www.larare.at

Satsradning

Kan man skriva ”Min bil är nylackad, batteriet dog i går” utan punkt mellan satserna?

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan också välja att skriva ”men”, om det är vad du menar.

När två huvudsatser radas upp efter varandra på det här sättet kallas det för satsradning. Satsradning används ofta som för att skapa stilistisk effekt, och kan därför inte sägas vara fel i alla sammanhang. Så länge den andra satsen förklarar, preciserar eller modifierar den andra går det bra att skriva så här.

Vissa varianter av satsradning är det dock bäst att alltid undvika:

när den andra satsen är självständig från den första
när den andra satsen har ett annat innehåll än den första
när den andra satsen har en annan form än den första

Undvik också att skriva fler än två satsradningar efter varandra.

Satsradning kan alltså undvikas om man använder sig av sammanhangsord och fogeord (Word-format). För att undvika att skriva alltför många korta meningar vilket avslöjar språklig osäkerhet och tenderar (utvecklas i riktning mot) att göra texterna "enkla". Se också textbindning och Teckensystem (Fonem, Morfem, Ord, Fras, Sats, Mening, Texten)

.

Ta också hjälp av konjunktioner och variera dig.

 

Satsradning / Övningar
 

Övning 1. Skapa samband mellan följande meningar utan att ändra på innehållet. Försök hitta minst två sätt att skriva om meningarna!

  1. Han var inte alls glad. Han var på ett uselt humör.

  2. Vi var dåligt förberedda inför provet. Vi hade utmärkta resultat allihop.

  3. Ja, det var allt jag hade att berätta. Jag vill tacka för ert tålamod.

  4. Arbetslösheten kräver allt större utgifter. Det finns en mängd nödvändiga arbeten som inte blir utförda.

  5. Hon sa att hon kände sig sjuk. Hon såg ut att vara frisk som en nötkärna. Hon var nyförälskad i en läkemedelsforskare.

  6. Lektionen fick ställas in. Många var frånvarande. Läraren var frånvarande.

  7. Klassfesten blev inte så lyckad. Vi hade glömt att ordna musik. Någon hade hällt kajennpeppar i bålen.

Övning 2: Foga nu samman följande lite längre stycke.

I Iliaden av Homeros skildras den grekiska adelns krigståg mot staden Troja. Hjältarna är alla av hög börd. Vanliga soldater berättas det aldrig om. Gudarna spelar en aktiv roll i händelseutvecklingen. Kriget har sin upprinnelse i ett gräl mellan två gudinnor. Gudarna stöder än den ena, än den andra i striderna. De intrigerar mot varandra.

Ta hjälp av följande tabell

Fler övningar .

 

Satsradning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)