www.larare.at

Essä, novell och recension

Innehållsförteckning -

Essäer, noveller och recensioner är mycket personliga texttyper och präglas av skribentens sätt att formulera sig. Vi börjar med essän, därefter lite kort om novellen och avslutar med recensionen.

 

Essä, novell och recension / Essä (Essay)
 

Den som skriver en essä försöker (ordet betyder försök) formulera sina egna tankar kring ett specifikt ämne. Texten är en "tankeresa" - alltså ett nedslag i textförfattarens förståelse av, inställning till och analys av ett specifikt ämne. Texten ska få läsaren att reflektera (på djupet) över ämnet. Innehållet kan hålla en ganska hög abstraktionsnivå (komplicerat innehåll) i och med att textens målgrupp är den specialintresserade publiken.

Stilen får gärna vara personlig liksom tilltalet, men får inte vara lika avslappnad som t.ex. krönikan. Författaren ska vara synlig i texten genom att vara just personlig, vara spetsfundig, ha annorlunda formuleringar och överraskande tankesprång.

Essän kan sägas vara en mindre formell uppsats utan formalia (upplägget) och den ska uttrycka viss professionalism när det gäller språkbruk. När det gäller form är det alltså öppet att skriva hur man vill och essän behöver inte ha en tydlig början och ett sammanfattande och/eller tydligt slut, men i och med att texten riktar sig emot en specialintresserad publik kan det ha vissa fördelar med att ta till "stilistiska trick" som intresseväckande inledning och sammanfattande slut, men det är som sagt inget krav.

Läs mer om hur man skriver en essä.

JObba med Michel de Montaignes essäer.

 

Essä, novell och recension / Novell
 

En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor. Det finns inte egentliga gränser för hur kort eller lång en novell kan vara – men låt oss säga minst en sida och högst hundra för att ha något att utgå ifrån.

Mer utförlig redovisning över vad en novell är och arbetsuppgifter till finns här .

Och vill du ha hjälp att skriva bättre noveller hittar du hjälp här .

Läs mer om hur man skriver en novell.

 

Essä, novell och recension / Recension
 

Klicka här .

 

 

Essä, novell och recension / Lärarhandledning
 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Essä, novell och recension / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)