel / Texttyper
 
 1. Skriva rapport
 2. Referat
 3. Uppsatsskrivning
 4. Journalistisk skrivande
 5. Saga
 6. Kända sagor 1
 7. Kända sagor 2
 8. Novell
 9. Skriva novell
 10. Insändare
 11. Recension

 

Bildspel / Tala
 
 1. Retorikmodell: fem "U"
 2. Retoriska verkningsmedel
 3. Tala
 4. Talanalys
 5. Muntlig presentation: tips
 6. Tips för talare (variant 1) - Animation
 7. Tips för talare (variant 2)
 8. Tips för talare (variant 3)
 9. Argumenterande tal för skoluniform av Joni
 10. Självskattningsmaterial: muntlig presentation

 

Bildspel / Läsa & förstå
 
 1. Läsintroduktion
 2. Lästeknik
 3. Textavkodning
 4. Läsning: citat
 5. Läsning: fördelar
 6. Läsning: samtal
 7. Läsning på skärm
 8. Viktigt att läsa - Animation
 9. Läsdagbok
 10. Tyst läsning
 11. Snabbläsning
 12. Läshastighet: Flickan av Maksim Gorkij
 13. Läsförståelse
 14. Kommer hem och är snäll
 15. Läslogg: personlig
 16. Läslogg: faktatexter
 17. Läslogg: skönlitteratur
 18. Läslogg: skönlitteratur: Shusterman
 19. Läsfrämjande: Läsning (superhjältar)
 20. Läsfrämjande: Läsning (bilder) - Animation
 21. Läsfrämjande: Läsning (bilder och dikter) - Animation
 22. Symboler inom litteratur
 23. 36 dramatiska situationer
 24. 9 "urhandlingar"
 25. Intrig, tema & motiv
 26. Texttyper
 27. Diktläsning

 

Bildspel / Litteratur
 
 1. Litterär kanon
 2. Världslitteratur
 3. Sveriges litteraturhistoria
 4. Svenska arbetarförfattare
 5. Fördjupningsarbete i litteratur
 6. Litterära ismer (13)
 7. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10)
 8. Litteraturvetenskapliga begrepp 2 (10)
 9. Litteraturvetenskapliga begrepp 3 (10)
 10. Top-10-klassiker - Animation
 11. Den isländska sagan
 12. Förbjuden litteratur - Animation
 13. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare - Animation
 14. Litteraturvetenskap.5. författare och verk - Animation
 15. Litteraturteori
 16. Homeros' Odysseus
 17. Herkules stordåd

 

Bildspel / Litterära epoker
 
 1. Litteraturvetenskap: epoker
 2. Forntiden
 3. Antiken
 4. Medeltiden
 5. Renässansen
 6. Barocken
 7. Klassicismen
 8. Upplysningen
 9. Romantiken
 10. Realismen
 11. Naturalismen
 12. Modernismen
 13. Symbolismen
 14. Futurismen
 15. Expressionismen
 16. Dadaismen
 17. Imagismen
 18. Surrealismen
 19. Absurdismen
 20. Existentialismen
 21. Postmodernismen

 

Bildspel / Litteraturanalys
 
 1. Litteraturanalysmodeller
 2. Litteraturanalys
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Novellanalys
 5. Novellanalys: allmän
 6. Novellanalys: avancerad
 7. Novellanalys: 8-stegsmodellen
 8. Dramaturgisk modell
 9. Gestaltanalysmodell
 10. Feministisk analys
 11. Filmanalys
 12. Analysera poesi
 13. Allmän diktanalys
 14. Diktanalys: skrivteknik & språk
 15. Personlig diktanalys
 16. 8-stegmodellen: dikt
 17. Analys: Grundmodell
 18. Analys: 5-stegsmodellen
 19. Analys: Subjektiv modell
 20. Analys: Litteraturhistorisk modell

 

Bildspel / Dikter
 
 1. Diktmall
 2. Epitaph av William Blake - Animation
 3. Charles Bukowski
 4. Karin Boye
 5. Edith Södergran
 6. Vladimir Majakovskij
 7. Sapfo
 8. Edgar Allan Poe
 9. Rupi Kaur: poesi och bilder
 10. Analysera poesi
 11. William Shakespeare: sonett 18

 

Bildspel / Författare
 
 1. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation
 2. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation
 3. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation
 4. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation
 5. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation
 6. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation
 7. Författarporträtt 6b: beatnik
 8. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation
 9. Författarporträtt: svenska författare - Animation
 10. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation
 11. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation
 12. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation
 13. Författarporträtt: poeter (män) - Animation
 14. Författarporträtt: musiker
 15. 100 författare - Animation på tre minuter
 16. Författare ler - Animation
 17. Dante (PP)
 18. William Shakespeare
 19. Mary Shelley
 20. Edgar Allan Poe
 21. Fjodor Dostojevskij
 22. Franz Kafka
 23. August Strindberg
 24. Charles Bukowski
 25. Karin Boye
 26. Edith Södergran
 27. Vladimir Majakovskij
 28. Sapfo
 29. Georg Orwell
 30. En handfull dramatiker: Sofokles, Molière, August Strindberg, Henrik Ibsen och Lars Norén

Öppna bildspel

 

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Tema
 

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)