www.larare.at

Syftningsfel

Innehållsförteckning -

Ett syftningsfel är ett språkligt fel och innebär att en mening kan uppfattas på flera sätt, och lätt kan misstolkas. Ett syftningsfel uppstår då det finns flera substantiv eller pronomen och det blir oklart vilket av dem som man syftar på. Ofta framgår det av sammanhanget hur satsen skall tolkas, och då är syftningsfelet snarast att betrakta som ett stilistiskt fel.

Arbeta med följande meningar

 

Syftningsfel / Kunskapskrav
 

 

 

 

Syftningsfel / Lärarhandledning
 

 

 

Syftningsfel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)