www.larare.at

Frågor & svar (FAQ)

Innehållsförteckning -

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

 

 

Frågor & svar / Moment
 

 

Frågor & svar / Allmänna frågor
 

 

Frågor & svar / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)