www.larare.at

Räkneord

-

Räkneord delas in i:

Grundtal Ordningstal

1,2,3,4,5,6...

1:a, 2:a, 3:e, 10:e

Svarar på frågan: Hur många?

Svarar på frågan: I vilken ordning?

Vi använder oss av romerska siffror ibland:

I II III IV V VI VII VIII IX X
L= 50 M= 1000 MCD= 1400
C= 100 XL= 40 MDCCC= 1800
D= 500 XC= 90 CD= 400

Årtal kan skrivas med romerska siffror.

Exempel år 1843 = MDCCCXLIII

 

 

 

Joni Stam (2012)