www.larare.at

Texttyper

Börja med att läsa textunderlag: texttyper_s.62-s.87 (läraren tllhandahåller text).

Syftet bestämmer texttyp - läs mer.

Vanliga texttyper inom utbildning sammanställt av Meta Lindberg Attlerud.

Sajt: Ordmoln

Bilder: Ordmoln 1 eller Ordmoln 2

 

Texttyper / Texttyperna
 

Klicka på: Läs om de olika textyperna

Arbetsuppgift: Gör ett prov på texttyper.

 

Texttyper / Formella texttyper
 

I informerande/vetenskapliga texter kan följande modeller användas:

  1. den emfatiska principen: det viktigaste kommer först
  2. den kontrastiva principen: texten delar upp i för och emot
  3. orsak och verkan: används i utredningar
  4. kategori- eller nivå: används t.ex. vid klassificering

Att arbeta med referat, uppsats , och arbetsansökan - klicka här.

 

Texttyper / Informella texttyper
 

Arbeta med Novell, krönika och poesi - klicka här.

 

Texttyper / Argumenterande texttyper
 

Arbeta med Argumenterande texttyper.

 

Texttyper / Fler texttyper
 

För att arbeta med essä, Abstract och Manual - klicka här.

 

Texttyper / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)