www.larare.at

Nivåer: texttyper

-

Nivå 1

 

Informativ text; t.ex. hur använder man en cykel?

Informativ ska enbart beskriva eller skildra något.

Nivå 2

 

Berättande text; t.ex. en påhittad handling.

Berättande ska vara både "levande" och underhållande.

Nivå 3

 

Återberättande text; t.ex. redogöra för handlingen i en film.

Nivå 4

 

Sammanfattning av en annan text.

Nivå 5

 

Egna reflektioner på ett personligt vis; t.ex. Krönika.

Nivå 6

 

Mindre formell, men ändå styrd texttyp; t.ex. Insändare eller Artikel.

Nivå 7

 

Formell texttyp; t.ex. 5-paragrafsuppsats. Ska vara väl strukturerad så röda tråden blir extra tydlig.

Nivå 8

 

Argumenterande längre sammanhållen text; t.ex. Debattartikel. Argumenterande ska vara både övertygande och innehålla relevant information.

Nivå 9

 

Populärvetenskaplig text; t.ex. Essä / Essay. Ska vara både informationsrik och "underhållande".

Nivå 10

 

Utredande text; t.ex. vetenskaplig uppsats. Ska vara informationsrik och bygga på gedigna kunskaper i ämne och upplägg.