www.larare.at

Michel de Montaignes essäer

Innehållsförteckning -

Montaigne var en fransk tänkare, humanist, skeptiker, men framför allt individualist. Alltså en typisk företrädare för renässansen eftersom han odlar det individualistiska perspektivet.

"Det enda ämne han ser sig som riktigt kunnig inom är sig själv. Han fäster blicken inåt för att ta reda på en människans väsen och behandlar allt från intellektets betydelse för välbefinnandet till hur man handskas med vetskapen om döden." (Oskar Mark: källa)

Han skrev ner sina filosofiska uppslag, tankar och subjektiva själviakttagelser, historiska anekdoter och allmänna betraktelser

Han sysslar med frågor som rör moralfilosofi, jaget och dess relation till omvärlden, livsfilosofi: anteckningar om livet och betonar oftast vad han inte vet och undviker alltså en undervisande ton, precis som hans främsta förebild: Sokrates.

Sina reflektioner anknyter han ofta till citat från romerska antika tänkare; de lärdas språk. Han sägs vara essän skapare, men hade också en egen förebild för sin essayistiska konst: Erasmus av Rotterdam.

 

Michel de Montaignes essäer / Citat
 

"Jag vet vad jag flyr ifrån, men inte vad jag söker efter."

"När en människa anklagar sig själv blir hon alltid trodd, men aldrig när hon berömmer sig själv."

"Det är med äktenskapet som med burfåglarna: de som är utanför vill in och de som är innanför vill ut."

"Det är vår plikt att bygga upp vår karaktär"

 

Michel de Montaignes essäer / På engelska
 

 

 

 

Michel de Montaignes essäer / Lärarhandledning
 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Essä, novell och recension / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)