www.larare.at

Processkrivning

 

Denna sajt tar upp en av de viktigaste aspekterna med skrivande; nämligen själva processen: vi börjar med responsen.

Det gäller att se skrivandet som en social process där andra kan hjälpa dig att utveckla din text. Man kan till och med vara fler som hjälper varandra med konstruktiv kritik.

Först skriver eleven ett första utkast som responenten läser och kommenterar. Därefter skriver eleven om första versionen. Undvik att bara ge respons utifrån hur du som läsare uppfattar texten. Ge även respons på hur väl texten stämmer överens med tilltänkt texttyp. Man kan med fördel använda sig av ett fast formulär som mall och riktlinje. Denna åtgärd kan med fördel upprepas minst tre gånger, men med olika responenter.

Glöm inte bort att vara positiv! Positiv feedback skapar motivation och en trygg atmosfär. Om ni känner er obekväma med att bedöma eller bedömas, testa med att bara ge varandra positiv kritik.

Ta gärna hjälp av texttriangeln (bild).

 

 

Pedagogik / Processinriktad undervisning
 

Vad är processkrivning?

Att skriva är som att bygga ett hus - det finns alltid något som kan förbättras. Processkrivning innebär att du bygger din text i flera steg och bearbetar den steg för steg. Processkrivning används ofta när man skriver skönlitterära texter men den kan tillämpas i all slags skrivande. Följande steg brukar ingå:

1. Förarbete
Samla idéer och material, gör anteckningar och läs texter. Gör en minneskarta eller en disposition för att underlätta stoffinventering.

2. Första version (1:a utkast)
Texten behöver inte vara perfekt vid det här laget utan koncentrera dig på innehållet.

3. Bearbetning
Gå igenom texten, diskutera den med andra och bearbeta den: gör små ändringar, rättningar, överstrykningar osv. Obs. Spara första versionen så att du har den kvar ifall du behöver gå tillbaka till den!

4. Revidering
Nu får inte glömma någonting: gå igenom allting: innehåll, disposition, ordval, stavning, grammatik, rubrik, läsaren osv.

5. Publicering
Nu får andra läsa din text eller du får publicera den som insändare, recension, artikel.
Det kan hända att din lärare ber dig att skicka in din text redan tidigare, tex. efter första versionen, eller din kurskamrat får kommentera din text vid något skede.

Källa

 

Fakta

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)