www.larare.at

Bildspel: Svenska

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som svensklärare. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

Bildspel / Allmänt
 
 1. Diskussionsord: svenska
 2. Introduktion: Svenska
 3. Mål: Svenska 1 - Animation
 4. Mål: Svenska 2 - Animation
 5. Mål: Svenska 3 - Animation
 6. Svenska 1
 7. Mål: Svenska 1
 8. Mål och delmål: Svenska 1
 9. Svenska 1: mål 1
 10. Svenska 1: mål 2
 11. Svenska 1: mål 3
 12. Svenska 1: mål 4
 13. Svenska 1: mål 5
 14. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 1)
 15. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 2) - Animation
 16. Svenska 3
 17. Skrivandekursen
 18. Retorikkursen
 19. Litteraturkursen
 20. Skönlitteratur
 21. Poesi
 22. Dramatik
 23. Nationella provet

 

Bildspel / Förberedelse
 
  1. Förberedelse: muntlig presentation
  2. Förberedelse: grupparbete
  3. Förberedelse: informationshantering
  4. Förberedelse: litteraturvetenskap
  5. Förberedelse: skapa en argumentation
  6. Förberedelse: skriva formell text
  7. Förberedelse: skriva informell text
  8. Förberedelse: språk i Norden
  9. Förberedelse: språkhistoria
  10. Förberedelse: språklig variation
  11. Förberedelse: textanalys

 

Bildspel / Språk
 
 1. Språksociologi
 2. Minoritetsspråk
 3. Språk
 4. Språkriktighet
 5. Satslära (PP)
 6. Meningsbyggnad
 7. Språkhistoria (Sve03)
 8. Språkets uppbyggnad (Sve02)
 9. Språkförhållanden i Norden 1 (Sve02)
 10. Språkförhållanden i Norden 2 (Sve02)
 11. Särskriven berättelse - animation
 12. Konjunktioner (tid)
 13. Konjunktioner (förtydligande)
 14. Konjunktioner (jämförelse)
 15. Konjunktioner (likhet)
 16. Konjunktioner (relation)
 17. Konjunktioner (sammanfattning)
 18. Konjunktioner (konsekvens)
 19. Konjunktioner (tillägg)
 20. Konjunktioner (orsak)
 21. Sammanhangsord
 22. HP - 2002: 40 ord
 23. Språkregler kontra språknormer
 24. Språklig variation
 25. Svåra ord 1
 26. Svårstavade ord
 27. Språklig analys
 28. Språkhistoria: språkträd - animation

 

Bildspel / Skriva
 
 1. Skriva väl
 2. Argumentation
 3. Avslutande skrivuppgift
 4. Berättande
 5. Inledande skrivuppgift
 6. Skrivhantverket
 7. Textbindning
 8. Vetenskapligt arbete
 9. Våra omedvetna val (underlag för NP-tal av Joni)
 10. Processkrivning
 11. (Elev)respons
 12. Formellt skrivande
 13. Viktigt att skriva - Animation
 14. Debattartikel
 15. Debattartikel (mindmap) - Animation
 16. Stilfigurer 1
 17. Stilfigurer 2
 18. Skriva sammanfattning

 

Bildspel / Texttyper
 
 1. Skriva rapport
 2. Referat
 3. Uppsatsskrivning
 4. Journalistisk skrivande
 5. Saga
 6. Kända sagor

 

Bildspel / Tala
 
 1. Retorikmodell: fem "U"
 2. Retoriska verkningsmedel
 3. Tala
 4. Talanalys
 5. Tips för talare (variant 1) - Animation
 6. Tips för talare (variant 2)
 7. Tips för talare (variant 3)
 8. Argumenterande tal för skoluniform av Joni
 9. Självskattningsmaterial: muntlig presentation

 

Bildspel / Läsa & förstå
 
 1. Läsning
 2. Viktigt att läsa - Animation
 3. Texttyper
 4. Läsförståelse
 5. Kommer hem och är snäll
 6. Läslogg: faktatexter
 7. Läslogg: skönlitteratur
 8. Läsning (bilder) - Animation
 9. Läsning (bilder och dikter) - Animation
 10. Symboler inom litteratur
 11. 36 dramatiska situationer
 12. 9 "urhandlingar"
 13. Intrig, tema & motiv

 

Bildspel / Litteratur
 
 1. Världslitteratur
 2. Sveriges litteraturhistoria
 3. Litteraturanalysmodeller
 4. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 5. Forntiden
 6. Antiken
 7. Medeltiden
 8. Renässansen
 9. Upplysningen
 10. Romantiken
 11. Realismen och Naturalismen
 12. Modernismen
 13. Postmodernismen
 14. Fördjupningsarbete i litteratur
 15. Litterära ismer (13)
 16. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (20)
 17. Litteraturanalys
 18. Top-10-klassiker - Animation
 19. Den isländska sagan
 20. Förbjuden litteratur - Animation

 

Bildspel / Dikter
 
 1. Diktmall
 2. Epitaph av William Blake - Animation

 

Bildspel / Författare
 
 1. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation
 2. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation
 3. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation
 4. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation
 5. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation
 6. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation
 7. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation
 8. Författarporträtt: svenska författare - Animation
 9. Författarporträtt: kvinnor - Animation
 10. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation
 11. Författarporträtt: poeter (män) - Animation
 12. 100 författare - Animation på tre minuter
 13. Författare ler - Animation
 14. Dante (PP)
 15. William Shakespeare (PP)
 16. Mary Shelley
 17. Edgar Allan Poe
 18. Fjodor Dostojevskij
 19. Franz Kafka
 20. August Strindberg
 21. Charles Bukowski
 22. En handfull dramatiker: Sofokles, Molière, August Strindberg, Henrik Ibsen och Lars Norén

Öppna bildspel

 

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)