www.larare.at

Tema: civilkurage

Civilkurage kan beskrivas som modet och viljan att agera rätt och försvara det som är moraliskt riktigt, trots risken för negativa konsekvenser eller fara för sig själv. Det handlar om att ta ställning och agera på ett ansvarsfullt sätt för att försvara grundläggande värderingar och principer.

"Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk, förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen." (källa )

Civilkurage kan yttra sig på olika sätt, beroende på situationen och omständigheterna. Det kan handla om att säga ifrån mot orättvisor eller förtryck, att hjälpa någon i nöd eller fara, att protestera mot orättvisa lagar eller system, eller att stå upp för sina övertygelser trots hot eller förluster.

Det är viktigt att skilja mellan civilkurage och heroism. Civilkurage handlar inte nödvändigtvis om spektakulära handlingar eller att vara en hjälte i traditionell mening. Det kan vara små vardagliga handlingar som att säga ifrån mot mobbning, att rapportera om missförhållanden eller att agera som ett föredöme för andra.

Civilkurage är av central betydelse för att upprätthålla demokratiska värderingar och främja social rättvisa. När människor är beredda att agera för det som är rätt och rättvist, bidrar de till förändring och motverkar orättvisor och övergrepp. Genom att visa civilkurage kan individer inspirera och mobilisera andra att också agera för det som är moraliskt rätt.

Exempel på civilkurage kan vara personer som vägrar att följa orättvisa lagar och riskerar straff, aktivister som protesterar mot korruption eller orättvisor, vittnen som vågar vittna mot kriminella, eller personer som agerar för att skydda eller hjälpa andra i fara.

Civilkurage är en viktig egenskap för att främja förändring och skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle. Genom att vara modig och handla utifrån sina övertygelser kan individer göra verklig skillnad och inspirera andra att också agera för det som är rätt.


Tema: civilkurage / Joseph Schultz
 

"Alla soldater lydde inte alltid order. Det finns sådana som har mod nog att tänka själva och lyssna på sitt eget samvete. Det berättas om en sådan man som hette Joseph Schultz.

Under andra världskriget hade tyska armén ockuperat det forna Jugoslavien. Den 20 juli 1941 deltog truppen på bilden i en operation där man brände byar och avrättade både motståndsmän och vanliga civila.

Bilden nedan sägs visa hur en trupp dödsdömda står uppradade framför en höstack med bindlar för ögonen i väntan på att bli avrättade.

Plötsligt händer något oväntat. En ung tysk soldat, Joseph Schultz, vägrar att skjuta. Han lägger ned sitt gevär och sin hjälm och går fram och ställer sig bland de dödsdömda. Hellre än att döda oskyldiga, väljer han att bli avrättad tillsammans med dem. Hans syns till vänster, på väg fram.

En av Schultzs kamrater tog bilden i smyg, annars hade hans mod aldrig blivit känt för eftervärlden." (källa )

Lyssna på en sång om Joseph Schultz av Jimmy Ginsby (YouTube, du hittar texten till låten om du klickar på "VISA MER")

Gjorde Joseph Schultz rätt?

Lösningsförslag Lösenordsskyddat.

 

Tema: Civilkurage / Film
 

Klicka här .

 

Tema: civilkurage / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)