www.larare.at

Interpunktion

Innehållsförteckning -

Rätt bruk av interpunktion kan alltså rädda liv. Här följer ännu två exempel; det ena lik det ovan och det andra lite mer komiskt.

"Avrätta inte, vänta på besked." eller Avrätta, inte vänta på besked.

"Vi ska äta morfar." eller Vi ska äta, morfar."

Skiljetecken eller interpunktionstecken används för att tydliggöra innehållet genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra.

"Använd aldrig frågetecken på fel sätt?" (okänd)

Interpunktion (lat. interpunctio, avskilja med punkter) är till för att göra en text förståelig. Skiljetecken tillkom för att i tryckt form kunna återge talspråkets rytm och tempo. Texterna var avsedda för högläsning och med hjälp av skiljetecknen kunde den som läste återge det skrivna som det var tänkt.

All interpunktion ska ligga direkt efter ordet och ha ett mellanrum inför nästa ord.

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
kommatecken ( , )
tankstreck ( )
långt tankstreck ( )
bindestreck ( )
bindestreck‐minus ( - )
hårt bindestreck ( )
uteslutningstecken ( ) ( ... )
utropstecken ( ! ) ( ¡ )
punkt ( . )
halvhög punkt ( · )
interrobang ( )
ironitecken ( ؟ )
frågetecken ( ? ) ( ¿ )
citationstecken ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (» «) (› ‹)

semikolon ( ; )
snedstreck ( / )
omvänt snedstreck ( \ )
vertikalstreck ( | )
understreck ( _ )
alduslöv ( ) ( )
asterisk ( * )
asterism ( )
kors ( )
dubbelkors ( )
insättningstecken ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listpunkter ( • ▪ ‣)
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 ) ( ⁅ ⁆ )

 

Ännu mer roligheter...

 

Interpunktion / Frågor & svar
 

Fråga: Vad är det för skillnad på användningen av kommatecken, semikolon och bindestreck?

Svar: Glömde säga något om tankstreck. För det första är det ett sk. skiljetecken och som ordet avslöjar betonas ett avstånd mellan satser.

Det är skillnad på hur man skriver tankstreck och talstreck (pratminus); tankstrecket är kortare. Med tankstreck betonas själva avbrottet, medan talstrecket visar på det sagda. Tankstreckets användningsområde är liknande kommatecknet och semikolon (se ovan) och är man ute efter en distinktion (skillnad) är den subtil (knappt märkbar), men i och med att du vill veta så kommer här ett försök:

Kommatecken är mer neutralt och det är svårare att göra fel, medan tankstreck är mer avskiljande (i kontrast till semikolon som markerar starkare bindning) och lyfter fram följande sats som mer betydelsefull, vilket per automatik är lättare att misslyckas med. Därför rekommenderar jag kommatecken för dem som är ovana skribenter medan de som strävar efter att bli mer drivna skribenter uppmuntras att experimentera med tankstreck - det enda sättet att lära sig något bra är att göra fel för det är misstagen som utvecklar.

Ett förtydligande:

Kommatecken binder samman två satser - kopplingen är ganska svag och kommatecknets främsta funktion är att markera kortare paus.

Semikolon binder samman två satser - kopplingen är starkare och semikolonets främsta funktion är att markera närmare relation mellan satserna.

Tankstreck kan användas antingen i avstavning (kallas då bindestreck) eller som markör som visar på att det som kommer efter ska betonas i relation till föregående sats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Interpunktion / Introduktion
 

 

 

Interpunktion / Apostrof
 

 

Symbol: ´ `

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Bindestreck
 

 

Symbol: -

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Citattecken
 

 

Symbol: " "

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Frågetecken
 

 

Symbol: ?

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Hakparantes
 

 

Symbol: [ ]

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Klammerparantes/spetsparantes
 

 

Symbol: { }

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Kolon
 

 

Symbol: :

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Kommatecken
 

 

Symbol: ,

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Parantes
 

 

Symbol: ( )

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Punkt
 

 

Symbol: .

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Semikolon
 

 

Symbol: ;

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Snedstreck
 

 

Symbol: /

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Tankstreck
 

 

Symbol: -

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Tre punkter
 

 

Symbol: ...

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Utropstecken
 

 

Symbol: !

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Vinkelparantes
 

 

Symbol: < >

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)