www.larare.at

Vetenskap

Vetenskap är en systematisk och metodisk metod för att förstå den fysiska och naturliga världen genom observationer, experiment och logiskt resonemang. Det innefattar att samla in data, analysera bevis och dra slutsatser baserat på empiriskt stöd. Vetenskap strävar efter att skapa en objektiv och pålitlig kunskapsbas om världen och att förklara fenomen genom att tillämpa vetenskapliga principer och metoder.

Vetenskapliga undersökningar bygger på empiri, det vill säga på observationer och mätningar av verkliga fenomen. Genom att samla in och analysera data strävar vetenskapen efter att förstå och förklara dessa fenomen på ett objektivt sätt.

Vetenskapliga undersökningar genomförs på ett systematiskt och metodiskt sätt. Det innebär att man följer strikta protokoll och användning av forskningsmetoder för att säkerställa att data samlas in på ett noggrant och pålitligt sätt.

Vetenskapen använder hypotesprövning som en central metod för att testa och validera vetenskapliga påståenden. Hypoteser formuleras baserat på tidigare kunskap och observationer, och de testas genom experiment, observationer eller andra forskningsmetoder.

Vetenskapliga undersökningar strävar efter objektivitet och oberoende från subjektiva åsikter och bias. Forskare eftersträvar att vara opartiska och att dra slutsatser baserat på bevis och data snarare än personliga preferenser eller förutfattade meningar.

En viktig aspekt av vetenskap är möjligheten att upprepa eller reproducera experiment och resultat för att validera forskningsresultat. Genom att tillämpa samma metod och procedurella steg bör andra forskare kunna uppnå liknande resultat och dra samma slutsatser.

Vetenskapen strävar efter att utveckla och etablera vetenskapliga teorier, vilka är övergripande och välgrundade förklaringar av naturliga fenomen. Teorier utvecklas genom att sammanställa och integrera en stor mängd forskningsresultat och bevis och kan användas för att förutsäga och förklara fenomen.

 

Vetenskap / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Vetenskapligt arbete (Moment)

Vetenskapligt arbete (sajt)

Pseudovetenskap

Vad är kunskap?

Hypotes

 

Vetenskap / Pseudovetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Vetenskap / "Fake News"
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Vetenskap / Religion och vetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Religion och vetenskap

 

Vetenskap / Historia och vetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Historia och vetenskap

 

Vetenskap / Samhällskunskap och vetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Samhällskunskap och vetenskap

 

Vetenskap / Litteratur och vetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Litteraturvetenskap

 

 

Vetenskap /Språk och vetenskap
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Språkfilosofi

 

 

Vetenskap / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Vetenskap / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)