www.larare.at

Samhället

 

Samhället / Sociologisk studie
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Sociologisk studie innebär att läsaren med hjälp av kopplingar till samhälle och samhällsstrukturer tolkar en historisk händelse. Individens och kollektivets handlingar i samverkan med samhället.

Med hjälp av t.ex. marxistiska teorier kan klassbegreppet, klasstillhörighet, klassöverskridande samt samhällsstruktur förklara politik, kultur och ideologi. Med andra ord kan en historisk händelse eller en historisk person förstås utifrån samhället och människornas plats i samhället.

Politiska, kulturella och ideologiska strukturer påverkas av och påverkar samhället i stort och bakom varje historisk händelse ligger ett kollektivs handlingar som fundament och förutsättning för att samhället ska fortsätta verka.

 

Samhället / Organisation
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Samhället / Arbetsliv
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Samhället / Teorier, modeller och metoder
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Samhället / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Samhället / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Samhället / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)