www.larare.at

Nivåer: skriva

-

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
N i v å 1

 

Du håller på och knäcker läs- och skrivkoden. Du behöver lära dig fler ord; alltså utöka ditt ordförråd mycket. Slå upp ord du inte förstår! Du behöver läsa mer än du skriver: läs, läs, läs!

Användbara länkar:

N i v å 2

 

Du har knäckt läs- och skrivkoden, men behöver öva mycket mer. Du behöver lära dig fler ord; alltså utöka ditt ordförråd. Du behöver skriva lika mycket som du läser: läs, skriv, läs, skriv!

Du vet oftast när det ska vara punkt, men behöver lära dig skriva stor bokstav där det ska vara stor bokstav.

Du behövar öva mycket mer på interpunktion. Talspråklig stil. Behöver öva mer på meningsbyggnad och styckeindelning.

N i v å 3

 

Du behöver öva på mycket grundläggande språkriktighet. Du behöver lära dig fler ord; alltså utöka ditt ordförråd. Du behöver skriva mer än du läser: läs, skriv, skriv!

Du vet när det ska vara punkt, men behöver lära dig skriva stor bokstav där det ska vara stor bokstav. Du behövar öva mer på interpunktion.

Ofta alltför talspråklig stil. Behöver öva mer på meningsbyggnad och styckeindelning.

Du behöver lära dig att variera ditt språk mycket bättre. Du behöver lära dig de olika tempusformerna och hålla dig till ett och samma tempus.

Användbara länkar:

N i v å 4

 

Du behöver öva på grundläggande språkriktighet. Du behöver lära dig fler ord; använd gärna synonymer. Det är bra om du skriver till det lästa: skriv, skriv, skriv!

Du kan skriva stor bokstav där det ska vara stor bokstav och avsluta meningar med punkt. Du använder övrig interpunktion någorlunda ändamålsenligt.

Ofta alltför talspråklig stil.

Meningsbyggnad fungerar ganska bra, likaså styckeindelning.

Du behöver lära dig att variera ditt språk bättre. Du känner till tempusformerna, men behärskar dem inte: håll dig till ett och samma tempus.

Användbara länkar:

N i v å 5

 

Du behöver öva på språkriktighet och enklare meningsbyggnad.

Ditt ordförråd är någorlunda bra och du har svårt att hitta rätt ord ibland. Du använder ibland synonymer och har också ibland svårt med att veta vilka ord som skrivs ihop och vilka som inte ska skrivas ihop. Du använder interpunktion ändamålsenligt.

Meningsbyggnad fungerar okej, likaså styckeindelning. Du varierar ditt språk någorlunda. Du känner till tempusformerna, men behärskar dem inte fullt ut: håll dig till ett och samma tempus.

Stundtals alltför skriftspråklig stil.

Dina texter innehåller flera vanliga språkfel.

Användbara länkar:

N i v å 6

Du har en medveten och ändamålsenlig meningbyggnad.

Ditt ordförråd är ganska bra och du har ibland svårt att hitta rätt ord. Du använder synonymer och har ibland svårt med att veta vilka ord som skrivs ihop och vilka som inte ska skrivas ihop.

Meningsbyggnad fungerar bra, likaså styckeindelning. Du varierar ditt språk.
Stundtals alltför skriftspråklig stil. Du känner till tempusformerna och behärskar dem.

Du skriver ibland ändamålsenligt, mottagaranpassat och prickar rätt texttyp ibland.

Dina texter innehåller några vanliga språkfel.

Användbara länkar:

N i v å 7

 

Du använder avancerad meningsbyggnad och tillämpar stilistiska "knep".

Ditt ordförråd är bra och du kan oftast hitta rätt ord. Du använder synonymer och vet vilka ord som skrivs ihop och vilka som inte ska skrivas ihop.

Meningsbyggnad fungerar mycket bra, likaså styckeindelning och du har ett varierar språk. Du skriver så som man ska skriva och undviker skriftspråklig stil. Du skriver ganska ändamålsenligt, mottagaranpassat och oftast i rätt texttyp.

Dina texter innehåller få språkfel.

Användbara länkar:

N i v å 8

 

Du är bra och behöver bara slipa på befintlig skrivstil.

Ditt ordförråd är mycket bra och du kan hitta passande ord och du varierar ditt språk med hjälp av synonymer, meningsbyggnad och styckeindelning.

Du skriver ändamålsenligt, mottagaranpassat och i rätt texttyp.
Dina texter innehåller knappt några språkfel.

Användbara länkar:

N i v å 9

 

Du har större potential och bör jobba med att utveckla din redan fungerande skrivstil.

Ditt ordförråd är extremt bra och du kan hitta ord för att förtydliga detaljer och du variera ditt språk med hjälp av synonymer, meningsbyggnad och styckeindelning mycket väl.

Du skriver också ändamålsenligt, mottagaranpassat och i rätt texttyp.
Dina texter innehåller knappt några språkfel.

Användbara länkar:

N i v å 10

 

Du är en mycket god skribent och bör jobba med skrivande i någon form.

Ditt ordförråd är fantastiskt och du kan hitta ord för att förtydliga distinktioner och även mindre synliga detaljer och du variera ditt språk med hjälp av synonymer, meningsbyggnad och styckeindelning mycket väl.

Du skriver också ändamålsenligt, mottagaranpassat och i rätt texttyp.
Dina texter innehåller knappt några språkfel.

Användbara länkar: