www.larare.at

Formuleringar att diskutera

1. "sjukhusaktiga kläder"

Ett nytt ord... som inte inte finns. Ändelsen (suffixet) "-aktiga" kan användas i t.ex. kattaktiga eller grönaktig, men inte med sjukhus framför.

Du måste nog lägga in mer information där du liknar hans klädsel med de kläder som sjukhuspersonal använder.

Lösningsförslag 1


2. "Jag tog en snabb titt bakom kvinnan framför mig för att få en syn in i huset."

Lösningsförslag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)