www.larare.at

Interpunktion

Rätt bruk av interpunktion kan alltså rädda liv. Här följer ännu två exempel; det ena lik det ovan och det andra lite mer komiskt.

"Avrätta inte, vänta på besked." eller Avrätta, inte vänta på besked.

"Vi ska äta morfar." eller Vi ska äta, morfar."

"Mina tre favoritsaker är äta min familj och inte använda kommatecken..."

Skiljetecken eller interpunktionstecken används för att tydliggöra innehållet genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra.

"Använd aldrig frågetecken på fel sätt?" (okänd)

Interpunktion (lat. interpunctio, avskilja med punkter) är till för att göra en text förståelig. Skiljetecken tillkom för att i tryckt form kunna återge talspråkets rytm och tempo. Texterna var avsedda för högläsning och med hjälp av skiljetecknen kunde den som läste återge det skrivna som det var tänkt.

All interpunktion ska ligga direkt efter ordet och ha ett mellanrum inför nästa ord.

Ännu mer roligheter...

 

Interpunktion / Apostrof
 

Apostrofens främsta funktion är att betona, i flesta fall, en vokal..

Symbol: ´ `

Användningsområde: idé

Exempel:

 

Interpunktion / Bindestreck
 

Bindestreckets främsta funktion är, som man hör på namnet, att binda ihop ord som inte får skrivas ihop.

Symbol: -

Användningsområde: PR-konsulten, IKEA-matsalen

Exempel:

 

Interpunktion / Citattecken
 

Citatteckens främsta funktion är att markera en ordagrann återgivning.

Symbol: " "

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Frågetecken
 

Frågetecknets främsta funktion är att markera ett ord eller en mening som fråga.

Symbol: ?

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Hakparentes
 

Hakparentesens främsta funktion är att inflika något, prcis som vanlig parentes, men här med syftet att verka mer slutet.

Symbol: [ ]

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Klammerparantes/spetsparantes
 

 

Symbol: { }

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Kolon
 

Kolonets främsta funktion är att rada upp något.

Symbol: :

Exempel: I min fruktsallad vill jag ha: banan, äpple och ananas.

 

Interpunktion / Kommatecken
 

Kommatecknets främsta funktion är att markera kortare paus, men ett överanvändande stör läsningen.

Symbol: ,

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Parentes
 

Parentesens främsta funktion är att inflika något som inte är lika viktigt som själva brödtexten eller ett förtydligande av något som står innan parentesen. Överanvändning stör läsningen.

Symbol: ( )

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Punkt
 

Punktens främsta funktion är att avsluta en mening.

Symbol: .

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Semikolon
 

Semikolonets främsta funktion är att markera kortare paus, precis som kommatecknet, men här vill man markera en starkare anknytning mellan det som står innan och det som står efter semikolonet. Ett överanvändande stör läsningen.

Symbol: ;

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Snedstreck
 

Snedstreckets främsta funktion är att markera avskillnad. Går också att använda som alternativ användning.

Symbol: /

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Tankstreck
 

Tankestreckets främsta funktion är att markera dialog.

Symbol: -

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Tre punkter
 

Tre punkters främsta funktion är att markera utebliven fortsättning.

Symbol: ...

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Utropstecken
 

Utropstecknets främsta funktion är att markera betoning av ord eller mening; i flesta fall ett utrop eller en uppmaning.

Symbol: !

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Vinkelparantes
 

 

Symbol: < >

Användningsområde:

Exempel:

 

Interpunktion / Frågor & svar
 

Fråga: Vad är det för skillnad på användningen av kommatecken, semikolon och bindestreck?

Svar: Glömde säga något om tankstreck. För det första är det ett sk. skiljetecken och som ordet avslöjar betonas ett avstånd mellan satser.

Det är skillnad på hur man skriver tankstreck och talstreck (pratminus); tankstrecket är kortare. Med tankstreck betonas själva avbrottet, medan talstrecket visar på det sagda. Tankstreckets användningsområde är liknande kommatecknet och semikolon (se ovan) och är man ute efter en distinktion (skillnad) är den subtil (knappt märkbar), men i och med att du vill veta så kommer här ett försök:

Kommatecken är mer neutralt och det är svårare att göra fel, medan tankstreck är mer avskiljande (i kontrast till semikolon som markerar starkare bindning) och lyfter fram följande sats som mer betydelsefull, vilket per automatik är lättare att misslyckas med. Därför rekommenderar jag kommatecken för dem som är ovana skribenter medan de som strävar efter att bli mer drivna skribenter uppmuntras att experimentera med tankstreck - det enda sättet att lära sig något bra är att göra fel för det är misstagen som utvecklar.

Ett förtydligande:

Kommatecken binder samman två satser - kopplingen är ganska svag och kommatecknets främsta funktion är att markera kortare paus.

Semikolon binder samman två satser - kopplingen är starkare och semikolonets främsta funktion är att markera närmare relation mellan satserna.

Tankstreck kan användas antingen i avstavning (kallas då bindestreck) eller som markör som visar på att det som kommer efter ska betonas i relation till föregående sats.

 

Interpunktion / Wikipedia
 

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
kommatecken ( , )
tankstreck ( )
långt tankstreck ( )
bindestreck ( )
bindestreck‐minus ( - )
hårt bindestreck ( )
uteslutningstecken ( ) ( ... )
utropstecken ( ! ) ( ¡ )
punkt ( . )
halvhög punkt ( · )
interrobang ( )
ironitecken ( ؟ )
frågetecken ( ? ) ( ¿ )
citationstecken ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (» «) (› ‹)

semikolon ( ; )
snedstreck ( / )
omvänt snedstreck ( \ )
vertikalstreck ( | )
understreck ( _ )
alduslöv ( ) ( )
asterisk ( * )
asterism ( )
kors ( )
dubbelkors ( )
insättningstecken ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listpunkter ( • ▪ ‣)
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 ) ( ⁅ ⁆ )

 

 

Interpunktion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)