www.larare.at

Skriva

För att kunna bygga legoslott bör man först känna till hur man fäster bitarna i varandra. Att skapa meningar kräver också färdigheter i hur man sätter ihop ord till satser, satser till meningar, meningar till stycken och stycken till kapitel. Detta moment handlar alltså om hur man skapar text - hur man skriver bra svenska.

Förberedelserna kan delas upp i sex niåer. I de tre första övar du på grundläggande språkriktighet och du gör de övningar som du behöver göra. Alla övningar är med andra ord valbara inom detta avsnitt och det finns inga obligatoriska inlämningar. Du väljer ensam eller i samråd med läraren de övningar som du behöver göra - du har nio års svenskastudier bakom dig så du vet egentligen bättre vad du behöver öva mer på. Det är alltså upp till dig hur många övningar du gör. Om du redan behärskar grunderna till skrivhantverket behöver du alltså inte göra övningarna. Övningarna är till för att du ska bli bättre på hantverket: skriva.

Övningarna på denna sajt kan göras i den ordning du vill, men jag som lärare kommer att rekommendera vissa övningar framför andra. Du ska alltså arbeta självständigt med övningarna och ta hjälp av läraren när det verkligen behövs.

Hur långt man ska skriva skiljer sig från uppgift till uppgift och innehållet är i flesta fall viktigare än antalet sidor. Sedan är det så att räkna texter i sidor inte längre är smidigast när vi skriver på datorer för typsnittsstorlek, radavstånd och antalet stycken (med eller utan blankrad) varierar så pass mycket. Därför är det enklare att ge ett riktmärke utifrån antalet ord än att sätta upp regler för typsnittsstorlek, radavstånd och styckeindelning med eller utan blankrad. En A4-sida med text är ungefär:

1/4 A4 sida = 100 ord = 600 tecken = 7 meningar

1/2 A4 sida = 250 ord = 1500 tecken = 15 meningar

1 A4 sida = 500 ord = 3000 tecken = 30 meningar

1½ A4 sidor = 750 ord = 4500 tecken = 45 meningar

2 A4 = sidor 1000 ord = 6000 tecken = 60 meningar

Känner du osäkerhet över din prestation när det gäller en specifik övning så ska du söka upp läraren - annars gäller det att göra övningarna självständigt (du får gärna ta hjälp av dina klasskamrater - men plagiera (skriva av) inte.

Varför är skrivande så viktigt?

Automatiserad visning

 

Skriva / Skriva skönlitteratur (fiktion)
 

Berättande

Bra sajt (på engelska): Advanced fiction writing

 

Skriva / Skriva sakligt (fakta)
 

Vetenskapligt arbete

Utredande text

Uppsats för dummies

 

Skriva / Förberedelserna är uppdelade i sex nivåer
 

Detta moment är uppdelad i sex nivåer där de tre första är grundläggande och de två sista högre nivå.

 

Skriva / Lusten att skriva
 

Elever behöver få utveckla läslust och möta olika läsutmaningar, arbeta med olika typer av texter och samtala om texter med olika personer i olika sammanhang. Det är också viktigt att eleven får tid och möjlighet att redovisa kunskaper på alternativa sätt. Pröva gärna olika former av läs- och skrivaktiviteter som skapar läslust.1. Monolog

Ställ en stol på golvet. Tänk dig att på den stolen sitter hen som du vill prata med, men hen som sitter där vill inte prata med dig. Skriv om vad som händer.

2. Dialog

Skriv om ditt möte med Madonna, Gud, Sveriges stadsminister, din döda släkting eller gubben i månen.

3. Kontraster

Att använda kontraster är ett knep som används flitigt.

Beskriv...

en kartong med jordgubbar som något äckligt.

en regnig höstdag när det händer något underbart.

ett nyfött barn som ett ondskefullt monster.

4. Moderna sagor

Skriv om en gammal saga till dagens tidsanda. Gör en modern Askungen, Snövit, Rödluvan och vargen osv.

5. Persongestaltning

Gestaltning handlar om att visa istället för att informera, att måla upp bilder i läsarens huvud. Exempel:

”Emma blev arg” är information och ”Emma slog näven i borden så tallriken lyfte från bordet och mjölkglaset välte.”

Gestalta följande (Högst 12 ord per gestaltning):

 1. Kvinnan är stark.
 2. Pojken oroar sig.
 3. Barnet är ledset.

6. Miljögestaltning på en rad

Gå ut och sätt dig i trädgården, på en parkbänk, på balkongen eller en sten i skogen. Se dig omkring och beskriv det du ser. Varför försiktig med adjektiven! Högst 12 ord.

7. Ändra tidsform

Skriv om en text du har skrivit i imperfekt till presens eller tvärtom. Blev den bättre eller sämre?

8. Första eller tredje person

Skriv om en text du har i första person, jag-form, till tredje person eller tvärtom. Vilket är de olika formernas nack- och fördelar?

Teman att skriva till

Vad som helst kan sätta igång skrivandet: en doft, en eller ett par ord, en rubrik, en bild.

 1. ”Då gjorde jag bort mig”
 2. ”Sommaren”
 3. ”Min hund”
 4. ”Barndomen”
 5. ”Möte med musik”
 6. ”Skogen”
 7. ”Idrott”
 8. ”Utflykt”
 9. ”Första skoldagen”
 10. ”Skräck”
 11. ”Rädsla!”
 12. ”Ett fotografi”

Källa

 

Skriva / Kunskapskrav
 

Centrala mål:

Svenska 1:

Svenska 2:

Svenska 3:

 

 

Skriva / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

 

Skriva / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)