www.larare.at

Nivåer: skriva

-

Nivå 1

 

Du håller på och knäcker läs- och skrivkoden.

Nivå 2

 

Du har knäckt läs- och skrivkoden, men behöver öva mycket mer.

Nivå 3

 

Du behöver öva på mycket grundläggande språkriktighet.

Nivå 4

 

Du behöver öva på grundläggande språkriktighet.

Nivå 5

 

Du behöver öva på språkriktighet och enklare meningsbyggnad.

Nivå 6

 

Du har en medveten och ändamålsenlig meningbyggnad.

Nivå 7

 

Du använder avancerad meningsbyggnad och tillämpar stilistiska "knep".

Nivå 8

 

Du är bra och behöver bara slipa på befintlig skrivstil.

Nivå 9

 

Du har större potential och bör jobba med att utveckla din redan fungerande skrivstil.

Nivå 10

 

Du är en mycket god skribent och bör jobba med skrivande i någon form.