www.larare.at

Bildspel: Svenska

Här har jag samlat alla bildspel inom ämnesområde svenska som jag använder i mitt jobb som svensklärare. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

Bildspel / Allmänt
 
 1. Hjärngymnastik: språk
 2. Diskussionsord: svenska
 3. Introduktion: Svenska
 4. Skrivandekursen
 5. Skrivande: styrdokument
 6. Retorikkursen
 7. Litteraturkursen
 8. Skönlitteratur
 9. Poesi
 10. Dramatik
 11. Dramatik: William Shakespeare: Tragedier
 12. Teman: svenska
 13. Seminarium
 14. Högskoleprovet
 15. Nationella prov - Svenska
 16. Propaganda
 17. Maktspråk & härskartekniker

 

Bildspel / Svenska 1
 
  1. Svenska 1
  2. Mål: Svenska 1
  3. Mål och delmål: Svenska 1
  4. Svenska 1: mål 1
  5. Svenska 1: mål 2
  6. Svenska 1: mål 3
  7. Svenska 1: mål 4
  8. Svenska 1: mål 5
  9. Mål: Svenska 1 - Animation
  10. Svenska 1: styrdokument
  11. Nationella provet i Svenska 1

   

Bildspel / Svenska 2
 
  1. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 1)
  2. Introduktion: Svenska 2 (alternativ 2) - Animation
  3. Mål: Svenska 2 - Animation
  4. Svenska 2: styrdokument

 

Bildspel / Svenska 3
 
  1. Svenska 3
  2. Mål: Svenska 3 - Animation
  3. Svenska 3: styrdokument
  4. Nationella provet i Svenska 3

 

Bildspel / Förberedelse
 
  1. Förberedelse: muntlig presentation
  2. Förberedelse: grupparbete
  3. Förberedelse: informationshantering
  4. Förberedelse: litteraturvetenskap
  5. Förberedelse: skapa en argumentation
  6. Förberedelse: skriva formell text
  7. Förberedelse: skriva informell text
  8. Förberedelse: språk i Norden
  9. Förberedelse: språkhistoria
  10. Förberedelse: språklig variation
  11. Förberedelse: textanalys

 

Bildspel / Ordlära
 
 1. Språkriktighet: ord
 2. Introduktion
 3. Utöka ordförrådet
 4. HP - 2002: 40 ord
 5. Svåra ord 1
 6. Svåra ord 2
 7. Svåra ord 3
 8. Svåra ord 4
 9. Svåra ord 5
 10. Antonymer till svåra ord 1
 11. (Svårstavade) ord
 12. Onomatopoetiskt ord
 13. Vackra och fula ord
 14. Etymologi
 15. Lånord

 

Bildspel / Språk
 
 1. Språk: citat
 2. Språksociologi 1
 3. Språksociologi 2
 4. Grupparbete: Språksociologiskt dilemma
 5. Öppet bildspel: Språksociologi
 6. Minoritetsspråk
 7. Språk
 8. Språkriktighet
 9. Språkriktighet: ord
 10. Språkriktighet: stil
 11. Satslära (PP)
 12. Meningsbyggnad
 13. Språkhistoria (Sve03)
 14. Världens språk
 15. Svenska språket 100 år
 16. Språkförnyare
 17. Språkperioder
 18. Språkets uppbyggnad (Sve02)
 19. Språkförhållanden i Norden 1 (Sve02)
 20. Språkförhållanden i Norden 2 (Sve02)
 21. Öppet bildspel: Språk i Norden (Sve02)
 22. Särskriven berättelse - animation
 23. Sammanhangsord
 24. Konjunktioner (alla)
 25. Konjunktioner (tid)
 26. Konjunktioner (förtydligande)
 27. Konjunktioner (jämförelse)
 28. Konjunktioner (likhet)
 29. Konjunktioner (relation)
 30. Konjunktioner (sammanfattning)
 31. Konjunktioner (konsekvens)
 32. Konjunktioner (tillägg)
 33. Konjunktioner (orsak)
 34. Språkregler kontra språknormer
 35. Språklig variation
 36. Språklig variation: dialekter
 37. Språkbruk: lekter
 38. Språk och identitet
 39. Svårstavade ord
 40. Språklig analys
 41. Språkhistoria: språkträd - animation
 42. Öppet bildspel: Språkhistoria
 43. Talspråk kontra skriftspråk
 44. De eller dem?
 45. Grammatik
 46. Grammatik: ordklass
 47. Grammatik: 9 ordklasser
 48. Språklära
 49. Teckensystem
 50. Förkortningar
 51. Knasiga ordstäv
 52. Lingvistik
 53. Noam Chomsky
 54. Roligt & klurigt 1
 55. Roligt & klurigt 2

 

Bildspel / Skriva
 
 1. Personskildring
 2. Miljöskildring
 3. Dialog och monolog
 4. Liknelse och metafor
 5. Skriva väl
 6. Skrivande: citat
 7. Argumentation
 8. Avslutande skrivuppgift
 9. Berättande
 10. Inledande skrivuppgift
 11. Skrivhantverket
 12. Textbindning
 13. Vetenskapligt arbete
 14. Våra omedvetna val (underlag för NP-tal av Joni)
 15. Processkrivning
 16. (Elev)respons
 17. Viktigt att skriva - Animation
 18. Debattartikel
 19. Debattartikel (mindmap) - Animation
 20. Stilistik
 21. Stilfigurer 1
 22. Stilfigurer 2
 23. Skriva sammanfattning
 24. Styckeindelning
 25. Formellt skrivande
 26. Formellt skrivande: sambandsord
 27. Skrivandeteorier

 

Bildspel / Texttyper
 
 1. Skriva rapport
 2. Referat
 3. Uppsatsskrivning
 4. Journalistisk skrivande
 5. Saga
 6. Kända sagor 1
 7. Kända sagor 2
 8. Novell
 9. Skriva novell
 10. Insändare
 11. Recension

 

Bildspel / Tala
 
 1. Retorik
 2. Retorikmodell: fem "U"
 3. Retoriska verkningsmedel
 4. Tala
 5. Talanalys
 6. Muntlig presentation: tips
 7. Tips för talare (variant 1) - Animation
 8. Tips för talare (variant 2)
 9. Tips för talare (variant 3)
 10. Argumenterande tal för skoluniform av Joni
 11. Självskattningsmaterial: muntlig presentation
 12. Minital
 13. Minital (med timer)
 14. Argumenterande tal
 15. Muntlig argumentation
 16. Argumentation
 17. Informativt tal
 18. Hyllningstal

 

Bildspel / Läsa & förstå
 
 1. Läsintroduktion
 2. Lästeknik
 3. Textavkodning
 4. Läsning: citat
 5. Läsning: fördelar
 6. Läsning: samtal
 7. Läsning på skärm
 8. Viktigt att läsa - Animation
 9. Läsdagbok
 10. Tyst läsning
 11. Snabbläsning
 12. Läshastighet: Flickan av Maksim Gorkij
 13. Läsförståelse
 14. Kommer hem och är snäll
 15. Läslogg: personlig
 16. Läslogg: faktatexter
 17. Läslogg: skönlitteratur
 18. Läslogg: skönlitteratur: Shusterman
 19. Läsfrämjande: Läsning (superhjältar)
 20. Läsfrämjande: Läsning (bilder) - Animation
 21. Läsfrämjande: Läsning (bilder och dikter) - Animation
 22. Symboler inom litteratur
 23. 36 dramatiska situationer
 24. 9 "urhandlingar"
 25. Intrig, tema & motiv
 26. Texttyper
 27. Diktläsning

 

Bildspel / Litteratur
 
 1. Litterär kanon
 2. Världslitteratur
 3. Sveriges litteraturhistoria
 4. Svenska arbetarförfattare
 5. Fördjupningsarbete i litteratur
 6. Litterära ismer (13)
 7. Litteraturvetenskapliga begrepp: intro
 8. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10)
 9. Litteraturvetenskapliga begrepp 2 (10)
 10. Litteraturvetenskapliga begrepp 3 (10)
 11. Top-10-klassiker - Animation
 12. Den isländska sagan
 13. Förbjuden litteratur - Animation
 14. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare - Animation
 15. Litteraturvetenskap.5. författare och verk - Animation
 16. Litteraturteori
 17. Homeros' Odysseus
 18. Herkules stordåd

 

Bildspel / Litterära epoker
 
 1. Litteraturvetenskap: epoker
 2. Forntiden
 3. Antiken
 4. Medeltiden
 5. Renässansen
 6. Barocken
 7. Klassicismen
 8. Upplysningen
 9. Romantiken
 10. Realismen
 11. Naturalismen
 12. Modernismen
 13. Symbolismen
 14. Futurismen
 15. Expressionismen
 16. Dadaismen
 17. Imagismen
 18. Surrealismen
 19. Absurdismen
 20. Existentialismen
 21. Postmodernismen

 

Bildspel / Litteraturanalys
 
 1. Litteraturanalysmodeller
 2. Litteraturanalys
 3. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 4. Novellanalys
 5. Novellanalys: allmän
 6. Novellanalys: avancerad
 7. Novellanalys: 8-stegsmodellen
 8. Dramaturgisk modell
 9. Gestaltanalysmodell
 10. Feministisk analys
 11. Filmanalys
 12. Analysera poesi
 13. Allmän diktanalys
 14. Diktanalys: skrivteknik & språk
 15. Personlig diktanalys
 16. 8-stegmodellen: dikt
 17. Analys: Grundmodell
 18. Analys: 5-stegsmodellen
 19. Analys: Subjektiv modell
 20. Analys: Litteraturhistorisk modell
 21. Klassiker: intrig, tema & motiv

 

Bildspel / Dikter
 
 1. Diktmall
 2. Epitaph av William Blake - Animation
 3. Charles Bukowski
 4. Charles Bukowski: Natten då jag skulle dö
 5. Charles Bukowski: The Bluebird
 6. Charles Bukowski: Alone With Everybody
 7. Karin Boye
 8. Edith Södergran
 9. Vladimir Majakovskij
 10. Sapfo
 11. Edgar Allan Poe
 12. Rupi Kaur: poesi och bilder
 13. Analysera poesi
 14. William Shakespeare: sonett 18
 15. What It Is Poem

Egna dikter

 1. De första orden
 2. Jag är rädd
 3. Lyssna till din tid

 

Bildspel / Författare
 
 1. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation
 2. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation
 3. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation
 4. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation
 5. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation
 6. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation
 7. Författarporträtt 6b: beatnik
 8. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation
 9. Författarporträtt: svenska författare - Animation
 10. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation
 11. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation
 12. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation
 13. Författarporträtt: poeter (män) - Animation
 14. Författarporträtt: musiker
 15. 100 författare - Animation på tre minuter
 16. Författare ler - Animation
 17. Dante (PP)
 18. William Shakespeare
 19. Mary Shelley
 20. Mary Shelley: Frankenstein
 21. Edgar Allan Poe
 22. Fjodor Dostojevskij
 23. Franz Kafka
 24. August Strindberg
 25. Charles Bukowski
 26. Karin Boye
 27. Edith Södergran
 28. Vladimir Majakovskij
 29. Sapfo
 30. Georg Orwell
 31. Tomas Tranströmer
 32. Jane Austen
 33. Virginia Woolf
 34. Walter Scott
 35. En handfull dramatiker: Sofokles, Molière, August Strindberg, Henrik Ibsen och Lars Norén

Öppna bildspel

 

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Tema
 

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)