www.larare.at

Grundläggande språkriktighet

Denna sajt är för dem som behöver öva på mer grundläggande språkriktighet.

Känns det här för lätt kan du jobba med språkriktighet istället.

 

Språkriktighet / Grundläggande
 
  1. Ordförståelse: göra ordlistor, slå upp ord och diskutera ord.
  2. Meningsbyggnad: diskutera subjekt och predikat konceptet, satser och fogeord.
  3. Skrivhantverket: diskutera korta och långa meningar samt styckeindelning.
  4. Läsa olika texttyper och diskutera språk framför innehåll.

 

Språkriktighet / Elevmisstag
 

"Rätta en text" (se text - se min lösning på rättning av samma text)

Överlag har texten inte ett konsekvent användande av styckesindelning (jag rekommenderar blankrad). Vid nytt tema nytt stycke!

stog = stod

medans = medan

precic = precis

va = var

söndag morgon = söndagsmorgon (I sammansättningar med tidsperioder kan både söndags- och söndag- användas som förled. Språkrådet rekommenderar söndags- som förled)

smsmeddelande = SMS-meddelande

sade = sa (i denna text som känns rätt så "ungdomlig" i sin stil passar det bättre med sa än sade som känns mer ålderdomligt)

tillslut = till slut

"Vad vill du? sa jag. Du stör mig." bör friställas genom blankrad innan och efter, samt inledas med ett talstreck

"han har kroppen som en brottare" = "han har kropp som en brottare"

förrästen = förresten

våran = vår

"relation med deras pappa" = "relation till deras pappa"

"-Våran farsa är helt bäng. Liksom helt bakom flötet, liksom ba, du vet?

-Men han är ju inte erat problem egentligen, för han bor ju med en annan kvinna nu." bör friställas genom blankrad (se ovan) och delas upp så att replikskiftet blir tydligare

va = var

"tittade vi på tv:n" = "tittade vi på TV"

tessan = Tessan

"Vi frös lite, jag hämtade en filt för vi frös." = "Vi frös lite så jag hämtade en filt."

12 = tolv

Friställ "Vilket jävla sätt! Sa hon till honom." (se ovan)

Rätta meningar - mina lösningar

 

Språkriktighet / 10 vanliga fel
 
  1. Styckeindelning
  2. Satsradning
  3. Meningsbygge
  4. Stilbrott & ordval
  5. Särskrivning
  6. Förkortningar
  7. Interpunktion/skiljetecken
  8. De och dem
  9. Syftningsfel
  10. Textbindning

  Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

  Några till

  1. Tempus
  2. Undvik passiv form
  3. Styckeindelning
  4. Satsradning
  5. Meningsbyggnad
  6. Stilbrott
  7. Ordval

 

Språkriktighet / Korrektur
 

Exempel på hur jag korrekturläser en text:

(Kan du inte se filmerna kan du pröva med att ladda ner dem på din hårddisk och se dem därifrån.)

 

Språkriktighet / Dags att rätta
 

Här får du känna på hur det är att jobba som svensklärare. Varsågod och rätta:

Meningar (Word-format)

Berättelse (Word-format)

 

Språkriktighet / Extra övningar
 

Kompendierna 1 och 2 handlar om grundläggande språkhantering medan övning 3 fokuserar på textbindning.

1. Kompendium 1 (11 sidor) (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Sin eller hans
 2. De eller dem
 3. Kommatecken
 4. Sätt punkt
 5. Rätta syftningsfelen
 6. Rätt uttryck
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Skrivregler är till för läsaren
 9. Bisatser
 10. Huvudsatser
 11. Inte bara korta huvudsatser
  • Del 1
  • Del 2
  • Del 3

2. Kompendium 2 (13 sidor) - facit finns. (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Skrivregler är till för läsaren
 2. Sätt in kommatecken på rätt ställe
 3. Skriv en dialog (meningsbyggnad)
 4. Stor eller liten bokstav?
 5. Hoppa över avstavning
 6. Övning 3-7 (fixa till syftningsfelen)
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Rätt uttryck: övning
 9. Ange vilken ordklass de understrukna orden tillhör
  • Text 1
  • Text 2

3. Övning i textbindning

 

Språkriktighet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)