www.larare.at

Idiomatiska uttryck

-

 

Idiomatiska uttryck är en typ av fasta uttryck som liknar talesätt eller är en fast fras. Dessa talesätt vållar ofta problem vid översättning.

 1. Fasta uttryck 1 (20 frågor)
 2. Fasta uttryck 2 (20 frågor)

 

Idiomatiska uttryck / A
 
 1. Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.
 2. Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. ("Det ensamt lyckogörande")
 3. Ana argan list – Ana någon bakomliggande elakhet.
 4. Ana ugglor i mossen – Ana att något inte är som det ska eller förefaller vara.
 5. Andra bullar – Snabbt genomföra en radikal förändring. Uttrycket kan användas oavsett om förändringen är tänkt att få positiva eller negativa följder. Exempel: "Nu ska det bli andra bullar av!".
 6. Använda apostlahästarna – Gå till fots. Från Jesu apostlar (lärjungar), som inte red på sina missionsresor utan gick till fots. Uttryck vid en längre förflyttning när inget färdmedel finns att tillgå. Exempel: "Vi får väl använda apostlahästarna" – det vill säga benen.
 7. Ankdamm – Uttryck för en grupp människor i en organisation, region eller dylikt där alla känner alla och där rationellt beslutsfattande hämmas på grund av lojaliteter och/eller konflikter inom gruppen. Normalt avses också att organisationen är lugn på ett sätt som hindrar utveckling för att den inte bryr sig om att ta emot inflytande utifrån.
 8. Armbåga sig fram – Tränga sig fram utan hänsyn till andra. En variant av uttrycket att ha vassa armbågar.
 9. Av samma korn och skrå – Variant av uttrycket "Av samma skrot och korn", med identisk betydelse.[1]
 10. Av samma skrot och korn – Vara av samma kvalitet, av samma sort. Schrot-skrot, avsåg ursprungligen ett avklippt metallstycke avsett för prägling av mynt. "Korn" avsåg finhalten, d.v.s. hur stor andel ädelmetall som ingick i legeringen som skulle bli mynt.
 11. Avsked på grått papper – Få avsked/sparken från en anställning på ett snöpligt sätt utan motivering. Använt i Sverige sedan 1801.

 

Idiomatiska uttryck / B
 
  1. Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.
  2. Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.
  3. Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.
  4. Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa. Ofta på formen "Det barkar åt skogen"
  5. Basunera ut – "Högljutt" meddela något. Liknelse med att tuta i en basun.
  6. Be för sin sjuka mor – Skylla på en sak för att uppnå något annat.
  7. Be någon dra åt pepparn eller dra dit pepparn växer – Motsvarar Dra åt helvete. Önska någon långt bort. Känt sedan 1500-talet. Avsåg något land långt bort där peppar odlas.
  8. Befinna sig i förskingringen – Vara utflyttad/utspridd med utgångspunkt från en hemort. Exempel: "Uppsalabor i förskingringen", om tidigare uppsalabor som nu bor på annan plats. Ursprungligen användes begreppet om Israels folk, se diaspora.
  9. Begära någons huvud på ett fat – Begära ett strängt straff för någon, begära en hämnd, som någon annan får svara för. Uttrycket går tillbaka på Herodes Antipas styvdotter Salome som begärde och fick Johannes Döparens huvud på ett fat. Berättelsen återges i Matt. 14 och Mark. 6.
  10. Behandla någon med silkesvantar – Rikta negativ kritik mot någon/några i starkt förmildrande ordalag.
  11. Bara toppen på (/av) isberget – Ett problem som är betydligt större än det verkar vid en första anblick.
  12. Bestå ett eldprov – Klara en väldigt svår uppgift/slutprov.
  13. Beväpnad till tänderna - Att vara så förberedd som det går.
  14. Bida sin tid – Tåligt avvakta med att göra något planerat till ett mer gynnsamt tillfälle. Ordet bida är besläktat med "be", "bedja".
  15. Binda ris åt/vid egen rygg – (Oavsiktligt) inbjuda till kritik.
  16. Bita i det sura äpplet – Göra något som man vet är negativt. Ta de negativa konsekvenserna av en handling.
  17. Bita i gräset – Förlora, även avlida.
  18. Bita sig i skägget – Lokal variant av "Kasta sten i glashus".[källa behövs]
  19. Bli blåst/snuvad på konfekten – Lurad på något värdefullt.
  20. Bli vid sin läst – Inte försöka sig på något nytt, ibland på formen "Bliva vid sin läst"
  21. Blommor och bin – Frågor som rör sexualitet. Från det latinska ordspråket ars amandi, 'konsten att älska'.
  22. Blåsa faran över – Konstatera att det farliga läget har passerat.
  23. Blåsa upp till snus – Det är/var dags för en snus.[källa behövs]
  24. Bollen är rund – Utgången är oviss, allt kan hända. Syftar på att en boll kan rulla åt vilket håll som helst.
  25. Bomber och granater – Kraftuttryck vid en överraskande händelse.
  26. Brinna för något – Vara mycket engagerad i något.
  27. Brinna i knutarna – Det är bråttom. Möjligtvis syftar det till att när det brinner i husknutarna har man bråttom att ta sig ut ur huset.[källa behövs] Ofta på formen "Det brinner i knutarna"
  28. Bränna sina kort[källa behövs] – Förstöra sina möjligheter/tillgångar genom eget förvållande.
  29. Bränna sina broar – Förstöra sina möjligheter till återvändo, återtagande eller reträtt. Fatta beslut, vidta åtgärder, ställa ultimatum eller ge löften på ett sådant sätt att de inte kan återtagas, och att de måste följas till sin slutgiltiga konsekvens oavsett vad som händer. Jmfr med "måla in sig i ett hörn."
  30. Bränna sina skepp – Förstöra sina möjligheter/tillgångar genom eget förvållande. Kan också betyda att nu finns ingen återvändo, det gäller att gå framåt eller att dö/försvinna, det finns belagt hos bl.a. hos Styrbjörn, hövding över jomsvikingarna vid slaget vid Fyrisvallarna (Uppsala).[källa behövs]
   Bränna sitt ljus i båda ändar – Oklokt utnyttjande av sina tillgångar, som garanterat leder till problem och/eller förhindrar eller försvårar att man själv kan ställa problemet tillrätta.
  31. Bulla upp – Duka fram mycket mat eller dryck.
  32. Bygger bo i huvudet – När man får något att grubbla och tänka på eller oroa sig över.
  33. Bygga broar – Försöka överbrygga meningsskiljaktigheter.
  34. Bygga luftslott – Fantisera, överdriva positiva sidor av något.
  35. Byta fot i dansen – Ändra förutsättningarna i en mycket påkostad och under lång tid väl planerad inriktning där allting löper planenligt och problemfritt. Exempel "Att göra det vore ju som att byta fot i dansen!", det vill säga kommer att kullkasta en plan.
  36. Både ha och äta kakan / både äta kakan och ha den kvar – Försöka att förbruka något men ändå ha det kvar. Till exempel någons förtroende.
  37. Både hängslen och livrem – Vara överdrivet säkerhetsmedveten eller försiktig.
  38. Bära hundhuvudet – Få ta ansvaret för något att skämmas över.
  39. Bära syn för sägen – Synligt bevisa något som tidigare påståtts
  40. Börja på ny kula – Börja om på nytt. Ursprungligen en kortspelsterm; börja ett nytt parti med nya insatser

 

Idiomatiska uttryck / C
 
  1. Cirkeln är sluten – Något har återgått till ett begynnelsetillstånd efter ett komplicerat skeende.

 

Idiomatiska uttryck / D
 
 1. Damma av något – Att påminna om något som är bortglömt; aktualisera något.
 2. Dansa efter någons pipa – Rätta sig efter någons vilja, gå i någons ledband.
 3. Dansa på någons grav
 4. Dansen kring den gyllene kalven – Penningdyrkan, penningbegär. Exempel: "Nu börjar dansen kring den gyllene kalven", nu lockas de som har ett stort penningbegär.
 5. Dark horse – En okänd utmanare som vinner helt överraskande, oöversatt engelska. Förekommer även på svenska som svart häst vid val.
 6. Den dagen den sorgen – Uttryck för att inte i onödan bekymra sig i förtid.
 7. Den fula ankungen – om en föraktad person som så småningom istället blir beundrad.
 8. Den gubben går/gick inte – Mig/oss lurar du inte!
 9. Det fina i kråksången – Finessen, poängen i något. Kråkors vårsång innehåller fina läten till skillnad från det normala kraxandet. Tidigast känt från Positivhalaren (1843) av August Blanche.
 10. Det lyser, men ingen är hemma – Ett uttryck när någon inte förstår eller klassas som dum.
 11. Det man inte har i huvudet får man ha i benen. – Påpekande att planering lönar sig. (Sentida uttryck?) Alternativt "Är huvudet dumt får kroppen lida".
 12. Det vete fåglarna – Inte ha en aning om något. Ofta som svar på en fråga, till exempel: "Hur gick det där till?"
 13. Det är detaljerna som gör det – Det stora avgörs av de enskilda detaljerna. Ursprungligen text av Povel Ramel.
 14. Dit vindarna bär – Styra mot oklara mål.
 15. Don efter person
 16. Dra/skära/ta alla över en/samma kam eller låta alla gå över samma kam – att likställa alla personer på ett nonchalant sätt utan hänsyn till individuella egenskaper. Även som ordspråk. Ursprungligen felöversatt från tyska Alles über einen Kamm scheren. "Scheren" betyder i sammanhanget klippa hår, som tolkats som skära. Frisören använde samma kam till alla kunder. Uttrycket är känt i Sverige sen 1600-talet. Även formen "dra alla över en kant" förekommer, vilket Språkrådet dock avråder från.
 17. Dra benen efter sig
 18. Dra det längsta/kortaste stråt – Vinna respektive förlora i en tvistefråga.
 19. Dra ett streck över det som varit – Bortse från de problem/kontroverser som funnits och gå vidare, börja om.
 20. Dra i trådarna – Ha kontrollen över något, någon eller några.
 21. Dra ihop sig – Något länge planerat är nära förestående. Ofta på formen "Det drar ihop sig" eller "Det börjar drar ihop sig"
 22. Dra lärdom av något
 23. Dra mig baklänges – Uttryck för förvåning.
 24. Dra något i långbänk – Förhala, långdragen process som fördröjer beslut. Känt sen 1600-talet.
 25. Dra något till sin spets - Även driva något till sin spets, fortsätta en konflikt till dess dramatisk kulmen.
 26. Dra på trissor – Uttryck för förvåning.
 27. Dra sin sista suck – Avlida.
 28. Dra sitt strå till stacken – Bidra med något litet i det stora hela. Direkt hämtat från en myras arbetsinsats med myrstacken.
 29. Dra timmerstockar - Snarka.
 30. Dra det tyngsta lasset – Göra det mesta arbetet.
 31. Dra ut på något – Förlänga ett skeende.
 32. Dra ut på tiden – Ta längre tid än väntat.
 33. Dra växlar på något - Försöka utnyttja ett tillfälle på ett otillbörligt sätt
 34. Dra åt Häcklefjäll – Omskrivning av "Dra åt helvete". Känt sen 1600-talet. Häcklefjäll motsvarar den isländska vulkanen Hekla som i äldre tider ansågs vara ingången till helvetet och mötesplats för häxorna. Orden "helvete" och "djävlar" är laddade och det finns därför många omskrivningar av dem. Se även Noaord.
 35. Dra åt svångremmen – Anpassa sig efter knappare ekonomiska förhållanden.
 36. Dra öronen åt sig – Dra sig tillbaka av misstrogenhet eller oftast inta försiktig hållning när det till exempel "osar katt".
 37. Dragen vid näsan – Lurad.
 38. Droppen som fick bägaren att rinna över – Det som till slut får någon att tröttna på något dåligt som pågått en längre tid, eskalerat och nu definitivt måste vidta åtgärder för att rätta till problemet.
 39. Duka under
 40. Dummare än tåget – En omskrivning av den bristande begåvningen hos Prins August av Sverige och Norge. Ett av de tidigaste loken hos SJ fick namnet "Prins August".
 41. Därom tvista de lärde – Uttryck för att en gammal tvistefråga ännu inte funnit sin lösning. Tillskrivet skalden Horatius, död 8 f. Kr.
 42. Därtill är jag nödd och tvungen – Från Hans Brask, se brasklapp. Försöka övertyga någon att man är tvingad att hålla med fast man egentligen inte vill.

 

Idiomatiska uttryck / E
 
 1. Elda för kråkorna – Slösa med något, framför allt om värme, ha dörren öppen medan man eldar.
 2. Elefant i en porslinsaffär/porslinsbutik – Någon som verbalt eller fysiskt uppför sig mycket klumpigt, och ställer till stora problem genom att inte tänka sig för.
 3. En annan femma – En helt annan sak, det förändrar saken. Oftast uttryckt som; "Det är/var en helt annan femma".
 4. En black om foten – Något som är en belastning. Ursprungligt av boja, en black, om vristen som fångar försågs med.
 5. En droppe i havet – En så obetydlig del att det inte spelar någon roll i sammanhanget. Ofta uttryckt som en liknelse; Som en droppe i havet.
 6. En fjäder i hatten – Ha gjort något man kan vara stolt över, fått ett erkännande, "gav honom/henne en fjäder i hatten".)
 7. En fågel har viskat i mitt öra – Ha hört ett rykte.
 8. En gång för alla – Om något som utförs eller sker med avgörande och för all framtid bestående konsekvenser.
 9. En hund begraven – Oftast uttryckt som; Här ligger det en hund begraven: något som är mystiskt eller oklart, ana oråd.
 10. En klapp på axeln – Ge/få ett svagt beröm, erkännande eller tröst; "Ge någon en klapp på axeln", "Få en klapp på axeln".
 11. En krösus – En mycket rik men snål person. Efter den lydiske kungen Krösus (500-talet f. Kr.) som var känd för sina stora egendomar, och som anses vara en av de första som lät prägla guldmynt.
 12. En ond cirkel – Ogynnsam utveckling där det ena onda ger det andra, vilket förstärker det första onda.
 13. En salig röra – Det råder stor förvirring om något.
 14. En skänk från ovan – Någonting man verkligen har behov av och som kommer oväntat.
 15. En stötesten – En svårlöst fråga som berör flera, genom vitt skilda åsikter. Exempel "Det kan bli en stötesten".
 16. En sund själ i en sund kropp – Ursprungligen inspirerat av en längre utläggning av den romerske skalden Juvenalis. Avser att själen mår bra om kroppen är i bra kondition.
 17. En vacker dag – Någon gång i en avlägsen framtid.
 18. En vit lögn – En lögn för att undvika onödigt krångel men som garanterat inte kan leda till obehagliga konsekvenser för någon.
 19. Ertappas med fingrarna i kakburken/syltburken – Bli påkommen på bar gärning med att göra något otillåtet.
 20. Ett hår av Hin – En mycket elak eller sarkastisk person. "Hin" är en kortform av Hin håle, ett noaord för Satan.
 21. Ett litet korn av sanning – En berättelse eller ett rykte kan innehålla delar som är sanna, men det mesta är lögn eller överdrifter.
 22. Ett rött skynke. – Något som väcker stark vrede. Exempel "Det är som ett rött skynke för honom/henne". Från matadorens röda skynke som avser att reta upp tjuren i tjurfäktning.
 23. Ett slag i luften – Ett misslyckat försök.
 24. Ett streck i räkningen – Ett oväntat hinder.
 25. Ett strå vassare – En smula bättre eller förmer.
 26. Ett äpple om dagen håller doktorn borta – Även som "Ett äpple om dagen är bra för magen" eller "Ett äpple om dagen håller doktorn från staden". Från det engelska talesättet One apple a day keeps the doctor away.

 

Idiomatiska uttryck / F
 
 1. Falla i god jord – Ett förslag som mottas positivt. Exempel: "Förslaget föll i god jord." Ursprungligen ur Bibelns evangelier, exempelvis Matteusevangeliet: "Men somt föll i god jord, och gav frukt, dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt";(Matt. 13:8) om att människor tar emot förkunnelse och frälsning på olika vis, utifrån sina respektive förutsättningar.
 2. Falla mellan två stolar – Ett ärende eller motsvarande hamnar mellan olika ansvarsområden och ingen därför tar tag i det.
 3. Falla någon på läppen – Något som gillas skarpt efter vederbörandes eget tycke och smak.
 4. Falla på eget grepp – Misslyckas med en plan man har gjort upp, på grund av egna misstag.
 5. Fallen från skyarna – Vara oförberedd och handfallen.
 6. Fan läser bibeln – Någon förhåller sig till ett synsätt på ett medvetet felaktigt sätt, som gör det negativt för någon annan. "Som fan läser bibeln"
 7. Fara å färde – Ett problem har uppstått som kan få allvarliga konsekvenser. Exempel: "Nu är det fara å färde."
 8. Farfars moster – Alla möjliga okända personer. Uppgivet uttryck för något som har spritt sig utom kontroll.
 9. Fatta eld – Bli förälskad, kär. Eller också: bli full av entusiasm för något.
 10. Fatta galoppen – Förstå något, oftast ett större sammanhang.
 11. Femte hjulet under vagnen – Till intet nyttig, eller överflödig.
 12. Fin i kanten – Att vara lite förnäm eller högfärdig.
 13. Fiska efter något – Leta/söka efter information utan att avslöja exakt vad. Ofta som misstänksam fråga; "Vad är du/ni ute och fiskar efter egentligen?"
 14. Fiska i grumligt/grumliga vatten – Skaffa sig fördelar på ett skumt sätt.
 15. Fjärilar i magen – Vara nervös över något nära förestående. Kan även uppstå när man är kär i någon.
 16. Flaggskeppet i en samling – Den/det finaste som finns i en grupp av annars likvärdiga delar som man extra stolt över. Exempel: "Företagets flaggskepp" – Den mest påkostade av företagets produkter. Liknelse med det skepp i en flottstyrka varifrån befälet förs, som har en så kallad befälsflagga och som ofta är extra påkostat.
 17. Flyga i luften – Explodera, bli mycket arg.
 18. Flyta ovanpå – Göra sig gällande genom att spela överlägsen.
 19. Från ax till limpa – Motsvarar från första idé till färdig produkt. Ha svarat för hela processen.
 20. Full rulle – Man har mycket att göra. Ofta på formen "Det är full rulle"
 21. Full som en alika – Mycket berusad.
 22. Få betalt under bordet
 23. Få blod på händerna – Indirekt göra sig skyldig till något. Medverka till att någon råkar illa ut och därvid få del av skulden.
 24. Få blodad tand – Uppleva något som gör att man vill lära sig mer om detta, eller uppleva det igen.
 25. Få det hett om öronen – Få problem, ursprungligen; få stryk. Uttrycket härstammar från gruvarbete för i tiden. Den person som klättrade ned med eld åt de andra kunde få det "hett om öronen" om han inte var tillräckligt snabb, han bar nämligen facklan – som brann i båda ändar – i munnen så att han kunde klättra med båda händerna.[källa behövs]
 26. Få eldavbrott – På formen "Inte få eldavbrott", se till att fortsätta tills ett mål är uppnått / vunnet. Jmfr "hålla ångan uppe".
 27. Få ett kok stryk – Få stryk. Kok är en ombildning av "kåk-stryk" där kåk avser skampåle.
 28. Få för gammal ost – En hämnd för en gammal oförrätt. Exempel: "Här ska du få för gammal ost!". Även som "Få betalt för gammal ost" eller "få igen för gammal ost".
 29. Få fötter – Försvinna/bli stulet (om föremål). Exempel: "Resväskan fick fötter."
 30. Få gråa hår – Någon som väntar otåligt. Ofta på formen "Börja få gråa hår"
 31. Få kalla fötter – Bli rädd, ana oråd.
 32. Få kalla handen – Bli avvisad.
 33. Få kalla kårar – Bli rädd, kraftigt oroad för något hotande.
 34. Få korgen – Få avslag (oftast på frieri eller motsvarande). Se även Ge någon korgen.
 35. Få napp – Förutom inom fiske, även få någon i en grupp människor att intressera sig för något specifikt.
 36. Få något om bakfoten – Att totalt ha missuppfattat något.
 37. Få något på halsen – Tvingas ta hand om och ägna sig åt något.
 38. Få något på hjärnan – Envist hålla på med något till synes obefogat, överdrivet.
 39. Få något på rätt köl – Få ordning på, finna en utväg ur en svår situation.
 40. Få något som plåster på såren – Få en mindre ersättning eller liknande för en orättvis behandling som (ej fysiskt) skadat någon.
 41. Få något till livs
 42. Få nöja sig med smulorna från den rikes bord – Få nöja sig med det lilla som blir över som egentligen saknar värde.
 43. Få på båten – Få avslag, bli nekad något.
 44. Få på pälsen – Få stryk. Lida ett nederlag som kan medföra en bestående skada, dock ej fysisk.
 45. Få på tafsen
 46. Få saker ur händerna – Få saker gjorda. Vara effektiv.
 47. Få sig något till livs
 48. Få silkessnöret – Att få ett uppdrag som man får sparken efter, om man inte klarar av det. Kommer av ett faktiskt bruk i det gamla Osmanska riket, där en ämbetsman kunde få ett silkessnöre som han skulle hänga sig i om han inte klarade av sitt uppdrag.
 49. Få sin beskärda del – Få sin välförtjänta del av något. Kan vara positivt eller negativt för någon. Exempel: "Få sin beskärda del av inkomsten" eller "Få sin beskärda del av kritiken". Går förmodligen tillbaka på att få sin del av det gemensamma brödet som skärs upp.
 50. Få sina fiskar varma – Få en ordentlig uppsträckning, få stryk. Känt från 1600-talet.
 51. Få sista ordet – Få rätt angående något. Någon visar sig i efterhand ha rätt i en diskussion eller liknande.
 52. Få ståpäls – Bli mycket exalterad över något enastående bra (så att håren reser sig på huden).
 53. Få svar på tal – Få ett starkt motargument.
 54. Få tala till punkt – Skarpt påpekande när någon avbryter någons utläggning. Exempel "Får jag tala till punkt!"
 55. Få upp ögonen för' – Uppmärksamma någon eller något.
 56. Få vatten på sin kvarn – Någon har hävdat en åsikt och det visar sig att han eller hon får ytterligare argument som styrker det han eller hon hävdat. Ofta negativt för andra.
 57. Få veta att man lever – Få en utskällning. Exempel "Hon ska få veta att hon lever när jag får tag i henne!"
 58. Få ändan ur vagnen – Alternativt Få tummen ur (underförstått eller uttalat: röven/arslet), att efter mycket tvekan eller tidsspillan påbörja något.
 59. Född i farstun – En obegåvad, tafatt eller ointelligent person. Ofta som förtydligande om någon person som i en första anblick verkar småkorkad men som tvärtom är mycket begåvad; "Han/hon är inte född i farstun precis" det vill säga mycket begåvad.
 60. Följa någon hack i häl – Följa efter någon tätt i hälarna. Egentligen sammanställning av två liktydiga ord som "väder och vind". "Hack" är tyska för ordet häl.
 61. För allt smör i Småland – På formen "Inte för allt smör i Småland", inte till något pris som helst, på inga villkor.
 62. För allt vad tygen håller – I full fart, med all kraft. Tygen avser seldonen för en häst. Från tyskans; Was das Zeug hält. Känt i skrift sen 1675 i ett brev av ryttmästaren Magnus Gabriel Willemsen.
 63. För egen maskin – Utan någon annans hjälp.
 64. För fulla muggar – Med väldig fart.
 65. För hela slanten – Införskaffa något för hela det tillgängliga beloppet. Slant avser här mynt av ringa värde. Kan även avse att göra någonting fullt ut och ordentligt, som i "nu blir det födelsedagsfirande för hela slanten!" vilket inte behöver betyda att man spenderar alla sina pengar på det, utan snarare gör det riktigt ordentligt och storslaget.
 66. För Kung och fosterland – Ta i kroppsligt, allt vad man orkar.
 67. Förd bakom ljuset – Blivit lurad eller undanhållen viktig information.
 68. Förena nytta med nöje – Påpekande att det inte är fel om nyttan (arbetet) kan förenas med nöje.
 69. Första generationen skapar förmögenheten, andra spenderar den – Den generation som skapar en förmögenhet är försiktig med att göra av med sina förvärvade pengar, men den som föds med en förmögenhet (och alltså inte behövt arbeta för den) gör lätt av med pengarna. Från engelskans ordstäv: First generation makes the money, second spends it.
 70. Förstå hur landet ligger – Förstå sammanhanget.
 71. Försöka ta ner månen – Försöka utföra det omöjliga.
 72. Förvalta sitt pund – Ta väl vara på sina ekonomiska tillgångar eller sina talanger. Från Bibeln, Matteusevangeliet 25:14.

 

 

Idiomatiska uttryck / G
 
 1. Gammal i gården – Att vara erfaren. Att ha varit med länge.
 2. Gamla surdegar – Gamla olösta frågor och problemställningar som ingen vill ta tag i.
 3. Gardera med kryss – Säga något med reservation för att det kan bli ett annat resultat; kan komma att göras på annat sätt.
 4. Gator och torg – Där allmänheten befinner sig.
 5. Ge dålig eftersmak – Något får negativa konsekvenser på grund av en gärnings tvivelaktiga etiska eller praktiska följder.
 6. Ge grönt ljus – Även Få grönt ljus. Att ge någon tillstånd eller klarsignal för att göra något. Att få eller ta emot ett sådant tillstånd eller klarsignal. Ursprungligen från trafiksignalens gröna ljus, tillåtelse att köra.
  Ge igen för gammal ost – Hämnas en oförrätt. Även som "Ge betalt för gammal ost".
 7. Ge järnet – Anstränga sig till det yttersta, ge sin fulla kapacitet; särskilt använt i idrottssammanhang.
 8. Ge någon fria tyglar – Att låta någon handla på eget initiativ, få fria händer. Ursprungligen från tyglar för en häst. Jämför "Strama tyglar".
 9. Ge någon korgen – Att avvisa en friare. Se även Få korgen.
 10. Ge sig i kast (med) – Att göra eller ta itu med något.
 11. Ge sig till att – börja göra något, ofta något opassande, känsligt, eller olämpligt.
 12. Ge sig till känna – avslöja vem man är, avslöja att man till exempel tjuvlyssnar.
 13. Ge svar på tal – Ge igen eller komma med motbevis eller bekräftelse till egen fördel för ett, oftast nedlåtande, påstående.
 14. Ge vid handen (att) – Påvisar, "ger resultatet (att)". Exempel: "En undersökning av statistiken ger vid handen att färre insjuknar i tbc nu än tidigare".
 15. Gilla läget – Att göra det bästa av en uppkommen situation.
 16. Gjuta olja på vågorna – Verka lugnande i en upprörd, instabil situation.
 17. Glida in (eller med) på en räkmacka – Att någon har det synnerligen lätt i ett visst sammanhang, eller att någon åker snålskjuts på andras arbete.
 18. Glad i hatten – Berusad.
 19. Glimten i ögat – På gränsen till elak men med välvillig underton, ofta om humor. Jämför engelskans 'tongue in cheek'.
 20. Goddag yxskaft – Att ge ett nonsenssvar på en ställd fråga. Byta samtalsämne för att undvika att behöva besvara en fråga. Bakgrunden är en saga där en man som hör väldigt dåligt, sitter och täljer på en träbit som ska bli ett yxskaft. En förbipasserande hälsar "Goddag", men mannen antar att han frågar vad han tillverkar och svarar; "Yxskaft", varpå följer en ordväxling där mannen ger helt fel svar på alla tilltal.
 21. Grannens gräs är alltid grönare - Att uttrycka missnöjsamhet med det man har, men som ofta kan visa sig vara ett ogrundat missnöje (vilket man kan bli varse när man ser grannens gräs på nära håll).
 22. Greppa efter ett halmstrå – Att desperat försöka klara en situation, en sista chans som oftast inte löser problemet.
 23. Griller i huvudet – Att ge någon eller att få dåliga idéer. Exempel: "De sätter griller i huvudet på folk". Ordet "griller" är här en försvenskning av latinets grillus som betyder 'syrsa', 'gräshoppa som surrar'.
 24. Gripa tillfället i flykten – Passa på medan tillfälle bjuds.
 25. Gråa håret – En person som med ålderns rätt och lång yrkeskarriär har stor erfarenhet av något. T ex: "Vi frågar det gråa håret", "Vi bör ta med lite grått hår i gruppen".
 26. Gråta blod – Vara väldigt ledsen. Ibland använt med negation för att ange att man inte är särskilt ledsen, till exempel "Jag fick inte göra lumpen, men det är inget jag gråter blod över."
 27. Gråta hela vägen till banken – (Ironiskt.) Låtsas beklaga något som man i själva verket tjänar stora pengar på. Se även: "Skratta hela vägen..."
 28. Gråta över spilld mjölk – Ofta på formen "Inte gråta över spilld mjölk", att inte beklaga sig över en olycka som redan inträffat och som inte går att göra något åt.
 29. Grädde(n) på moset – Sista tillägget eller detaljen som fullbordar helheten. Jämför "Pricken över i:et".
 30. Gräva där man står – Att börja en förändring med i sin närhet eller inom ramen för sitt eget verksamhetsområde istället för någon annanstans eller försöka börja förändringen hos någon annan.
 31. Gräva ner sig i något – Onödigt uppehålla sig och fördjupa sig i en uppgift.
 32. Gräva ner stridsyxorna – Sluta fred efter en (längre) tids uppslitande meningsskiljaktigheter.
 33. Gräva sin egen grav – En åtgärd som på sikt kan leda till allvarliga konsekvenser för den som utför handlingen.
 34. Grön av avund – Mycket avundsjuk.
 35. Gudars skymning! – Kraftuttryck vid åsynen av något mycket oväntat. Jämför "herregud!"[källa behövs]
 36. Gå av för hackor – Något är ovanligt bra. Ofta på formen "Den går inte av för hackor"
 37. Gå av stapeln – Från sjösättning av fartyg på stapelbädd. Starta, sjösätta något som länge planerats.
 38. Gå bort – Avlida.
 39. Gå bärsärkagång – Slåss och förstöra utan tanke på konsekvenserna. Ursprungligen om krigare klädd i bärsärk, alltså björnskinn. Särk avser tröja. Bärsärken kunde i stridens hetta gripas av blint raseri och gå fram som ett vilddjur.
 40. Gå den breda vägen – Att begå brott eller försörja sig som kriminell.
 41. Gå dit näsan pekar – Att inte tänka sig för, att handla utan eftertanke kring de eventuella konsekvenserna.
 42. Gå för långt – Överdriva, inte kunna hindra sig själv så att en handling får oönskade konsekvenser.
 43. Gå genom märg och ben. – Ofta om råkall väderlek, kylan går genom märg och ben oberoende av klädsel.
 44. Gå i bräschen för något – Verka för något, vara föregångare, bereda vägen. Bräsch är ett militärt lånord från franskan, brèche, som avser att med hjälp av artillerield åstadkomma en öppning i ett försvarsverk, för att bereda väg för stormtrupperna.
 45. Gå i gamla hjulspår – Göra något på samma sätt som man alltid har gjort det. Inte acceptera att rutiner förändras.
 46. Gå i graven – Stödja något intill döden. Exempel:"Jag skulle gå i graven för honom."
 47. Gå i putten – Gå om intet, ofta: att gå i konkurs.
 48. Gå i stöpet – Misslyckas.
 49. Gå i taket – Bli mycket arg, uppträda obehärskat.
 50. Gå i väntans tider – Vara gravid
 51. Gå in i väggen – Att anstränga sig hårt psykiskt, till dess man inte har några krafter kvar.
 52. Gå loss på – Kosta. Ofta på formen "Den/det går loss på xxx"
 53. Gå man ur huse – Då många ställer upp för en viktig sak. "Huse" är en äldre dativform av "hus", i betydelsen hus, hem, bostad.
 54. Gå med håven – Tigga komplimanger. Känt sen början av 1800-talet. Förmodad liknelse med kollekthåven i kyrkan.
 55. Gå någon på nerverna – Irritera någon (till bristningsgränsen). Oftast som Han/hon går mig på nerverna.
 56. Gå på alla cylindrar - Att man är uppspelt.
 57. Gå på en mina – Att drabbas av ett bakslag.
 58. Gå på i ullstrumporna – Fortsätta en verksamhet "som man alltid har gjort", på ett invant vis utan att låta sig hejdas eller påverkas. Även: prata på i ett känsligt läge utan att tänka sig för om man fäller sårande eller stötande kommentarer.
 59. Gå på knäna - Att knappt orka fortsätta / ta till de sista krafterna.
 60. Gå på kryckor - Att fungera dåligt.
 61. Gå sin gilla gång – Det händer inget speciellt. Likvärdigt med Det knallar och går. Ofta på formen "Det går/gick sin gilla gång"
 62. Gå som på räls – Det går/gick helt utan problem.
 63. Gå som på smorda bakplåtar – Kan förekomma som uttryck för att något går helt enligt planerna, eller bättre än väntat. Kan jämföras med engelskans Works lika a charm.
 64. Gå som smort – Gå helt utan problem fast det uppenbart fanns stora risker att det inte skulle gå. Gå enligt plan.
 65. Gå som tåget – Gå enligt plan. Det går/gick helt utan problem.
 66. Gå stick i stäv med något – Beskrivning av ett motsatsförhållande
 67. Gå till botten med något – Undersöka något grundligt
 68. Gå troll i något – Ett pågående skede som störs av någon/något som misstänks inte enbart bero på slumpen.
 69. Gå under jorden – Försvinna, hålla sig undan.
 70. Gå upp ett ljus för någon – Plötsligt komma till insikt om något, förstå. Exempel: "Nu gick det upp ett ljus för mig!".
 71. Gå upp i limningen – Bli extremt arg, alternativt bli väldigt nervös. Liknelse med en limfog som släpper.
 72. Gå ur tiden – Avlida
 73. Gå åt pipan – Gå helt fel, misslyckas. Det kommer att gå galet, bli ett fiasko. Jämför Det går åt skogen, Det barkar åt skogen, Det går åt fanders.
 74. Gå åt skogen – Misslyckas.
 75. Gå över lik – Att låta ändamålet helga medlen, inte sky några medel för att uppnå ett mål, bete sig hänsynslöst.
 76. Gå över stock och sten – Ta sig fram oberoende av markens beskaffenhet.
 77. Gå över ån efter vatten – Att göra någonting på ett krångligare sätt än det behöver vara. Även som ordspråk; "Gå inte över ån efter vatten", "Gå inte över ån för att hämta vatten".
 78. Göra en blunder – Göra ett mindre fel som omgivningen kan ha överseende med.
 79. Göra en groda – Göra ett relativt stort fel men som omgivningen ändå kan ha överseende med. Jämför "Trampa i klaveret".
 80. Göra en höna av en fjäder – Försöka få en fråga eller problemställning att verka viktigare eller mer komplicerad än vad den är.
 81. Göra en kovändning – Att plötsligt byta ståndpunkt.
 82. Göra en (hel) pudel – Att ödmjukt göra offentlig avbön.
 83. Göra en tavla – Göra ett stort fel som kan få stora konsekvenser. Exempel: "Nu har jag allt gjort en riktig tavla". Jämför "Trampa i klaveret".
 84. Göra ett klipp – Göra en snabb affär med god förtjänst. Förmodligen myntat av Anders Wall.[källa behövs]
 85. Göra kål på någon – Att göra slut på någon.
 86. Göra någon en björntjänst – Försöka hjälpa någon med något men istället (och utan att vilja det) endast göra situationen värre för denna person.
 87. Göra ont värre
 88. Göra rent hus – Fullständigt avlägsna, laga så att ingenting blir kvar. Även "Göra rent bord".
 89. Göra sig grön – Göra sig till, fjäska, vimsa, fjanta.[källa behövs]
 90. Göra skäl för sitt namn
 91. Göra slag i något (ofta Göra slag i saken)
 92. Göra slarvsylta av någon – Kraftigt fysiskt misshandla någon.
 93. Göra upp räkningen – Hämnas, till exempel en oförrätt.
 94. Göra våld på sig själv

 

Idiomatiska uttryck / H
 
 1. Ha alla taggar utåt – Inte vara mottaglig för avvikande åsikter, ge ett aggressivt bemötande. Från igelkottens utfällda taggar.
 2. Ha det bra förspänt – Ha det väl ordnat för sig.
 3. Ha eld i baken – Ha väldigt bråttom; "Han fick eld i baken".
 4. Ha en bulle i ugnen – Vara gravid.
 5. Ha en käpphäst – Ha ett speciellt ämne, agenda, fråga eller idé som man gärna diskuterar. Käpphäst är en leksakshäst, med anor från medeltiden, i form av ett snidat hästhuvud på en lagom lång käpp till marknivå, ibland med hjul. Uttrycket kan komma av att man ständigt rider på leksakshästen och håller sitt speciella intresse vid liv på detta sätt.
  Ha en oplockad gås med någon – Ha något otalt med någon, ett ouppklarat i förhållande med någon.
  Ha en räv bakom örat – Rävar är i fablerna mycket listiga och lurar sitt byte genom olika trick. En person med en räv bakom örat är någon som genom olika metoder överlistar andra personer.
 6. Ha en skruv lös – Vara lätt korkad, vansinnig eller dum.
 7. Ha ett ess i rockärmen – Ha något att ta till vid behov som i en given situation garanterat kan ge ett övertag mot andra.
 8. Ha ett finger med i leken – Vara delaktig på något sätt i ett större sammanhang.
 9. Ha ett horn i sidan till någon – Tycka illa om någon.
 10. Ha ett välsmort munläder – Äga ordets gåva, kunna prata mycket.
 11. Ha ett rött öre – Ofta på formen "Inte ha ett rött öre", vara fullkomligt pank; sakna pengar; luspank. De minsta valörerna förr i tiden var oftast i kopparlegeringar, därav uttrycket.
 12. Ha god hand med – Vara duktig på att sköta om, hantera, till exempel barn, djur eller maskiner.
 13. Ha gröna fingrar – Ha god hand med växter, vara kunnig om växter.
 14. Ha huvudet på skaft – Vara vaken och intelligent. Ofta som ett påpekande om någon: "Han/hon har verkligen huvudet på skaft".
 15. Ha ögonen på skaft - Vara uppmärksam
 16. Ha/stoppa huvudet under armen – Inte tänka sig för.
 17. Ha häcken full – Ha mycket att göra. "Häcken" avser en typ av foderbehållare på en vagn, lånord från tyskans Hek som betyder 'grind', 'galler'. En troligare förklaring är att spiksmeder förr i tiden satte sina färdiga spikar i en "häck", dvs. ett trästycke med många hål i. När smeden hade mycket att göra kunde häcken snabbt bli full.[källa behövs]
 18. Ha kött på benen
 19. Ha alla... - Metaforer på formen "inte ha alla..." för att antyda att någon inte är vid sina sinnens fulla bruk. Om en person som upplevs ointelligent, uppträder förvirrat, eller som säger eller gör ej väl genomtänkta saker. Att lida av bristande förstånd i jämförelse med andra personer inom en grupp.
 20. Ha alla bestick i lådan[3]
 21. Ha alla hästar i stallet[4] eller Ha alla hästar hemma
 22. Ha alla getter hemma (även vara tankspridd)
 23. Ha alla indianer i kanoten
 24. Ha alla koppar i skåpet
 25. Ha alla skruvar i behåll
 26. Ha is i magen – Inte få panik i en besvärlig situation där normalt andra blir nervösa. Jämförbart med "kallsinnig".
 27. Ha kläm på något – Ha (relativt) goda kunskaper om något.
 28. Ha lite på fötterna – Att ha lite grundkunskaper om ett ämne innan man yttrar sig. Ha belägg för ett påstående.
 29. Ha långa fingrar – Vara tjuvaktig.
 30. Ha millimetrarna på sin sida – Att (över)vinna något med knapp marginal.
 31. Ha mycket innanför pannbenet – Att besitta stor intellektuell begåvning. Inte
 32. Ha mycket innanför pannbenet – Vara ansedd som relativt ointelligent.
 33. Ha myror i byxorna – Nervös, inte kunna sitta still, vara otålig och rastlös utan synbar anledning.
 34. Ha många bollar i luften – Förmågan att själv lösa många, ofta mindre, uppgifter samtidigt utan att helt släppa något av pågående arbeten. Jämförelse med att jonglera med flera bollar, utan att tappa någon av dem.
 35. Ha många järn i elden – Att ha många aktiviteter i gång samtidigt. Från smedjans ässja.
 36. Ha många strängar på sin lyra – Att vara mångsidig.
 37. Ha nio liv – Katter sägs i fablerna ha nio liv, det vill säga kunna överleva mycket som skulle ha dödat andra djur. Kan även betyda att någon har osedvanlig tur och klarar sig genom många svåra olyckor i följd.
 38. Ha något i ryggmärgen – För att något är ytterst väl inövat eller inlärt.
 39. Ha något i släptåg – Ha något till en början dolt som framkommer. Från sjömansspråk, tåg (rep), bogserlina.
 40. Ha något på tungan – Att vilja säga något, men att just för stunden inte komma på det rätta ordet i sammanhanget.
 41. Ha något/någon som i en liten ask – Ha full kontroll över något eller någon, ofta person.
 42. Ha näsan i vädret – Att vara högfärdig.
 43. Ha pippi på något – Envisas med att hålla på med något oväsentligt eller irritera andra.
 44. Ha på fötterna – Vara säker på sin sak i en kontroversiell fråga. Finns i olika varianter, ha ordentligt/mycket/bra/varmt/torrt på fötterna. Oftast som en fråga till någon: "Har du verkligen torrt på fötterna i den här frågan?"
 45. Ha rent mjöl i påsen – Att vara ärlig och att inte ha något att dölja.
 46. Ha råg i ryggen – Att våga stå för sina handlingar och åsikter även om det riskerar orsaka svårigheter för vederbörande.
 47. Ha satt sin sista potatis – Att ha förött sin sista chans.
 48. Ha sitt på det torra – Ha en säker ekonomisk ställning.
 49. Ha skinn på näsan – Att ha bestämda åsikter och inte vara rädd för mothugg.
 50. Ha spenderbyxorna på sig – Att vara generös och göra av med (osedvanligt) mycket pengar.
 51. Ha sålt smöret och tappat pengarna – Att se väldigt olycklig ut, till synes helt utan anledning.
 52. Ha tomtar på loftet – Att vara avvikande eller tokig.
 53. Ha/vara tumme med någon/något – Ha ett gott förhållande till någon eller med något. Oklart om "ha tumme med" eller "vara tumme med" är vanligast. Tumme betyder "det starka fingret". Symboliken i talesättet är oklar. Att ha "tummen i ögat på någon" anger att man har ett övertag.
 54. Ha tummen mitt i handen – Att vara opraktiskt lagd; inte klara av en viss [oftast praktisk] arbetsuppgift.
 55. Ha vaknat på fel sida – Vara på dåligt humör.
 56. Ha vassa armbågar – Avancera i en hierarki på ett ojuste, hänsynslöst sätt. I vissa företagskulturer är uttrycket mer positivt laddat.
 57. Ha vind i seglen – Att för tillfället vara i en period av framgångar.
 58. Ha änglavakt – Att ha en otrolig tur i en situation som kunnat gå riktigt illa beroende på oförsiktighet.
 59. Ha ögon i nacken – Bevaka allt som händer, ofta som ett negativt omdöme. Exempel: "Han/hon har visst ögon i nacken."
 60. Halka in på ett bananskal – Att hamna i något sammanhang av en ren slump.
 61. Hals över huvud – Brådstörtat, akut, oövertänkt. Motsvarar huvudstupa.
 62. Hamna i blåsväder – Att hamna i en utsatt situation.
 63. Hamna i skymundan
 64. Hamna på överblivna kartan – Att inte bli gift.
 65. Han eller hon skulle inte göra en fluga förnär – Omdöme om en mycket snäll och hänsynsfull människa.
 66. Han eller hon spottar inte i glaset – Han eller hon dricker mycket alkohol.
 67. Handla/agera på eget bevåg – På eget initiativ, på eget ansvar. Från lågtyskans bewach, 'övertänkande'.
 68. Har långa öron – Någon som gärna skvallrar. Exempel "Han/hon har långa öron", det vill säga man bör inte prata för högt om känslig information när han/hon är i närheten. Jämför "Spetsa öronen".
 69. Har man sagt A får man säga B – Om man börjat berätta något som har en tydlig fortsättning i en avgörande fråga, bör man också slutföra sitt resonemang. Har man påbörjat ett projekt, bör man också se det till slut.
 70. Har man tagit Fan i båten får man ro honom i land – Om man antagit sig en allt för stor uppgift får man också slutföra denna.
 71. Hatten av för – Uttrycka sin aktning för något.
 72. Hatt på hatt – För mycket av det goda, en onödig upprepning, att göra/säga något som leder till en tautologi, tautologi. Uttrycket kommer från engelskan och har blivit populärt på senare tid, mycket för att det anses ge en klarare bild - jämför "Kaka på kaka" och "Tårta på tårta".
 73. Hela baletten – Slarvigt från tyskan die ganze palette. Omfatta allt som något kan inbegripa.
 74. Hela konkarongen – Allesammans.
 75. Helt uppåt väggarna – Något är fullständigt felaktigt eller befängt.
 76. Het potatis – Ett besvärligt, känsligt samtalsämne.
 77. Hissen går inte hela vägen upp – Ett uttryck när någon inte förstår eller klassas som dum, jämför "att man inte når ända fram".
 78. Historien upprepar sig – Talesätt att inte förvåna sig när något inträffar på nytt. Även som Allt går igen, Intet nytt under solen.
 79. Hjulet snurrar men hamster är död – Ett uttryck när någon inte förstår eller klassas som dum, jämför "hissen går inte hela vägen upp".
 80. Hjälpa någon på traven – Att ge någon hjälp.
 81. Hjärtat i halsgropen – Att plötsligt bli mycket rädd.
 82. Hjärtat på rätt ställe – Att vara god, medmänsklig.
 83. Hoppa i galen tunna – Göra ett val som ger oönskade konsekvenser.
 84. Hoppa upp och sätta sig på något – Vara säker på något, oftast i formen "Det kan du hoppa upp och sätta dig på", med betydelsen "Det är definitivt säkert".
 85. Hoppa över skaklarna – Göra något opassande men roligt. Även vara otrogen, göra snedsprång.
 86. Hugga i sten – Grundligt missta sig.
 87. Hugget i sten – Något som är orubbligt beslutat eller fastställt. Uttrycket används ofta negerat.
 88. Hugget som stucket – Två olika sätt att nå samma resultat. Vid t ex vägval där sträcka och tid blir lika.
 89. Hungrig som en varg – Mycket hungrig.
 90. Huvuden kommer att rulla – Någon eller några personer kommer att straffas hårt för något misstag, till exempel genom avskedande från tjänst. Någon är mycket arg på en grupp.
 91. Hålla alla trådar i sin hand – Ha full kontroll.
 92. Hålla fanan högt – Fortsätta hålla högsta kvalité i någon verksamhet och inte falla för frestelsen att börja småslarva.
 93. Hålla god min – Undvika att utåt visa att något är fel eller att något har gått en emot.
 94. Hålla grytan kokande – Hålla ingång någon verksamhet, inte riskera att intresset svalnar.
 95. Hålla i rodret – Ha kontroll över något som flera personer är inblandade i, vara ledaren.
 96. Hålla låda – Att tala kontinuerligt, lite improviserat inför publik om något som knappt är värt att lyssna på.
 97. Hålla någon kort – Att behandla någon strängt.
 98. Hålla masken – Att spela eller verka oberörd.
 99. Hålla någon på halster – Att vänta med att säga vad någon otåligt undrar.
 100. Hålla någon på sträckbänken – Jämförbart med Hålla någon på halster.
 101. Hålla någon stången – Att hålla stånd mot någon, att klara sig.
 102. Hålla rumpan styv i kurvorna
 103. Hålla skenet uppe – Låtsas att allt är bra, undvika att utåt visa att något är fel.
 104. Hålla sig i skinnet – Lugna ner sig, inte förivra sig, ofta som en uppmaning: "Håll dig i skinnet!"
 105. Hålla sig på mattan – Behärska sig. Ursprungligen från 1800-talet, att hålla sig på hallmattan och inte stiga in för långt i huset.
 106. Hålla sig på sin kant – Vara reserverad och avvaktande. Anses ha sitt ursprung i äldre tiders måltider då alla med var sin sked åt från samma fat och någon trängde sig fram och tog för sig för mycket, uppmanades att hålla sig på sin kant av bordet.
 107. Hålla tand för tunga – Att inte avslöja en hemlighet; att bita ihop och inte låta tungan spela fritt.
 108. Hålla tummarna för någon/något – Hoppas på tur för någon, att något ska inträffa. Exempel: Jag håller tummarna för dig.
 109. Hålla tungan rätt i mun – Samtidigt kunna hålla reda på och inte blanda ihop många sakförhållanden. Ibland skämtsamt varierat som "Hålla tungan i rätt mun".
 110. Hålla varandra om ryggen – Ge varandra väntjänster utan att det får märkas utåt. Jämför med det engelska talesättet If you scratch my back, I'll scratch yours.
 111. Hålla ångan uppe – Se till att fortsätta tills ett mål är uppnått / vunnet. Jmfr "inte få eldavbrott".
 112. Hålla ögonen på något – Vaka eller bevaka något eller någon
 113. Hålla ögonen öppna – Vara vaksam
 114. Hårda bud i Mellerud – Jobbig situation. Jämför med det engelska talesättet Tough shit.
 115. Hälla vatten på en gås – Försöka övertyga någon som är helt blockerad för ens argument; dessa rinner av personen som vatten på en gås, vars fjäderdräkt är vattenavvisande.
 116. Hälsa hem – Att det kommer att gå vederbörande illa. Exempel: "Nu kan du allt hälsa hem!"
 117. Hänga ihop som ler och långhalm – Några som alltid hänger ihop, är mycket goda vänner. Uttrycket kommer från att lera blandat med halm användes som byggmaterial.
 118. Hänga läpp – Att sura, vara deprimerad eller nedstämd.
 119. Hänga på... - Bero på något. En småsak kan avgöra hur något ska sluta.
 120. Hänga på en skör tråd
 121. Hänga på ett hår
 122. Hänga på gärsgårn – "Gärsgårn" = gärdesgården, staketet.
 123. Höja på ögonbrynen – Att bli förvånad.
 124. Hönsgård – En kaotiskt diskussion som förs av okunniga personer, så kallade "hönshjärnor". Jämför "polsk riksdag", där erkänt kunniga personer diskuterar, men alla har starkt motstridiga åsikter.
 125. Höra från hästens mun – Gå direkt till källan, höra sanningen.
 126. Höra gräset gro – Ha extremt bra hörsel, alternativt mycket gott tålamod. Så beskrevs Heimdall kunna höra.

 

Idiomatiska uttryck / I
 
 1. I bara mässingen – Alldeles naken. Troligt ursprung från när silvret i försilvrade mässingsföremål nöttes ner, och mässingen åter framträdde.
 2. I ett nötskal – Konkretisera något komplext med enstaka ord och avsluta med, "Det är det hela i ett nötskal".
 3. I eftertankens kranka blekhet – Kommentar om ett bra förslag som vid närmare eftertanke visar sig mindre lyckat. Från Shakespeares Hamlet.
 4. I grevens tid – I absolut sista stund innan det är för sent. Exempel: "Det var allt i grevens tid du kom!". Jämför I elfte timmen, i sista minuten.
 5. I kölvattnet – Företeelser av mindre vikt som sker som ett resultat av en dem föregående och viktigare händelse. Exempel: "I kölvattnet av detta uppträder förmodligen..."
 6. I Simons tid – Ordlek med utgångspunkt i, och med samma betydelse som, I sinom tid.
 7. I sin krafts dagar – Oftast när man var ung och driven
 8. I sinom tid – Så småningom, när den rätta tiden är inne. Svagt löfte. Exempel "Jag ska ta itu med detta i sinom tid", utan att ange exakt när. Ursprungligen av ordet sin. Jämför Tids nog.
 9. I sitt anletes svett – Jobba på med stor ansträngning så att svetten lackar, oftast kroppsligt arbete men bildligt även annat arbete. Ursprungligen från Bibeln.
 10. I stridens hetta – Mitt i en situation handlar en person instinktivt utan att tänka efter. Ofta med mindre lyckat resultat som följd.
 11. I svinottan – Mycket tidigt på morgonen. Svinotta kan ha sitt ursprung i att grisslakten i äldre tider helst skulle ske före klockan tre på morgonen för att fläsket skulle bli drygt och smakligt.
 12. I tid och otid – Jämt och ständigt, utan att reflektera över om det är nödvändigt.
 13. I ur och skur – Oavsett.
 14. In alles, även inalles – 'Totalt sett', 'i sin helhet', direkt lån, oöversatt från tyska.
 15. In genom ena örat och ut genom andra – En uppmaning eller ett besked som någon inte förstått eller nonchalerat. Exempel "Det gick tydligen in genom det ena örat och ut genom det andra" (utan att stanna i hjärnan).
 16. Ingen dans på rosor – Ingen lätt uppgift, inte ha det lätt. Exempel "Det är minsann ingen dans på rosor!"
 17. Ingen fara på taket så länge skorstenen står – Lugnande svar när någon oroar sig mycket över något nära förestående. Oftast används bara första delen – Ingen fara på taket.
 18. Inget man snyter ur näsan – Påpekande om något som är väldigt svårt att åstadkomma. Variant: Inte gjort på en kafferast.
 19. Intet (är) nytt under solen – Talesätt att inte förvåna sig när något inträffar en andra (tredje, osv.) gång. Även som Allt går igen, Historien upprepar sig.
 20. Intresseklubben antecknar – Ironisk anmärkning, då någon uttrycker sig onödigt detaljerat kring ett visst ämne som mottagaren inte är intresserad av.
 21. Intresseflagg – Se Intresseklubben antecknar
 22. I rödaste rappet – Uppmaning att göra något omgående utan dröjsmål.
 23. I sus och dus – Under ständigt festande.

 

Idiomatiska uttryck / J
 
 1. Jag mötte Lassie – "Jag har en avlägsen relation till en kändis".
 2. Jaga någon med blåslampa – Försöka skynda på någon.
 3. Jaga någon med eldgaffel
 4. Joxa med trasan – Spela fotboll. Uttrycket kommer sig av att man i fotbollens ungdom sägs ha spelat med en hopknuten trasa istället för en boll. Det skall bland annat ha använts av Lennart "Nacka" Skoglund.
  Jämföra äpplen och päron – Att jämföra två saker som på intet sätt kan likställas på grund av alltför stora skillnader i grundläggande egenskaper. Används ofta som ett påpekande till någon som gjort en orimlig jämförelse.
 5. Järnkoll – Att ha stor eller till och med total kontroll över (informationen kring) någonting. Motsvarar örnkoll eller stenkoll.

 

Idiomatiska uttryck / K
 
 1. Kacka i eget bo – Att tala illa om sina egna eller sitt eget.
 2. Kaka på kaka, även tårta på tårta – För mycket av det goda, en onödig upprepning, att göra/säga något som leder till en tautologi.
  Kalv på grönbete – Någon utsläppt i ett sammanhang där han/hon okontrollerat kan ta för sig av det goda.
 3. Kamma noll – Att inte få något.
 4. Kamma hem något – Vinna något.
 5. Kasta ett getöga på någon/något – Försöka hålla uppsikt över någon/något, men inte vakta kontinuerligt.
 6. Kasta ett öga på någon/något – Hålla viss uppsikt över någon/något utan noggrannare kontroll; Se på någon/något utan närmare eftertanke, till viss del intresserad, beundra någon/något, och liknande.
 7. Kasta goda pengar efter dåliga – Att genom upprepade försök med i och för sig ärliga ansträngningar försöka rädda en hopplös situation.
 8. Kasta in handduken – Att ge upp. När en boxningstränare under en match anser att den egna boxare inte tål mer stryk kastar tränaren in en handduk i ringen, som en signal till domaren att avbryta matchen.
 9. Kasta (nytt) ljus över något – Tillföra ny information som ökar möjligheterna att lösa ett problem.
 10. Kasta loss – Ursprungligen från att lossa tilläggstamparna för en båt från kaj och kasta över dom till båten.
 11. Kasta pengar i sjön – Slösar pengar på onödiga saker.
 12. Kasta pärlor för svin – Det är inte värt att ge eller satsa medel på den som inte förstår värdet av det. Oftast uttryckt som; Det vore som att kasta pärlor för svin. Starkt negativt omdöme om någons mentala kapacitet. Ursprungligen från Bibeln, Matteus 7:6: "...och kasta inte pärlor åt svinen, de trampar på dem, vänder sig om och sliter sönder er". Svin avser här förmodligen vildsvin, i överförd betydelse opportunister och icke kristna.
 13. Kasta sten i glashus – Att komma med kritik eller klander när man själv inte har rent samvete. En variant förekommer i serien Hagbard Handfaste, vars hustru efter en ordväxling poängterar för honom att "man bör inte kasta glas i stenhus".
 14. Kasta ut barnet med badvattnet – Att förlora det som är bra när man gör sig av med det man anser vara värdelöst.
 15. Kasta yxan i sjön – Ge upp.
 16. Katt bland hermelinerna – En person som inte passar in i en "finare" samling personer. Sticker ut från sin omgivning.
 17. Katt på hett plåttak – Nervöst beteende. Se även pjäsen Katt på hett plåttak av Tennessee Williams.
 18. Katten på råttan, råttan på repet.. – En serie av händelser där varje händelse utlöses av föregående händelse.
 19. Kattens lek med råttan – Agera mot någon på ett elakt sätt och förlänga ett lidande.
 20. Kejsarens nya kläder – Något nytt och märkvärdigt som i själva verket är en bluff. Från saga av H.C. Andersen)
 21. Klappat och klart – Något är färdigt, något är utfört, någon/något är redo för nästa steg.
 22. Klockrent – Sentida uttryck. Medhåll, något som stämmer precis, "mitt i prick". Från en klockas rena klang.
 23. Klok som en pudel – Idiom som används om någon som agerar mycket klokt.
 24. Klubbad säl – Vara trött.
 25. Klä sig i säck och aska – Göra bot.
 26. Klä skott – Få stå till svars för något utan att egentligen ha det direkta ansvaret. Oftast uttryckt som Få klä skott.
 27. Knaka i fogarna – Vara nära att brista. Till exempel att en relation tar snart slut.
 28. Knalla och gå – Välbefinnandet är varken bättre eller sämre, som svar på fråga: "Hur är det?". Ofta på formen "Det knallar och går"
 29. Knyta sig – Att gå och lägga sig att sova.
 30. Knyta till/ihop säcken – Göra klart det sista i exempelvis ett projekt eller en arbetsuppgift som består av många steg.
 31. Knäpp på näsan – Skarp tillrättavisning; "Få en/ge en, knäpp på näsan".
 32. Ko på isen – Se ordspråket "Ingen ko på isen (så länge rumpan är i/på land)".
 33. Koka soppa på en spik – Från en folksaga som handlar om en luffare som ber en snål gumma att bjuda honom på soppa. I överförd bemärkelse att överdriva för- eller nackdelar genom att i en argumentation föra fram en stor mängd argument som vart och ett inte är relevanta eller håller för granskning, men som den argumenterande anser tillsammans utgör bevis för att han eller hon har rätt. Jämför Göra en höna av en fjäder.
 34. Kokta fläsket stekt – En ohållbar situation, motsvarande "det går åt pepparn". Exempel: "Nu är det kokta fläsket stekt."
 35. Kola vippen – Avlida.
 36. Koloss på lerfötter – Något stort och imponerande, men som står på svag grund och därför lätt kan falla omkull och krossas. Ursprungligen från Bibeln.
 37. Komma från hjärtat – Att påstå någonting spontant, och/eller ärligt och uppriktigt.
 38. Komma i bakvattnet – En fråga som prioriterats ner i angelägenhetsgrad.
 39. Komma på efterkälken – Komma efter, inte hinna med i en utveckling, även i tävling. Känt sedan 1600-talet. Efterkälken motsvarar det dialektala bakkälke, den bakre delen på en släde.
 40. Komma på grön kvist – I ett slag få sin ekonomi förbättrad efter en lång tid av ekonomiska svårigheter.
 41. Komma på kant med någon – Att bli ovän med någon i mindre grad men där trätan inte kan lösas på kort sikt.
 42. Komma på skam
 43. Komma till skott med något – Komma igång med något som länge förberetts eller talats om. Jämförbart med Skrida till verket.
 44. Komma till vägs ände
 45. Komma undan helskinnad – Då ett allvarligt problem har löst sig för en person, kan denna person sägas ha "kommit undan helskinnad".
 46. Komma undan med blotta förskräckelsen – Komma ur en situation utan att lida skada.
 47. Komma under lupp
 48. Komma ur askan i elden – Hamna i en sämre situation.
 49. Kors i taket – Utrop då något mycket oväntat inträffar.
 50. Kosta skjortan – Att en viss vara är mycket dyr.
 51. Krossa någons hjärta – Att göra någon djupt olycklig.
 52. Krypa till korset – Att acceptera någons åsikt, trots att man tidigare opponerat sig mot den.
 53. Kryssa mellan Skylla och Karybdis – Att balansera mellan två mycket negativa, men troliga, händelseutfall. Jämför "Pest och kolera".
 54. Kräla i stoftet – Att (behöva) be om ursäkt på ett förnedrande sätt.
 55. Kunna försätta berg – Att kunna utföra en till synes omöjlig uppgift.
 56. Kusten är klar – Det är fritt fram för någon eller något.
 57. Kyss Karlsson! – Utrop då något – oftast negativt och – mycket oväntat inträffar.
 58. Kyssa sin syster[ifrågasatt uppgift] – Inte upphetsande.
 59. Känna hur vinden blåser – Att inte stå för vad man tycker utan rätta sin uppfattning efter vad andra anser. Jämför "Vända kappan efter vinden".
 60. Känna lössen på gången – Att känna igen någons oftast tvivelaktiga avsikter på sättet hur det framställs. Ofta uttryckt som; "Jag känner allt lusa på gången".
 61. Känna någon på pulsen – Att undersöka någons karaktär.
 62. Känna sina löss på gången – Att känna igen någons oftast tvivelaktiga avsikter, på grundval av egna erfarenheter från tillfällen då man själv betett sig lika dubiöst.
 63. Känna sina pappenheimare – Att känna sitt folk, ofta med antydan om att de har vissa betänkliga egenskaper
 64. Käringen mot strömmen – Någon som ofta säger emot andra eller har en annan uppfattning i många frågor än sin omgivning. Ursprungligen från en anekdot från 1200-talet där en kvinna drunknade i en å. Under sin livstid var hon känd för att alltid motsätta sig andras åsikter, varför man då hon skulle eftersökas i ån antogs flyta i motsatt riktning mot det strömmande vattnet. Motsvarar Motvalls käring.
 65. Köpa grisen i säcken – Att ge sig in i något utan att ha alla eventuella konsekvenser klara för sig. Även i form av ordspråk; Köp inte grisen i säcken.
 66. Kör i vind! – Bekräftelse på att man går med på en överenskommelse om att göra något.
 67. Kör så det ryker! – Bekräftelse för någon att den är på rätt väg, och att han eller hon bör forcera arbetet så att det blir klart å det snaraste.
 68. Köra huvudet i väggen – Envist fortsätta i en omöjlig situation.
 69. Köra som en biltjuv – Köra ett fordon ovanligt fort, så fort man kan.
 70. Köra som ett svin – Köra ett fordon vårdslöst.
 71. Körd i grus – Att vara dum i huvudet. se Född i farstun
 72. Kött på benen – Att vara väl förberedd för något, att ha goda argument. Exempel: "Ska du överklaga till Hovrätten bör du ha ordentligt med kött på benen."

 

Idiomatiska uttryck / L
 
 1. Lapp på luckan – utsålt (man sätter upp en "slutsålt" lapp på biljettluckan)
 2. Larva sig – Vara löjlig.
 3. Le i mjugg – Le för sig själv och/eller i hemlighet.
 4. Leka med elden – Att göra något som är farligt eller kan få negativa konsekvenser.
 5. Lengräddad – (Att vara) lindrigt begåvad.
 6. Leta efter en nål i en höstack – Söka efter något med mycket små utsikter att hitta det inom rimlig tid.
 7. Leta efter något med ljus och lykta – Leta ivrigt efter något.
 8. Leva loppan – Föra ett utsvävande liv eller också väsnas och bråka.
 9. Leva på hoppet
 10. Leva som man lär – Agera/bete sig som man predikar att andra ska agera/bete sig. Ofta som "Han/hon/de lever knappast som han/hon/de lär".
 11. Leva under knapphetens stjärna
 12. Leva ur hand i mun – Leva så man precis klarar sig ekonomiskt. Ursprungligen från talesättet: Ur hand i mun är fattigmans lott.
 13. Lida mot sitt slut – Snart vara slut.
 14. Ligga bakom – Vara upphov till något.
 15. Ligga för fäfot – Om någon eller något som ligger vilande, improduktivt, ej i bruk i avvaktan på att sättas igång. Variant: Något ligger i träda.
 16. Ligga i – Vara flitig.
 17. Ligga i lä – Vara underlägsen
 18. Ligga i selen – Vara flitig. Går tillbaka på seldon för en häst.
 19. Ligga i stöpsleven – Någon som är föremål för omprövning och diskussion. "Stöpslev" är en slev som man smälter bly eller tenn i. Anspelning på gamla tiders spådomar med hjälp av smält bly som hälldes i vatten.
 20. Ligga någon i fatet – Ursprungligen att ha något, till exempel en arbetsuppgift framför sig. Numera att ha något som pekar emot sig, exempelvis vid tillsättning av en anställning och liknande.
 21. Ligga lågt
 22. Ligga någon till last – Vara till besvär för någon.
 23. Ligga på – Försöka påskynda något.
 24. Ligga på sofflocket – Inte rösta i ett val. Har gett upphov till uttrycket "soffliggare" om personer som inte röstar.
 25. Lika goda kålsupare. – Jämförelse; några är lika goda kålsupare, den ena är inte bättre än den andra. Ordet "kålsupare" har ingenting med alkoholintag att göra, utan är en äldre benämning på någon som äter kålsoppa, det vill säga billig mat.
 26. Lika som bär – Identiskt lika.
 27. Lite här och var – På diverse mer eller mindre slumpartade ställen.
 28. Liv i luckan – Oväntad festlig eller bråkig stämning. Exempel "Här var det liv i luckan!"
 29. Ljuga sig blå – Att ljuga mycket i syfte att ta sig ur en svår situation.
 30. Ljuga som hästar travar – Att ljuga mycket och med detaljer som mestadels är osanna.
 31. Ljuger så han/hon tror sig själv – Ljuger om något så mycket så att han/hon börjar tro att det är sant. Besk kommentar om någon; "Han/hon ljuger så att han/hon tror sig själv".
 32. Lova guld och gröna skogar – Lova mer än man kan hålla.
 33. Lova runt och hålla tunt – Storvulna löften som i slutänden visar sig inte är mycket värda.
 34. Lova vitt och brett – Lova mer än man kan hålla.
 35. Luktar/smakar pyton – Luktar/smakar illa.
 36. Lyckans ost – En person som har tur i något.
 37. Lyfta på förlåten – Avslöja något till viss del. Uttrycket har inte sitt ursprung i det svenska verbet "förlåta", utan från substantivet "förlåt" (uttalas för-låt), alltså ett förhänge som döljer något.[10]
 38. Lyfta på hatten för – Att berömma någon för något oväntat mycket bra han/hon gjort.
 39. Lyfta sig själv i håret – Anstränga sig själv över sin förmåga. Klara det till synes omöjliga.
 40. Lysa med sin frånvaro – Att uppmärksammas genom att inte delta. Exempel: "Han/hon/de lyste med sin frånvaro". Från den romerske historieskrivaren Tacitus i skriften Annales.
 41. Lyset är på men det är ingen hemma – Slangartat uttryck för att beskriva någon med stirrande ögon inte verkar vara vid full mental hälsa eller närvarande, utan exempelvis istället är starkt drogpåverkad. Från engelskans "lights are on but there's no one home".
 42. Långt från ära och redlighet – Långt från civilisation och kultur.
 43. Låta bilan falla
 44. Låta målvakten stå i mål – Att låta någonting skötas av den som kan det bäst.
 45. Låtsas som om det regnar – Låtsas som om något inte sker fast det är uppenbart att det gör det.
 46. Läcka som ett såll – Inte kunna behålla någon del av information som delgetts i förtroende, sprida hemlig information till höger och vänster.
 47. Lägga alla ägg i samma korg – Riskera att förlora allt genom att inte sprida riskerna. Ibland använt av ekonomiska rådgivare: Man ska inte ha alla ägg i samma korg.
 48. Lägga benen på ryggen – Att fly undan en fara så fort man kan bara kan.
 49. Lägga en hämsko på något – Bromsa, hindra något. En hämsko är en typ av bromsplatta på en hästdragen vagn.
 50. Lägga fingrarna emellan – Visa överseende.
 51. Lägga i malpåse – Förvara för senare användning.
 52. Lägga korten på bordet – Att berätta (hela) sanningen; att vara ärlig.
 53. Lägga lök på laxen – Att göra ont värre. Det ursprungliga uttrycket var bara "lägga lök på", och syftade främst på klandrande yttranden. Uttrycket missuppfattas dock ibland och ges motsatt betydelse.[11]
 54. Lägga locket på – Se till att det hålls tyst om något.
 55. Lägga manken till – Att anstränga sig hårt för att lösa en viss uppgift. Ofta som en uppmaning: "Du får väl lägga manken till!". Manken är den främre kraftigare delen på fyrfota däggdjurs rygg, nedanför halsen; används om exempelvis hästar och hundar. Jämför mankhöjd.
 56. Lägga ner
 57. Lägga något på hyllan – Att tills vidare skjuta upp ett projekt eller en verksamhet.
 58. Lägga något på is – Tillsvidare skjuta upp en fråga, projekt och dylikt på obestämd tid, men med möjlighet att aktualisera ärendet vid ett mer lämpligt tillfälle.
 59. Lägga något på minnet – Minnas något
 60. Lägga näsan i blöt – Att lägga sig i sådant man inte har att göra med.
 61. Lägga orden i munnen på någon – Grundlöst hävda att någon sagt något, eller avsiktligt feltolka ett uttalande. Exempel: "Nu lägger du orden i mun på mig, det där har jag aldrig sagt".
 62. Lägga på en rem – Springa mycket fort eller att skynda sig.
 63. Lägga på ett kol – Att skynda sig, öka takten. Ursprungligen liknelse med koleldad ångpanna till vilken man tillför extra kol, så att ångtrycket ökar och maskinen arbetar snabbare.
 64. Lägga rabarber på något – Passa på att lägga beslag på något värdefullt på ett listigt, helt lagligt, men oftast omoraliskt sätt. Felöversatt från spanska embargo, 'beslag', ursprungligen embargar, 'att arrestera'.[12]
 65. Lägga sig ner och dö – Att ge upp och sluta kämpa. Uttrycket används oftast negerat: "Man vill ju inte bara lägga sig ner och dö."
 66. Lägga sig under kniven – Att genomgå en planerad kirurgisk operation, till exempel en plastik- eller höftledsoperation.
 67. Lägga sig vinn om något – Under en längre tid agera på ett sätt som kan leda till något fördelaktigt; även "vinnlägga sig om något".
 68. Lägga sista handen vid något – Fullborda någonting, till exempel ett arbetsprojekt eller ett konstverk.
 69. Lägga skorna på hyllan – Sluta att utöva en sport (som utövas i någon form av idrottsskor).
 70. Lägga sten på börda – Göra ett problem större eller redan stor arbetsuppgift större.
 71. Lägga två strån i kors – Ofta på formen "Inte lägga två strån i kors", inte anstränga sig det minsta för att bidra till att något blir åtgärdat.
 72. Lägga vantarna på något – Att lägga beslag på något; att, oftast oärligt, ta något. Jämför "Lägga rabarber på."
 73. Lämna någon i sticket – Överge någon som är i fara. Från tyskans jemanden im Stiche lassen. Stick avser stickvapen i strid.
 74. Läsa lusen av någon – Ge någon en rejäl utskällning.
 75. Läsa mellan raderna – Förstå vad som egentligen avses fast den som framför budskapet av olika anledningar inte uttryckt det i klartext.
 76. Lätt som en plätt – Något som är mycket enkelt att åstadkomma. Motsvarar engelskans "piece of cake".

 

Idiomatiska uttryck / M
 
 1. Man mot man – Att tala ut med någon i enrum eller att slåss mot någon på lika villkor.
 2. Man måste lära sig krypa innan man kan gå – Man bör lära sig grunderna inom ett verksamhetsområde innan man tar sig an mer komplicerade uppgifter inom det.
 3. Man ska köpa till sillen och sälja till kräftorna – Gammalt osäkert talesätt bland aktiehandlare att köpa aktier till midsommar och sälja till kräftsäsongen i augusti.
 4. Man ska så med handen, inte med fulla säcken – Påpekande att inte gå till överdrift. Ursprungligen från den grekiska skalden Korinna på 600-talet f. Kr.
 5. Man tager vad man haver – Ramsa som en kommentar att man får ordna något så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som för tillfället står till buds. Vanligen attribuerat till Cajsa Warg, som dock veterligen aldrig skrev detta.
 6. Mannaminne – Så långt tillbaka i tiden som nu levande människor kan minnas. "Man" betydde i äldre tider både man och människa i största allmänhet. Vanligen använt för att uttrycka något som inte inträffat på väldigt länge: Så kallt som nu i vinter har det inte varit i mannaminne[13]
 7. Man vet vad man har men inte vad man får – Uttryck för att värna om det man har och inte chansa på något ovisst. Jämför "Bättre en fågel i handen än tio i skogen."
 8. Med buller och bång – Ändra/införa/avisera något nytt under uppseendeväckande former. Bång förmodligen i betydelsen skrämmas.
 9. Med byxorna nere – Ertappad/avslöjad i en självförvållad situation som man får skämmas för inför andra. Vanligen Stå med byxorna nere.
 10. Med flaggan i topp – Inte visa utåt att det garanterat "barkar åt skogen".
 11. Med mössan i hand – Att vara ödmjuk, respektfull mot en överhet eller vara skuldmedveten.
 12. Med/Ha näsan ovanför vattenbrynet – Befinna sig i en ekonomisk situation där man nätt och jämnt klarar sig.
 13. Med nöd och näppe – På gränsen; nätt och jämnt. Från fornsvenskans näppe, i betydelse 'knapp', 'trång'. Exempel: "De klarade provet med nöd och näppe".
 14. Med varm hand – Ta emot någon hjärtligt och välkomnande. Ursprunglig betydelse: förtida arv - att ge bort något medan givaren fortfarande är i livet.
 15. Medaljens baksida – Nackdelarna som inte syns vid en första anblick. Präglingen på medaljens baksida är normalt betydligt mindre påkostad än dess framsida eller helt slät.
 16. Mellan fyra ögon – Att tala med varandra i enrum, utan att andra personer får reda vad som sagts; förtroligt.
 17. Mellan skål och vägg – Att tala med varandra i enrum utan att andra personer får reda på vad som sagts; förtroligt. Exempel: "Lisa hade offentligt alltid kritiserat Olof, men sade mellan skål och vägg att hon hyste stor respekt för honom."
 18. Missa tåget – Vara för sent ute, missa chansen. Ofta som ett konstaterande "Tåget har gått" eller som en upplysning "Nu går tåget".
 19. Mittåt! – Ett uttryck för att man rättar sig själv efter att ha kommit på att det man sagt är felaktigt. Ursprungligen från militär exercis. Jmfr "Rätta in sig i ledet".
 20. Moment 22 – Ett olösligt dilemma.
 21. Mota Olle i grind – Att ta itu med problem innan de växt sig alltför stora.
 22. Mumla i skägget – Att tala otydligt, även att formulera sig otydligt, kanske för att man inte vågar säga i klarspråk vad man vill säga.
 23. Mycket ska man höra innan öronen faller av – Konstaterande att det som sagts verkar fullständigt tokigt.
 24. Mycket snack och lite hockey – Se nedan.
 25. Mycket snack och lite verkstad – Omdöme om någon som pratar mer än han eller hon får gjort. Också om någon som tycks "Lova runt och hålla tunt"; se detta uttryck.
 26. Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess – Det har gått väldigt lång tid, ofta som talesätt för minst ett årtionde.
 27. Må det bära eller brista – Ta en risk i ett avgörande skede då något måste ske, där utfallet antingen kan bli bra eller mycket dåligt. Har formen av en böneramsa. Liknar uttrycket Går det så går det, som dock mera uttrycker att det kan vara värt att chansa, det kan ju lyckas.
 28. Måla fan på väggen – Att i förväg utgå ifrån att en svårighet kommer att uppstå, eller att väsentligt överdriva en komplikation. Även; att överdriva konsekvenserna av en komplikation.
 29. Måla in sig i ett hörn – Att genom självförvållande, tanklöshet och/eller onödigt risktagande försätta sig i en hopplös och potentiellt ödesdiger situation utan någon uppenbar väg ut.
 30. Många hövdingar, men få indianer – Många har åsikter och förslag hur något ska göras, men ingen gör något.
 31. Människans bästa vän är hunden – Gammalt vanligt talesätt om tamhunden. Kan ha sitt ursprung i en känd litografi av Étienne Charlet från 1837, försedd med texten "Det bästa hos människan är hunden".
 32. Möta sitt Waterloo – Att lida ett stort nederlag som innebär stora konsekvenser. Från det så kallade slaget vid Waterloo år 1815, då Napoleons armé besegrades.
 33. Mötas på halva vägen – Kompromissa lika mycket var.

 

Idiomatiska uttryck / N
 
 1. Nagelfara något – Granska något in i minsta detalj. Den ursprungliga betydelsen var att kontrollera att naglarna satt som de skulle – med nagel i den äldre betydelsen spik eller plugg, som i tyska Nagel och engelska nail. [14] Ej att förväxla med skeppet Nagelfar i den nordiska mytologin.
 2. Nu gick det upp ett Liljeholmens – Liknande "Nu trillade polletten ner", men i detta talesätt åsyftas att det gick up ett ljus (jämför i serier där ett stearinljus eller en glödlampa visas när någon får en idé). Liljeholmens syftar på Liljeholmens Stearinfabriks AB.
 3. Nu går skam på torra land – Någon har gjort något som han/hon borde skämmas för.
 4. Nu trillade polletten ner – Uttryck som betecknar att någon (plötsligt) kommit till insikt om innebörden av en argumentation eller en problematik. Ursprungligen från automater och maskiner, exempelvis en tvätt- eller kaffeautomat, där man erlägger en betalning i form av en pollett i ett myntinkast.
 5. Nu är goda råd dyra – Det är mycket brådskande att hitta en lösning på ett problem.
 6. Nu är jag ute på okänt vatten – Jag medverkar i ett för mig okänt ämne eller område.
 7. Nu är måttet rågat – Jämför med Droppen som fick bägaren att rinna över.
 8. Något har sett/ser dagens ljus – Något nytt/nyskapat som presenterats.
 9. Något i hästväg – Något överraskande stort, omfattande eller överdrivet, spektakulärt, fantastiskt, sensationellt. Vulgärt språkbruk i brist på andra uttryckssätt. Djuret häst använt enbart för att kraftigt förstärka det som avses; "väldigt stor" eller "väldigt överdriven" etc. Exempel: "Utställningshallen var något i hästväg", det vill säga enormt stor. "Buffén var något i hästväg", det vill säga dignande av (överdrivet mycket) mat. "Öppningsceremonin var något i hästväg", alltså otroligt spektakulär, över förväntan.
 10. Något som katten släpat in – Någon har tagit hem något fult, onödigt eller värdelöst, utan att själv inse det. Ofta ett uttryck för besvikelse, man hade förväntat sig något bättre. Exempel: Den ser ju ut som något som katten släpat in.
 11. Något är som ett gift – Beroendeframkallande i positiv mening.
 12. När andan faller på – När någon får lust att göra något.
 13. När det kommer till kritan – När något ska avgöras; när allt kommer omkring. Ursprungligen när det är dags att betala det som skrivits upp med krita på svarta tavlan, det som köpts på kredit, köpts på "krita".
 14. När krubban är tom bits hästarna
 15. När skoputsarna frågar om aktietips är det dags att sälja – Gammalt talesätt att när gemene man börjar intressera sig för att investera i aktier står aktiekurserna som högst. Ursprungligen från New York på 1920–1930-talet.
 16. Nära en orm vid sin barm – Någon som man trott vara ens vän, visar sig vara ens fiende.
  Närma sig med stormsteg
 17. Nöt att knäcka – Något problematiskt som måste lösas. Exempel: Det kan bli en nöt att knäcka, eller Det är en svår nöt att knäcka.

 

Idiomatiska uttryck / O
 
 1. Odla sin kål – Att ägna sig åt sina privata intressen.
 2. Om inte om hade funnits – Uttryck för att påpeka att det kan finnas omständigheter man inte tänkt på.
 3. Ord står mot ord – Motsägelsefulla utsagor där båda kan ha rätt.
 4. Ord och inga visor – Ofta som en kommentar av motparten eller tredje part efter en skarp tillrättavisning i en längre utläggning; "Det var minsann ord och inga visor!"
 5. Ordning och reda, pengar på freda' – Ordramsa för att påpeka att ordning lönar sig. Förr i tiden fick arbetare löneutbetalning på fredagen varje vecka.
 6. Ormens väg på hälleberget – Något märkligt, oförståeligt. Ur Ordspråksboken 30:18-19, 1703 års version.
 7. Osa katt – Någon känner att den håller på att bli grundlurad. Något otrevligt är på gång.
 8. Ofta på formen "Det osar katt"
 9. Osvuret är bäst - Används för att poängtera att det som utlovas helt eller delvis beror på omständigheter som står utanför löftesgivarens kontroll och att det därför inte finns några fullständiga garrantier, en variant på "jag ska se vad jag kan göra" eller "Jag ska göra vad jag kan". Används även för att understryka att angivna fakta kan vara svåra att få bekräftade i vissa situationer och snarare ska betraktas som antaganden eller hypoteser. Jmfr med brasklapp.

 

Idiomatiska uttryck / P
 
 1. Pang på rödbetan – Rakt på sak, utan omsvep.
 2. Peka med hela handen – Extra tydligt påpekande att något ska göras omgående, oberoende vad mottagaren anser. Härrör från officerers sätt att peka med hela handen vid viss ordergivning.
 3. Peppar, peppar, ta i trä – Skrock-ramsa för att förhindra att något otrevligt man råkat säga ska drabba en själv.
 4. Pest eller kolera – Att välja mellan två onda ting. Exempel: "Det är ju som att välja mellan pest och kolera".
 5. Pigg som en mört – Mycket alert, utsövd.
 6. Plattan i mattan – Trycka gasen i botten.
 7. Plocka russinen ur kakan – Ta ut godbitarna, det trevliga ur något och lämna resten. Kan gälla lite olika sammanhang, till exempel politik.
 8. Polsk riksdag – Kaotiskt, stormigt och resultatlöst sammanträde. Efter det polska parlamentet på 1600- och 1700-talen där varje adelsman hade rätt att lägga in polskt veto; för att ett beslut skulle vinna laga kraft krävdes alltså enhällighet, något som endast med svårighet kunde uppnås. Systemet avskaffades den 3 maj 1791.
 9. Pompa och ståt – Högtidlig inramning.
 10. Prata bredvid mun – Avslöja hemlighet, skvallra.
 11. Prata i nattmössan – Prata som i sömnen. Kommentar till någon som kommer med helt felaktiga påståenden, drar felaktiga slutsatser. Exempel: "Nu pratar du allt i nattmössan".
 12. Prata smörja – Prata strunt. Vanligt även Rappakalja från finskans rapa, 'smuts', 'drägg', och kalja, 'svagdricka'.
 13. Pricken över i:et. – Ett sista tillägg som tydligt framhäver eller gör något extra bra/vackert. Från den prick över bokstaven "i" som förvandlar det enkla strecket till en bokstav.
 14. Pudelns kärna – Den dolda inre innebörden av något.
 15. På alla fyra – Att stå framåtlutad och stödja sig på knän och händer.
 16. På en höft – På måfå, på ett ungefär. Även som höfta, uppskatta utan att göra en noggrannare beräkning.
 17. På G – Något är på väg att/skall hända. Förkortning av det är på gång.
 18. På gräsrotsnivå – Längst ner i organisationen, hierarkin. "Gräsrötter" är de människor som utgör den stora massan, "fotfolket".
 19. På kornet – Fullständigt lik eller träffande.
 20. På löpande band – I stor mängd och i snabb följd.
 21. På lösa boliner – Göra något vårdslöst och slarvigt. En bolin är en lina som används för att sträcka ett råsegel på ett segelfartyg. Med lösa boliner riskerar man att vinden kommer in på fel sida av seglet, vilket får till följd att man tappar fart och/eller kan skada seglet. Samtidigt är det frestande att låta dem hänga löst under förliga vindar för att dels spara tid, dels skjuta in mer buk (och därmed större drivkraft) i seglet.
 22. På papperet – Som uppslag, i teorin. "En bra ide på papperet, men inte i praktiken."
 23. På pickalurven – Berusad, i onyktert tillstånd
 24. På pin kiv – Att säga eller göra något med det enda syftet att retas. Från förstärkningsordet pin (jämför "pinfärsk", "pinfull")[10] och kiv, med betydelsen "gräl som inte är allvarligt", "smågräl".
 25. På pricken – Något som är helt rätt, något som uppfattats på helt rätt sätt.
 26. På rak arm – Ofta i formen "det vet jag inte på rak arm", i betydelsen; personen kan gissa, men inte med säkerhet ge ett korrekt svar förrän han eller hon först kontrollerat fakta.
 27. På sandlådenivå – Gräl mellan vuxna om mindre väsentliga saker där ingen vill ge sig och det förekommer personangrepp och liknande.
 28. På sin mammas gata – Vara hemmastadd, väl förtrogen med de förhållanden som råder.
 29. På stående fot – På direkten, i denna stund.
 30. På tu man hand – Då man gör någonting i par, två och två, Ofta förtroligt. Jämför "Mellan fyra ögon".

 

Idiomatiska uttryck / Q
 

 

 

Idiomatiska uttryck / R
 
 1. Regnet står som spön i backen – Det regnar väldigt mycket. Regnet ser ut som metspön eller ridspön som står upp ur marken.
  Rena rama ... – Omskrivning för ordet ram i betydelsen fullständig, helt och hållet. Exempel: "Rena rama kaoset" – fullständigt kaos; "rena rama galenskapen" – fullständigt galet tänkesätt, "rena rama rappakaljan" – fullständigt struntprat. Används som ett förstärkningsuttryck, främst i talspråk.
 2. Resa borst – Att börja bli arg.
 3. Resa ragg –
 4. Resa sig som fågel Fenix ur askan – Komma igen efter svåra misslyckanden.
 5. Reta gallfeber på någon
 6. Rim och reson – Förnuftigt, resonabelt. Exempel: "Någon rim och reson får det vara".
 7. Rimmar illa – Något uttalande som inte låter så bra i sammanhanget, eller stämmer dåligt. Exempel: "Ditt agerande rimmar illa med företagets policy".
 8. Rinna ut i sanden – Något som inte blir av, på grund av en alltför utdragen process där förutsättningarna ändrats på ett avgörande sätt. Ursprungligen från Bibeln
 9. Ris och ros – Kritik och beröm. Exempel: "Idén fick både ris och ros".
 10. Rubb och stubb – Allt, även det som tycks värdelöst i sammanhanget. "Rubb" är den vissna grässtubben som finns kvar från föregående år. "Stubb" är det som återstår på åkern av säden sen den skördats, jämför "stubbåker". Motsvarar rubbet.
 11. Rulla hatt – Festa vilt, ofta på restaurang.
 12. Rulla på – Saker går enligt planerna. Ofta på formen "Det rullar på"
 13. Rulla tummarna – Göra ingenting, inte ta sig för något.
 14. Råka i luven på varandra – Att råka i bråk.
 15. Råttorna lämnar ett sjunkande skepp – Man vet att något är på väg mot undergång när även de mest oansenliga eller sämst betalda lämnar "skutan".
 16. Räfst och rättarting – Uttryck för att gå till botten med ett missförhållande med möjligheten att utdöma ett straff. Äldre form av överdomstol under medeltiden där kungen utövade sin rätt.
 17. Ränderna går aldrig ur – Något där gamla egenskaper finns kvar till viss del. Liknelse från zebrans ränder, som inte bara syns i dess päls, utan också i huden.
 18. Rätta mun efter matsäck
 19. Röd tråd – Det genomgående, sammanhållande temat i något större sammanhang. Ofta på formen "Den röda tråden"
 20. Röra runt/om i grytan – Handla på sådant sätt att man ifrågasätter rådande tillstånd.
 21. Röra upp himmel och jord – Uppbjuda alla krafter, ställa till mycket väsen. Känt sen 1791.
 22. Rösta med fötterna – Att gå sin väg (till exempel byta leverantör av något) i stället för att bara klaga. Lenins kommentar om massdeserteringarna från den ryska armén mot slutet av första världskriget. En vanligt förekommande variant är "Rösta med plånboken", alltså att byta leverantör eller produkt till en annan av bättre kvalitet.

 

Idiomatiska uttryck / S
 
 1. Sagt och gjort – Att sluta diskutera och i stället sätta igång att arbeta med det som diskussionen berörde.
 2. Saken är biff – Motsvarar: "Saken är Oskar". Sägs om något som är avgjort, problemet är nu löst, eller att man enats om hur man skall lösa det.
 3. Sakta men säkert – Något går framåt och kommer att bli klart, även om det går långsamt.
 4. Satsa på fel häst – Att förlora pengar eller annat genom att välja fel handlingsalternativ.
 5. Samla i ladorna – Samla på sig tillgångar för eventuella framtida behov vid osäkra framtidsutsikter.
 6. Sanningens minut – Det avgörande ögonblicket. Ursprungligen från spanskans el momento de la verdad, bokstavligen 'sanningens ögonblick': tjurfäktningsterm om den slutliga värjstöten som dödar tjuren.
 7. Se en levande själ – Ofta på formen "Inte se en levande själ", uttrycker ett konstaterande att det inte finns en enda människa inom syn- eller hörhåll. Slangartad motsvarighet, inte en kotte. Exempel "Här finns ju inte en kotte, inte en levande själ!". Ursprungligen från Bibeln.[källa behövs]
 8. Se färg torka – Något mycket tråkigt, till exempel en arbetsuppgift eller en spelstil eller ett spelsystem inom idrott som av åskådarna anses långtråkig.
 9. Se ljuset i tunneln – Skönja lösningen på ett ytterligt svårt och komplext problem som man arbetat väldigt länge på.
 10. Se längre än näsan räcker – Ofta på formen "ser inte längre än näsan räcker", om någon som inte är eftertänksam, utan istället drar alltför snabba slutsatser.
 11. Se med blida ögon på – Ofta på formen "Inte se med blida ögon på", att tycka illa om något.
 12. "Se mellan fingrarna" illustrerat i Nederländska ordspråk från 1559
 13. Se mellan fingrarna – Bortse från något som egentligen är felaktigt.
 14. Se om sitt hus – Göra en noggrann översyn av sina egna tillgångar.
 15. Se spöken mitt på ljusa dagen – Vara rädd i onödan.
 16. Se röken av - Oftast på formen "Inte se röken av"
 17. Se rött – Bli rasande arg. Från sägnen att tjurar sägs bli arga av att se röd färg, jämför Ett rött skynke.
 18. Se sanningen i vitögat – Inte blunda för faktum, det verkliga förhållandet.
 19. Se sig i månen efter något
 20. Se skogen för alla träd – Ofta på formen "Inte se skogen för alla träd" Att inte se de stora sammanhangen eftersom man koncentrerar sig alltför hårt på detaljer.
 21. Se ut som en fågelholk – Se otroligt förvånad ut och bli mållös. Munnen formad som ett 'o' likt fågelholkens ingångshål.
 22. Se ut som sju svåra år – Se lidande ut.
 23. Sedan dess har det flutit mycket vatten under broarna – Det har hänt väldigt mycket sen dess.
 24. Sedan Eldkvarn brann[källa behövs] – Ofta på formen "Inte sedan Eldkvarn brann", för mycket länge sedan. Ofta som besk kommentar; exempel "Har väl inte hänt sen Eldkvarn brann".
 25. Ser ut som en svinstia – Ett utrymme som är väldigt smutsigt/lortigt.
 26. Serverat som på silverfat – Något mycket bra som någon erbjuds utan krav på motprestation. Exempel: "Du får det ju serverat som på silverfat!").
 27. Sila mygg och svälja kameler – Hänga upp sig på oväsentligheter och strunta i de verkliga problemen. Ursprungligen från Bibeln, Matteus 23:23–24: "Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!".
 28. Sist men inte minst
 29. Sista spiken i kistan – Den sista åtgärd eller händelse som slutligen resulterar i att något definitivt är förlorat.
 30. Sitta hemma och uggla – Inte ta sig för något.
 31. Sitta hårt åt – Vara svårt. Används ofta i tempuset imperfekt: "det satt hårt åt"
 32. Sitta i klistret – Att ha hamnat i stora svårigheter.
 33. Sitta i samma båt – Att vara i samma (ofta svåra) situation som någon annan.
 34. Sitta inne' – Avtjäna fängelsestraff
 35. Sitta med skägget i brevlådan – Att ha råkat i en svår situation, oftast självförvållat, och får ta konsekvensen av detta.
 36. Sitta med Svarte Petter – När spelet är över stå som förlorare. Används ofta på formen "Bli sittande med Svarte Petter". Från kortspelet Svarte Petter.
 37. Sitta/vara (uppe) i smöret – Ha det gott ställt; att ha det bra; att ha tur. Jämför Komma upp i smöret.
 38. Sitta på pottkanten – Att ha otur; att vara fattig; att inte ha något val.
 39. Sitta på sina höga hästar – En överlägsen attityd hos någon som står över en annan person i rang eller annan hierarki, och utnyttjar detta medvetet utan att den drabbade kan protestera.
 40. Sitta still i båten – Att ta det lugnt (då man hamnat i svårigheter)
 41. Sitta säkert i sadeln – Ha en trygg och ohotad position, exempelvis en befattning. Liknelse med sitta säkert i sadeln då man är till häst.
 42. Sju sorger och åtta bedrövelser – Ett flertal problem.
 43. Sju svåra år – Från Bibeln Första Mosebok, 41 Kapitlet. Överfört att någon ser mycket sliten eller olycklig ut: "Du ser ut som sju svåra år".
 44. Sjunga på sista versen – Något är på väg att ta slut, något nedslitet. Jämför: Har sett sina bästa dagar.
 45. Skaka något ur ärmen – Göra något med till synes stor lätthet. Uttrycket kommer från att ärmar tidigare var mycket rymliga och fyllde samma funktion som fickor och där man förvarade saker som kunde skakas fram vid behov.[15]
 46. Skarpt läge – Något går från teori till verklighet. Från militärspråk, att ladda vapnen med skarp (riktig) ammunition. Uttryck för att göra berörda uppmärksamma på att nu är det allvar.
 47. Ske med någons goda minne
 48. Skelett i garderoben – Variant: Ha lik i garderoben – Något som medvetet eller omedvetet undanhållits som kan ställa någon i dålig dager om det kommer till allmän kännedom.
 49. Skepp utan roder – Något i ett större sammanhang hanteras utan ordentlig styrning av verksamheten.
 50. Skilja agnarna från vetet – Rensa bort det som inte har något värde.
 51. Skita i det blå skåpet – Göra bort sig, gå för långt. Ursprungligen ett uttryck som användes inom familjen Janne "Loffe" Carlsson, som han utom manus sa vid ett tillfälle vid inspelningen av filmen Göta Kanal (1981). Uttrycket "Nu har ni skitit i det blå skåpet!" användes av Janne Carlssons pappa när barnen gjort något otillåtet.
  Skitprat, Pratar skit – Vulgärt uttryck motsvarande påpekandet att någon pratar strunt, gör ett felaktigt påstående och liknande. Motsvarar det numera internationellt använda bullshit, ofta förkortat till enbart bull.
 52. Skjuta mygg med kanoner – Använda en onödigt komplicerad eller otymplig metod för att lösa ett problem som kan lösas på ett mycket enklare sätt.
 53. Skjuta sig själv i foten – Göra ett dumt misstag som ger problem för en själv.
 54. Sko sig (på någon) – Vinna fördelar (på någon annans bekostnad).
 55. Skratta hela vägen till banken – Tjäna mycket pengar på andras bekostnad och öppet glädja sig över det. Se även "Gråta hela vägen till banken."
 56. Skrida till verket – Sätta igång med något komplext som planerats sen en längre tid, en arbetsuppgift eller liknande.
 57. Skrika/sjunga för full hals – Skrika eller sjunga så mycket man orkar, luftstrupen helt öppen.
 58. Skriva någon på näsan – Försöka påtvinga någon annan ens egna tankar och åsikter på ett mindre respekt- och taktfullt manér.
 59. Skriva under på något – Att hålla med i en sakfråga
 60. Skräda orden (används ofta på formen "att inte skräda orden")
 61. Skynda långsamt – Tänka sig för utan att för den skull dra ut på något i tiden.
 62. Skåda inte en given häst i munnen – Inte kritiskt granska en gåva. (Kommer från att en hästs ålder kan avgöras på tänderna.)
 63. Skållat troll – Någon som ständigt tar sig för nya aktiviteter på ett nervöst sätt, till synes utan något egentligt slutligt mål. Ursprungligen som skållade råttor, virrigt agerande, om då man i äldre tider fångade råttor i fällor, och avlivade dem genom nedsänkning i kokande vatten.
 64. Skörda sina frukter – Få lida för de (ofta dåliga) konsekvenserna av sitt eget handlande.
 65. Slag under bältet – Ojuste påhopp, anklagelse som är svår att värja sig mot. Ojuste ändring av givna förutsättningar som allvarligt försvårar något planerat. Ursprungligen från 1838 års London Prize Ring-regler för boxning, vars regelverk för första gången i den moderna boxningen klart anger att en deltagare inte får slå sin motståndare under det bälte (skärp) som ingår i en boxares standardutrustning. (I de idag mer kända Queensberryreglerna utgivna 1867 anges på denna punkt endast att London Prize Ring-reglerna skall gälla.)
 66. Slit den med hälsan! – Kommentar av givare när något begärts att få behållas som givaren inte ser något värde i.
 67. Slita ont – Kämpa hårt, hårdare än vad som borde behövas, även inom sport.
 68. Sluta leden
 69. Slå blå dunster i någon/några – Försöka lura någon/några med lurig argumentation.
 70. Slå dig/er i backen på – Kraftuttryck för att konfirmera ett sakförhållande. Exempel "Det kan du slå dig i backen på (att så är fallet)". Ordet backe ibland ersatt med svordomen "fan"; "Det kan du/ni ge dig/er fan på." Motsvarar "Det kan du/ni skriva under på."
 71. Slå dövörat till – Inte bry sig om något man delges. Inte lyssna.
 72. Slå en sjua – Urinera. Oftast endast använt i futurum, och företrädesvis endast om män som urinerar. Exempel: "Jag ska slå en sjua".
 73. Slå en parabel – Att urinera. Avser endast män och anspelar på formen på fysikens kastparabel.
 74. Slå ett slag för något
 75. Slå huvudet på spiken – Träffa helt rätt med sina argument i en diskussion.
 76. Slå i taket – Något når sitt högsta möjliga eller tillåtna värde.
 77. Slå in öppna dörrar – Argumentera för något som alla redan är överens om, föreslå att starta en verksamhet som redan påbörjats. Jämför engelska "preaching to the choir".
 78. Slå klackarna i taket – Roa sig friskt, festa.
 79. Slå knut på sig själv – Göra det till synes omöjliga.
 80. Slå mynt av något – Dra fördel av något som kan ge en inkomst i reda pengar.
 81. Slå ner sina bopålar – Bosätta sig på en viss plats, slå ner huvudpålarna för huset i marken. Ursprungligen om de fyra pålarna i hörnen på (äldre) bostadshus. På tyska som die (vier) Pfähle, 'hus och hem'.[16]
 82. Slå någon gul och blå – Utsätta någon för kraftigt fysiskt våld, så att blåmärken uppstår.
 83. Slå någon/något sönder och samman – Utsätta någon eller något för kraftigt fysiskt våld. I överförd betydelse också att med kraft eller pregnans överbevisa en motståndares ståndpunkt med egna, starkare argument.
 84. Slå näven i bordet – Säga ifrån på ett burdust, plötsligt och övertydligt sätt. Motsvarar
 85. Säga ifrån på skarpen.
 86. Slå på stora trumman – Att alltför tydligt utannonsera eller skryta över något man tänker göra. Även basunera ut.
 87. Slå på stort – bjuda överdådigt eller slösa.
 88. Slå sig för bröstet – Tala om hur bra man är, stolt över sig själv, självskryt.
 89. Slå sig i slang med – Inleda ett samtal med någon okänd.
 90. Slå sina påsar ihop – Föreslå att börja samarbeta. "Ska vi slå ihop våra påsar?"; påsar då i betydelsen "tillgångar".
 91. Slå två flugor i en smäll – Att vara mycket effektiv genom att lösa två (eller flera) problem med en och samma åtgärd.
 92. Släkten är värst – Släktband kan innebära beteenden som aldrig skulle accepteras i andra relationssammanhang.
 93. Släta över något
 94. Smakar det så kostar det – Inte förvånas över att det blev dyrt med hänsyn till den kvalitet som valdes.
 95. Smida medan järnet är varmt – Behandla saken omgående medan det finns tid som annars kan omintetgöras.
 96. Sminka en påve – Avlida.
 97. Smockan hänger i luften – En diskussion börjar urarta, det kan bli bråk. "Smocka" är ett vardagligt uttryck för knytnävslag.
 98. Smolk i glädjebägaren – Något litet som hindrar någots gilla gång.
 99. Smörja kråset – Vräka i sig god mat, smörja sina egna inälvor med god mat. Krås avser egentligen ätliga inälvor samt vingspetsar, hals, ben med mera av fågel.
 100. Smörklick på het potatis – Näst intill omöjligt att balansera, oftast om fysisk aktivitet.
 101. Sol ute, sol inne. Sol i hjärta, sol i sinne – Ursprung okänt. Vanligt förekommande rim på broderade väggbonader. Syftet med ramsan är oklar.
 102. "Sola sig i sin egen glans" illustrerat i Nederländska ordspråk från 1559
 103. Sola sig i sin egen glans
 104. Sopa problemet under mattan – Inte låtsas om ett problem utan skjuta det framför sig.
 105. Sopa rent framför/för sin egen dörr – Ta itu med sina egna problem innan man säger åt andra hur de ska agera.
 106. Sova i godan ro – Sova gott, omedveten om fara/problem som uppstått.
 107. Sova på saken – Fundera på något till nästa dag.
 108. Sova som en stock – Sova mycket tungt.
 109. Spara på krutet/spara inte på krutet – Hålla igen i högljudd diskussion/eller överdriva i en argumentation. Exempel: "Han blev tillsagd att spara på krutet" (att inte överdriva sin argumentation), "Hon sparade minsann inte på krutet" (framförde sina åsikter på et aggressivt sätt).
 110. Sparv i tranedansen – Känna sig som en sparv i tranornas dans, liten och betydelselös i ett finare sällskap, med alldeles för korta ben. Jämförbart med En katt bland hermelinerna.
 111. Spel för galleriet/gallerierna – Att göra något för syns skull.
 112. Spel bakom kulisserna
 113. Spela Allan – Vara medvetet överlägsen mot andra och njuta av situationen att andra inte kan lika mycket.[källa behövs]
 114. Spela andrafiolen – Att komma i andra hand; att visa hänsyn.
 115. Spetsa öronen – Positivt: Lyssna uppmärksammat. Negativt: Omdöme om någon som försöker höra vad som sägs fast informationen inte är avsedd för vederbörande.
 116. Spotta i nävarna – Ta i, ta nya tag.
 117. Sprids som askan för vinden – Om något som skingras och aldrig mer kan samlas ihop igen.
 118. Sprillans, sprillans ny – Slangartat uttryck för helt ny, oanvänd.
 119. Springande punkten – Det viktigaste argumentet som avgör en diskussion.
 120. Spritt språngandes naken - Helt naken (oftast i en oväntad situation).
 121. Stick i stäv mot – Raka motsatsen. Exempel "Det går stick i stäv mot vad vi kommit överens om". Ursprungligen en seglarterm som beskriver då man lovar an mot vindögat, alltså seglar med fartygets bogspröt och förstäv riktad rakt mot vindriktningen.
 122. Sticka huvudet i sanden – Blunda för problem som börjar bli uppenbara. Baseras på en felaktig myt om strutsars beteende.
 123. Sticka i ögonen – Om något som väcker anstöt. Exempel: "Deras beteende sticker i ögonen." Ursprungligen om luftburna partiklar från eldstad: "röken sticker i ögonen".
 124. Sticka under stol med – Ofta på formen "Inte sticka under stol med", att säga vad man tycker i ett kanske kontroversiellt ämne.
 125. Sticka ut hakan – Komma med ett kontroversiellt påstående.
 126. Stirra sig blind på något – Inte förstå de större sammanhangen, eftersom man koncentrerar sig alltför mycket på en enstaka detalj, synfältet blir smalare.
 127. Storm i ett vattenglas – Överdriva kraftigt för att få något att framstå som viktigare än det egentligen är; gräl om något oväsentligt. Jämför med engelska storm in a teacup, 'storm i en tekopp'.
 128. Strama tyglar – Leda någons arbetsuppgifter i detalj och inte tillåta några avvikelser från uppgjord plan. Från sättet att styra en hästdragen vagn och inte tillåta hästen att ta några egna initiativ.
 129. Strida om påvens skägg – Diskutera om oväsentligheter. (Påven saknar skägg.)
 130. Stryka medhårs – Hålla med i syfte att blidka. Används ofta som ett negativt omdöme om en person som hellre "vänder kappan efter vinden" än att orsaka kontroverser.
 131. Stryka på foten - Ge efter
 132. Strö salt i såren – Förvärra situationen för någon som har det dåligt.
 133. Styv i korken – Vara (alltför) självsäker. Till stor del jämställt med besserwisser.
 134. Stå för fiolerna – Svara för kostnaderna. Ursprungligen av franskans payer les violons som avsåg att underhålla en kvinna som också hade andra älskare.
 135. Stå handfallen – Temporärt mist handlingsförmågan genom att något överraskande har hänt. Exempel "De stod helt handfallna inför förödelsen".
 136. Stå i ljusan låga – Då elden fått ordentligt fäste, brinner häftigt, oftast om hus som brinner.
 137. Stå i rampljuset – Vara uppmärksammad, högaktuell.
 138. Stå i skottgluggen – Hårt ansatt av kritik utan att vara direkt ansvarig.
 139. Stå inför skranket
 140. Stå/sitta med armarna i kors – Låta bli att ingripa i ett skeende trots att det finns möjligheter till det. Exempel: "Medlarna satt inte med armarna i kors, utan deltog aktivt".
 141. Stå med båda fötterna på jorden – Vara realist i positiv bemärkelse, inte ta onödiga risker eller chansa.
 142. Stå med mössan i näven – Skamset eller ödmjukt be om något; att tvingas be om ursäkt för något.
 143. Stå med tvättad hals – Att ha råkat i en svår situation, ofta på grund av eget förvållande.
 144. Stå och väga – En småsak kan avgöra hur något ska sluta. Ofta på formen "Det står och väger".
 145. Stå pall för något – Orka, uthärda påfrestningar. Exempel: "Hoppas du står pall för detta?"
 146. Stå på god fot med någon – Att ha ett gott förhållande till någon.
 147. Stå på näsan – Falla, ramla omkull. Också: gör bankrutt.
 148. Stå på spel
 149. Stå på sig - Inte låta sig övertalas eller övertygas
 150. Stå på öronen – Ramla okontrollerat, snava eller halka på något och ramla omkull.
 151. Stå sitt kast – Ta ansvar för problem som uppstår genom eget oklokt förvållande.
  Stå (någon) upp i halsen – Att vara riktigt trött på, ha fått nog av eller vara irriterad över. Exempel: "Deras fasoner står mig upp i halsen".
 152. Stå vid skampålen – Att i något officiellt sammanhang få skämmas för något man gjort.
 153. Stånga sig blodig – Ihärdigt framhärda något men till slut ändå inte kunna övertyga eller genomföra det man önskat.
 154. Ställa någon mot väggen – Ställa någon inför faktum och begära att vederbörande bekräftar detta självmant.
 155. Ställa sig i skamvrån – Att tvingas skämmas för något man sagt eller gjort, ofta av mindre vikt.
 156. Ställas i dålig dager – Beskrivas på ett ofördelaktigt sätt, framstå i dåligt ljus.
 157. Stämma i bäcken – Att ta itu med problem innan de växt sig alltför stora.
 158. Stöpt i samma form – Det att någon eller något är exceptionellt lik någon/något annan. Anspelar på gjutning, där användandet av en gjutform kan ge flera likadana exemplar av det gjutna.
 159. Störst och värst i hela Bofors – Ordramsa ursprungligen från trakten kring Bofors bruk. Någon som skryter och skroderar med överlägsen attityd.
 160. Stöta och blöta något
 161. Stöta på patrull – Att på något sätt få problem när något ska utföras.
 162. Stötts och blötts – En tvistefråga som diskuterats från alla synvinklar under längre tid. Förmodat ursprung från äldre tiders stortvätt med blötläggning i vattenkar och bearbetning med lång träkäpp som stöttes i tvätten.
 163. Suga på karamellen – Att så länge som möjligt försöka njuta av en vinst eller fördel man erhållit.
 164. Suga på ramarna – Att ha det knappt.
 165. Summa summarum – Sammanfattande kommentar efter en längre utläggning; totalt sett. Latin som betyder 'summornas summa', i överförd bemärkelse 'totalsumma'.
 166. Surfa på nätet – Söka sig fram på World Wide Web ofta i betydelsen slumpmässigt. Lär ursprungligen ha myntats av skribenten Jean Armour Polly år 1992 ([2]).
 167. Svagaste länken i kedjan – Den del som är mest osäker i en process av inbördes beroende delar. Se ordspråket En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
 168. Svansen mellan benen – Att skämmas mycket över något; att efter ett lite nesligt nederlag dra sig undan "med svansen mellan benen". Efter hunddjurs sätt att inom flocken visa sig underlägsna inför flockmedlemmar med högre rang.
 169. Svarta fåret – Av engelskans "black sheep of the family"; en person som avviker på ett negativt sätt, alternativt blir utstött eller får skulden för något på grund personen är annorlunda eller excentrisk.
 170. Svårfjällad fisk – Omdöme om en person som medvetet håller sig undan, som är svår att få utfråga.
 171. Svälja det beska pillret – Tvingas acceptera något obehagligt eller förtretligt.
 172. Svära i kyrkan – Föreslå något som i allmänhet tolkas som upprörande. Exempel Att göra det vore som att svära i kyrkan.
 173. Svära som en borstbindare – Att svära mycket i sitt dagliga tal.
 174. Sväva i ovisshet
 175. Sväva mellan liv och död
 176. Sväva på moln – Vara lycklig.
 177. Sväva på målet – Uttala sig obestämt eller osäkert
 178. Sväva på rosa moln – Vara kär.
 179. Syna i sömmarna – Noggrant undersöka.
 180. Synd på så rara ärtor - Något dyrbart eller sällsynt går förlorat. Kan också användas till exempel om någon är kär i en person och får reda på att denne redan har en partner.
 181. Synda på nåden – Göra något oförargligt men som man egentligen inte borde göra, men då räkna med Guds nåd. Jämför "en vit lögn".
 182. Syndabock – Att vara den som får bära skulden för något som någon eller några i en grupp människor orsakat där det inte klart fastställts vem som orsakat skadan. Exempel: "Marknadschefen fick stå som syndabock för företagets felaktiga agerande". Förfarandet omnämns bland annat i Bibeln.
 183. Så tyst att man kan höra en knappnål falla – Att något är mycket tyst, så tyst att man skulle höra en knappnål om den föll till golvet/marken.
 184. Såga någon/något vid fotknölarna
 185. Säga ifrån/till på skarpen – Säga ifrån på ett argt sätt, mena allvar. Motsvarar Slå näven i bordet.
 186. Säck potatis Vara trött, orkeslös. Beskriver även dålig hållning, exempel: "Sträck på dig, du ser ut som en säck potatis!".
 187. Säga flaska – Ofta på formen "Inte säga flaska", att vara tyst.
 188. Säkert som amen i kyrkan – Något, som absolut säkert kommer att inträffa beroende på ett visst handlande. Jämförbart med Som ett brev på posten.
 189. Sätta bocken till trädgårdsmästare – Att utse en olämplig person till ansvarig.
 190. Sätta en rova – Att ramla plötsligt och tungt.
 191. Sätta fingret på något
 192. Sätta in nådastöten – Efter längre process, sista handling för att omintetgöra något/någon. Ursprungligen att göra slut på lidandet för en dödsdömd. Känt sedan 1795.
 193. "Sätta käppar i hjulet" illustrerat i Nederländska ordspråk från 1559
 194. Sätta käppar i hjulet – Att förhindra eller försvåra något, ofta avsiktligt.
 195. Sätta livet till – Att omkomma, särskilt i en olycka.
 196. Sätta munkavle på någon – Hindra någon från att yttra sig. Ursprungligen efter träföremål som sattes i mun på kalven för att förhindra att den skulle dia kon, i avsikt att spara mjölk för hushållet.
 197. Sätta myror i huvudet på någon – Att ge någon något besvärligt att tänka på. Även i variant med ”ge” eller ”skaffa”.
 198. Sätta ner foten – Få stopp på något som tenderar att gå över styr.
 199. Sätta någon på det hala – Att bringa någon i en förlägenhet, försöka få någon svarslös. Exempel "Nu satte jag dig/er allt på det hala!". Även i varianten "att hamna på det hala".
 200. Sätta någon på plats – Att skarpt tillrättavisa någon.
 201. Sätta någon på pottan/pottkanten
 202. Sätta något på kartan
 203. Sätta något på spel – Att riskera något.
 204. Sätta något under lupp – Att noggrant undersöka något.
 205. Sätta p för något – Att stoppa något.
 206. Sätta punkt för något – Att avsluta eller förhindra något.
 207. Sätta sig på bakhasorna – Bromsa, försöka förhindra något i en uppgjord plan. Bakhasen är häldelen på fyrbenta däggdjur, som om de sätts i marken ger en kraftig bromsverkan och försvårar framåtriktad acceleration.
 208. Sätta sig på tvären – Att säga emot någon; att vägra gå med på något.
 209. Sätta sitt ljus under skäppan – Att vara alltför blygsam om sina egna talanger.
 210. Sätta sprätt på pengarna – Att snabbt slösa bort pengarna.
 211. Sätta till alla klutar – Att uppbjuda alla krafter.
 212. Sätta värde på något – Att uppskatta något.

 

 

Idiomatiska uttryck / T
 
 1. Ta bladet från munnen – Tala öppet, säga som det är.
 2. Ta (den) bollen/pucken – Företagsslang: ta en arbetsuppgift eller liknande.
 3. Ta den i tvåan – Vara homosexuell (man); föredra analsex.
 4. Ta det lite pö om pö – I mindre steg klara av en större uppgift utan att ange när det kommer att vara färdigt. (Efter franskans peu à peu, 'lite på lite')
 5. Ta det långa benet före – Skynda sig.
 6. Ta det med en klackspark – Ta lättvindigt på något utan eftertanke, ignorera negativa konsekvenser.
 7. Ta det piano – Ta det lugnt. Piano är en styrkegradsbeteckning inom musiken, och avser att ett stycke skall spelas svagt, med låg ljudvolym. (Ofta används uttrycket felaktigt för att beskriva att ett musikstycke skall spelas i långsamt tempo, vilket heter Adagio.)
 8. Ta det säkra före det osäkra – Att inte chansa på ett osäkert alternativ. Ursprungligen Ta det säkra för det osäkra, det vill säga att vara så försiktig, att man till och med anser det som är säkert vara osäkert och därför låta bli det.
 9. Ta det vackert – Försiktigt.
 10. Ta en kula för någon
 11. Ta en repa – Åka en sväng utan något särskilt mål, företrädesvis med motorfordon.
 12. Ta en ände med förskräckelse – Kan sluta/gå riktigt illa. Oftast som varning; "Det kan ta en ände med förskräckelse."
 13. Ta gift på något
 14. Ta hus i helsike/helvete – Flera kommer att bli upprörda. "Ta hus" hade i äldre svenska betydelsen av "bära hän/barka åt". "Ta hus i helvete" betyder egentligen "Det går åt helvete". Känt i skrift sen 1836 i boken En ung mans memoirer av Karl Anders af Kullberg.
 15. Ta höjd för något
 16. Ta i med hårdhandskarna – Att fysiskt eller psykiskt ta itu med något på ett seriöst och hängivet sätt, att attackera ett problem.
 17. Ta i med silkesvantarna – Motsats till uttrycket ovan; Att ta itu med ett problem på ett försiktigt och taktfullt sätt.
 18. Ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen – Att i en affärsuppgörelse ta igen för en annan, dålig affär, så att man i slutänden ändå går med vinst. Kan jämföras med butikskedjors kraftiga rabatter på enskilda varor vars låga lockpriser motiveras med att man samtidigt säljer andra, högre prissatta varor.
 19. Ta korn på – Att ta ögonmärke på.
 20. Ta kål på någon – Att fullständigt förstöra någon.
 21. Ta musten ur någon/något – Bli utmattad.
 22. Ta ner skylten – Att avlida.
 23. Ta någon i hampan – Läxa upp någon. "Hampa" används här i betydelsen "håret"; ta tag i håret, lugga någon.
 24. Ta någon i örat
 25. Ta något med en nypa salt – Att inte lita alltför mycket på en uppgift eller informationskälla.
 26. Ta något för givet – Att utgå från att något är sant.
 27. Ta på kornet – Att skildra naturtroget.
 28. Ta seden dit man kommer – Att anpassa sig till omgivningen, att anpassa sig efter rådande seder och bruk.
 29. Ta saken i egna händer – Ta tag i något själv när ingen annan tycks (vilja) åtgärda det.
 30. Ta sig för stora friheter – Att göra mer än man får. Ofta på formen "Ta sig friheten"
 31. Ta sig (själv) i kragen – Rycka upp sig och ta tag i sina problem i stället för att låta sig nedtryckas av dem.
 32. Ta sig vatten över huvudet – Att åta sig mer än man klarar av på ett sätt som kan leda till stora problem för en själv.
 33. Ta sin mats ur skolan – Att dra sig ur en brydsam eller farlig situation utan förlust eller förödmjukelse; göra sig kvitt något, "lägga i backen". Tidigare också med formen "Ta sin mats ur skogen.[17] Känt sedan 1719. Etymologiskt ursprung förmodligen från den tyska kortspelstermen einen Matsch machen, 'att ta hem eller att förlora alla spelen' (bokstavligen översatt dock 'göra gyttja'; jämför "storslam").[18]
 34. Ta skeden i vacker hand – Hålla sig i skinnet och foga sig efter någons förmaning. "Nu får du allt ta skeden i vacker hand och rätta dig efter detta!" Ursprungligen från uppmaningar till småbarn att äta mat de inte gillar.
 35. Ta skruv – Få önskad effekt
 36. Ta till storsläggan – Ofta ett uttryck för att våldsamt kritisera någon på ett hänsynslöst sätt.
 37. Ta tjuren vid hornen – Att ta tag i en svår/obehaglig uppgift på ett handgripligt sätt.
 38. Ta ur bruk – Sluta bruka, sluta använda.
 39. Tacka sin lyckliga stjärna – Ha en väldig tur.
 40. Tacka fan för det – Det är det minsta man kan begära.
 41. Tagen på sängen – Överraskad, totalt oförberedd på något som man borde ha insett skulle kunna inträffa.
 42. Tala ett annat språk – Uttrycka något annat än vad som sägs. "Du säger att du är oskyldig men bevisen talar ett annat språk.
 43. Tala för döva öron – Att säga något ingen bryr sig om, att bli nonchalerad.
 44. Tala klarspråk – Uttrycka sig rakt på sak, utan omskrivningar.
 45. Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin – Uttryck för att anpassa sitt budskap efter mottagarens förutsättningar att förstå vad man talar om.
 46. Tala med kluven tunga – Att säga en sak men mena eller göra något helt annat; att vara oärlig; att inte stå för vad man har sagt. Från reptilers tvådelade tunga, efter engelska to speak with a forked tongue, ursprungligen från nordamerikanska indianspråk, där en som "talar med kluven tunga" säger en sak, men menar en annan.
 47. Tala som en bok – Tala som om man läste innantill ur en bok.
 48. Tala till punkt – Tala tills man sagt allt man vill säga.
 49. Tala ur skägget – Uppmaning till någon att tala klarspråk utan omskrivningar.
 50. Tappa ansiktet – Att förlora sin prestige; att förödmjukas. Ursprungligen ett kinesiskt begrepp (en:Face (sociological concept)) som importerades till västerländska språk mot slutet av 1800-talet. Det motsatta uttrycket är att rädda ansiktet, ofta åt någon annan.
 51. Tappa hakan – Att se mycket förvånad ut och bli mållös ut utan att kunna dölja det.
 52. Tappad bakom en vagn – Att vara ointelligent eller ha långsam uppfattningsförmåga, Jämför: "Född i farstun", "Född under en byrå".
 53. Tidens tand – Förklaring till att något mycket gammalt förändrats i negativ riktning eller slitits, utan att ange exakt orsak. Exempel: Det är tidens tand.
 54. Tids nog – Något kommer att utföras/lösa sig med tiden, ofta dock trots att det är obestämt hur/vem/vad som ska ombesörja detta. Exempel: "Tids nog löser det sig". Jämför I sinom tid.
 55. Till råga på allt – Något som sker/skedde utöver något som redan inträffat, ofta negativt: "inte nog med det".
 56. Till syvende och sist – När allt kommer omkring, när saken ställts på sin spets. Av det danska Til syvende og sidst. På svenska finns finlandismen Sist och slutligen, med samma betydelse.
 57. Till yttermera visso – Något som bekräftas av något, egentligen onödigt, för att extra tydligt påvisa att det är sant.
 58. Titta för djupt i glaset / Titta djupt i flaskan– Att dricka för mycket alkohol.
 59. Titta snett på någon
 60. Tolv öl räcker till alla - all dryck vi har räcker till alla gäster.
 61. Tomma ord – Orden har ingen bärighet eller relevans.
 62. Torrt skinn[ifrågasatt uppgift] – Fara omkring hit och dit med stor brådska. Från liknelsen med ormens ömsade skinn som lätt far iväg med vinden.
 63. Trampa i klaveret – Att begå ett klumpigt misstag; ofta att säga eller göra något man egentligen inte menar. Även "ett klavertramp".
 64. Trampa inte rödbetor i mossen – Håll inte på med något oväsentligt när du har något nyttigt göromål framför dig. (Omtvistat.)
 65. Trampa på en öm tå – Säga/göra något som någon annan tycker är känsligt/blir irriterad över.
 66. Trampa vatten – Inte komma någon vart, diskussion som inte leder till någon slutsats.
 67. Tredje gången gillt – Skrockfullt, om något som händer för tredje gången och därför ska gälla.
 68. Tretton på dussinet – Någonting mycket vanligt eller överflödigt.
 69. Trilla av pinn – Att avlida. Ursprungligen om (bur)fåglar som vid dödsögonblicket "faller av sin gren".
 70. Trolla med knäna – Försöka åstadkomma det omöjliga på ett enkelt sätt.
 71. Tror, det gör man i kyrkan – Påpekande att det är stor skillnad mellan att tro eller spekulera, och att besitta kunskap grundad på verifierade fakta.
 72. Trycka ner i skoskaften – På ett burdust och hänsynslöst sätt hindra någon från att uttrycka sin åsikt.
 73. Trångt om saligheten – Ont om plats.
 74. Tulipanaros – En åtråvärd, men omöjlig kombination. Används ibland i uttrycket "det är lätt att säga tulipanaros" innebärande att det kan vara lätt att säga men omöjligt att realisera en sak eller en idé, såsom t.ex. "låt oss alla vara överens".
 75. Tummen i ögat – Att ha någon under kontroll/uppsikt så att den/de inte ställer till besvär eller skapar problem.
 76. Tvätta sin smutsiga byk
 77. Tycka skjortan är trång – Komma i ett trängt läge.
  ..., tyckte stämman – Understryka det tidigare påståendet, ungefär "så blir det". Från sketch av Hasse å Tage.
 78. Tystnaden talar för sig själv – Något uttalat som möts av tystnad kan tolkas som att ingen förstår, alla håller fullständigt med, alla tycker det är pinsamt eller ingen håller med. Vilket, beror på det som uttalats, situationen och den som tolkar.
 79. Två sidor av samma mynt – Två olika synsätt på samma sak. Jämför "Medaljens baksida".
 80. Två sina händer – Att avsäga sig ansvaret för något, bokstavligt talat "att tvätta sina händer". Bibliskt uttryck tillskrivet Pontius Pilatus när han avsvär sig ansvaret för Jesus död.
 81. Tårta på tårta – Onödig dubblering, tautologi. Jämför "Kaka på kaka".
 82. Tända på alla fyra – Att gå igång ordentligt.
 83. Tälja guld med pennkniv – Att på ett enkelt sätt tjäna mycket pengar. Även: Tälja guld med täljkniv.
 84. Tänk först och tala sen – Förmaning att tänka efter innan man yttrar sig.
 85. "Tärningen är kastad" illustrerat i Nederländska ordspråk från 1559
 86. Tärningen är kastad – Beslutet är taget, nu finns ingen återvändo. Ursprungligen av latinets Alea iacta est, bokstavligen 'tärningen är kastad', uttalat av Julius Caesar då han år 49 f. Kr. inleder romerska inbördeskriget genom att anfalla Rom.

 

Idiomatiska uttryck / U
 
 1. Ulv/varg i fårakläder – Någon med onda avsikter förklädd till harmlöshet. "Ulv" är i svenskan det ursprungliga ordet för varg.
 2. Undantaget som bekräftar regeln – Förmodan att ett exempel på en avvikelse från en tes i verkligheten stöder denna. Uttrycket kommer från Cicero (106 f.kr. – 43 f.kr.) i dennes försvarstal för Lucius Cornelius Balbus.
 3. Upp som en sol, ner som en pannkaka – Något slutar snöpligt. Variant: "Det blir pannkaka av (något)".
 4. Uppfinna hjulet på nytt – Lägga ner möda på något komplicerat som någon annan redan har gjort.
 5. Utan att darra på manschetten – Våga säga eller göra något kontroversiellt utan att vara nervös för eventuella negativa konsekvenser. Exempel: "Och det vågar du påstå utan att darra på manschetten?"
 6. Ute och cykla – Ha fel.
 7. Ute på djupt vatten – Ha gett sig in på något som man inte behärskar. Variant: "Ute på tunn is".
 8. Ute på hal is – Vara alltför säker på sin sak när man med stor risk kan ha fel.

 

Idiomatiska uttryck / V
 
 1. Vacker som en dag – Någon är mycket vacker; företrädesvis omdöme om en kvinna.
 2. Vakta sin tunga – Uppmaning att noga tänka över vad man säger eftersom det sagda kan ge allvarliga konsekvenser.
 3. Var och en är salig på sin tro – Uttryck när någon försöker övertyga någon (och har rätt) men ger upp.
 4. Vara av det rätta virket – Att vara tillräcklig för uppgiften i fråga.
 5. Vara den förste som... – Ofta på formen "Inte vara den förste som...", det har hänt andra förut.
 6. Vara du och bror med någon – Att stå någon nära. Att ha lagt bort titlarna.
 7. Vara dummare än tåget – Slangartat uttryck för "att vara ointelligent".
 8. Vara eld och lågor - Vara entusiastisk.
 9. Vara en försiktig general – Uttryck för en ledare/chef som tar det försiktigt utan att närmare ange fördelar eller nackdelar. Uttrycket tros komma från den Romerske härföraren Quintus Fabius Maximus som föredrog försiktig taktik framför öppna fältslag; en taktik som dock misslyckades i striden mot Hannibal i puniska kriget (218–201 f.Kr.).
 10. Vara en lisa för själen - Betyder ungefär samma sak som att något är "balsam för själen", dvs en tröst eller lindring av smärta.
 11. Vara en nagel i ögat på någon – Vara till konstant besvär för någon. Ursprungligen från Bibeln omskrivet som "tagg", senare överfört till "nagel", alltså en äldre benämning på spik.
 12. Vara ett getingbo – Trasslig situation, myntat under en ishockey turnering där segraren var oviss.
 13. Vara född med silversked i munnen. – Få allt serverat för sig. Ingen ansträgning för att något bra skall hända. Rika föräldrar som ordnar allt.
 14. Vara för handen (ofta på formen "Inte vara för handen")
 15. Vara grov i munnen – Svära mycket.
 16. Vara grönt – Något är klart eller det är fritt fram. Från trafiksignalen grönt ljus. Ofta på formen "Det är grönt"
 17. Vara haj på (något) – Att ha en stor talang för något, vara en hejare på något; jämför "börshaj", "pokerhaj" Catharina Grünbaum (6 september 2008). ”Fena på och haj på”. Dagens Nyheter. Läst 12 mars 2011.
 18. Vara herre i sitt eget hus – Vara den som bestämmer i sitt eget hus. Ursprungligen från Bibeln, om den Persiske kungen Xerxes I påbud till alla provinser att mannen bestämmer över hustrun, och ska vara ledare över sitt hushåll och sin familj.
 19. Vara helt under isen – Vara tillfälligt dålig på det man ska göra. Speciellt inom sport.
 20. Vara het på gröten – Vara ivrig/otålig.
 21. Vara hugget som stucket – I en valsituation där det inte spelar någon roll hur det utförs, resultatet blir ändå detsamma. Från översättning av en tysk fäktningsterm; weder gehauen noch gestochen, 'varken huggen eller stucken'. Ofta på formen "Det är hugget som stucket"
 22. Vara hög tid
 23. Vara höljt i dunkel
 24. Vara i annan värld – Vara frånvarande, tänka på något helt annat än vad som talas om.
 25. Vara i faggorna – Vara nära förestående, komma snart. Exempel: "Gästerna är i faggorna", förmodas dyka upp snart. Uttrycket har använts med olika betydelser sedan 1600-talet. Faggor anses vara en gammal benämning på bylten, paltor etc. och uttrycket kan ha en ursprunglig betydelse att den som kommer har med sig något som är dolt i kläderna. Jämför "Stå för dörren".
 26. Vara i hetluften – Vara delaktig i livliga (ofta offentliga) diskussioner, där argumenten haglar.
 27. Vara i krokarna – Befinna sig i geografisk närhet, ofta dock när den exakta positionen är okänd. Exempel: "Hunden är nånstans här i krokarna, jag såg den nyss."
 28. Vara i ropet – Vara efterfrågad, populär, ofta av övergående karaktär.
 29. Vara i sin linda – Något som nyss påbörjats, nyfött. En linda är en lång tygremsa avsedd att lindas om någon kroppsdel. Förr i tiden var det vanligt att linda in spädbarn i en sammanhängande remsa som täckte hela kroppen, vilket man antar ligger till grund för talesättet.
 30. Vara i sitt esse – Vara i högform. Direkt från tyskans in seinem Esse sein, där Esse betyder 'tillstånd'.
 31. Vara i sitt rätta element – Att trivas och känna sig hemmastadd.
 32. Vara i sjunde himlen – Vara i ett tillstånd av högsta lycka. Från flera teologiska läror om att himlen är uppbyggd av sju himlavåningar med paradiset överst.
 33. Vara karl för sin hatt – Ofta som uppmaning att visa att man duger något till.
 34. Vara körd i botten
 35. Vara lätt på foten
 36. Vara med på noterna – Att förstå det som uttrycks.
 37. Vara nära ögat – Det höll på att gå riktigt illa. Ofta på formen "Det var nära ögat"
 38. Vara om sig och kring sig – att alltid se efter sina ekonomiska intressen alternativt att vara fladdrig, omständlig eller flamboyant.
 39. Vara på efterkälken
 40. Vara på fallrepet – En affärsverksamhet som går mot ekonomisk konkurs.
 41. Vara på fri fot – Frisläppt från ett häkte eller fängelse.
 42. Vara på glid
 43. Vara på hugget – Vara mycket aktiv, vara beredd på något.
 44. Vara på håret – Vara på "vippen", vara ytterst nära att ske. Finns även som "en hårsmån". Exempel: "Någon var en hårsmån från att skadas". Känt från 1600-talet.
 45. Vara på kanelen – Vara påtagligt berusad.
 46. Vara på krigsstigen – Förbereda anfall, vanligen bildligt.
 47. Vara på resande fot – Vara på resa.
 48. Vara på samma våglängd – Vara överens i stora drag. Tänka på samma sätt. Från radiokommunikationens sändarvåglängd.
 49. Vara på sin vakt – Vara beredd på att något, oftast negativt, kan inträffa. Som varning: "Var på din vakt!", med betydelsen "Se upp".
 50. Vara på smällen – Vara gravid.
 51. Vara på tapeten - något aktuellt
 52. Vara på upphällningen – Hålla på att ta slut.
 53. Vara rakryggad eller Vara rak i ryggen – Stå för sina åsikter.
 54. Vara rund under fötterna – Vara berusad, ha försämrad balans på grund av alkoholpåverkan.
 55. Vara satt på bar backe – Utblottad, utan tak över huvudet, förlorat alla sina ägodelar.
 56. Vara sin egen lyckas smed – Varje person ansvarar själv för sin egen framgång. Även "var och en sin egen lyckas smed".
 57. Vara skrivet i stjärnorna – Ett förutbestämt öde som kan vara svårtolkat.
 58. Vara stadd vid kassa – Har gott om likvida medel, ha tillgång till mycket kontanta pengar som kan omsättas omgående. Stadd är ett äldre ord som i detta sammanhang har betydelsen "stå i", "befinna sig vid", "vara i en viss belägenhet".[19]
 59. Vara topp tunnor rasande – Extremt arg, rasande.
 60. Vara under uppsegling – Vara i annalkande.
 61. Vara ute efter något
 62. Vara ute i kylan – Att ha fallit i onåd; att stå utanför någon eller någras gunst; att vara impopulär.
 63. Vara ute i ogjort väder – Företa något utan tillräcklig anledning.[20]
 64. Vara ute på tunn/hal is – Vara alltför säker på sin sak när man med stor risk kan ha fel.
 65. Vara utom sig av vrede/ilska/sorg – Vara nästintill från vettet, kan inte behärska sig, tappa kontrollen.
 66. Vara uppe med tuppen – Vara uppe mycket tidigt i gryningen när tuppen börjar gala.
 67. Vara torr bakom öronen – Ofta på formen "Inte vara torr bakom öronen", att vara omogen eller okunnig, "nyfödd".
 68. Vara skarpaste/vassaste kniven i lådan[källa behövs] – Ofta på formen "Inte vara skarpaste/vassaste kniven i lådan" Att lida av bristande förstånd i jämförelse med andra personer inom en grupp.[källa behövs]
 69. Vara vid sina sinnens fulla bruk – Ofta på formen "Inte vara vid sina sinnens fulla bruk", att vara sinnessjuk. En humoristisk variant är Att ha sinnena fulla med [mur]bruk[källa behövs] – ett uttryck som dock har en något annorlunda innebörd.
 70. Vara vid sunda vätskor – Ofta på formen "Inte vara vid sunda vätskor", att vara sinnessjuk.
 71. Vara värt papperet det är skrivet på – Ofta på formen "Inte vara värt papperet det är skrivet på", ett skriftligt påstående eller intyg som är värdelöst eller saknar relevans.
  Vara yr i mössan – Vara eller uppträda förvirrat. Jämför "Prata i nattmössan".
 72. Varje moln har en silverkant
 73. Varje moln har en silverkant – Det finns en ljusning i varje bedrövelse; bakom varje moln tittar solen fram.[21]
 74. Varken bu eller bä – Ofta som svar på en fråga om vad någon anser i ett spörsmål, men där den som svarar ställer sig neutral, och inte vill uttala sig i någon specifik riktning.
 75. Varken hackat eller malet – Något som ska göras hindras av ovidkommande prat eller tafatt handhavande. Alternativt att något görs utifrån en kompromiss och blir sämre än alla de ingående alternativen.
 76. Varm om hjärtat – Att bli glad eller rörd.
  Verkligheten överträffar (ofta) dikten – Konstaterande av att något komplext blev/gick betydligt bättre än man kunnat drömma om.[ifrågasatt uppgift]
 77. Veta hur en slipsten ska dras – Veta precis hur man ska gå till väga (för att vinna en fördel). Ofta använt nedvärderande om någon. Exempel "Han/hon vet hur slipsten ska dras!".
 78. Veta hut – Mycket skarp tillsägelse att någon ska bete sig hövligt, ofta uttryckt kort som vet hut!.
 79. Veta vad klockan är slagen – Veta hur något verkligen förhåller sig.
 80. Veta var skon klämmer – Komma på något som är känsligt för någon, oftast som en fråga. Ofta på formen "Det är där skon klämmer" eller som en fråga "Är det där som skon klämmer?"
 81. Vila på hanen
 82. Vila på sina/gamla lagrar – Nöja sig med tidigare uppnådda framgångar. Ursprungligen om lagerblad från Apollons heliga lagerträd; lagerkrans som förärats krigiska segerherrar och vinnare i de Pythiska spelen nära Delfi. (Senare omsatt i seden att förära nyligen promoverade doktorer med en lagerkrans på huvudet.)[22]
 83. Vilja sjunka genom jorden – Att vilja bli osynlig, tex på grund av blygsel eller skam.
 84. Vind för våg eller Driva vind för våg – Att låta någon/något sköta sig själv utan ledning.
 85. Visa framfötterna – Att ta initiativ, göra något bra.
 86. Visa sig på styva linan – Att visa sig skicklig på något när andra ser på, att briljera.
 87. Visa tänderna – Att vara aggressiv, på hugget.
 88. Visa var skåpet ska stå – Fälla det viktigaste omdömet eller fatta det viktigaste beslutet, som inte kan ifrågasättas.
 89. Vit vecka – Att under en period vara nykter; att under en period helt avstå från alkohol.
 90. Vädra morgonluft – Se möjligheter, dra nytta av en situation ofta med ett negativt resultat för andra.
 91. Väga sina ord på guldvåg – Vara ytterst försiktig med vad man säger i en kontroversiell situation. Ofta som en uppmaning.
 92. Väggarna har öron – (Misstänka att) någon obehörig lyssnar på en konversation.
 93. Vända andra kinden till – Inte bli arg över någon oförrätt utan snällt acceptera den.
 94. Vända blad - Gå vidare; också vända om bladet, ändra beteende eller taktik, kasta om på en annan bog, sadla om
 95. Vända kappan efter vinden – Ja-sägare, inte stå för sina åsikter, att ändra sig efter vad andra tycker. Oftast som ett negativt omdöme om en persons grundläggande egenskaper att aldrig våga ha en avvikande åsikt.
 96. Vända på klacken - vända om
 97. Vända på kuttingen – Göra något på ett helt annat sätt.
 98. Vända på slantarna – Vara av nöden sparsam. Exempel: "Man får minsann vända på slantarna om de ska räcka", egentligen försöka använda pengarna två gånger.
 99. Vända på steken – Se något från en annan synvinkel, från en annan angreppspunkt. Exempel "Om vi vänder på steken, så kanske det är så att..."
 100. Vända på varje sten – Undersöka något noggrant som inte har berättats hela sanningen om.
 101. Växa så det knakar – Växa bra eller snabbt.

 

Idiomatiska uttryck / W
 

 

 

Idiomatiska uttryck / X
 

 

 

Idiomatiska uttryck / Y
 
 1. Yr i bollen – Vara lite tokig, vimsig, förvirrad.
 2. Yr i mössan – Vara lite tokig, vimsig, förvirrad.

 

Idiomatiska uttryck / Z
 

 

 

Idiomatiska uttryck / Å
 
 1. Åka på en blåsning – Bli grundlurad.
 2. Återgå/hänvisa till sina rötter – Återgå eller hänvisa till sitt ursprung.
 3. Åt pipsvängen – Något har gått fel, ett kapitalt misslyckande. Ursprungligen ur Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter.

 

Idiomatiska uttryck / Ä
 
 1. Äkta hälft – Make eller maka. Den man är gift med. Ursprungligen från Platon (300-talet f. Kr.) om den saknade halvan som man genom giftermål förenas med.
 2. Ända in i kaklet – Hela vägen fram; ända tills man nått målet. Hämtat från simsporten; tills man slår händerna i simbassängens kakel. Myntat av Tommy Söderberg år 2001.
 3. Ända ut i fingerspetsarna – Helt och hållet. Ofta som omdöme vid tvivel; Han/hon är något ut i fingerspetsarna.
 4. Äpplet faller inte långt från trädet – Variant av uttrycket "Sådan fader, sådan son", det vill säga att man liknar de man har som förebilder och kanske gör samma misstag som de.
 5. Är ett oskrivet blad – Ingenting är fastställt.
 6. Är i mångt och mycket – Är i huvudsak, är till stor del men inte helt och hållet, till lejonparten. Exempel: "Valet mellan dessa produkter är i mångt och mycket en smaksak, men priset kanske blir det som fäller avgörandet."
 7. Är inte mycket att hänga i julgranen – Något uppfyller (inte) med nöd och näppe kraven. Sarkastiskt uttryck.
 8. Äta någon ur hus och hem – Slösaktig på annans bekostnad. Oftast inom familjen.
 9. Äta upp vad man sagt eller gjort – Tvingas stå för de negativa följderna av vad man sagt eller gjort. Variant: "Få äta upp sin egen hatt".
 10. Även du (min) Brutus? – Uttryck när man inser att även en god vän finns bland dem som har onda avsikter. Tillskrivet den romerske kejsaren Julius Caesar när han 44 f. Kr. bland sina angripare upptäckte den nära vännen Marcus Brutus med svärdet höjt, och utbrister Et tu, Brute?. Myntat av William Shakespeare i dramat Julius Caesar från 1599. Det korrekta citatet[ifrågasatt uppgift] är troligen Kai sy teknon? vilket betyder Och du barn/Även du mitt barn.

 

Idiomatiska uttryck / Ö
 
 1. Öga för öga, tand för tand – Att hämnas eller att vilja någon lika illa som den personen har gjort en själv. Bibelcitat ur Andra Mosebok, 21 Kapitlet.
 2. Öppna korpgluggarna – Öppna, spärra upp ögonen. Ursprungligen från gluggar i kyrktorn som öppnades för att spana efter fienden. Däremellan höll gärna korpar till i gluggarna.
 3. Örnkoll – Ha fullständig kontroll över något. Liknelse med örnars förmåga att från hög höjd och extremt bra synskärpa kunna se vad som pågår inom ett stort område.
 4. Överhuvudtaget – I största allmänhet, i stort sett, sett till det övergripande sammanhanget utan att skärskåda detaljerna.
 5. Över min döda kropp – Starkt uttryck för att vägra gå med på något eller vägra utföra en viss handling.

 

Källa


 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)