www.larare.at

Essä, novell och recension

Essäer, noveller och recensioner är mycket personliga texttyper och präglas av skribentens sätt att formulera sig. Vi börjar med essän, därefter lite kort om novellen och avslutar med recensionen.

 

Essä, novell och recension / Essä (Essay)
 

Den som skriver en essä försöker (ordet betyder försök) formulera sina egna tankar kring ett specifikt ämne. Texten är en "tankeresa" - alltså ett nedslag i textförfattarens förståelse av, inställning till och analys av ett specifikt ämne. Texten ska få läsaren att reflektera (på djupet) över ämnet. Innehållet kan hålla en ganska hög abstraktionsnivå (komplicerat innehåll) i och med att textens målgrupp är den specialintresserade publiken.

Stilen får gärna vara personlig liksom tilltalet, men får inte vara lika avslappnad som t.ex. krönikan. Författaren ska vara synlig i texten genom att vara just personlig, vara spetsfundig, ha annorlunda formuleringar och överraskande tankesprång.

Essän kan sägas vara en mindre formell uppsats utan formalia (upplägget) och den ska uttrycka viss professionalism när det gäller språkbruk. När det gäller form är det alltså öppet att skriva hur man vill och essän behöver inte ha en tydlig början och ett sammanfattande och/eller tydligt slut, men i och med att texten riktar sig emot en specialintresserad publik kan det ha vissa fördelar med att ta till "stilistiska trick" som intresseväckande inledning och sammanfattande slut, men det är som sagt inget krav.

En essä är en personlig framställning i litterär och vetenskaplig form; ibland också filosofisk och/eller med kulturell anknytning. Skribenten reder ut sina tankar och kunskap om ett speciellt ämne. Författaren lägger fram egna åsikter och tankar i anknytning till fakta om ämnet. Författare kanske jämför olika åsikter med sina egna.

Läsupplevelsen blir störrre om läsaren redan känner till grundläggande fakta om ämnet. Författaren förmedlar alltså nya tankar och nya infallsvinklar i anknytning till ämnet.

En essä kan beskrivas som en faktabaserad text, men det ska vara mer personlig än en vanligt faktatext. Vanöligtvis består en essä av två delar där den ena delen är fakta och den andra delen är personliga tankar eller resonemang kring ämnet. En välskriven essä ska ha en bra balans mellan dessa två

En essä ska bygga på litterära eller vetenskapliga referenser därför är källhanteringen viktig; det måste finnas källhänvisningar och källförteckning. I en essä ska författaren alltså referera och citera från olika källor.

En essä bör bestå av tre delar

  1. en inledning
  2. en fördjupning
  3. en avslutning

I inledningen ska ämnet presenteras och eventuellt en frågeställning. När man ska formulera en frågeställning ska den vara avgränsad, alltså preciserad och inte alltför omfattande. Inledningen bör vara intresseväckande för att locka läsaren in i essän.

Fördjupningenär den stora delen och här presenteras tankar, åsikter och kunskaper i anknytning till ämnet. Med hjälp av fakta ska författaren diskutera ämnet.

Avslutningen presenterar resultatet av tankeverksamheten. I avslutningen ska man dra en slutsats kring det ämne man skrivit om.

Källa

Läs mer om hur man skriver en essä.

Jobba med Michel de Montaignes essäer.

 

Essä, novell och recension / Novell
 

En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor. Det finns inte egentliga gränser för hur kort eller lång en novell kan vara – men låt oss säga minst en sida och högst hundra för att ha något att utgå ifrån.

Mer utförlig redovisning över vad en novell är och arbetsuppgifter till finns här .

Och vill du ha hjälp att skriva bättre noveller hittar du hjälp här .

Läs mer om hur man skriver en novell.

 

Essä, novell och recension / Recension
 

Klicka här .

 

Essä, novell och recension / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)