www.larare.at

Syftningsfel

Ett syftningsfel är ett språkligt fel och innebär att en mening kan uppfattas på flera sätt, och lätt kan misstolkas.

"Min terapeut rådde mig att skriva brev till folk jag hatar och sedan bränna dem. Nu har jag gjort det, men vet inte vad jag ska göra med breven?"

Ett syftningsfel uppstår då det finns flera substantiv eller pronomen och det blir oklart vilket av dem som man syftar på. Ofta framgår det av sammanhanget hur satsen skall tolkas, och då är syftningsfelet snarast att betrakta som ett stilistiskt fel.

Bildspel

Arbeta med följande meningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)